EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Zaměstnanci Archivu Národního muzea

PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
V Archivu NM pracuje od roku 2008, od 1. 5. 2016 jako jeho vedoucí. Od 1. 3. 2016 je vedoucí Archivního úseku Historického muzea. Je kurátorkou sbírky rukopisů, pečetních typářů a starých historických sbírek, zaměřuje se na období raného novověku. Je vedoucí redaktorkou Časopisu Národního muzea. Řada historická.
e-mail: klara_woitschova@nm.cz 
 
PhDr. Milena Běličová
V Archivu NM pracuje od roku 1984, v letech 2002–2016 jako jeho vedoucí. Spravuje Sbírky pergamenů A a B, je kurátorka úřední spisové registratury a metodička spisové služby Národního muzea.
e-mail: milena_belicova@nm.cz
 
Mgr. Veronika Doll
V Archivu NM pracuje na zástup od roku 2016. Zpracovává fondy a sbírky Čs. dokumentačního střediska.
e-mail: veronika_doll@nm.cz
 
Lenka Hajná
V Archivu NM pracuje od roku 2003. Zajišťuje provoz studovny Archivu NM, reviduje menší fondy a sbírky, spravuje příruční knihovnu a podílí se na vyřizování administrativy.
e-mail: lenka_hajna@nm.cz
 
Mgr. Jitka Hanáková
Od roku 2003 pracuje v Čs. dokumentačním středisku, které je od 1. 3. 2016 součástí Archivu NM. Spravuje a zpracovává fondy a sbírky Čs. dokumentačního střediska.
e-mail: jitka_hanakova@nm.cz
 
Mgr. Karolína Honsová
V Archivu NM pracuje na zástup od roku 2017. Zpracovává fondy a sbírky Čs. dokumentačního střediska.
e-mail: karolina_honsova@nm.cz

Mgr. Libor Jůn, Ph.D.
V Archivu NM pracoval v letech 1993–1997, znovu od roku 2002. Je kurátorem fotografických fondů a sbírek.
e-mail: libor_jun@nm.cz
 
Bc. David Majtenyi
V Archivu NM pracuje od roku 2016. Spravuje a zpracovává fondy a sbírky Archivu muzea dělnického hnutí.
e-mail: david_majtenyi@nm.cz
 
PhDr. Kateřina Pařízková
V Archivu NM pracuje od roku 2011. Spravuje archivní fondy a sbírky převzaté z Etnografického oddělení NM, zpracovává i další fondy 19.–20. století.
e-mail: katerina_parizkova@nm.cz

Mgr. Petra Váchová
V Archivu NM pracuje od roku 2011. Zpracovává osobní i úřední fondy a dokumentační sbírky 19. století. V současné době je na rodičovské dovolené.
e-mail: petra_vachova@nm.cz

Zpět na Archiv Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů