EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Sbírka rukopisů

Správci sbírky

Mgr. Lenka Šaldová, Ph.D.
e-mail: lenka_saldova@nm.cz
tel.: 224 497 128, 224 497 313

Mgr. Libuše Hronková
e-mail: libuse_hronkova@nm.cz
tel.: 224 497 300


Sbírka rukopisů čítá přes 50 000 sbírkových předmětů. Obsahuje především archiválie k historii jednotlivých divadel (archiv Sboru pro zřízení Národního divadla, torza z archivů Stavovského, Vinohradského či Švandova divadla). Dále se zde nacházejí rukopisné exempláře divadelních her a mezi nimi autografy předních českých dramatiků od obrození téměř po současnost (např. J. N. Štepánka, V. K. Klicpery, J. K. Tyla, J. Vrchlického a V. Hálka).

K pokladům sbírky náleží i rukopis Maryši bratří Mrštíků, psaný oběma autory společně, nebo původní verze Čapkova Loupežníka. Většina textů z archivů byla sice pořízena opisovači, ale i tak se jedná o mimořádně zajímavé exempláře s velkou vypovídací hodnotou. V textech jsou totiž často poznámky a náčrtky režiséra, inspicienta či nápovědy, dále údaje o místech, kde se představení hrálo, o počtu repríz, tržbě, obsazení hry i o škrtech, které si v textu vynutila cenzura. Podobně je tomu i v případě her rozepsaných do jednotlivých rolí. Zde lze sledovat, jak se měnilo obsazení v průběhu let, kdy mělo divadlo či společnost hru v repertoáru, a občas se tu vyskytnou i hercovy poznámky k pojetí role, nebo náčrtek masky či kostýmu. Rozepsané role získává muzeum z divadelních archivů nebo z pozůstalostí divadelních osobností. Nesmírně cenná je pozůstalost J. Mošny s desítkami zachovaných rolí, od nejmenších několikařádkových „štěků“ až po hlavní role. Unikátní, bohužel nepříliš početný soubor divadelních textů tvoří rukopisy her starých lidových loutkářů.

K nejzajímavějšímu a z divadelně historického hlediska nejcennějšímu materiálu patří režijní knihy. Lze z nich vyčíst ty nejpodrobnější (a často také jediné zachované) údaje o režijním výkladu a podobě slavných inscenací (např. E. Chvalovského, K. H. Hilara, J. Frejky, J. Bora a dalších). Režijní exempláře obsahují např. rozkresy pohybu herců na scéně, pokyny technickému personálu, podněty pro výtvarníka a různý doplňkový materiál, jako jsou rozpočty na výpravu, textové varianty a úpravy překladu apod.

Součástí sbírky rukopisů jsou od počátku také rozsáhlé soubory korespondence získávané většinou z pozůstalostí významných divadelníků. Některé z nich (např. z pozůstalosti O. Sklenářové-Malé, V. Vydry, K. H. Hilara aj.) obsahují i několik set dopisů od jednotlivých pisatelů nebo institucí. Dopisy jsou pramenem důležitých údajů o politických a uměleckých názorech osobností spjatých s historií českého divadla. Např. dopisy dramaturga F. Götze nemocnému K. H. Hilarovi poskytují nečekaný úhel pohledu na činnost souboru činohry Národního divadla. Mimořádnou dokumentární hodnotu mají také bohaté soubory korespondence naší světoznámé pěvkyně E. Destinnové nebo hudebního skladatele a dirigenta O. Nedbala. Korespondence režiséra J. Frejky z doby, kdy stál v čele Městských divadel pražských, zase odráží politické tlaky, které na něj působily začátkem 50. let minulého století. Mezi pisateli dopisů najdeme vedle českých divadelníků, dramatiků, herců a dalších i plejádu zahraničních uměleckých osobností , jako byli R. Rolland, K. S. Stanislavskij, M. Achard, A. Moissi a jiní.

 

Zpět na Divadelní sbírka


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů