EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Přírodovědecké muzeum - Publikace za rok 2016

 
Mineralogicko-petrologické oddělení
 
HRAZDIL, V. – HOUZAR, S. – SEJKORA, J. – KONÍČKOVÁ, Š. – JAROŠOVÁ, L., Linarite from the Ag-Pb ore deposit at Kletné near Suchdol nad Odrou (Jeseníky Culm, Vítkov Highlands). Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 65, s. 88–96, 9 s. ISSN 2336-3193.
 
HYBLER, J. – SEJKORA, J. – VENCLÍK, V., Polytypism of cronstedtite from Pohled, Czech Republic. European Journal of Mineralogy, 28, s. 765–775, 11 s. ISSN 0935-1221.
 
KASATKIN, A. V. – PLÁŠIL, J. – PEKOV, I. V. – BELAKOVSKIY, D. I. – NESTOLA, F. – ČEJKA, J. – VIGASIN, M. F. – ZORGI, F. – THORNE, B., KARPENKOITE, Co3(V2O7)(OH)2·2H2O, a cobalt analogue of martyite from the Little Eva mine, Grand. Journal of Geosciences, 60, č. 4, s. 251–257, 7 s. ISSN 1802-6222.
 
PAULIŠ, P. – BABKA, K. – SEJKORA, J. – ŠKÁCHA, P., Uranové minerály ČR a jejich nejvýznamnější naleziště. Kutná Hora, Kuttna 2016, 557 s. ISBN: 978-80-86406-80-0.
 
PAULIŠ, P. – HRŮZEK, L. – JANEČEK, O. – SEJKORA, J. – MALÍKOVÁ, R. – FEDIUK, F., Zeolitová mineralizace z Nového Oldřichova u Kamenického Šenova (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 1, s. 100–113, 14 s. ISSN 1211-0329.
 
PAULIŠ, P. – HRŮZEK, L. – JANEČEK, O. – SEJKORA, J. – MALÍKOVÁ, R. – POUR, O. – FEDIUK, F., Zeolitová mineralizace ze Svoru u Nového Boru (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 2, s. 194–204, 11 s. ISSN 1211-0329.
 
PAULIŠ, P. – KOPECKÝ, S. – VRTIŠKA, L. – ČEJKA, J. – POUR, O. – LAUFEK, F., Stolzit z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 1, s. 95–99, 5 s. ISSN 1211-0329.
 
PAULIŠ, P. – SEJKORA, J. – URBAN, M. – NESRSTA, M. – VRTIŠKA, L. – MALÍKOVÁ, R. – POUR, O. – LAUFEK, F., Uranová supergenní mineralizace s fosfuranylitem z Abertam, Krušné hory (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 1, s. 46–55, 10 s. ISSN 1211-0329.
 
PLÁŠIL, J. – HLOUŠEK, J. – KASATKIN, A. V. – BELAKOVSKIY, D. I. – ČEJKA, J. – CHERNYSHOV, D., Ježekite, Na8[(UO2)(CO3)3](SO4)2·3H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, Czech Republic. Journal of Geosciences, 60, č. 4, s. 259–267, 9 s. ISSN 1802-6222.
 
PLÁŠIL, J. – MEISSER, N. – ČEJKA, J., The crystal structure of Na6[(UO2)(SO4)4](H2O)4: X-ray and Raman spectroscopy study. The Canadian Mineralogist, 54, č. 1, s. 5–20, 16 s. ISSN 0008-4476.
 
SEJKORA, J. – PAULIŠ, P. – TOEGEL, V. – POUR, O., Bi-Se-Au mineralizace z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 2, s. 269–277, 9 s. ISSN 1211-0329.
 
SEJKORA, J. – PAULIŠ, P. – TOEGEL, V. – VRTIŠKA, L. – MALÍKOVÁ, R., Dewindtit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 1, s. 63–69, 7 s. ISSN 1211-0329.
 
SEJKORA, J. – ŠKÁCHA, P. – KOPECKÝ sen., S. – KOPECKÝ jun., S. – PAULIŠ, P. – MALÍKOVÁ, R. – VELEBIL, D., Se a Cu mineralizace z Bílé Vody u Javorníka (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 2, s. 161–177, 17 s. ISSN 1211-0329.
 
SEJKORA, J. – ŠKÁCHA, P., Naumannit z uranového ložiska Labská u Špindlerova Mlýna, Krkonoše (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 2, s. 252–255, 4 s. ISSN 1211-0328.
 
SEJKORA, J. – ŠREIN, V. – ŠREINOVÁ, B. – KOPECKÝ sen., S. – KOPECKÝ jun., S., Výskyt clausthalitu na uranovém rudním výskytu Boučí u Oloví, Krušné hory (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 2, s. 238–242. ISSN 1211-0329.
 
ŠKÁCHA, P. – SEJKORA, J. – PALATINUS, L. – MAKOVICKY, E. – PLÁŠIL, J. – MACEK, I. – GOLIÁŠ, V., Hakite from Pribram, Czech Republic: Compositional variability, crystal structure and the role in Se mineralization. Mineralogical Magazine, 80, č. 6, s. 1115–1128, 14 s. ISSN 0026-461X.
 
ŠREIN, V. – ŠREINOVÁ, B. – BOHDÁLEK, P. – BOUŠE, P., Cínonosné strusky z oblasti vodní nádrže Mariánské Lázně. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 2, s. 217–223, 7 s. ISSN 1211-0329.
 
ŠREINOVÁ, B. – ŠREIN, V. – STOLZ, D., Neolitická broušená industrie na Radotínském potoce. Archeologie ve středních Čechách, 20, č. 2, s. 977–993, 17 s. ISSN 1214-3553.
 
ŠREINOVÁ, B. – ŠREIN, V., Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko (Jizerské hory). Bulletin referátů z konference „Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí“, Úpice, Hvězdárna v Úpici 2016, s. 137–145, 9 s. ISBN: 978-80-86303-44-4.
 
ŠTEVKO, M. – SEJKORA, J. – MALÍKOVÁ, R., Nové údaje o supergénnych mineráloch z banského poľa Rainer, ložisko Ľubietová – Podlipa (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 1, s. 1–12, 12 s. ISSN 1211-0329.
 
ŠTEVKO, M. – SEJKORA, J. – PETEREC, D., Grumiplucite from the Rudňany deposit, Slovakia: a second world-occurrence and new data. Journal of Geosciences, 60, č. 4, s. 269–281, 13 s. ISSN 1802-6222.
 
ŠTEVKO, M. – TUČEK, P. – SEJKORA, J. – MALÍKOVÁ, R., Supergénne minerály z Novej Anton žily, Hodruša-Hámre, Štiavnické vrchy (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 2, s. 183–193, 11 s. ISSN 1211-0329.
 
ŠTEVKO, M. – UHER, P. – SEJKORA, J. – MALÍKOVÁ, R. – ŠKODA, R. – VACULOVIČ, T., Phosphate minerals from the hydrothermal quartz veins in specialized S-type granites, Gemerská Poloma (Western Carpathians, Slovakia). Journal of Geosciences, 60, č. 4, s. 237–249,13 s. ISSN 1802-6222.
 
TOMAN, J. – HRAZDIL, V. – SEJKORA, J., Pseudomalachit a descloizit v supergenní minerální asociaci z lokality Krucemburk (Česká republika). Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae, 101, č. 1–2, s. 33–43, 11 s. ISSN 1211–8796.
 
TOMAN, J. – SEJKORA, J. – MALÍKOVÁ, R., Zeolity na trhlinách žilných magmatitů při kontaktech serpentinizovaných peridotitů u Mohelna a Biskoupek (gföhlská jednotka, západní Morava, Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 1, s. 13–24, 12 s. ISSN 1211-0329.
 
VACEK, F., Petrofyzikální záznam kačáckého eventu na profilu Hlubočepy – železniční zářez (střední devon, pražská pánev). Zprávy o geologických výzkumech, 49, s. 9–12, 4 s. ISSN 0514-8057.
 
VELEBIL, D. – MACEK, I. – SOUMAR, J., Příspěvek k poznání chemismu tetraedritů z českých lokalit: Příbram, Obecnice, Zvěstov, Mníšek pod Brdy, Ratibořské Hory, Stará Vožice, Jáchymov, Kutná Hora a Stříbrná Skalice. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 1, s. 132–143, 12 s. ISSN 1211-0329.
 
VRTIŠKA, L. – MALÍKOVÁ, R. – SEJKORA, J., Zajímavý výskyt fosfátů v okolí Líštěnce u Votic (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 1, s. 114–131, 18 s. ISSN 1211-0329.
 
VRTIŠKA, L. – PAULIŠ, P. – DVOŘÁK, Z. – POUR, O. – SEJKORA, J. – MALÍKOVÁ, R., Chalkofylit z ložiska sn-W rud Cínovec v Krušných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 2, s. 234–237, 4 s. ISSN 1211-0329.
 
VRTIŠKA, L. – ŠTEVKO, M. – SEJKORA, J. – MALÍKOVÁ, R., Gilmarit, triklinický Cu3(AsO4)(OH)3, z Bělovsi u Náchoda – první výskyt v České republice. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 24, č. 2, s. 230–233, 4 s. ISSN 1211-0329.
 
ZHANG, Y. – ČEJKA, J. – LUMPKIN, G. R. – TRAN, T. T. – AHARONOVICH, I. – KARATCHEVTSEVA, I. – PRICE, J. R. – SCALES, N. – LU, K., Hydrothermal synthesis, structures and properties of two uranyl oxide hydroxyl hydrate phases with Co(II) or Ni(II) ions. New Journal of Chemistry, 40, č. 6, s. 5357–5363, 7 s. ISSN 1144-0546.
 
 
Paleontologické oddělení
 
BARKWORTH, M. E. – WATSON, M. – BARRIE, F. R. – BELYAEVA, I. V. – CHUNG, R. C. K. – DAŠKOVÁ, J. - DAVIDSE, G. – DÖNMEZ, A. A. – DOWELD, A. B. – DRESSLER, S. – FLANN, Ch. – GANDHI, K. – GELTMAN, D. – GLEN, H. F. – GREUTER, W. – HEAD, M. J. – JAHN, R. – JANARTHANAMN, M. K. – KATINAS, L. – KIRK, P. M. – KLAZENGA, N. – KUSBER, W. - H. – KVAČEK, J. – MALÉCOT, V. – MANN, D. G. – MARHOLD, K. – NAGAMASU, H. – NICOLSON, N. – PATON, A. – PATTERSON, D. J. – PRICE, M. J. – PRUD’HOMME van REINE, W. F. – SCHNEIDER, C. W. – SENNIKOV, A. – SMITH, G. F. – STEVENS, P. F. – YANG, Z. - L. – ZHANG, X. -Ch. – ZUCCARELLO, G. C., Proposals to provide for registration of new names and nomenclatural acts. Taxon, 65, č. 3, s. 656–658, 3 s. ISSN 0040-0262.
 
BARKWORTH, M. E. – WATSON, M. – BARRIE, F. R. – BELYAEVA, I. V. – CHUNG, R. C. K. – DAŠKOVÁ, J. - DAVIDSE, G. – DÖNMEZ, A. A. – DOWELD, A. B. – DRESSLER, S. – FLANN, Ch. – GANDHI, K. – GELTMAN, D. – GLEN, H. F. – GREUTER, W. – HEAD, M. J. – JAHN, R. – JANATHANAMN, M. K. – KATINAS, L. – KIRK, P. M. – KLAZENGA, N. – KUSBER, W. - H. – KVAČEK, J. – MALÉCOT, V. – MANN, D. G. – MARHOLD, K. – NAGAMASU, H. – NICOLSON, N. – PATON, A. – PATTERSON, D. J. – PRICE, M. J. – PRUD’HOMME van REINE, W. F. – SCHNEIDER, C. W. – SENNIKOV, A. – SMITH, G. F. – STEVENS, P. F. – YANG, Z. - L. – ZHANG, X. – Ch. – ZUCCARELLO, G. C., Report of the Special Committee on Registration of Algal and Plant Names (including fossils). Taxon, 65, č. 3, s. 670–672, 3 s. ISSN 0040-0262.
 
DUDÁK, J. – ŽEMLIČKA, J. – KARCH, J. – PATZELT, M. – MRZÍLKOVÁ, J. – ZACH, P. – HEŘMANOVÁ, Z. – KVAČEK, J. – KREJČÍ, F., High-contrast X-ray micro-radiography and micro-CT of ex-vivo soft tissue murine organs utilizing ethanol fixation and large area photon-counting detector. Scientific Reports, 6, č. 30385, s. 1–9, 9 s. ISSN 2045-2322.
 
EKRT, B. – MIKULÁŠ, R. – WAGNER, J. – ČERMÁK, S. – PROCHÁZKOVÁ, K. – KADLECOVÁ, E. – FEJFAR, O., New contribution to the palaeoichnology and taphonomy of the Ahníkov fossil site, Early Miocene, Most Basin (Czech Republic). Fossil Imprint, 72, č. 3–4, s. 202–214, 13 s. ISSN 2533-4050.
 
HALAMSKI, A. T. – KVAČEK, J. – VAJDA, V., Late Cretaceous (Campanian) leaf and palynoflora from southern Skane, Sweden. Mesozoic Biotas of Scandinavia and its Arctic Territories, London, Geological Society of London 2016, s. 207–230, 24 s. ISBN: 978-1-86239-748-4.
 
HALAMSKI, A. T. – KVAČEK, J., The Coniacian leaf flora from the northeastern part of the Bohemian Cretaceous Basin. Bulletin of Geosciences, 91, č. 2, s. 297–318, 22 s. ISSN 1214-1119.
 
HEŘMANOVÁ, Z. – KVAČEK, J. – DAŠKOVÁ, J., Caryanthus diversity in the Late Cretaceous. Review of Palaeobotany and Palynology, 231, s. 33–47, 15 s. ISSN 0034-6667.
HORÁČEK, I. – BLÁHA, V. – WAGNER, J. – ČERMÁK, S. – ŽÁK, K. – RYŠÁNEK, K., Speleologie a výzkum kvartéru na Chlumu u Srbska: historie a současný stav. Český Kras, 42, s. 5–22, 18 s. ISSN 1211-1643.
 
JURÁČEK, J. – KVAČEK, J. – MALÝ, K. – SVOBODOVÁ, M., Křídové uhelnaté jílovce u Vojnova Městce na Českomoravské vrchovině. Acta Rerum Naturalium, 19, s. 7–14, 8 s. ISSN 2336-7113.
 
KOČÍ, T. – KOČOVÁ VESELSKÁ, M. – BUCKERIDGE, J. S. – JAGT, J. W. M., A new barnacle, Myolepas reussi (Cirripedia, Scalpelliformes), from a near-shore, shallow-water facies in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen, 280, č. 3, s. 299–313, 15 s. ISSN 0077-7749.
 
KOČOVÁ VESELSKÁ, M. – KOČÍ, T. – COLLINS, J. S. H. – GALE, A. S., A new species of scalpelliform cirripede (Crustacea, Cirripedia) from the Upper Cenomanian–Lower Turonian shallow-water facies at Velim (Bohemian Cretaceous Basin) and its palaeoecological implications. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 278, č. 2, s. 201–211, 11 s. ISSN 0077-7749.
 
KUSTASCHER, E. – SCANU, G. G. – KVAČEK, J. – van KONIJNENBURG-van Cittert, J. H. A. The Krasser collection in the Faculty of Sciences, Charles University, Prague – new insights into the Middle Jurassic flora of Sardinia. Fossil Imprint, 72, č. 3–4, s. 140–154, 15 s. ISSN 2533-4050.
 
KVAČEK, J. – DOYLE, J. A. – ENDRESS, P. K. – DAVIERO-GOMEZ, V. – GOMEZ, B. – TEKLEVA, M., Pseudoasterophyllites cretaceus from the Cenomanian (Cretaceous) of the Czech Republic: A possible link between Chloranthaceae and Ceratophyllum. Taxon, 65, č. 6, s. 1345-1373, 29 s. ISSN 0040-0262.
 
KVAČEK, J. – VODRÁŽKA, R., Late Cretaceous flora of the Hidden Lake Formation, James Ross Island (Antarctica), its biostratigraphy and palaeoecological implications. Cretaceous Research, 58, s. 183–201, 19 s. ISSN 0195-6671.
 
LAIBL, L. – ESTEVE, J. – FATKA, O., Enrollment and thoracic morphology in paradoxidid trilobites from the Cambrian of the Czech Republic. Fossil Imprint, 72, č. 3–4, s. 161–171, 11 s. ISSN 2533-4050.
 
OPLUŠTIL, S. – PŠENIČKA, J. – ŠIMŮNEK, Z. – LIBERTÍN, M., Floras of clastic and peat-forming Pennsylvanian wetlands: are they different? A case study from the Upper Radnice Coal (late Duckmantian), Kladno Coalfield, Czech Republic. Spanish Journal of Palaeontology, 31, č. 1, s. 145–180, 35 s. ISSN 2255-0550.
 
POPA, M. E. – KVAČEK, J. – VASILE, S. – CSIKI-SAVA, Z., Maastrichtian dicotyledons of the Rusca Montană and Hațeg basins, South Carpathians, Romania. Cretaceous Research, 57, s. 699–712, 14 s. ISSN 0195-6671.
 
TUREK, V. – MANDA, Š., Early ontogeny, anomalous growth, and healed injuries in the Silurian nautiloid Ophioceras Barrande – Implication for hatching and the autecology of the Tarphycerida. Bulletin of Geosciences, 91, č. 2, s. 331–366, 36 s. ISSN 1214-1119.
 
VAŠKANINOVÁ, V. – KRAFT, P., A unique occurrence of a psammosteid heterostracan on the peri-Gondwanan shelf in the Lower/Middle Devonian boundary marine deposits. Fossil Imprint, 72, č. 3–4, s. 155–160, 6 s. ISSN 2533-4050.
 
WAGNER, J. – ZELINKA, J. – FRDLÍK, R. – KAHLERT, B., Nález kostí a zubů medvěda v jeskyni Martina u Tetína (okres Beroun). Český Kras, 42, s. 23–26, 4 s. ISSN 1211-1643.
 
 
Mykologické oddělení
 
ADAMČÍK, S. – AUDE, E. – BÄSSLER, C. – CHRISTENSEN, M. – van DORT, K. – FRITZ, Ö. – GLEJDURA, S. – HEILMANN-CLAUSEN, J. – HOLEC, J. – JANČOVIČOVÁ, S. – KUNCA, V. – LACKOVIČOVÁ, A. – LÜTH, M. – ÓDOR, P., Fungi and lichens recorded during the Cryptogam Symposium on Natural Beech Forests, Slovakia 2011. Czech Mycology, 68, č. 1, s. 1–40, 40 s. ISSN 1211-0981.
 
HOLEC, J. – KOLAŘÍK, M. – BORGARINO, D. – BIDAUD, A. – MOREAU, P. - A., Pholiota highlandensis var. citrinosquamulosa (Fungi, Agaricales) is conspecific with Pholiota gallica. Nova Hedwigia, 103, č. 1–2, s. 251–263, 13 s. ISSN 0029-5035.
 
HOLEC, J. – KŘÍŽ, M. – KOLAŘÍK, M. – ŽÁK, M., Mediterranean fungus Gymnopilus suberisdiscovered in Central Europe – a consequence of global warming? Sydowia, 68, s. 69–85, 17 s. ISSN 0082-0598.
 
HOLEC, J. – KUČERA, T. – HROUDA, P. – BUREL, J., Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) opět roste v České republice. Mykologické listy, 133, s. 19–30, 12 s. ISSN 1213-5887.
 
JANDA, V. – KŘÍŽ, M. – GRACA, M. – REJSEK, J., Zástupci rodu Xerocomus rostoucí v České republice a taxonomické novinky v této skupině hřibů. Mykologické listy, 134, s. 1–21, 21 s. ISSN 1213-5887.
 
JANDA, V. – KŘÍŽ, M., Rubroboletus satanas f. crataegi, validly published name for xanthoid form of Rubroboletus satanas. Czech Mycology, 68, č. 1, s. 109–110, 2 s. ISSN 1211-0981.
 
KŘÍŽ, M. – JANDA, V., First records of Tricholoma bresadolanum (Agaricales) in the Czech Republic. Czech Mycology, 68, č. 1, s. 97–108, 12 s. ISSN 1211-0981.
 
KŘÍŽ, M. – ZÍTA, V., First records of gasteromycete Queletia mirabilis in the Czech Republic. Czech Mycology, 68, č. 1, s. 85–95, 11 s. ISSN 1211-0981.
 
KŘÍŽ, M., Pavučinec zelenofialový – Cortinarius ionochlorus – v České republice a Itálii. Mykologické listy, 134, s. 34–41, 8 s. ISSN 1213-5887.
 
ZÍBAROVÁ, L. – KŘÍŽ, M. – GÜNTHER, B., První nález špičky orobincové – Gloiocephala menieri – v České republice. Mykologické listy, 133, s. 1–7, 7 s. ISSN 1213-5887.
 
ZÍBAROVÁ, L. – KŘÍŽ, M., Zaostřeno na ostřice aneb pokožkovka orobincová – Epithele typhae a helmovka mizivá – Resinomycena saccharifera, dva přehlížené druhy naší mykoflóry. Mykologické listy, 134, s. 42–54, 13 s. ISSN 1213-5887.
 
 
Botanické oddělení
 
KAPLAN, Z. – DANIHELKA, J. – ŠTĚPÁNKOVÁ, J. – EKRT, L. – CHRTEK, jr. J. – ZÁZVORKA, J. – GRULICH, V. – ŘEPKA, R. – PRANČL, J. – DUCHÁČEK, M. – KÚR, P. – ŠUMBEROVÁ, K. – BRŮNA, J., Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. Preslia, 88, č. 2, s. 229–322, 94 s. ISSN 0032-7786.
 
KOCIÁN, P. – DANIHLEKA, J. – LENGYEL, A. – CHRTEK jun., J. – Ducháček, M. –KÚR, P., Limonka Gmelinova (Limonium gmelinii) na dálnicích České republiky. Acta rerum naturalium, 2016, č. 19, s. 1–6, 6 s. ISSN 1801-5972.
 
KÚR, P. – KOŠNAR, J. – KOUTECKÝ, P. – TREMETSBERGER, K. – ŠTECH, M., Origin of Spergularia ×kurkae, a hybrid between the rare endemic S. echinosperma and its widespread congener S. rubra. Preslia, 88, č. 1, s. 391–407, 17 s. ISSN 0032-7786.
 
LEONG-ŠKORNIČKOVÁ, J. – ŠÍDA, O., (2482) Proposal to conserve the name Cheilocostus against Hellenia and Tsiana (Costaceae). Taxon, 65, č. 6, s. 1426–1427, 2 s. ISSN 0040-0262.
 
ZÁVESKÁ, E. – FÉR, T. – ŠÍDA, O. – MARHOLD, K. – LEONG-ŠKORNIČKOVÁ, J., Hybridization among distantly related species: Examples from the polyploid genus Curcuma (Zingiberaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 100, s. 303–321, 19 s. ISSN 1095-9513.
 
 
Entomologické oddělení
 
ANGUS, R. B. – JIA, F. – CHEN, Z. – ZHANG, Y. – VONDRÁČEK, D. – FIKÁČEK, M., Taxonomy, larval morphology and cytogenetics of Lihelophorus, the Tibetan endemic subgenus of Helophorus (Coleoptera: Hydrophiloidea). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56, č. 1, s. 109–148, 40 s. ISSN 0374-1036.
 
BENDA, P. – GAISLER, J., Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 12. Bat fauna of Afghanistan: revision of distribution and taxonomy. Acta Societatis Zoologicae Bohemiae, 79, č. 4, s. 267–458, 192 s. ISSN 1211-376X.
 
BENDA, P. – GAZARYAN, S. – VALLO, P., On the distribution and taxonomy of bats of the Myotis mystacinus morphogroup from the Caucasus region (Chiroptera: Vespertilionidae). Turkish Journal of Zoology, 40, č. 6, s. 842–863, 22 s. + s. 1–8, 8 s. ISSN 1300-0179.
 
BERCHI, G. M. – KMENT, P. – COPILAŞ-CIOCIANU, D. – RÁKOSY, L. – DAMGAARD, J., Water treaders of Romania and adjacent countries and their phylogenetic relationships (Hemiptera: Heteroptera: Mesoveliidae). Annales Zoologici, 66, č. 2, s. 193–212, 20 s. ISSN 0003-4541.
 
BHUBANESHWARI, D. M. – SANDHYARANI, D. O. –FIKÁČEK, M. –MINOSHIMA, Y. N. – WANGHENGBAM, L. Redescription and lectotype designation of Chasmogenus abnormalis (Sharp), with notes on its distribution. Zootaxa, 4144, č. 2, s. 296–300, 5 s. ISSN 1175-5326.
 
BOGUSCH, P. – MACEK, J. – JANŠTA, P. – KUBÍK, Š. – ŘEZÁČ, M. – HOLÝ, K. – MALENOVSKÝ, I. – BAŇAŘ, P. – MIKÁT, M. – ASTAPENKOVÁ, A. – HENEBERG, P., Biodiversity and Conservation, 25, č. 5, s. 827–863, 37 s. ISSN 0960-3115.
 
DELER-HERNÁNDEZ, A. – FIKÁČEK, M., Larval morphology and chaetotaxy of three Caribbean Berosus Leach, 1817 with revised adult diagnosis of Berosus undatus (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Hydrophilidae). Aquatic Insects, 37, č. 2, s. 99–113, 14 s. ISSN 0165-0424.
 
DELER-HERNÁNDEZ, A. – FIKÁČEK, M., Redescriptions and lectotype designations of Central American species of Phaenonotum Sharp (Coleoptera, Hydrophilidae) based on the type material from the David Sharp collection. ZooKeys, 579, s. 83–98, 16 s. ISSN 1313-2989.
 
FERY, H. – HÁJEK, J., Nomenclatural notes on some Palaearctic Gyrinidae (Coleoptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56, č. 2, s. 645–663, 19 s. ISSN 0374-1036.
 
FLINTE, V. – VIANA, J. J. – MACEDO, M. V. – WINDSOR, D. – SEKERKA, L., Revalidation and redescription of three distinct species synonymized as Plagiometriona sahlbergi (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56, č. 2, s. 743–75, 12 s. ISSN 0374-1036.
 
FRANK, D. – SEKERKA, L., Revision of the subgenus Gelaeus of Chrysodema (Coleoptera: Buprestidae: Chrysochroinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56, č. 2, s. 671–719, 49 s. ISSN 0374-1036.
 
GUSTAFSON, G. T. – HÁJEK, J. – MILLER, K. B., Description of two new species of Dineutus sensu stricto from Southeast Asia (Coleoptera: Gyrinidae) with a key to the known species of the subgenus. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56, č. 2, s. 629–643, 15 s. ISSN 0374-1036.
 
HÁJEK, J., Hydroporus golestanensis, a new species of the H. longulus group from northern Iran (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporinae). Zootaxa, 4072, č. 4, s. 496–500, 5 s. ISSN 1175-5326.
 
HÁJEK, J., Superfamily Byrrhoidea Latreille, 1804: family Ptilodactylidae Laporte, 1838; family Chelonariidae C. É. Blanchard, 1845; family Eulichadidae Crowson, 1973; family Callirhipidae Emden, 1924. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3, Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea, Revised and Updated edition, XXVIII + 983, Brill, Leiden/Boston 2016, s. 621–625, 5 s. ISBN: 978-90-04-30913-5.
 
HÁJEK, J., Superfamily Dascilloidea Guérin-Méneville, 1843. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3, Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea, Revised and Updated edition, XXVIII + 983, Brill, Leiden/Boston 2016; s. 19, 428–432, 6 s. ISBN: 978-90-04-30913-5.
 
HONĚK, A. – MARTINKOVÁ, Z. – SKUHROVEC, J. – BARTÁK, M. – BEZDĚK, J. – BOGUSCH, P. – HADRAVA, J. – HÁJEK, J. – JANŠTA, P. – JELÍNEK, J. – KIRSCHNER, J. – KUBÁŇ, V. – PEKÁR, S. – PRŮDEK, P. – ŠTYS, P. – ŠUMPICH, J., Arthropod fauna recorded in flowers of apomictic Taraxacum section Ruderalia. European Journal of Entomology, 113, s. 173–183, 11 s. ISSN 1802-8829.
 
CHVOJKA, P. – ŠPAČEK, J. – KOMZÁK, P. – LUKÁŠ, J., New faunistic records of Trichoptera from the Czech Republic and Slovakia. Klapalekiana, 52, č. 1–2, s. 43–46, 4 s. ISSN 1210-6100.
 
JELÍNEK, J. – AUDISIO, P. – HÁJEK, J. – BAVIERA, C. – MONCOUTIER, B. – BARNOUIN, T. – BRUSTEL, H. – GENC, H. – LESCHEN, R. A. B., Epuraea imperialis (Reitter, 1877) – new invasive species of Nitidulidae (Coleoptera) in Europe, with a checklist of sap beetles introduced to Europe and Mediterranean areas. Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti: Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, 94, 2, s. A4-1–A4-24, 24 s. ISSN 1825-1242.
 
JEŽEK, J. – Le PONT, F., Psychodidae (Diptera) of New Caledonia: checklist and description of a new genus and species. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56, č. 2, s. 813–826, 14 s. ISSN 0374-1036.
 
JEŽEK, J. – OBOŇA, J., Descriptions of two new species of Afrotropical Psychodidae (Diptera). Zootaxa, 4144, č. 4, s. 515–528, 14 s. ISSN 1175-5326.
 
KMENT, P. – GARBELOTTO, T. de A., Discimita linnavuorii, a new genus and species of Afrotropical Pentatominae resembling Neotropical Discocephalinae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Entomologica Americana, 122, č. 1–2, s. 199–211, 13 s. ISSN 1947-5136.
 
KMENT, P. – HEMALA, V. – BAŇAŘ, P., Rhyparoclava pyrrhocoroides, a new genus and species of autapomorphic Rhyparochromidae with clavate antennae from Madagascar (Hemiptera: Heteroptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56, č. 2, s. 517–545; 29 s. ISSN 0374-1036.
 
KMENT, P. – JINDRA, Z. – BERCHI, G. M., Review of West-Palaearctic Hebridae with description of a new species and redescription of Hebrus fulvinervis (Hemiptera: Heteroptera). Zootaxa, 4147, 3, s. 201–239, 39 s. ISSN 1175-5326.
 
KUBÁŇ, V., Family Buprestidae Leach, 1815. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 3, Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea, Revised and Updated edition, XXVIII + 983, Brill, Leiden/Boston 2016; s. 19–27; 9 s. + s. 432–574; 143 s. ISBN: 978-90-04-30913-5.
 
LAŠTŮVKA, Z. – BARTÁK, M. – BEZDĚK, J. – BÍLÝ, S. – ČELECHOVSKÝ, A. – DOLNÝ, A. – HULA, V. – CHLÁDEK, F. – JEŽEK, J. – KMENT, P. – MALENOVSKÝ, I. – ŘEZNÍČKOVÁ, P. – ŘÍHA, M. – SKUHRAVÁ, M. – STEJSKAL, R. – ŠEFROVÁ, H. – TKOČ, M. – TRNKA, F. – VAŠÁTKO, J., Červená kniha ohrožených druhů bezobratlých lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava. Kostelec nad Černými Lesy, Lesnická práce, s.r.o. 2016, 260 s. ISBN: 978-80-7458-085-7.
 
LIN, R. – JIA, F. – FIKÁČEK, M., A review of Elocomosta Hansen with a description of a new species with reduced eyes from China (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae). ZooKeys, 607, s. 81–92, 12 s. ISSN 1313-2989.
 
MACEK, J. – KULA, E., Faunistic records from the Czech Republic – 399. Hymenoptera: Symphyta. Klapalekiana, 52, č. 1–2, s. 91–93, 3 s. ISSN 1210-6100.
 
MACEK, J., Descriptions of larvae of the Pristiphora thalictri group of the Czech Republic (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56, č. 2, s. 785–794, 10 s. ISSN 0374-1036.
 
MALENOVSKÝ, I. – ZÁRUBA, M. – KMENT, P., Catalogue of type specimens of Sternorrhyncha (Hemiptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56, 1, s. 423–446, 24 s. ISSN 0374-1036.
 
MINOSHIMA, Y. N. – FIKÁČEK, M. – OHARA, M., Distribution of a Conspicuous Terrestrial Hydrophilid Beetle Cercyon lineolatus (Motschulsky) (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae). Elytra New Series, 6, č. 1, s. 165–169, 5 s. ISSN 2185-6885.
 
MOULET, P. – KMENT, P., Redescription of the assassin bug Reduvius dicki and its first record from Tunisia (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae). Entomologica Americana, 122, č. 1–2, s. 230–237, 8 s. ISSN 1947-5136.
 
SEIDEL, M. – ARRIAGA-VARELA, E. – FIKÁČEK, M., Establishment of Cylominae Zaitzev, 1908 as a valid name for the subfamily Rygmodinae Orchymont, 1916 with an updated list of genera (Coleoptera: Hydrophilidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56, č. 1, s. 159–165, 6 s. ISSN 0374-1036.
 
SEKERKA, L. – GEISER, M., Sagrinae of Laos (Coleoptera: Chrysomelidae). Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey, 35, s. 443–453, 11 s. ISSN 1661-8041.
 
SEKERKA, L. – JIA, F. – PANG, H. – BOROWIEC, L., Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) types deposited at Sun Yat-sen University, Guangzhou, China. Zootaxa, 4084, č. 1, s. 50–78, 29 s. ISSN 1175-5326.
 
SEKERKA, L., Taxonomic and nomenclatural changes in Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56, č. 1, s. 275–344, 70 s. ISSN 0374-1036.
 
STEHLÍK, J. L. – HEMALA, V. – KMENT, P., Redescription of the genus Wachsiella (Hemiptera: Heteroptera: Largidae: Physopeltinae) with description of male and comments on its tribal placement. Zootaxa, 4098, č. 1, s. 145–157, 13 s. ISSN 1175-5326.
 
ŠŤASTNÝ, J. – HÁJEK, J., Agabus abaensis sp. nov., a peculiar species of the confinis-group from central China (Coleoptera: Dytiscidae: Agabinae). Zootaxa, 4121, č. 3, s. 311–319, 9 s. ISSN 1175-5326.
 
ŠUMPICH, J. – HUEMER, P., Chrysoclista germanica sp. nov. and C. gabretica stat. nov., with an updated checklist of the genus (Lepidoptera: Elachistidae: Parametriotinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 56, č. 2, s. 845–854, 10 s. ISSN 0374-1036.
 
ŠUMPICH, J. – SKYVA, J., Dichomeris barbella (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Gelechiidae) v Doupovských horách – potvrzený výskyt v České republice po 150 letech. Klapalekiana, 52, č. 1–2, s. 69–77, 9 s. ISSN 1210-6100.
 
TKOČ, M. – NEL, A. – Prokop, J., Discovery of a new species of the Cretaceous genus Microphorites Hennig, 1971 (Diptera: Dolichopodidae s. lat.) in Paleogene amber from eastern Moravia (Czech Republic). Insect Systematics & Evolution, 47, č. 2, s. 181–193, 13 s. ISSN 1399-560X.
 
TKOČ, M. – VENDL, T., New and rare records of soldier flies (Diptera: Stratiomyidae) from the Czech Republic. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 65, s. 219–222, 4 s. ISSN 2336-3193.
 
TKOČ, M., New records of the flat-footed flies (Diptera: Platypezidae) from the Czech Republic and Bohemia. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 65, s. 65–70, 6 s. ISSN 2336-3193.
 
TOUSSAINT, E. F. A. – BEUTEL, R. G. – MORINIÈRE, J. – JIA, F. – XU, S. – MICHAT, M. C. – ZHOU, X. – BILTON, D. T. – RIBERA, I. – HÁJEK, J. – BALKE, M., Molecular phylogeny of the highly disjunct cliff water beetles from South Africa and China (Coleoptera: Aspidytidae). Zoological Journal of the Linnean Society, 176, s. 537–546, 10 s. ISSN 0024-4082.
 
TOUSSAINT, E. F. A. – FIKÁČEK, M. – SHORT, A. E. Z., India-Madagascar vicariance explains cascade beetle biogeography. Biological Journal of the Linnean Society, 118, č. 4, s. 982–991, 10 s. ISSN 0024-4066.
 
UHRIN, M. – HÜTTMEIR, U. – KIPSON, M. – ESTÓK, P. – SACHANOWICZ, K. – BÜCS, S. – KARAPANDŽA, B. – PAUNOVIĆ, M. – PRESETNIK, P. – BASHTA, A.-T. – MAXINOVÁ, E. – LEHOTSKÁ, B. – LEHOTSKÝ, R. – BARTI, L. – CSÖSZ, I.  – SZODORAY-PARADI, F. – DOMBI, I. – GÖRFÖL, T. – BOLDOGH, S. A. – JÉRE, C. – POCORA, I. – BENDA, P., Status of Savi’s pipistrelle Hypsugo savii (Chiroptera) and range expansion in Central and south-eastern Europe: a review. Mammal Review, 46, s. 1–16, 16 s. ISSN 0305-1838.
 
VRBA, J. – BOJKOVÁ, J. – CHVOJKA, P. – FOTT, J. – KOPÁČEK, J. – MACEK, M. - NEDBALOVÁ, L. – PAPÁČEK, M. – RÁDKOVÁ, V. – SACHEROVÁ, V. – SOLDÁN, T. – ŠORF, M., Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. Freshwater Biology, 61, č. 4, s. 376–395, 20 s. ISSN 0046-5070.
 
YOSHITOMI, H. – HÁJEK, J., A new species of the genus Drupeus (Coleoptera: Ptilodactylidae: Cladotominae) from China. Japanese Journal of Systematic Entomology, 22, č. 1, s. 43–45, 3 s. ISSN 1341-1160.
 
 
Zoologické oddělení
 
ALDHOUN, J. – KMENT, P. – HORÁK, P., Historical analysis of the type species of the genus Trichobilharzia Skrjabin et Zakharov, 1920 (Platyhelminthes: Schistosomatidae). Zootaxa, 4084, č. 4, s. 593–595, 3 s. ISSN 1175-5326.
 
ALDHOUN, J. – KMENT, P. – HORÁK, P., Historical analysis of the type species of the genus Trichobilharzia Skrjabin et Zakharov, 1920 (Platyhelminthes: Schistosomatidae). Zootaxa, 4084, s. 593–595, 3 s. ISSN 1175-5326.
 
ARMSTRONG, K. N. – GOODMAN, S. M. – BENDA, P. – HAND, S. J., A common name for the bat family Rhinonycteridae – the Trident Bats. Zootaxa, 4179, s. 115–117, 3 s. ISSN 1175-5326.
 
BENDA, P. – KRUSKOP, S., V. – HORÁČEK, I., On the occurence of Rhinolophus lepidus in West Turkestan: data from the Zoological Museum of the Moscow State University. Vespertilio, 18, s. 11–21, 11 s. ISSN 1213-6123.
 
BENDA, P. – REITER, A. – UHRIN, M. – VARADÍNOVÁ, Z., A new species of pipistrelle bat (Chiroptera: Vespertilionidae) from southern Arabia. Acta Chiropterologica, 18, č. 2, s. 301–323, 23 s. ISSN 1508-1109.
 
BILGIN, R. – GÜRÜN, K. – REBELO, H. – PUECHMAILLE, S. J. – MARACI, Ö. – PRESTNIK, P. – BENDA, P. – HULVA, P. – IBÁNEZ, C. – HAMIDOVIC, D. – FRESSEL, N. – HORÁČEK, I. – KARATAŞ, A. – GEORGIAKAKIS, P. – GAZARYAN, S. – NAGY, Z. L. – ABI-SAID, M. – LUČAN, R. K. – BARTONIČKA, T. – NICOLAOU, H. – SCARAVELLI, D. – KARAPANDŽA, B. – UHRIN, M. – PAUNOVIĆ, M. – JUSTE, J., Circum-Mediterranean phylogeography of a bat coupled with past environmental niche modeling: A new paradigm for the recolonization of Europe? Molecular Phylogenetics and Evolution, 99, s. 323–336, 14 s. ISSN 1055-7903.
 
BRAY, T. C. – BENDA, P., Distribution of Asellia tridens (Chiroptera: Hipposideridae) lineages including representatives from Saudi Arabia. Zoology in the Middle East, 62, č. 4, s. 283–287, 5 s. ISSN 0939-7140.
 
de POUS, P. – MACHADO, L. – METALLINOU, M. – ČERVENKA, J. – KRATOCHVÍL, L. – PASCHOU, N. – MAZUCH, T. – ŠMÍD, J. – SIMÓ-RIUDALBAS, M. – SANUY, D. – CARRANZA, S., Taxonomy and biogeography of Bunopus spatalurus (Reptilia; Gekkonidae) from the Arabian Peninsula. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research , 54, č. 1, s. 67–81, 15 s. ISSN 0947-5745.
 
 DOLEJŠ, P., A collection of sea spiders (Pycnogonida: Pantopoda) in the National Museum, Prague (Czech Republic). Arachnologische Mitteilungen /Arachnology Letters, 51, s. 12–15, 4 s. ISSN 1018-4171.
 
FERRÃ, M. – COLATRELI, O. – de FRAGA, R. – KAEFER, I. L. – MORAVEC, J. – LIMA, A. P., High Species Richness of Scinax Treefrogs (Hylidae) in a Threatened Amazonian Landscape Revealed by an Integrative Approach. PloS ONE, 11, č. 11, s. 1–16, 16 s. ISSN 1932-6203.
 
GARCIA-PORTA, J. – ŠMÍD, J. – SOL, D. – FASOLA, M. – CARRANZA, S., Testing the island effect on phenotypic diversification: insights from the Hemidactylus geckos of the Socotra Archipelago. Scientific reports, 6, č. 23729, s. 1–12, 12 s. ISSN 2045-2322.
 
GUO, B. – SHIKANO, T. – VUKIĆ, J. – ŠANDA, R. – MERILÄ, J., Complete mitochondrial genome of the Ukrainian nine-spined stickleback Pungitius platygaster (Gasterosteiformes, Gasterosteidae). Mitochondrial DNA Part B: Resources, 1, č. 1, s. 68–69, 2 s. ISSN 2380-2359.
 
JABLONSKI, D. – JANDZIK, D. – MIKULÍČEK, P. – DŽUKIĆ, G. – LJUBISAVLJEVIĆ, K. – TZANKOV, N. – JELIĆ, D. – THANOU, E. – MORAVEC, J. – GVOŽDÍK, V., Contrasting evolutionary histories of the legless lizards slow worms (Anguis) shaped by the topography of the Balkan Peninsula. BMC Evolutionary Biology, 16, č. 99, s. 1–18, 18 s. ISSN 1471-2148.
 
KOCOUREK, P. – DOLEJŠ, P.,  Catalogue of millipedes (Diplopoda) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum, Prague, Czechia). Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 185, č. 5, s. 25–31; 7 s. ISSN 1802-6842.
 
MARTÍNEZ-MUÑOZ, C. A. – DOLEJŠ, P. – KRONMÜLLER, Ch. On the true identity of Scolopendra aztecorum Verhoeff, 1934 (Chilopoda: Scolopendromorpha: Scolopendridae). Ecologica Montenegrina, 7, s. 405–413, 9 s. ISSN 2337-0173.
 
MAZUCH, T. – ŠMÍD, J. – BAUER, A. M., Rediscovery and a new record of Hemidactylus laevis (Reptilia: Gekkonidae) from Somaliland, with notes on and resurrection of Hemidactylus fragilis. Zootaxa, 4117, 4, s. 529–542; 14 s. ISSN 1175-5326.
 
MLÍKOVSKÝ, J. – LOSKOT, V. M., Type specimens and type localities of birds (Aves) collected during Friedrich Heinrich von Kittlitz’s circumnavigation in 1826-1829. Part 1. Specimens in the collections of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 185, č. 8, s. 77–137, 61 s. 1802-6842.
 
MLÍKOVSKÝ, J., Taxonomic status of Geotrygon linearis trinitatis Hellmayr & Seilern, 1912 (Aves: Columbidae). Spixiana, 39, č. 1, s. 141–144, 4 s. ISSN 0341-8391.
 
MLÍKOVSKÝ, J., The authorship of Rissa brevirostris (Aves. Laridae). Ornithologia, 40, s. 26, 1 s. ISSN 0474-7313.
 
MLÍKOVSKÝ, J., The dating of Ornitologičeskìj Věstnik”, a Russian ornithological journal (1910-1918). Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 185, č. 5, s. 33–35, 3 s. ISSN 1802-6842.
 
MLÍKOVSKÝ, J., The type species of the genus Geotrygon Gosse, 1847 (Aves: Columbidae). Zootaxa, 4126, č. 1, s. 138–140, 3 s. ISSN 1175-5326.
 
MLÍKOVSKÝ, J., Type specimens and type localities of birds (Aves) collected during Friedrich Heinrich von Kittlitz’s circumnavigation in 1826-1829. Part 2. Specimens in other collections. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 185, č. 9, s. 139–156, 18 s. ISSN 1802-6842.
 
PEREA, S. – VUKIĆ, J. – ŠANDA, R. – DOADRIO, I., Ancient mitochondrial capture as factor promoting mitonuclear discordance in freshwater fishes: A case study in the genus Squalius (Actinopterygii, Cyprinidae) in Greece. PLoS ONE, 11, č. 12, s. 1–26, 26 s. ISSN 1932-6023.
 
PERGL, J. – SÁDLO, J. – PETRUSEK, A. – LAŠTŮVKA, Z. – MUSIL, J. – PERGLOVÁ, I. – ŠANDA, R. – ŠEFROVÁ, H. – ŠÍMA, J. – VOHRALÍK, V. – PYŠEK, P, Neobiota, 28, s. 1–37, 37 s. ISSN 1619-0033.
 
ROVATSOS, M. – VUKIČ, J. – ALTMANOVÁ, M. – JOHNSON POKORNÁ, M. – MORAVEC, J. – KRATOCHVÍL, L., Conservation of sex chromosomes in lacertid lizards.  Molecular Ecology, 25, č. 13, s. 3120–3126, 7 s. ISSN 1365-294X.
 
SHIKANO, T. – GUO, B. – VUKIĆ, J. – ŠANDA, R. – MERILÄ, J., Complete mitochondrial genome of the Greek nine-spined stickleback Pungitius hellenicus (Gasterosteiformes, Gasterosteidae). Mitochondrial DNA Part B: Resources, 1, č. 1, s. 66–67, 2 s. ISSN 2380-2359.
 
TAMAR, K. – CARRANZA, S. – SINDACO, R. – MORAVEC, J. – TRAPE, J. F. – MEIRI, S., Out of Africa: Phylogeny and biogeography of the widespread genus Acanthodactylus (Reptilia: Lacertidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 103, s. 6–18, 13 s. ISSN 1055-7903.
 
VUKIĆ, J. – KOVAČIĆ, M. – ZOGARIS, S. – ŠANDA, R., Rediscovery of Knipowitschia goerneri and its molecular relationships with other European northern Mediterranean Knipowitschia species (Teleostei: Gobiidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 26, č. 4, s. 363–372, 10 s. ISSN 0936-9902.
 
 
Antropologické oddělení

 

DOBISÍKOVÁ, M. – VELEMÍNSKÝ, P., Pohřebiště starší únětické kultury z Prahy-Ruzyně. Antropologická charakteristika kosterních pozůstatků. Studia Hercynia, XIX, č. 1–2, s. 54–64, 11 s. ISSN 1212-5865.
 
EISOVÁ, S. – de LÁZARO, G. R. – PÍŠOVÁ, H. – PEREIRA-PEDRO, S. – BRUNER, E., Parietal Bone Thickness and Vascular Diameters in Adult Modern Humans: A Survey on Cranial Remains. The Anatomical Record, 299, č. 7, s. 888–896, 9 s. ISSN 1932-8486.
 
FROLÍK, J. – KAUPOVÁ, S., Pohřebiště Pražského hradu a možnosti jejich sociální interpretace. Archaeologia historica, 41, č. 1, s. 101–122, 22 s. ISSN 0231-5823.
 
GUYOMARC´H, P. – VELEMÍNSKÁ, J. – SEDLAK, P. – DOBISÍKOVÁ, M. – ŠVENKRTOVÁ, I. – BRŮZEK, J., Impact of secular trends on sex assessment evaluated through femoral dimensions of the Czech population. Forensic Science International, 262, s. 284.e1–284.e6., 6 s. ISSN 0379-0738.
 
HLOŽEK, J. – MENŠÍK, P. – DOBISÍKOVÁ, M., Pohřby a další nálezy lidských kostí v objektech z mladší doby bronzové na katastru obce Kněžívka, okr. Praha – západ. Studia Archaeologica Brunensia, 20, č. 2, s. 77–93, 17 s. ISSN 1805-918X.
 
KAUPOVÁ, S., Z jídelníčku našich předků – stabilní izotopy v rekonstrukci výživy minulých populací. Živa, 5, s. 230–233, 4 s. ISSN 0044-4812.
 
VELEMÍNSKÝ, P., Má význam zkoumat hroby našich předků? Živa, 5, s. 244–248, 5 s. ISSN 0044-4812.
 
VYMAZALOVÁ, H., Shepespuptah Idu according to evidence from his rock-cut tomb at Abusir South. Annals of the Náprstek Museum, 37, č. 2, s. 89–108, 20 s. ISSN 0231-844X.
 
 
 
Kroužkovací stanice
 
PETRŽELKOVÁ, A. – PÖYSÄ, H. – KLVAŇA, P. – ALBRECHT, T. – HOŘÁK, D., Egg morphology fails to identify nests parasitized by conspecifics in common pochard: a test based on protein fingerprinting and including female relatedness. Journal of Avian Biology, 47, s. 001–006, 6 s. ISSN 1600-048X.
 
ŠŤASTNÝ, K. – HUDEC, K. – CEPÁK, J. – ČIHÁK, K. – HONZA, M. – HOŘÁK, D. – HROMÁDKO, M. – KLVAŇA, P. – MUSIL, P. – MUSILOVÁ, Z. – SEDLÁČEK, O. – SITKO, J. – ZIMA, J., Ptáci/1 – Fauna ČR. Praha, Academia 2016, 790 s. ISBN: 978-80-200-2575-3.

Zpět na Přírodovědecké muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů