EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Archiv Národního muzea

Z činnosti Archivu Národního muzea

Archiv Národního muzea byl jako samostatné oddělení Národního muzea zřízen na návrh Františka Palackého k 1. březnu 1846, kdy se jeho vedení ujal první muzejní archivář Karel Jaromír Erben. Za 170 let své dosavadní existence nashromáždil unikátní a rozmanité archivní fondy a sbírky. Více informací...


Součástí Archivu Národního muzea je:

Archiv Muzea dělnického hnutí

Archivní fondy a sbírky Muzea dělnického hnutí, o. p. s. Archiv Národního muzea postupně přebírá a připravuje k základní evidenci v samostatné řadě NAD a následnému odbornému zpracování.

Československé dokumentační středisko

Archivní a knihovní fondy Československého dokumentačního střediska jsou evidovány v samostatné řadě NAD, s Archivem Národního muzea mají společnou badatelnu.
Více informací...
 

Seznam fondů a sbírek (PEvA) a elektronické inventáře v programu Bach s možností fulltextového vyhledávání najdete v prezentaci:

Archivní VadeMeCum vademecum.nm.cz/nm/
Další inventáře, které zatím nejsou v elektronické podobě, jsou k dispozici v badatelně.
 

 

Monasterium

Archiv Národního muzea se roku 2012 na základě členství Národního muzea v mezinárodním spolku ICARUS zapojil do projektu Monasterium. V listopadu 2012 až březnu 2013 byly zdigitalizovány pergamenové listiny, které budou postupně zpřístupňovány na internetových stránkách projektu.

Prezentace CZ

(soubor .pps 6,8 MB)

Präsentation D

(file .pps 6,6 MB)

Presentation EN

(file .pps 6,9 MB)

 


Výroční zprávy

2016 
 
 
Starší výroční zprávy:
 
 2015  2014  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009 
 
 2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002
 
 2001  2000  1999
 
 

 

Depozitář v Terezíně.
27. března 1996 byl záhájen provoz v nové budově ANM Na Zátorách 6 v Praze 7.
Pečetidlo zemského soudu z 2. poloviny 13. století, novodobá kopie; Sbírka pečetních typářů E374
Autentika pražského Daniela I., kterou oznamuje, že za účasti krále Vladislava I., královny Judity a stavebnice kostela Marie se syny Slaviborem a Pavlem uložil ostatky svatých do oltáře Panny Marie kostela sv. Jakuba ve vsi Jakub, 19. 11. 1165, Sbírka pergamenových listin A4.
Listina českého krále Jana Lucemburského, kterou potvrzuje práva a požitky spojené s úřadem nejvyššího číšníka Václavovi z Vartenberka a jeho dědicům, 17. 5. 1337, Sbírka pergamenových listin B1298.
Listina, kterou Jan z Opočna, Půta z Častolovic a Beneš z Chlumu vyznávají, že jsou purkmistru a konšelům města Jihlavy dlužni 30 kop pražských grošů, a zavazují se dluh splatit ve stanoveném termínu, 13. 3. 1427, Sbírka pergamenových listin A346.
Ukázky z památníku Viléma Kunáše z Machovic z let 1603–1692, Sbírka rukopisů č. 1166, fol. 75r
Ukázky z památníku Viléma Kunáše z Machovic z let 1603–1692, Sbírka rukopisů č. 1166, fol. 159v.
Cestovní pas Františka Palackého z roku 1831; osobní fond F. Palacký, inv. č. 14.
Rukopisný koncept prvního zákona Československé republiky s prohlášením naší státní samostatnosti, 28. 10. 1918, osobní fond A. Rašín, inv. č. 814, archivní kulturní památka č. 62.
Ozdobné kovové pouzdro s listinou, jíž Ústavodárné národní shromáždění ČSR oznamuje dr. Edvardu Benešovi, že jej zvolilo prezidentem ČSR, 19. 6. 1946; osobní fond E. Beneš, inv. č. 13.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů