EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Numismatické oddělení

Numismatické oddělení patří k nejstarším oddělením Národního muzea. Základem jeho sbírkových fondů se stala soukromá sbírka vlasteneckého mecenáše Františka, hraběte Šternberka-Manderscheida, který v roce 1830 věnoval Národnímu muzeu 3 760 kusů mincí a medailí.
Více o historii oddělení...

Adresa

Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1

Numismatické oddělení vydává Numismatické listy a spolupořádá s Českou numismatickou společností cyklus numismatických přednášek.

Služby veřejnosti a badatelský provoz oddělení

Odborné konzultace pro veřejnost, práce se sbírkami: Pondělí 10–12 hod a 14–16 hod.
V jiné dny se neohlášené návštěvy nepřijímají, děkujeme za pochopení.
Více viz sekce Studovny a badatelny.

badatelský řád

Struktura oddělení

Odborná správa sbírek:

Mgr. Lukáš Funk, Ph.D. vedoucí oddělení, fond moderní numismatiky (Československo, evropské a světové mince, papírová platidla)
e-mail: lukas_funk@nm.cz

PhDr. Zuzana Holečková zástupce vedoucího, habsburské ražby 1526–1918, nevládní ražby tolarového období
e-mail: zuzana_holeckova@nm.cz

PhDr. Jiří Militký, Ph.D. – fond keltské a antické řecké numismatiky
e-mail: jiri_militky@nm.cz

Mgr. Lenka Vacinová – fond antické římské numismatiky
e-mail: lenka_vacinova@nm.cz

PhDr. Luboš Polanský – fond raně a vrcholně středověké numismatiky (10.–13. stol.)
e-mail: lubos_polansky@nm.cz

PhDr. Jan Boublík – fond pozdně středověké numismatiky (14.–1. pol. 16. stol.)
e-mail: jan_boublik@nm.cz

Mgr. Eliška Peterková, Ph.D. – fond medailí, řádů a vyznamenání
e-mail: eliska_peterkova@nm.cz

Mgr. Hana Makovcová – knihovnice, dokumentátorka, archeoložka
e-mail: hana_makovcova@nm.cz nebo Num_sekretariat@nm.cz

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů