EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Sbírka fotografií a negativů

Správce sbírky

PhDr. Hanuš Jordan
e-mail: hanus_jordan@nm.cz
tel.: 224 497 314, 224 497 313


Se svým téměř půl milionem předmětů v rámci divadelní sbírky je nejpočetnějším fondem. První předměty se do Národního muzea dostaly ve 20. letech minulého století z registratury Národního divadla, v níž byly zastoupeny i nejstarší fotografie a negativy zachycující umělce a inscenace několika prvních desetiletí činnosti naší první scény. Postupně byl sbírkový program rozšířen prakticky na celé české divadlo v minulosti i současnosti s důrazem na divadla pražská, protože ostatní jsou archivována např. v Moravském zemském muzeu či v regionálních muzeích a archivech.

Největší celky představují soubory negativů divadelních fotografů K. Drbohlava (cca 147 000 snímků především z inscenací Vinohradského divadla a Městských divadel pražských od 30. do 60. let), M. Tůmy (asi 40 000 negativů z Městských divadel pražských), O. Houskové (asi 25 000 negativů z Vinohradského divadla 50. – 70. let). Práci Národního divadla dokumentují nejprve deskové negativy herce a amatérského fotografa K. Váni (od začátku století do 20. let), později J. Heinricha (cca 6 000 negativů z konce 30. do začátku 50. let). Představu o umělecké práci Vinohradského divadla si lze udělat na základě negativů ze sbírky F. Kutty a ateliéru Čámský (několik tisíc deskových negativů především pro prvních 25 let činnosti divadla). Velkou vypovídací hodnotu mají také archivy negativů Z. Tmeje, V. Sochůrka, J. Svobody, S. Maršála nebo P. Mrázové, které zachycují vývojové trendy našeho divadelnictví po roce 1945.

Pokud jde o fotografie, nejobsáhlejším souborem prací jednoho autora je dokumentace činnosti všech souborů Národního divadla v 50. – 80. letech od J. Svobody (přes 12 000 fotografií), soubory snímků od V. Chocholy, J. Kuny atd. Mimořádným vkladem do sbírky je také soubor více než 10 000 fotografií z inscenací Vinohradského souboru od roku 1907 až do 40. let, získaný za války. Zvlášť cenné jsou kolekce, které se váží k umělecké činnosti významných osobností a do sbírky přešly s velkými soubory jejich pozůstalostí. To je případ režiséra F. Pujmana a A. Radoka, herců K. Högra, W. Tauba, L. Peška a J. Pivce, ze starších pak J. Mošny, O. Sklenářové-Malé, H. Kvapilové, E. Vojana, E. Destinnové, F. Smolíka, E. Kohouta atd.

Méně často byly do sbírky převzaty soubory fotografií nebo negativů od sběratelů, jako byli např. F. Chaura, V. Petřík nebo M. Janata a svým způsobem i J. Mikota, od něhož bylo získáno několik set fotografií z Osvobozeného divadla.

Je třeba připomenout také fond tzv. povinných snímků z premiér profesionálních divadel v Čechách a na Moravě z 50. a 60. let 20. století. Přestože zůstal torzem, čítá přes 10 000 snímků.

 

Zpět na Divadelní sbírka


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů