EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Československé dokumentační středisko

Referát Československé dokumentační středisko 1948–1989 v Historickém muzeu Národního muzea byl vytvořen v srpnu 2003 na základě darovací smlouvy mezi Národním muzeem a Československým dokumentačním střediskem, o. p. s., které je pokračovatelem exilového ČSDS nezávislé literatury. Smlouva, jíž svěřilo ČSDS, o. p. s. rozsáhlý knižní a sbírkový fond v hodnotě téměř 30 milionů korun do vlastnictví Národního muzea, je doplněna Smlouvou o spolupráci ČSDS, o. p. s. a NM. V ní se mj. stanoví, že obecně prospěšná společnost se i nadále podílí na ochraně, zpracování a zpřístupňování darovaného sbírkového a knižního fondu.
Od 1. března 2016 přešly archivní a knihovní fondy Referátu Československého dokumentačního střediska 1948–1989 jako samostatný evidenční celek Československé dokumentační středisko s vlastní číselnou řadou Národního archivního dědictví (NAD) pod správu Archivu Národního muzea.
Více informací z historie

Sbírky ČSDS

V archivu jsou uloženy archivní fondy a sbírky písemné i nepísemné povahy, které vznikly díky soustavným badatelským a akvizičním aktivitám jeho dlouholetého vedoucího prof. Viléma Prečana a darům osobností československého disentu a exilu. Jedná se hlavně o osobní fondy a pozůstalosti, písemnosti spolků, občanských iniciativ, institucí, politických stran, exilových nakladatelství a samizdatových dílen, novinové výstřižky, plakáty, fotografie, filmy, videozáznamy a audiozáznamy.

Knihovna ČSDS má rozsáhlé sbírky československého samizdatu, stovky knižních titulů zveřejněných v rámci samizdatových edic i mimo ně a desítky titulů samizdatových periodik. Je zde soustředěna knižní produkce československých exilových nakladatelství a úplná kolekce všech hlavních exilových časopisů. Knihovna také spravuje fond polských samizdatových a exilových knih a časopisů. Velkou část knihovny tvoří cizojazyčná literatura o Československu a Střední a Východní Evropě, jsou tu zastoupena i cizojazyčná periodika zabývající se problematikou lidských práv. Je zde fond novin a časopisů, které vycházely v ČSSR v 50.- 90. letech.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů