EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Přírodovědecké muzeum - Publikace za rok 2015

Mineralogicko-petrologické oddělení

PAULIŠ, P. – MALÍKOVÁ, R. – POUR, O. Boyleit ze středověkých odvalů Staročeského pásma na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 1, s. 43–45. ISSN 1211-0329.
ŠTEVKO, M. – PLECHÁČEK, J. – VENCLÍK, V. – MALÍKOVÁ, R. Hausmannit a manganosit z manganového ložiska Čučma-Čierná baňa (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 1, s. 39–42; 4 s. ISSN 1211-0329.
ŠTEVKO, M. – GRAMBLIČKA, R. – MALÍKOVÁ, R. Nové údaje o supergénnych mineráloch z polymetalického ložiska Čavoj, Strážovské vrchy (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 1, s. 63–74; 12 s. ISSN 1211-0329.
PAULIŠ, P. – URBAN, M. – MALÍKOVÁ, R. – POUR, O. Bismutit z ložiska manganových rud Horní Blatná v Krušných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 1, s. 109–112; 4 s. ISSN 1211-0329.
SEJKORA, J. – KOPECKÝ, S. – PAULIŠ, P. – KOPECKÝ, S. jun. Ni-Sb mineralizace z rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 2, s. 129–146; 18 s. ISSN 1211-0329.
PAULIŠ, P. – VRTIŠKA, L. – SEJKORA, J. – MALÍKOVÁ, R. – HLOUŠEK, J. – DVOŘÁK, Z. – GRAMBLIČKA, R. – POUR, O. – LUDVÍK, J. Supergenní mineralizace skarnového cínového ložiska Zlatý Kopec v Krušných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 2, s. 182–200; 19 s. ISSN 1211-0329.
ČEJKA, J. – SEJKORA, J. – MACEK, I. – MALÍKOVÁ, R. – WANG, L. – SCHOLZ, R. – XI, Y. – FROST, R. L. Raman and infrared spectroscopic study of turquoise minerals. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 149, s. 173–182; 10 s. ISSN 1386-1425.
PLÁŠIL, J. – HLOUŠEK, J. – KASATKIN, A. V. – NOVÁK, M. – ČEJKA, J. – LAPČÁK, L. Svornostite, K2Mg[(UO2)(SO4)2]2. 8H2O, a new uranyl sulfate mineral from Jáchymov, Czech Republic. Journal of Geosciences, 60, č. 2, s. 113–121. ISSN 1802-6222.
PLÁŠIL, J. – ČEJKA, J. A note on the molecular water content in uranyl carbonate mineral andersonite. Journal of Geosciences, 60, č. 3, s. 181–187; 7 s. ISSN 1802-6222.
ŠTEVKO, M. – SEJKORA, J. – MACEK, I. Zaujímavý morfologický typ zlata z bane Rozália, Hodruša-Hámre (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 1, s. 26–29. ISSN 1211-0329.
TRNKA, M. – VELEBIL, D. – SEJKORA, J. Extrémně tmavý, 104 g vážící vltavín z Chlumu nad Malší (jižní Čechy) ve sbírce Národního muzea v Praze. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 1, s. 34–38. ISSN 1211-0329.
PAULIŠ, P. – DVOŘÁK, Z. – SVEJKOVSKÝ, J. – MALÍKOVÁ, R. – POUR, O. – SOUMAR, J. Böhmit z klasického naleziště zeolitů Horní Hrad (Haunštejn) v Krušných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 1, s. 60–62. ISSN 1211-0329.
PAULIŠ, P. – DVOŘÁK, Z. – MALÍKOVÁ, R. – JANEČEK, O. – SVEJKOVSKÝ, J. – ŘEHOŘ, M. – POUR, O. – VRTIŠKA, L. Felsöbányait z mostecké pánve (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 1, s. 75–80. ISSN 1211-0329.
FOJT, B. – ŠKODA, R. – SEJKORA, J. Bi-minerály a doprovodné sulfidy rudního výskytu Cu-Mo Vidly pod Pradědem (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 1, s. 113–119. ISSN 1211-0329.
KOPECKÝ, S. – PAULIŠ, P. – POUR, O. Zlato z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 2, s. 218–220. ISSN 1211-0329.
VRTIŠKA, L: – MALÍKOVÁ, R. – SOUMAR, J. – MACEK, I. – ČEJKA, J. Nový nález gibbsitu z tefritového lomu Hammerunterwiesenthal v Krušných horách (Německo). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 2, s. 247–254. ISSN 1211-0329.
PAULIŠ, P. – HRŮZEK, L. – SEJKORA, J. – MALÍKOVÁ, R. – POUR, O. – FEDIUK, F. Zeolitová mineralizace s barytem z Rousínova u Cvikova v Lužických horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 23, č. 2, s. 221–228. ISSN 1211-0329.
CTIBOR, P. – NEVRLA, B. – PALA, Z. – SEDLÁČEK, J. – SOUMAR, J. – KUBATÍK, T. – NEUFUSS, K. – VILÉMOVÁ, M. – MEDŘICKÝ, J. Study on the plasma sprayed amorphous diopside and annealed fine-grained crystalline diopside. Ceramics International, 41, s. 10578–10586; 9 s. ISSN 0272-8842.
ZHANG, YINGJIE – BHADBHADE, MOHAN – KARATCHEVTSEVA, INNA – PRICE, JASON R. – ZHANG, ZHAOMING – KONG, LINGGEN – ČEJKA, JIŘÍ – LU, KIM – LUMPKIN, G. R. Uranium (VI) coordination polymers with pyromellitate ligand: Unique 1D channel structures and diverse fluorescence. Journal of Solid State Chemistry, 226, s. 42–49; 8 s. ISSN 0022-4596.
MAJZLAN, J. – ZITTAU, A. H. – GREVEL, K. - D. –  SCHLIESSER, J. – WOODFIELD, B. F. – DACHS, E. – ŠTEVKO, M. – CHOVAN, M. – PLÁŠIL, J. – SEJKORA, J. – MILOVSKÁ, S., Thermodynamic properties and phase equilibria of the secondary copper minerals libethenite, olivenite, pseudomalachite, kröhnkite, cyanochroite, and devilline. The Canadian Mineralogist, 53, s. 937–960, 24 s. ISSN 0008-4476.

Paleontologické oddělení

CHADIMOVA, L. – VACEK, F. – SOBIEN, K. – SLAVÍK, L. – HLADIL, J. Petrophysical record of the Late Silurian shallow-water carbonate facies across the Lau Event (Prague Synform. Czech Republic) and dynamic time warping alignment of the magnetic susceptibility logs. Geological Society London, Special Publication, 414, s. 133–155. ISSN 0305-8718
KVAČEK, J. – HALAMSKI, A. T. – SVOBODOVÁ, M. – DURSKA, E. Coniacian flora of the Sudetes (south-western Poland): Palaeoecological and palaeoclimatic interpretations. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 436, s. 178–187. ISSN 0031-0182.
VALENT, M. – CORBACHO, J. Pauxillites thaddei a new Lower Ordovicain hyolith from Morocco. Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 71, č. 1–2, s. 51–54. ISSN 0036-5343.
CORBACHO, J. – CORBACHO, I. – MORRISON, S. – VALENT, M. Últimas técnicas detectadas en la falsificación de fósiles. Batalleria, 22, s. 22–27; 6 s. ISSN 0214-7831.
GREGUŠ, J. – KVAČEK, J. Revision of Late Creatceous (Cenomanian) flora of the Maletín Sandstone. Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 71, č. 3–4, s. 315–364; 50 s. ISSN 0036-5343.
VALENT, M. – FATKA, O. – SZABAD, M. – MICKA, V. – MAREK, L. Skryjelites auritus gen. et sp. nov. and Quasimolites quasimodo gen. et sp. nov. – two new middle Cambrian hyolithids (Mollusca) from the Czech Republic. Zootaxa, 4007, č. 3, s. 419–426; DOI:10.11646/zootaxa.4007.3.8; 8 s. ISSN 1175-5326.
PROKOP, R. J. – NOHEJLOVÁ, M. Unique discovery of the crinoid Gemmacrinus perplexus Prokop et Petr, 1989 in the Lower Devonian, Koněprusy Limestone (Barrandian area, Czech Republic). Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 71, č. 1–2, s. 15–16; 2 s. ISSN 0036-5343.
PROKOP, R. J. – NOHEJLOVÁ, M. Baficrinus gen. nov. (Crinoidea, Inadunata) from the Bohemian Early Devonian (the Czech Republic). Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 71, č. 1–2, s. 25–30; 6 s. ISSN 0036-5343.
KOČÍ, T. – JÄGER, M. Sabellid and serpulid worms (Polychaeta, Canalipalpata, Sabellida, Sabellidae, Serpulidae) from the rocky coast facies (Late Cenomanian) at Předboj near Prague. Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 71, č. 1–2, s. 31–50; 20 s. ISSN 0036-5343.
KOČÍ, T. – JÄGER, M. Filogranula cincta (GOLDFUSS, 1831), a serpulid worm (Polychaeta, Sedentaria, Serpulidae) from the Bohemian Cretaceous Basin. Sborník Národního muzea, řada B – Přírodní vědy, 71, č. 3–4, s. 293–300; 8 s. ISSN 0036-5343.
LÖSER, H. – SKLENÁŘ, J. The Scleractinian coral genus Glenarea. Sborník Národního muzea, řada B – Přírodní vědy, 72, č. 3–4, s. 365–376, 12 s. ISSN 0036-5343.
GOLIÁŠ, V. – TUMURKHUU, G. – KOHN, P. – ŠÁLEK, O. – PLÁŠIL, J. – ŠKODA, R. – SOUMAR, J. A new house built on the uranium vein outcrop? No problem in the Czech Republic.
Proceeding of the 13th Biennial SGA meeting, 24–27 August 2015, Nancy, France, volume 5, 1805–1807; 3 s. ISSN 0022-4596.
HALAMSKI, A. – KVAČEK, J. The Late Cretaceous (Coniacian) leaf and cone flora from the Sudetes. Palaeontograpghica Abt. B 292, 4–6, s. 95–171; 92 s. ISSN 0375-0299.
KOČÍ, T. – JÄGER, M., Filogranula cincta (GOLDFUSS, 1831), a serpulid worm (Polychaeta, Sedentaria, Serpulidae) from the Bohemian Cretaceous Basin. Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 71, č. 3–4, s. 293–300, 8 s. ISSN 0036-5343.
KOČÍ, T. – JÄGER, M., Sabellid and serpulid worms (Polychaeta, Canalipalpata, Sabellida, Sabellidae, Serpulidae) from the rocky coast facies (Late Cenomanian) at Předboj near Prague. Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 71, č. 1–2, s. 31–50, 20 s. ISSN 0036-5343.
KOČÍ, T. – KOČOVÁ VESELSKÁ, M. – GALE, A. S. – JAGT, J. W. M. – SKUPIEN, P., Late Jurassic-Early Cretaceous stalked barnacles (Cirripedia, genus Eolepas Withers, 1928) from Štramberk, Moravia (Czech Republic). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 275, 2, s. 233–247, 15 s. ISSN 0077-7749.

Mykologické oddělení

HOLEC, J. – KŘÍŽ, M. – POUZAR, Z. – ŠANDOVÁ, M. Boubínský prales virgin forest, a Central
European refugium of boreal-montane and old-growth forest fungi. Czech Mycology, 67, č. 2, s. 157
226; 70 s.
KŘÍŽ, M. Hřib satan – Boletus satanas – roste i na Ústecku. Mykologické Listy, 130, s. 1–4; 4 s.
ISSN 1213-5887.
KŘÍŽ, M. Šedesát let hvězdovky Pouzarovy – Geastrum pouzarii. Mykologické Listy, 131, s. 10–25;
16 s. ISSN 1213-5887.
KŘÍŽ, M. – VÍT, A. – HAMPL, P. Nález křehutky vlnaté – Psathyrella cotonea na Tanvaldsku.
Mykologický sborník, 92, 1, s. 31–34; 4 s. ISSN 0374-9436.
ŠOUN, J. – VONDRÁK, J. – BOUDA, F. Vzácné a málo známé druhy lišejníků Třebíčska a okolí. Bryonora, 56, s. 1–23; 23 s. ISSN 0862-8904.
STEINOVÁ, J. – BOUDA, F. – MALÍČEK, J. – PALICE, Z. – PEKSA, O. – SVOBODA, D. – VONDRÁK, J. Poznámky k rozšíření a ekologickým preferencím zástupců skupiny Cladonia coccifera v České republice. Bryonora, 55, s. 4–18; 15 s. ISSN 0862-8904.
KŘÍŽ, M., Další nové lokality Palečky Hollósovy – Tulostoma pulchellum – v Čechách a její současné rozšíření. Mykologické listy, 132, s. 1–3, 3 s. ISSN 1213-5887.
KŘÍŽ, M., Klouzek tridentský – Suillus tridentinus opět nalezen na výsypce u Teplic. Mykologický sborník, 92, č. 3–4, s. 73–78, 6 s. ISSN 0374-9436.
KŘÍŽ, M., Límcovka zářivá (Leratiomyces laetissimus) v Českém Středohoří. Severočeskou přírodou, 47, s. 87–90, 4 s. ISSN 0231-9705.
ZÍBAROVÁ, L. – KŘÍŽ, M., Ekologie a rozšíření větvovky teplomilné – Vuilleminia cystidiata se zvláštním zaměřením na severozápadní Čechy. Mykologické listy, 132, s. 22–31, 10 s. ISSN 1213-5887. 

Botanické oddělení

PÍŠOVÁ, S. – HROUDOVÁ, Z. – FÉR, T. – DUCHÁČEK M. – ZÁKRAVSKÝ P. Známe naše kamyšníky? Morfologické, ekologické a genetické zajímavosti středoevropských zástupců. Živa, 2015, č. 4, 165–168; 4 s.; http://www.ziva.avcr.cz/2015-4/. ISSN 0044–4812.
KAPLAN, Z. – DANIHELKA, J. – ŠTĚPÁNKOVÁ, J. – BUREŠ, P. – ZÁZVORKA, J. – HROUDOVÁ, Z. – DUCHÁČEK, M. – GRULICH, V. – ŘEPKA, R. – DANČÁK, M. – PRANČL, J. – ŠUMBEROVÁ, K. – WILD, J. – TRÁVNÍČEK, B. Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. Preslia, 87, č. 4, s. 417–500; 84 s., http://www.preslia.cz/. ISSN 0032-7786.
KUZMANOVIĆ, N. – BARINA, Z. – ŠÍDA, O. – LAKUŠIĆ, D. Typification of names in the group Coerulans of the genus Sesleria (Poaceae). Phytotaxa, 202, č. 2, s. 103–120; 18 s.; http://www.mapress.com/phytotaxa/ . ISSN 1179–3155.
DUCHÁČEK, M. – SAMKOVÁ, V., Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kopidlně (7. – 10. června 2012). Acta Musei Reginaehradecensis S. A – Scientiae Naturales, 35, č. 1, s. 23–34, 13 s. ISSN 0231-9616.

Entomologické oddělení

HÁJEK, J. – HENDRICH, L. – VYHNÁLEK, V. – CSABAI, Z. Eretesdiving beetles (Coleoptera: Dytiscidae) in Central Europe – witnesses of climate change? Aquatic Insects, 36, č. 3–4, s. 267–271; 5 s. ISSN 0165-0424.
MACEK, J. – KULA, E. I. Revisionary study on European species of the Empria candidata complex (Hymenoptera, Symphyta, Tenthredinidae). Zootaxa, 3946 (2), s. 251–260; 10 s. ISSN 1175-5326.
SLÁMA, P. Notes on the distribution of Curculio vicetinus (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae). Poznámky k rozšíření Curculio vicetinus (Coleoptera: Curculionidae: Curculioninae). Klapalekiana, 51, č. 1–2, s. 61–70; 10 s. ISSN 1210-6100.
TOKÁR, Z. – LAŠTŮVKA, A. – PASTORÁLIS, G. – ŠUMPICH, J. – ŠTEFANOVIČ, R. – ELSNER, G. Nové druhy drobných motýľov (Microlepidoptera) pre faunu Slovenska. Folia faunistica Slovaca, 20, s. 37–47; 11 s. ISSN 1335-7522.
MACEK, J. Descriptions and key to larvae of Central European Dineura (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 55, č. 2, s. 787–796; 10 s. ISSN 0374-1036.
REDUCIENDO KLEMENTOVÁ, B. – KMENT, P. – SVITOK, M. Checklist of water bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) of Slovakia. Zootaxa, 4058, 2, s. 227–243; 17 s. ISSN 1175-5326.
BOROWIEC, L. – SEKERKA, L. On the genus Limnocassis Spaeth, with descriptionof two new species from South Africa (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Zootaxa, 3999, 2, s. 272–278; 7 s. ISSN 1175-5326.
FIKÁČEK, M. – WATTS, CH. H. S. Notes on Australian Anacaenini (Coleoptera: Hydrophilidae): description of male Phelea brevicepsHansen and unravelling the identity of Crenitis neogallica Gentili.. Zootaxa, 3980, 3, s. 427–434; 8 s. ISSN 1175-5326
KMENT, P. – BAENA, M. A redescription of the endemic Madagascan genus Tricompastes (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) Himalayas. Zootaxa, 4044, 1, s. 65–78; 14 s. ISSN 1175-5326.
KRÁL, D. – HÁJEK, J. A second species of Cheleion from Johor, Malaysia (Coleoptera, Scarabaeidae, Aphodiinae, Stereomerini). ZooKeys, 532, s. 87–97; 11 s. ISSN 1313-2989.
MICHAT, M. C. – ALARIE, Y. – HÁJEK, J. Larval morphology of Yola Gozis, 1886 (Coleoptera: Dytiscidae: Bidessini) and comparison of other genera of the tribe Bidessini. The Coleopterists Bulletin, 69, 3, s. 489–497; 9 s. ISSN 0010-065X.
SEKERKA, LUKÁŠ – BOROWIEC, LECH. Subgenera of Charidotella Weise with description of a new subgenus and species from Brazil (Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae, Cassidini). ZooKeys, 506, s. 61–74; 14 s. ISSN 1313-2989.
VINOKUROV, N. N. – KMENT, P. Contribution to the faunistics of shore bugs (Hemiptera: Heteroptera: Leptopodomorpha) in the Palaearctic Region and the Himalayas. Zootaxa, 4028, 3, s. 367–387; 21 s. ISSN 1175-5326.
FIKÁČEK, MARTIN – RYNDEVICH, SERGEY K. – PRZEWOZNY, MAREK – ANGUS, ROBERT B. – GENTILI, E. – JIA, F. – MINOSHIMA, Y. N. – PROKIN, A. Hydrophiloidea. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 2/1, Hydrophiloidea – Staphylinoidea, Revised and updated edition, 900, s. 1 + 25–76; 53 s., Leiden/Boston, Brill. ISSN 978-90-04-30276-1.
SEKERKA, L. Wallacea, Pistosia and Neodownesia: three distinct genera and their tribal placement (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 55, č. 2, s. 713–743; 31 s. ISSN 0374-1036.
HÁJEK, J. A new species of Schinostethus (Coleoptera: Psephenidae) from India, with new records of the genus from Southeast Asia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 55, č. 2, s. 685–690; 6 s. ISSN 0374-1036.
HÁJEK, J. – SKALE, A. Where the Orient begins: first record of the genus Patrus Aubé, 1838 (Coleoptera: Gyrinidae) in southern Iran. Kde začíná Orient: první nález rodu Patrus Aubé, 1838 (Coleoptera: Gyrinidae) v Íránu. Klapalekiana, 51, č. 3–4, s. 169–173; 5 s. ISSN 1210-6100.
KARSHOLT, O. – ŠUMPICH, J.  A review of the genus Nothris Hübner, 1825, with description of new species (Lepidoptera: Gelechiidae). Zootaxa, 4059, 3, s. 471–498; 28 s. ISSN 1175-5326.
KMENT, P. Two new genera of Madagascan Pentatominae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 55, č. 2, s. 591–624; 34 s. ISSN 0374-1036.
MINOSHIMA,Y. N. – FIKÁČEK, M. – GUNTER, N. – LESCHEN, R. A. B. Larval morphology and biology of the New Zealand-Chilean genera Cylomissus Broun and Anticura Spangler (Coleoptera: Hydrophilidae, Rygmodinae). The Coleopterists Bulletin, 69, 4, s. 687–712; 26 s. ISSN 0010-065X.
FIKÁČEK, M. – KROPÁČEK, D. A new species of Sphaeridium from northeastern India and Myanmar (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 55, č. 2, s. 673–680; 8 s. ISSN 0374-1036.
MACEK, J. Descriptions of larvae of the Central European Eutomostethusspecies (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54, č. 2, s. 685–692; 8 s. ISSN 0374-1036.
BERCHI, G. M. – KMENT, P. Review of the family Veliidae in Romania (Hemiptera: Heteroptera: Gerromorpha). Zootaxa, 3963, 1, s. 74–88; 15 s. ISSN 1175-5326.
OLÁH, J. – CHVOJKA, P. – COPPA, G. – GODUNKO, R. J. – LODOVICI, O. – MAJECKA, K. – MAJECKI, J. – SZCZĘSNY, B. – URBANIC, G. – VALLE, M. Limnephilid taxa revised by speciation traits: Rhadicoleptus, Isogamus, Melampophylax genera, Chaetopteryx rugulosa, Psilopteryx psorosa species groups, Drusus bolivari, Annitella kosciuszkii species complexes (Trichoptera: Limnephilidae). Opuscula Zoologica Budapest, 46, 1, s. 3–117; 115 s. ISSN 0237-5419.
DULCIĆ, J. – KOKAN, B. – KMENT, P., Additional records of Lethocerus patruelis (Stål, 1855) (Heteroptera: Belostomatidae) for Croatia. Entomologica Croatica, 19, č. 1–2, s. 7–9, 3 s. ISSN 1330-6200.
KMENT, P. –RIDER, D. A., On the synonymy of Dymantis Stål, 1861 and Eomyrochea Linnavuori, 1982 and resulting nomenclatural changes (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Zootaxa, 4058, č. 2, s. 278–286, 9 s. ISSN 1175-5326.
LIŠKA, J. – ŠUMPICH, J. – ELSNER, G. – MAREK, J. – LAŠTŮVKA, Z. – SKYVA, J. – ŽEMLIČKA, M. – LAŠTŮVKA, A. – DVOŘÁK, I. – SITEK, J. – JIRGL, T. – KNÍŽEK, M. – UŘIČÁŘ, J. – KURAS, T., Faunistic records from the Czech Republic – 388. Klapalekiana, 51, č. 3–4, s. 239–250, 12 s. ISSN 1210-6100.
VÍTEK, P. – LIŠKA, J. – SITEK, J. – ŠUMPICH, J. – POTOCKÝ, P. – DÍTĚ, P., Význačné nálezy motýlů Znojemska (Lepidoptera) II. Thayensia (Znojmo), 12, s. 145–167, 23 s. ISSN 1212-3560.

Zoologické oddělení

DOLEJŠ, P. – RŮŽIČKA, V. Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae). Arachnologische Mitteilungen, 50, s. 19–21; 3 s. ISSN 1018-4171.
ŠMÍD, J. – MARTÍNEZ, G. – GEBHART, J. – AZNAR, J. – GÁLLEGO, J. – GÖCMEN, B. – DE POUS, P. – TAMAR, K. – CARRANZA, S. Phylogeny of the genus Rhynchocalamus (Reptilia; Colubridae) with a first record from the Sultanate of Oman. Zootaxa, 4033, 3, s. 380–392; 13 s. ISSN 1175-5326.
ROBOVSKÝ, J. – SLEIGHTHOLME, S. R. – VOHRALÍK, V. – BENDA, P. Specimens of Thylacinus cynocephalus in collections of the Czech Republic (Mammalia: Thylacinidae). Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 184, 2, s. 43–50; 8 s. 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic).
FURMAN, B. L. S. – BEWICK, A. J. – HARRISON, T. L. – GREENBAUM, E. – GVOŽDÍK, V. – KUSAMBA, CH. – EVANS, BEN J. Pan-African phylogeography of a model organism, the African clawed frog ‘Xenopus laevis’. Molecular Ecology, 24, 4, s. 909–925; 17 s. ISSN 1365-294X.
BEHRENS-CHAPUIS, S. – HERDER, F. – ESMAEIL, H. R. – FREYHOF, J. – HAMIDAN, N. A. – ÖZULUG, M. – ŠANDA, R. – GEIGER, M. F. Adding nuclear rhodopsin data where mitochondrial COI indicates discrepancies – can this marker help to explain conflicts in cyprinids?. DNA Barcodes, 2015, 3, s. 187–199; 13 s. ISSN 2299-1077.
EVANS, B. J. – CARTER, T. F. – GREENBAUM, E. – GVOŽDÍK, V. – KELLEY, D. B. – MCLAUGHLIN, P. J. – PAUWELS, O. S. G. – PORTIK, D. M. – STANLEY, E. L. – TINSLEY, R. C. – TOBIAS, M. L. – BLACKBURN, D. C. Genetics, morphology, advertisement calls, and historical records distinguish six new polyploid species of African clawed frog (Xenopus, Pipidae) from West and Central Africa. PLoS ONE, 10, 12, s. 1–51; 51 s. ISSN 2299-1077.
MLÍKOVSKÝ, J. Historické doklady hnízdění kulíka hnědého (Eudromias morinellus) z Krkonoš do roku 1950. Vanellus, 10, s. 70–72; 3 s. ISSN 2336-1174.
HORSÁK, M. – ČEJKA, T. – JUŘIČKOVÁ, L. – BERAN, L. – HORÁČKOVÁ, J. – HLAVÁČ, J. Č. –  DVOŘÁK, L. – HÁJEK, O. – MAŇAS, M. – LOŽEK, V. Check-list and distributional maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. Malacologica Bohemoslovaca, electronic publication, http://mollusca.sav.sk/ . ISSN 1336-6939.
HERDINA, A. N. – PLENK, H. JR. – BENDA, P. – LINA, P. H. C. – HERZIG-STRASCHIL, B. – HILGERS, H. – METSCHER, B. D. Correlative 3D imaging of Pipistrellus penis micromorphology: Validating quantitative micrCT images with undecalcified serial ground section histomorphology. Journal of Morphology, 276, 6, s. 695–706; 12 s. ISSN 1097-4687.
KASSAHUN, A. – SÁDLOVÁ, J. – BENDA, P. – KOŠŤÁLOVÁ, T. – WARBURG, A. – HAILU, A. – BANETH, G. – VOLF, P. – VOTÝPKA, J. Natural infection of bats with Leishmania in Ethiopia. Acta Tropica, 150, s. 166–170, 5 s. ISSN 0001-706X.
PRESETNIK, P. – PAUNOVIĆ, M. – KARAPANDŽA, B. – ĐUROVIĆ, M. – IVANOVIĆ, Č. – ŽDRALEVIĆ, M. – BENDA, P. – BUDINSKI, I. Distribution of bats (Chiroptera) in Montenegro. Vespertilio, 17, s. 129–156, 28 s. ISSN 1213-6123.

Antrolopologické oddělení

HLOŽEK, J. – MENŠÍK, P. – DOBISÍKOVÁ, M. Pohřby a další nálezy lidských kostí v objektech z mladší doby bronzové na katastru obce Kněžívka, okr. Praha – západ. Studia Archaeologica Brunensia 20, 2, s. 77–93; 17 s. ISSN 1805-918X.
SUKOVÁ, L. – VARADZIN, L. – HAVELKOVÁ, P. – NOVÁK, J. – POKORNÁ, A. – POKORNÝ, P. Raně Postmerojský pohřeb lučištníka z pohoří Sabaloka. Pražské egyptologické studie, č. XIV, s. 72–77; 6 s. ISSN 1214-3189.
DULÍKOVÁ, V. – ODLER, M. – BŘEZINOVÁ, H. – HAVELKOVÁ, P.A burial with a stamp seal depicting a Bes-like figure from Abusir. Pražské egyptologické studie, č. XV, s. 69–75; 7 s.3.
VELEMÍNSKÝ, P. –  DOBISÍKOVÁ, M. – MAXOVÁ, E. – VELEMÍNSKÁ, J., Forensic archaeology in the Czech Republic. M. Groen – N. Márquez-Grant – R. Janaway (Eds.): Forensic Archaeology: A Global Perspective. Wiley Publisher, John Wiley & Sons, Ltd, Hoboken, New Jersey 2015 s. 47–54, 8 s. ISBN: 978-1-118-74598-4.
VELEMÍNSKÝ, P. – DOBISÍKOVÁ, M. – KUŽELKA, V., Antropologický průzkum kostry P. Josefa Toufara. Krok do tmavé noci. Příběhy faráře Josefa Toufara, jeho vrahů a číhošťského zázraku se zprávami archeologa, antropologů a soudního lékaře o exhumaci a identifikaci těla P. Josefa Toufara. Praha, Nezávislý podmelechovský spolek 2015, s. 613–619, 7 s. ISBN: 978-80-260-9125-7.

Kroužkovací stanice

PETRŽELKOVÁ, A. – MICHÁLKOVÁ, R. – ALBRECHTOVÁ, J. – CEPÁK, J. – HONZA, M. – KREISINGER, J. – MUNCLINGER, P. – SOUDKOVÁ, M. – TOMÁŠEK, O. – ALBRECHT, T. Brood parasitism and quasi-parasitism in the European barn swallow Hirundo rustica rustica. Behavioral Ecology and Sociobiology, 69, 9, s. 1405–1414; 10 s. ISSN 0340-5443.
BUREŠ, J. – CEPÁK, J. – ČAPEK, M. – HAVLÍČEK, J. – HORA, J. – KLOUBEC, B. – KUBELKA, V. – PYKAL, J. – ŠŤASTNÝ, K. Hnízdící druhy. Ptactvo jižních Čech, Jihočeský kraj, České Budějovice, s. 83–508; 425 s. ISBN: 978-80-87520-12-3.
BUREŠ, JIŘÍ – CEPÁK, JAROSLAV – ČAPEK, MIROSLAV – HORA, JAN – KLOUBEC, BOHUSLAV – KUBELKA, VOJTĚCH – PAKANDL, MICHAL – ŠŤASTNÝ, K. Protahující druhy. Ptactvo jižních Čech, Jihočeský kraj, České Budějovice, s. 509–561; 52 s. ISBN: 978-80-87520-12-3
 
 
 

 

 

Zpět na Přírodovědecké muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů