EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa - Kopie nahrávek ze soukromého archivu Olgy Kopecké (Valeské)

RADA CISLO PORAD KLIC_SLOVA VYSILANO ROK POZN
V 001 Z archivu RSE Horáková Milada, Tomáš František, Valeská Olga   1988 Reportáž k
50. výročí procesu
s M. Horákovou,
připravil František
Tomáš v r. 1988, znovu vysíláno 8.5.2000 v pořadu
Z archivu RSE - připravila Olga Valeská.
V 002 Z archivu RSE Firt Julius, Smrček František Tomáš, Valeská Olga, Dresler   1966 Rozhovor s Juliem Firtem natočil v r. 1966 redaktor František Tomáš Smrček.
V 003 Rozhlasové zprac. soudních protokolů - proces se 6 členy VONS 23.10.1979 Němcová Dana, Hrabal František, Hrabalová Irena, Benda Václav, Suk, Kašťáková, Kašťák Zdeněk, Suk, Havel Václav, Valová, Bělíková Jarmila, Dienstbier Jiří, Pořízková, Ciparová Věra, Bednářová Otta,   1980 Pokračování rozhlas. zpracování soudních protokolů z procesu se 6 členy VONS (23.10.1979) z r. 1980.
V 004 Z archivu RSE - série rozhovorů s Juliem Firtem Firt Julius, Dresler Jaroslav, Tomáš František   1966 Série rozhovorů Františka Tomáše s Juliem Firtem k
výročí republiky o poměrech za 1. republiky (1966).
V 005 Kompas - s Olgou Valeskou o studiích v Holandsku Valeská Olga, Polášek Jan, otec Křišťan      
V 005 Z archivu RSE - 18 velikonočních jezer Schneider Jan, Jadrná-Pokorná Rozina, Dostál Jiří   1979  
V 006 Panorama - ke 40.výročí založení RFE Peroutka Ferdinand, Meloun, Douba Honza, Valeská Olga, Špetko, Brown 4.5.1991 1991  
V 007 Události a názory - 50 let RSE Valeská Olga, Pecháček Pavel 8.7.1901 2001  
V 008 Z archivu RSE - rozhovor s Václavem Havlem Havel Václav, Kašpárek Karel (Lamberský) 5.1.1902 1989 Rozhovor red. Karla Lamberského - Kašpárka s Václavem Havlem natočen v červenci
r. 1989 po propuštění Havla z vězení.
V 009 Znělky pořadů RSE (1961, 1959, 1956) znělky      
V 010 Znělky pořadů RSE (pokračování) znělky      
V 011 Karel Kryl - písně Kryl Karel      
V 012 Kompas - uvedení Miloslava Vlka do sboru kardinálů Vlk Miloslav 31.12.1994 1994  
V 013 Literary magazin - rozhovor s Rafaelem Kubelíkem Kubelík Rafael, Holman Josef 13.2.1970 1970  
V 014 Slovo a svět - Zdeněk Němeček - O zázraku v Budapešti Němeček Zdeněk, Smrček, Kodíček 3.1.1957 1957  
V 014 Political block - Milan Schulz o udělení Erazmovy ceny V. Havlovi Schulz Milan, Havel Václav 13.11.1986 1986  
V 014 Political block - řeč Václava Havla k udělení Erazmovy ceny - čte Jan Tříska Havel Václav, Tříska Jan 13.11.1986 1986  
V 014 Political block - udělení Erasmovy ceny Václavu Havlovi Havel Václav, Schulz Milan 13.11.1986 1986  
V 015 Vánoce u Masaryků Valeská Olga, Masaryk, Masaryková Alice 25.12.1900 2000 Záznam vzpomínek Alice Masarykové je z 50. let.
V 015 demonstrace na Václ. náměstí 28.10.1988 - výpovědi Devátý Stanislav, Malý Václav, Lisová Alena, Chramostová Vlasta, Petrová Jana, Hradílek Tomáš, Vondra Alexandr, Uhl Petr, Šabata Jaroslav, Havel Václav 28.10.1988 1988  
V 016 Special 70th Anniversary Československo, Schulz Milan 28.10.1988 1988  
V 016 Václav Havel - k 70. výročí vzniku Československa Havel Václav, Československo 28.10.1988 1988  
V 016 Vlasta Chramostová - recitace (Jan Neruda - Zpěvy páteční) Chramostová Vlasta, Neruda Jan 28.10.1988 1988  
V 016 Václav Havel - Symposium Československo 1988 Havel Václav, symposium   1988  
V 017 Divadlo týdne - Arthur Koestler - Temno o polednách Koestler Arthur, Tma o polednách 24.2.1952 1952  
V 018 Rozina Jadrná - Bílá sobota, Otvírání studánek Jadrná Rozina 6.4.1985 1985  
V 018 Rozina Jadrná - Afternoon Music Jadrná Rozina 20.7.1985 1985  
V 019 Velikonoční pořad - Jan Schneider: Mesiáš v zrcadle své doby Schneider Jan 18.4.1981 1981  
V 020 Náboženstvo a dnešok - prof. Felix Mikula - Ako podporovala církev našu vlasť v životnom boji Mikula Felix      
V 020 Rozhovor s Juliem Firtem o Únoru 1948 Firt Julius   1966  
V 021 Jára Kohout - Debata na téma "skákal pes přes oves" Kohout Jára      
V 021 Jára Kohout - O Jaroslavu Haškovi Kohout Jára, Hašek Jaroslav      
V 021 Jára Kohout - písničky Kohout Jára      
V 022 Literatura bez cenzury - Jára Kohout: Hop sem, hop tam (vzpomínky) Kohout Jára, Rakušanová 3.1.1986 1986  
V 022 Jára Kohout - písničky Kohout Jára      
V 023 Jára Kohout - rozhovor Kohout Jára 27.6.1982 1982  
V 023 Jára Kohout: Hop sem, hop tam - 5. část (vzpomínky) Kohout Jára 12.12.1985 1985  
V 024 Události a názory - Dana Němcová (mluvčí Charty 77) Němcová Dana, Charta 77 10.11.1989 1989  
V 024 Události a názory - Dokument Charty 77 č. 71/89 - K svatořečení Anežky Přemyslovny Charta 77, Anežka Přemyslovna 10.11.1989 1989  
V 024 Události a názory - Egon Lánský k vývoji v NDR Lánský Egon, NDR 10.11.1989 1989  
V 024 Události a názory - k pádu berlínské zdi Rakušanová Lída, Lánský Egon, berlínská zeď 10.11.1989 1989  
V 024 Události a názory - Karol Procházka k reakcím Ameriky na bourání berlín. zdi Procházka Karol, berlínská zeď 10.11.1989 1989  
V 024 Události a názory - Pavel Tigrid: K situaci doma Tigrid Pavel 10.11.1989 1989  
V 024 Události a názory - reakce ze světa na situaci ve vých. Berlíně Berlín 10.11.1989 1989  
V 024 Události a názory - Rozhovor Pavla Pecháčka a kardinálem Tomáškem Pecháček Pavel, Tomášek 10.11.1989 1989  
V 025 Jiří Lederer - Kniha o Palachovi (1. část) Lederer Jiří, Palach Jan 13.8.1984 1984  
V 026 Jiří Lederer - Kniha o Palachovi (2. část) Lederer Jiří, Palach Jan 13.8.1984 1984  
V 027 Rozhovor
Ferdinanda Peroutky s Johannesem Urzidilem (1., 2. a 3. část)
Peroutka Ferdinand, Urzidil Johannes      
V 028 Rozhovor
Ferdinanda Peroutky s Johannesem Urzidilem (4. a 5. část)
Peroutka Ferdinand, Urzidil Johannes      
V 029 Rozhovor
Ferdinanda Peroutky s Johannesem Urzidilem (6. a 7. část)
Peroutka Ferdinand, Urzidil Johannes      
V 030 Rozhovor
Ferdinanda Peroutky s Johannesem Urzidilem (8. a 9. část)
Peroutka Ferdinand, Urzidil Johannes      
V 031 Různé vysloužilé znělky - duben 1973 Znělky      
V 032 Čarnogurský - Šaštínská pouť, zadržování biskupa Korce, Mikloška; Čarnogurský po propuštění z vězení o procesu; Kňažko o demonstraci v Bratislavě; Kubišová - poděkování za podporu; Hraško - zpráva Čarnogurský, Kňažko, Kubišová, Hraško, Maňák   1989 Hraško - zpráva z Trnavy, Šaly; dr. Maňák - propuštění; Hraško - reakce na TV přenos z Paláce; Hraško - zprávy ze Slovenska (Nitra, Zlaté Moravce...)
V 033 Telefonáty s A. Sacharovem, S. Devátým, V. Liberdou; K.Kryl - vyžádaná píseň; interv. s doc. Slámou; Biňovec - vztah k roku 1968; F.Uhl, E. Hoffmann - interv.; Liberda - k roku 1968; Hanzelka Sacharov, Devátý, Liberda, Kryl, Sláma, Biňovec, F. Uhl, E. Hoffmann, Hanzelka, Zikmund   1988 Hanzelka - Zikmund - k roku 1968
V 034 Záznam vysílání RFE z 1.5.1951 Peroutka, T. G. Masaryk, RSČ, Černý, Lettrich, Ingr, Tigrid, Stránský, Horáková, Josef Beran, Rafael Kubelík   1971 Na druhé stopě, Min. Stránský k popravě Milady Horákové.
V 035 Záznamy ze čtyřiceti let vysílání RFE Rafael Kubelík, Ftantišek Tomáš, Josef Lang, Jiří Voskovec, Josef Škvorecký, Alexander Haidler,   1991 Jiří Voskovec, pořad Panoráma z let 1973-75.
V 036 Záznamy ze čtyřiceti let vysílání RFE Julius Firt, Karel Čapek, Rudolf Firkušný, Josef A. Holman, Rudolf Friml, Marie Provazníková, Miroslav Šašek, Václav Havel   1991 Rozhovor s Josefem Firkušným, k jeho šedesátinám v Salzburgu. Fejeton Miroslava Šaška z roku 1972 o Honkongu. Projev Václava Havla k 28.10.1988.
V 037 Povídání o Kulturním vysílání RFE Matějka, Peška, Demetz, Kružliak, Kodíček, Thomas, Karel Havlíček Borovnský, Smíšková, Špringer, Kavan, František Listopad, Rozina Jadrná, Martin Rázus,Ivan Krasko, Milouš Jakeš, Milan Šulc     Báseň Ve stínu lípy recituje Josef Kodíček. Básně K. H. Borovského recitují Špringer a Kavan. Básně Františka Listopada recituje Rozina Jadrná, Kavan. Ukázky z projevu Milouše Jakeše na Červeném hrádku.
V 038 Oslava 50. narozenin Jana Čepa Jan Čep, Egon Hostovský, F. X. Šalda     Dvě úvahy Jana Čepa a rozhovor s Čepem z roku 1962.
V 039 Rozhovor Jiřího Kárneta s Ferdinandem Peroutkou, Druhý rozhovor nahrál Zdeňek Eliáš s Ferdinandem Peroutkou Jiří Kárnet, Ferdinand Peroutka, Zdeněk Eliáš     Rozhovor
Ferdinanda Peroutky s Jiřím Kárnetem v šedesátých letech v New Yorku, druhý, sedmdesátá léta se Zdeňkem Eliášem.
V 040 Písničkové pásmo z archivu padesátých až šedesátých let - Kabaret Pegasiáda, rozhovor s Ferdinandem Peroutkou o "Budování státu" Josef Stelipský, Václav Nelhýbl, Jára Kohout, Mirko Vrbeč, Minka Rybáková, Karel Kryl, Ferdinand Peroutka     Kabaret s texty
Minky Rybákové písničku zpívá Karel Kryl. Rozhovor Zdeňka Eliáše s Ferdinandem Peroutkou z roku 1969.
V 041 Hudební odpoledne Roziny Jadrné - Pokorné Rozina Jadrná Pokorná 20.12.1986 1986  
V 042 Pobožnosti kardinála Josefa Berana Mnichov, Panoráma Josef Beran, Boris Jelcin, Václav Havel, Ladislav Faieraband, Antonín Měšťan, Stanislav Kříž, Marie Puldová, Daum, Jan Douba, Pavel Pecháček, Václavské náměstí listopad 1989, Petr Pospíchal     Záznam manifestace na Václavském náměstí v listopadu 1989.
V 043 Rozhovor s Karla Jezdínského s Janem Papežem , Václavem Vortnerem, Jiřím Bábkem Karel Jezdinský, Jan Papež, Václav Vortner, Jiří Bábek   1990  
V 044 Zprávy, portrét Jána Čarnogurského, informace z demonstrace Československý podzim 1989, Petr Pospíchal, Ludmila Vítkovičová, Ján Čarnogurský 10.12.1989 1989  
V 045 Zprávy, portrét Jána Čarnogurského, informace z demonstrace Československý podzim 1989, Petr Pospíchal, Štěpán Kot, Pavla Milcová, Ludmila Vítkovičová, Michal Želiar úvaha o odchodu Gustáva Husáka z fce presidenta, Karel Kühnl, 10.12.1989 1989  
V 046 Prohlášení Demokratického sboru pomoci, Tomáš Baťa, Jiří Pelikán, Otto Šik, Ivan Sviták, Jan Drábek, Svatopluk Karásek, Zprávy, Miroslav Šimek, Jiří Šašek, Roman Kaliský, Ludvík Vaculík, Josef Kordík, Demokratický sbor pomoci, Zprávy, Východoslovenské železárny informace 3.12.1989 1989 Přehled paříšského tisku, Josef Novák, Ludmila Vítkovičová, Plávková
V 047 Silvestrovský pořad RFE, Vernisáž, Václav Havel, Karel Kryl, Jan Douba Silvestr   1977  
V 048 Silvestrovský pořad RFE, Jan Schneider, anekdoty, Jiří Hochman, Silvestr   1977  
V 049 Silvestrovský pořad RFE, Karel Kryl, anekdoty, písničky, Pracující kádr od Jana Schneidra, Karel Friedrich O kohoutkovi a slepičce Silvestr   1977  
V 050 Silvestrovský pořad RFE, anekdoty, "Až v tom Váš auťák pojede" Jan Schneider, Jaroslav Válek "Vyprávění smutného muže" Šimek a Grosman "Můj první mejdan" Silvestr   1977  
V 051 Silvestrovský pořad RFE, závěrečný blok Silvestr   1980  
V 052 Silvestrovský pořad RFE, Měkota, Rozina Jadrná Pokorná, Karel Jezdinský, Silvestr     První track je Silvestr roku 1981. Druhý track je silvestr 1983.
V 053 Silvestrovský pořad RFE, Pavel Landovský, Martin Štěpánek, Milan Šulc, Jára Kohout, anekdoty, Silvestr     První track Silvestr 1984. Druhý track Silvestr 1986.
V 054 Silvestrovský pořad RFE, Karel Kryl, Silvestr   1986  
V 055 Silvestrovský pořad RFE, Jára Kohout, Pavel Landovský, Martin Štěpánek Silvestr   1986  
V 056 Silvestrovský pořad RFE, písničky, anekdoty, Jára Kohout, Slovenský historický kalendář Silvestr   1987  
V 057 Silvestrovský pořad RFE, Slovenské kulturní aktuality, silvestrovské zprávy, Karel Kryl, Martin Štěpánek, anekdoty Silvestr   1987  
V 058 Silvestrovský pořad RFE Silvestr   1988  
V 059 Silvestrovský pořad RFE, Vladimír Škutina povídání o Janu Werichovi, Karel Kryl, Jaroslav Hutka, Marta Kubišová, Pavel Landovský Silvestr   1988  
V 060 Silvestrovský pořad RFE, Werich Horníček, Jiří Voskovec, Jan Čep, Jan Masaryk Silvestr   1988  
V 061 Silvestrovský pořad RFE, Eprahim Kischon, Jan Douba cestovní zápisník, Silvestr   1989  
V 062 Silvestrovský pořad RFE, Karel Steinbach, Ferdinand Peroutka vzpomínají, Egon Scholz, Silvestr   1989  
V 063 Sváteční kulturní program - Jan Vladislav Vladislav   1990  
V 064 Úvaha Jaroslava Stránského Stránský   1970 Úvahy prof
Jaroslava Stránského první bez data vysílání, druhá 16.3.1970, třetí 8.4.1970, čtvrtá 21.4.1970, pátá 5.1.1970
V 065 Kázání Josefa Berana z Říma Josef Beran     Kázání Josefa Berana z Říma 25.1.1969, Josef Beran na letním táboře ve Francii 1965, Kázání Josefa Berana 1.5.1965 v Dachau
V 066 Kázání za účasti Josefa Berana, dr. Heidlera, Beran, Heidler, Lošonský 1.5.1965 1965  
V 067 Karel Lysický - Československý diplomat vzpomíná Lysický, Masaryk   1965  
V 068 Předscéna Werich - Horníček, vysílání Wericha a Voskovce na Hlasu Ameriky za 2. sv. války Werich, Horníček      
V 069 Jiří Voskovec a Jan Werich vysílání těsně poválce na Hlasu Ameriky, Antonín Kreiber, Rafael Kubelík Voskovec, Werich   1945 Vzpomínky Rafaela Kubelíka natočené počátkem sedmdesátých let
V 070 Hlasové zkoušky RFE z roku 1951 Hlasové zkoušky   1951  
V 071 Alice Masaryková vzpomíná na velikonoce, Josef Škvorecký povídání o Dvořákovi v Americe, Masaryková, Škvorecký,      
V 072 Úvaha Ferdinanda Peroutky o 14 sjezdu KSČ, vzpomínka na Františka Tábora, Peroutka      
V 073 Rozhovory Jiřího Kárneta s Ferdinandem Peroutkou Kárnet, Peroutka      
V 074 Ferdinand Peroutka hovoří o Německé otázce, rozhovor s Jiřím Kárnetem, úvahy o Masarykovi Peroutka, Kárnet, Masaryk      
V 075 Zdeněk Eliáš rozmlouvá s Ferdinandem Peroutkou o knize Budování státu Eliáš, Peroutka   1969  
V 076 Zdeněk Eliáš čte text Jiřího Voskovce Voskovec, Eliáš      
V 077 Zdeněk Eliáš čte text Jiřího Voskovce Voskovec, Eliáš      
V 078 Vojenská přehlídka Laber comp, 28.10.1954 slavnostní akademie     1954  
V 079 Oslava 28.10.1954, záznam oslavy Čechů v armádě USA     1954  
V 080 Písně Karla Kryla Kryl      
V 081 Schůze poradního sboru RFEv Mnichově - 1. část Československý poradní sbor v Evropě      
V 082 Schůze poradního sboru RFEv Mnichově - 2. část Československý poradní sbor v Evropě      
V 083 Schůze poradního sboru RFEv Mnichově - 3. část Československý poradní sbor v Evropě      
V 084 Schůze poradního sboru RFEv Mnichově - 4. část Československý poradní sbor v Evropě      
V 085 Schůze poradního sboru RFEv Mnichově - 5. část Československý poradní sbor v Evropě      
V 086 Schůze poradního sboru RFEv Mnichově - 6. část Československý poradní sbor v Evropě      
V 087 Schůze poradního sboru RFEv Mnichově - 7. část Československý poradní sbor v Evropě      
V 088 Přežblepty hlasatelů RFE        
V 089 Přežblepty hlasatelů RFE        
V 090 Slavnost pokládání základního kamene Masarykova domu v kibucu Kfar Mararyk, Pořad k padesátinám Václava Havla - Franken 5.10.1986, Ivan Hoffman profil M. Šimečky Havel, Hoffman, Šimečka      
V 091 Vzpomínání na únor 1948, povídání s Pavlem Tigridem na Frankfurtském veletrhu 1986, Rozhovor s Adolfem Müllerem tamtéž, Tomas Kosta rozhovor, odsouzení Havla a jeho společníků 10.2.1980, Rozhovor s H Tigrid, Müller, Kosta, Friedlová     Rozhovor s Helenou Friedlovou o díle Jaroslava Seiferta
po udělení Nobelovy ceny za literaturu. Poslední track rozhovor Steinbacha s Ferdinandem Peroutkou
V 092 Rozhovor Ferdinanda Peroutky s Urzidilem o Kafkovi, Peroutka, Urzidil      
V 093 Rozhovor Ferdinanda Peroutky s Urzidilem o Kafkovi, Peroutka, Urzidil      
V 094 Rozhovor Ferdinanda Peroutky s Urzidilem o Kafkovi, kázání kardinála Josefa Berana Peroutka, Urzidil, Beran      
V 095 Rozhovor s Maxem Brodem o Kafkovi Brod, Kafka      
V 096 Uvítání kardinála Berana na letišti v Mnichově - projev na letním táboře, Otec Křišťan o teologii druhého světa, Firt jak vznikaly Hovory s TGM, zamyšlení Jana Čepa nad spol. živých a mrtvých Beran, Firt, Čep, Křišťan      
V 097 Slavnost k 35 výročí zahájení vysílání RFE mluví Pavel Tigrid, telefonáty posluchačů Tigrid 1.5.1986 1986  
V 098 Všeobecná deklarace lidských práv, zahájení vysílání RFE 1.5.1951, vzpomínání na vysílání RFE RFE 1.5.1986 1986  
V 099 Rozhovor Karla Lamberského s Václavem Havlem, Havel, Lamberský 15.7.1989 1989  
V 100 Hudební blok Roziny Jadrné a rozhovor s Annou Kvapilovou, beseda K-231 v Plzni - Paleček, Brodský, Kovařovič Jadrná, Kvapilová, Paleček, Brodský, Kovařovič      
V 101 Pořad o Tomáši Baťovi, rozhovor se synem, k dvacátému výročí smrti Jana Palacha Baťa, Palach      
V 102 Pořad ke druhému výročí smrti Jana Palacha, Slavnostní schromáždění k výročí ČSR z 27.10.1983, O vojenské čepisi na sudě s vínem - fejeton Ivana Binara, Vzpomínka Pavola O. Hviezdoslava Palach, ČSR, Štěpánek, Medková, Kríž, Binar, Dolina      
V 103 Pořad Waldemara Matušky z Floridy, pořad o Rudolfu Frimlovi, Jiří Voskovec vypráví o Sisyfovi. Matuška, Friml, Voskovec      
V 104 Pohřeb Slávy Volného Volný, Opasek,      
V 105 Václav Havel, Petruška Šustrová, Václav Benda, Dana Němcová, Augustin Navrátil, Eva Kantůrková, Anton Selecký, čtenářská anketa, Rozhovor Ivana Hoffmana s Václavem Havlem, 21.8.68 Havel, Šustrová, Benda, Němcová, Navrátil, Kantůrková, Selecký, Hoffman, Havel, Němec     Pořad k Havlovým padesátinám, mluví Jiří Němec. Pořad k 21 srpnu 1968.
V 106 Rozhovor se spisovatelem Gabrielem Laubem, pořad o Rudolfu Frimlovi, Tigrid fejeton k pádu NDR, Jan Čep - četba v mládí, Chramostové v RFE ke svým šedesátinám rozhovor Pavlíčkem Laub, Friml, Tigrid, Čep, Chramostová, Pavlíček      
V 107 Chramostové v RFE ke svým šedesátinám rozhovor Pavlíčkem 2. část, fejeton Tigrida, Chramostová, Pavlíček, Tigrid,      
V 108 přednáška Maxe Broda, rozhovor s Firkušným, kázání Josefa Berana, fejeton o Hongkongu Brod, Firkušný, Beran,      
V 109 Promluva Josefa Berana o mládeži ve Vídni, Rozhovor Karla Kryla s Anastázem Opaskem, Beran, Kryl, Opasek      
V 110 Fejeton Jiřího Lederera, Jiří Pallas, Karel Liška - o výstavě, vzpomínka Opaska na Alfréda Fuchse, rozhovor Milana Schulze s Anastázem Opaskem, Jára Kohout o Motlovi a Vlachovi, Lederer, Pallas, Liška, Opasek, Fuchs, Kohout, Motl, Vlach, Kaplan, Hejl, Mlynárik,     Beseda "sliby staré čtyřicet let" - Vilém Hejl, Ján Mlinárik a Karel Kaplan beseda v RFE.
V 111 65 vyhlášení ČSR Mikoláš Lobkowicz, pořad ke smrti Dominika Tatarky mluví Ladislav Mňačko, konference ve Frankenu Jar. Pecháček, rozhovor s Mňačkem, Ján Mlynárik, záznam z demonstrace Lobkowicz, Mňačko, Tatarka, Pecháček, Mlynárik, demonstrace,      
V 112 Katolický počad RFE, odchod Pejskara a Grubera do důchodu v RFE, Erich Kulka vlastní životopis, Radoslav Selucký Pejskar, Gruber, Kulka, Selucký,      
V 113 Rozhovor z Čechem z námořní pěchoty Frankem ?, Rozhovor s Karlem Hradilákem Hradilák      
V 114 Pořad k uvedení jednoaktovek Václava Havla, symposium o Karlu Havlíčkovi v Brixenu, Heidler, Havel, Backwelová, Heidler      
V 115 Rozhovor s Karlem Trinkewitzem, Erazim Kohák Československý národní program, Výročí založení České koleje v Římě mluví Jan Pavel II., rozhovor s exulantem v Paříži, rozhovor s Ottou Ulčem, Trinkewitz, Kohák, Jan Pavel II., Ulč,      
V 116 Rozhovor s Ruth Bondyovou, rozhovor s divadelníkem Jaroslavem Gilarem, štědrovečerní vzpomínání s politickou vězenkyní Květou Mrázovou , rozhovory s Laubem, Bondyová, Gilar, Laub     Rozhovor Pavla Khona s režisérem Ivanem Passerem. Vilém Hejl o politických poměrech v nacistickém Německu.
V 117 Rozhovor s Jurajem Gabajem, rozhovor s historikem o Itálii, Jára Kohout o plánování dozadu, rozhovor se spisovatelem Georgem Konrádem Gabaj, Kohout, Konrád,      
V 118 Waldemar Matuška - Komu se nelení, Vladimír Škutina o Martinu Hrabíkovi, Rozhovor s Jaroslavem Gilarem, rozhovor s Hanzelkou k 20. výročí 1968 Matuška, Škutina, Hrabík, Gilar, Hanzelka      
V 119 Jan Werich a Miloslav Horníček předscéna, řednáška Viléma Hejla ne téma Česká literatura za první okupace, Karel Gott odmítá asyl v SRN,rozhovor s Ivanem Medkem, Jaroslav Gilar povídka Werich - Horníček, Hejl, Gott, Medek, Gilar      
V 120 Jaroslav Gilar - Povídka o třech klaunech, ukázka z divadelní hry, rozhovor s Jiřím Holéskem, rozhovor s Františkem Schwarzenbergem, Projevy Pejskara a Srnce, projev Ludvíka Svobody k upálení Palacha Gilar, Holések, Schwarzenberg, Pejskar, Srnec, Svoboda      
V 121 Vladimír Škutina o Bedřichu Falckém, Jeroným Neduha, rozhovor s Anastáziem Opaskem o Frankenu, Jan Pavel II. velikonoční požehnání, zpráva o gen. stávce v Michalovcích, Škutina, Neduha, Opasek, Jan Pavel II.     Diskuse 26.11.1989
v PKOJF - zpráva. Symposium "Sociální demokracie a východní Evropa" ve Vídni. Vladimír Veit o Pavlu Kantorkovi.
V 122 Vítězslav Nezval - poezie, 21. srpen 1968 Václavské náměstí, Jaroslav Seifert - Osm dní - čte Martin Štěpánek Nezval, Seifert, Štěpánek      
V 123 Panoráma z Ameriky - humoristický pořad, Josef Lederer Elegie - recenze, Milan Schulz o Římě - úryvek, zprávy RFE, pořad o Voskovcovi a Werichovi a protestních písních v ČSSR, Lederer, Schulz, Voskovec Werich,      
V 124 Smutný muž Válek vypráví, Mašín vyprávío cestě útěku do Berlína, básně Ivana Kraska, básně Ivana Skácela, 13. setkání Junáka v Norsku Válek, Mašín, Krasko, Skácel, Junák      
V 125 Václavské náměstí 28.8.1968 anketa, Václavské náměstí      
V 126 T. G. M. o demokracii, Jan Masaryk projev k domovu, záznam z vystoupení Jarmily Novotné 25.9.1987 ke smrti TGM, Karel Kryl - Živá pochodeň - Janu Palachovi, zprávy čs. rozhlasu T. G. Masaryk, Jan Masaryk, Novotná, Kryl, Palach, Holeček     Hlášení čs. rozhlasu o smrti Jana Palacha.
V 127 Shromáždění v New Yorku k druhému výročí smrti Jana Palacha, úvaha Egona Hostovského - spisovatel a společnost Palach, Hostovský      
V 128 Katolická mše kázání Dr. Mikuly, telefonát Václava Malého, Jána Čarnogurského, Jaroslava Šabaty a Jana Šimsy k devádesátinám kardinála Tomáška, Mikula, Malý, Čarnogurský, Šimsa, Šabata      
V 129 Komentář Josefa Duba k textu Jiřiny Ďupalové v Československém rozhlase, fejeton Slávy Volného, Jiří Kárnet postavení židů v SSSR, rozhovor s Libuší Moníkovou ke knize Fasáda Dub, Ďupalová, Volný, Kárnet, Moníková     Reportáž z Olympiády v Grenoblu, Rozhovor s Armstrongem, zpráva amerického studenta z ročního pobytu v Rusku.
V 130 Projev Mussoliniho, rozhovor s emigrantem vede František Tomáš, táborový oheň katolické mládeže - projev Kardinála Berana, rozhovor s emigrantem o srpnu 1968 Mussolini, Tomáš, Beran,      
V 131 Lady Baden - Powell na tiskové konf., Polské básně o Janu Palachovi, Ivan Diviš, rozhovor Firta s Firkušným, Rozhovor Firta s Rafaelem Kubelíkem Powell, Palach, Diviš, Firkušný, Firt, Kubelík, Holman      
V 132 Rozhovor se Zdeňkem Mácalem, rozhovor s Lionelem Hamptonem, Julius Firt o únoru 1948, Miroslav Šašek Labyrint světa a ráj zmlsaných Mácal, Firt, Hampton, Firt, Šašek      
V 133 Pegasiáda 7 dílů, Národní písně, Jarmila Novotná vzpomíná na TGM, Jerzy Harasymowicz Sen o Louisi Armstrongovi Karel Kryl, Jarmila Novotná, Jerzy Harasymowicz,      
V 134 Kompas - Miroslav Šašek: Chvála modrého baretu, rozhovor s emigrantem Jirkou o dlouhých vlasech, rozhovor s Juliet Greco, o spisovateli Janu Procházkovi; Silvestr 1975 - uvádí František Tomáš Šašek, Greco, Procházka, Silvestr, Kohout, Tomáš, Schneider     Silvestr 1975 - Jára Kohout, Jan Schneider aj.
V 135 Vzpomínky dr. Karla Steinbacha na 28. říjen 1918; Vzpomínky Josefa Malečka; Interview s Mikem Blattem, píseň o Československu Steinbach, Maleček, Blatt, Forman, říjen 1918      
V 136 Kompas - Andrej Sinjavskij (citát), Kristina Bauman - překlad dopisu, rozhovor se spisovatelem Arturem Millerem; Miloš Forman, Minka Rybáková v Zápisníku americké kultury Sinjavskij, Bauman, Forman, Miller, Rybáková, Kompas, Zápisník americké kultury      
V 137 Papež Jan Pavel II. o svatém Vojtěchovi; Rozhovor J. Kaválka a E.M. Langa o Ivanu Steigerovi (německy); Rozhovor Holmana s Rafaelem Kubelíkem; Koncert Jan Pavel II., papež, Steiger, Kubelík, sv. Vojtěch, Kaválek, Lang, Holman      
V 138 Rozhovor Holmana s Rafaelem Kubelíkem; Poznámka o Karlu Steinbachovi, o Dylanu Thomasovi; "Únik" - povídka Kubelík, Steinbach, Thomas, povídka, Holman      
V 139 Rozhovor s Juliem Firtem a dalšími o počátcích vysílání RFE (8.7.1968) Firt, začátky vysílání, RFE   1968  
V 140 Rozhovor o počátcích vysílání RFE, o ediční činnosti v exilu, kulturních organizacích a časopisech - Pavel Khon, Antonín Kratochvil (2. díl) Kohn, Kratochvil, začátky vysílání RFE, exil   1968  
V 141 Rozhovor o počátcích vysílání RFE, o pořadu Vzkazy domovu, o špionážní činnosti RFE, o rušení - Jiří Kovtun, Pecháček, Julius Firt (3. díl) Kovtun, Pecháček, Firt, začátky vysílání, RFE, Vzkazy domovu, špionáž, rušení   1968  
V 142 Beseda RFE s redaktory časopisu Student - Pecháček, Tomáš Pěkný, Jiří Kovtun (4. díl) Pecháček, Pěkný, Kovtun, Student      
V 143 Beseda RFE s redaktory časopisu Student - Pecháček, Tomáš Pěkný, Jiří Kovtun (5. díl) Pecháček, Pěkný, Kovtun, Student      
V 144 Rozhovor šéfredaktora časopisu Student Alexeje Kusáka s Pavlem Tigridem (telefonicky) - k procesu s Janem Benešem, Tigridem a Karlem Zámečníkem, o edici Svědectví, o StB; Petr Feldstein Tigrid, Sontag, Student, Kusák, Beneš, Zámečník, Svědectví, StB, Feldstein, Čep, proces     Petr Feldstein z časopisu Student o Janu Čepovi a Václavu Čepovi (6. díl); Interview se Susan Sontag; Trampské písně
V 145 Rozhovor René Modřické s Josefem Jostenem v Londýně; Koncert pro cemballo; Marta Kubišová - Hej, Jude Modřická, Josten, Kubišová      
V 146 Milan Šimečka - povídky; Josef Škvorecký: Dvořák v Americe Šimečka, Škvorecký, Dvořák      
V 147 Milan Šimečka o slavnosti v bratislavském Národním divadle 30.11.1989; Josef Škvorecký: Dvořák v Americe Šimečka, Škvorecký, Dvořák, listopad 1989, Národní divadlo   1989  
V 148 Josef Škvorecký: Dvořák v Americe; Josef Škvorecký o likvidaci Jazzové sekce na shromáždění na podporu Jazzové sekce v Americe Škvorecký, Dvořák, Kovařík, Jazzová sekce, shromáždění      
V 149 Josef Škvorecký: Scherzo capriccioso aneb veselý sen o Dvořákovi; Rozina Jadrná-Pokorná čte text Zdeny Salivarové Škvorecký, Dvořák, Salivarová, Jadrná-Pokorná      
V 150 Jiří Lederer čte dopis Josefa Škvoreckého "Svědectví o mém životě"; LP Šafrán - 1. strana; Rozhovor s asylantem ve Švýcarsku; Marta Kubišová - W. Matuška - Ofélie; Rozhovor s Anastázem
Opaskem
Lederer, Škvorecký, Kubišová, Matuška, Opasek, Prečan, Tigrid, Šafrán, exulant, Franken, Třešňák, Svědectví     Rozhovor s Anastázem
Opaskem ve Frankenu o písničkářích (Vlasta Třešňák); Dvoudenní symposium o časopisu Svědectví - Vilém Prečan o maďarské revoluci, Jiří Lederer o službě domovu, Pavel Tigrid o redakční práci a financování
V 151 Rozhovor s Michalem Sklenářem o srpnové okupaci; Rozhovor s Jiřím Sklenářem o odchodu do exilu; Kázání kardinála Berana ve Vídni 1968; Záznam z pouti na Velehrad Sklenář, Beran, exil, kázání, Velehrad, srpen 1968   1968  
V 152 Rozhovor s bývalým diplomatem o reakci Polska na okupaci ČSSR (německy); Tisková konference s Jiřím Pelikánem ve Vídni; Rozhovor s Miroslavem Šaškem - závěr; Pořad o Janu Procházkovi (1976) Pelikán, Šašek, Procházka, srpen 1968, Polsko   1968  
V 153 Rozhovory se "srpnovými" uprchlíky Bohumilem Sekyrou a Janem Havránkem; Rozhovor s českými dětmi před odjezdem na tábor v Norsku; Přání k novému roku 1974 na RFE - hovoří Ludva Sekyra, Havránek, Maleček, Meloun, exulant, srpen 1968, hokejista   1968 Rozhovor p. Melouna s hokejistou Malečkem
V 154 Tuniský student o komunismu a Československu; Rozhovor o Gomułkovi a dění v Polsku (v němčině) Gomułka, student, komunismus      
V 155 Rozhovor Karla Kryla s Anastázem Opaskem z roku 1984; Rozhovor Pavla Kohouta s Járou Kohoutem; Jára Kohout čte úryvek z vlastní knihy "Hop sem, hop tam" Kryl, Opasek, Kohout      
V 156 Reportář Karla Jezdinského ze vzpomínkového shromáždění k 50. výročí úmrtí TGM v New Yorku 27.9.1987 - Bohumil Rapoš, Jarmila Novotná, Karel Steinbach; Rozhovor Smrčka s Josefem Škvoreckým v Mnichově TGM, Masaryk, Jezdinský, Rapoš, Novotná, Steinbach, Škvorecký, Kubelík     Vyprávění Rafaela Kubelíka
V 157 Jiří Voskovec recituje vlastní báseň; Pásmo ke čtyřiceti letům vysílání RFE - Petr Zenkl o Masarykovi, Alice Masaryková, Jarmila Novotná o svém vztahu k TGM; Beseda o procesu se Slánským a spol. Voskovec, RFE, Zenkl, Masaryk, Masaryková, Novotná, Slánský, Kaplan, Pelán, proce

Zpět na Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů