EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Přírodovědecké muzeum - Publikace za rok 2014

Mineralogicko-petrologické oddělení

ŠTEVKO M., SEJKORA J., MACEK I., TUČEK P., ŽITŇAN P. Výskyt tetradymitu a telurobizmutitu pri Pukanci, Štiavnické vrchy (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 1, s. 115–119. ISSN 1211-0329.
PAULIŠ P., TOEGEL V., MALÍKOVÁ R. Eulytin z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republi­ka). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 1, s. 120–122. ISSN 1211-0329.
ŠKÁCHA P., HORÁK V., PLÁŠIL J. Minerály a rudní nálomy na žíle Geister v západní části Jáchymovského rudního revíru (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 202-214. ISSN 1211-0329.
PAULIŠ P., KOPECKÝ S., POUR O., SEJKORA J., MALÍKOVÁ R., CIVIŠ S.Bi-Te mineralizace z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 275-280. ISSN 1211-0329.
HLOUŠEK J., PLÁŠIL J., SEJKORA Jiří, Škácha Pavel. Novinky a nové minerály z Jáchymova (2003 – 2014). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 155-181. ISSN 1211-0329.
SEJKORA J., BUREŠ B., HYKŠ J. Výskyt Mn-bohatého köttigitu v oblasti žil Marie - Geyer, Svornost, Jáchymov (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 233-239. ISSN 1211-0329.
PLÁŠIL J., VESELOVSKÝ F., HLOUŠEK J., ŠKODA R., NOVÁK M., SEJKORA J., ČEJKA J., ŠKÁCHA P., KASATKIN A. V. Mathesiusite, K5(UO2)4(SO4)4(VO5)(H2O)4, a new uranyl vanadate-sulfate from Jachymov, Czech Republic. American Mineralogist, 99, s. 625–632. ISSN 0003-004X.
PLÁŠIL J., ŠKODA R., FEJFAROVÁ K., ČEJKA J., KASATKIN A. V., DUŠEK M., TALLA D., LAPČÁK L., MACHOVIČ V., DINI M.Hydroniumjarosite, (H3O)+Fe3(SO4)2(OH)6, from Cerros Pintados, Chile: Single crystal X-ray diffraction and vibrational spectroscopic study.Mineralogical Magazine, 78, 3, s. 535–547. ISSN 0026-461X.
PLÁŠIL J., SEJKORA J., ŠKODA R., ŠKÁCHA P. The recent weathering of uraninite from the Červená vein, Jáchymov (Czech Republic): a ingerprint of the primary mineralization geochemistry onto the alteration association. Journal of Geosciences, 59, s. 223–253. ISSN 1802-6222.
SEJKORA J., ČEJKA J., MALÍKOVÁ R., LÓPEZ A., XI Y., FROST R. L. A Raman spectroscopic study of hydrated molybdate mineral ferrimolybdite, Fe2(MoO4)3.7-8H2O. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 130, s. 83–89. ISSN 1386-1425.
ČEJKA J., SEJKORA J., SCHOLZ R., LÓPEZ A., XI Y., FROST R. L. Raman and infrared spectroscopic studies of phurcalite from Red Canyon, Utah, USA – Implication for the molecular structure. Journal of molecular structure, 1068, s. 14–19. ISSN 0022-2860.
TOMAN J., SEJKORA J., HOUZAR S. Revize zeolitů v alpské paragenezi z historické lokality Oslavany (Česká repub­lika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 1, s. 46–55. ISSN 1211-0329.
PAULIŠ P., SEJKORA J., NOVÁK F., MALÍKOVÁ R. Harmotom a stilbit-Ca z ložiska polymetalických rud Křižanovice v Železných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 1, s. 68–73. ISSN 1211-0329.
PAULIŠ P., KOPECKÝ S., SEJKORA J., MALÍKOVÁ R. Vauquelinit z ložiska polymetalických rud Suchovršice u Trutnova (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 1, s. 82–86. ISSN 1211-0329.
PAULIŠ P., KOPECKÝ S., SEJKORA J., MALÍKOVÁ R., VRTIŠKA L.Fosfuranylit z uranového ložiska Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 1, s. 99–104.ISSN 1211-0329.
SEJKORA J., VAVŘÍN I.Vybrané supergenní minerály uranu z tachovské rudní oblasti (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 1, s. 123–130. ISSN 1211-0329.
VELEBIL D. Příspěvek k poznání chemismu rtuťových tetraedritů: lokality Jedová hora (Česko), Rudňany, Rož­ňava, Nižná Slaná, Slovinky (Slovensko) a Maškara (Bosna a Hercegovina). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 1, s. 131–143. ISSN 1211-0329.
PLÁŠIL J., ČEJKA J., ŠKODA R. Chalkoalumit, Cu2+Al4(SO4)(OH)12(H2O)3, z Červené žíly, Jáchymov (Česká republi­ka). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 227-232. ISSN 1211-0329.
ŠKÁCHA P., PLÁŠIL J., SEJKORA J., ČEJKA J., ŠKODA R., MEISSER N. Ojedinělý výskyt bayleyitu, Mg2[(UO2)(CO3)3]·18H2O, z Jáchymova. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 240–247. ISSN 1211-03293.
ŠTEVKO M., MALÍKOVÁ R. Supergénne minerály zo štôlne Juraj, Hodruša-Hámre (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 261–268. ISSN 1211-0329.
PAULIŠ P., ROJÍK P., MALÍKOVÁ R., POUR O., CIVIŠ S. Klinoptilolit-Na z uhelného lomu Družba v sokolovské pánvi (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 303–307. ISSN 1211-0329.
PAULIŠ P., OSOVSKÝ M., SEJKORA J., MALÍKOVÁ R. Výskyt siegenitu a doprovodných sulfidů v trhlinách pelokarbonátů na dole ČSA, Karviná (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 326-332. ISSN 1211-0329.
LITOCHLEB J., ŠREINOVÁ B., ŠKODA R., HALODOVÁ P., FIŠERA M. Retrográdně metamorfovaný eklogit od Čejkova u Nového Rychnova (Moldanubikum, Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 311-325. ISSN 1211-0329.
PLÁŠIL J., DUŠEK M., ČEJKA J., SEJKORA J. The crystal structure of rabejacite, the Ca2+ dominant member of the zippeite-group. Mineralogical Magazine, 78, 5, 1249-1264
PLÁŠIL J., SEJKORA J., ŠKODA R., NOVÁK M., KASATKIN A. V., ŠKÁCHA P., VESELOVSKÝ F., FEJFAROVÁ K., ONDRUŠ P. Hloušekite, (Ni, Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2(H2O)9, a new member of the lindackerite group from Jáchymov, Czech Republic. Mineralogical Magazine, 78, 5, ISSN 0026-461X.
FROST R. L., LÓPEZ A., XI Y., LANA C., SOUZA L., SCHOLZ R., SEJKORA J., ČEJKA J. A vibrational spectroscopic study of the arsenate minerals cobaltkoritnigite and koritnigite. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 125, s. 313–318.
ZHANG Y., ČEJKA J., KARATCHEVTSEVA I., QIN M., KONG L., SHORT K., MIDDLEBURGH S. C., LUMPKIN G. R. Theoretical and experimental Raman spectroscopic studies of synthetic thorutite (ThTi2O6). Journal of nuclear materials, 446, s. 68–72. ISSN 0022-3115.
FROST R. L., ČEJKA J., SCHOLZ R., LÓPEZ A., THEISS F. L., XI Y. Vibrational spectroscopic study of the uranyl selenite mineral derriksite Cu4UO2(SeO3)2(OH)6.H2O. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 117, s. 473–477. ISSN 1386-1425.
HORÁK V., ŠKÁCHA P., PLÁŠIL J. Historie dolování na žíle Geister v západní části jáchymovského rudního revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 192–201. ISSN 1211-0329.
PLÁŠIL J., ŠKÁCHA P., HORÁK V. Kdo byl kdo (III)? – osobnosti v názvech jáchymovských minerálů. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 182–191. ISSN 1211-0329.

Paleontologické oddělení

ŠREIN V., BOHDÁLEK P., KNÉSL I., ŠREINOVÁ B. Výsledky výzkumů na území projektu ArchaeoMontan. In: Sborník z konference ArchaeoMontan 2014 (Dippoldiswalde 23. – 25. 10. 2014). Výsledky a výhledy – Ergebnisse und Perspektiven. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Beiheft 29, Dresden, 45–50. ISBN 978-3-943770-16-2.
KVAČEK J. Marattiopsis vodrazkae sp. nov. (Marattiaceae) from the Campanian of the Hidden Lake Formation, James Ross Island, Antarctica. Sborník Národního muzea, řada B, Přírodní vědy, 70, 3–4, 211–218. ISSN 0036-5343.
PROKOP J. R., TUREK V. A cup of the crinoid Edriocrinus from the Bohemian Middle Devonian, Eifelian inside the orthocone cephalopod shell. Sborník Národního muzea, řada B, Přírodní vědy, 70, 3–4, 219-222. ISSn 0036-5343.
OPLUŠTIL S., PŠENIČKA J., BEK J., WANG J., FENG Z., LIBERTÍN M., ŠIMŮNEK Z., BUREŠ J., DRÁBKOVÁ J. T0 peat-forming plant assemblage preserved in growth position by volcanic ash-fall: A case study from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic. Bulletin of Geosciences, 89, 4, s. 773–818. ISSN 1214-1119.
LIBERTÍN M., BEK J., DRÁBKOVÁ J. New sphenophyllaleans from the Pennsylvanian of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 200, s. 196–210. ISSN 0034-6667.

Mykologické oddělení

ŠUTARA J., JANDA V., KŘÍŽ M., GRACA M., KOLAŘÍK M. Contribution to the study of genus Boletus, section Appendiculati: Boletus roseogriseus sp. nov. and neotypification of Boletus fuscoroseus Smotl. Czech Mycology, 66, 1, s. 1–37. ISSN 1211-0981.
KŘÍŽ M. Hvězdova uherská – Geastrum hungaricum – nalezena na Řípu a poznámky k jejímu rozšíření v ČR. Mykologické Listy, 128, s. 10–16. ISSN 1213-5887.
JANDA V., KŘÍŽ M., REJSEK J. Supplementary notes on Xerocomus chrysonemus (Boletaceae): bluing context and distribution in the Czech Republic. Czech Mycology, 66, 2, s. 147–155. ISSN 1211-0981.
JANDA V., KŘÍŽ M., GRACA M. First records of Xerocomus silwoodensis (Boletaceae) in the Czech Republic. Czech Mycology, 66, 2, s. 135–146. ISSN 1211-0981.

Botanické oddělení

LEONG-ŠKORNIČKOVÁ J., TRAN HUU D., NGUYEN Q. B., ŠÍDA O. Siliquamomum alcicorne (Zingiberaceae: Alpinioideae), a new species from central Vietnam. Gardens’ Bulletin Singapore, 66, 1, s. 39–46. ISSN 2382-5812.

Entomologické oddělení

LIŠKA J., ŠUMPICH J., LAŠTŮVKA A., ELSNER G., ŽEMLIČKA M., SKYVA J., ČERNÝ J., JAROŠ J., ŘÍHA R., KULA E., LAŠTŮVKA Z., VÁVRA J., NĚMÝ J., BĚLÍN V., BEZDĚK M. Faunistic records from the Czech Republic – 361. Lepidoptera: Psychidae, Gracillariidae, Argyresthiidae, Glyphipterigidae, Ypsolophidae, Blastobasidae, Coleophoridae, Cosmopterigidae, Gelechiidae, Tortricidae, Epermeniidae, Sesiidae, Pyralidae, Crambidae, Nolidae, Noctuidae. Klapalekiana, 50, 1–2, s. 111–120. ISSN 1210-6100.
MALENOVSKÝ I., KMENT P., SYCHRA J. Ploštice, křísi a mery (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha, Psylloidea) okolí Přebuzi v Krušných horách. (True bugs, leafhoppers, planthoppers and psyllids (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha, Psylloidea) of the environs of Přebuz in the Krušné hory Mountains (Czech Republic)). Klapalekiana, 50, 3–4, s. 181–234. ISSN 1210-6100.
ŠUMPICH J., SITEK J., ŠVESTKA M., LIŠKA J., ELIÁŠ K., DVOŘÁK I. Nové a další význačné druhy motýlů (Lepidoptera) zjištěné na území Národního parku Podyjí. Příroda, 32, s. 213–233. ISSN 1211-3603.
BLOOM DEVIN D., FIKÁČEK M., SHORT A. E. Z. Clade age and diversification rate variation explain disparity in species richness among water scavenger beetle (Hydrophilidae) lineages. PLoS One, 9, 6, e98430, s. 1–9. ISSN 1932-6203.
BOROWIEC L., SEKERKA L. A new species of Aspidimorpha (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Aspidimorphini) from Uganda. Zootaxa, 3796, 1, s. 197–200. ISSN 1175-5334.
CLARKSON B., ALBERTONI F. F., FIKÁČEK M. Taxonomy and biology of the bromeliad-inhabiting genus Lachnodacnum (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54, 1, s. 157–194. ISSN 0374-1036.
DELER-HERNÁNDEZ A., CALA-RIQUELME F., FIKÁČEK M. A review of the genus Oosternum Sharp of the West Indies (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Deutsche Entomologische Zeitschrift, 61, 1, s. 43–63. ISSN 1435-1951.
JIA F., ASTON P., FIKÁČEK M. Review of the Chinese species of the genus Coelostoma Brullé, 1835 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Zootaxa, 3887, 3, s. 354–376. ISSN 1175-5326.
KMENT P. Two new records of Corixidae (Hemiptera: Heteroptera) from the Oriental Region: Cymatia apparens from Myanmar and Sigara josifovi from Laos. Klapalekiana, 50, 1–2, s. 65–67. ISSN 1210-6100.
KMENT P., JINDRA Z., RIDER D. A. New synonymies and new records of Afrotropical and Madagascan Pentatominae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Zootaxa, 3866, 3, s. 371–397. ISSN 1175-5326.
KMENT P., KOCOREK A. Afromenotes hirsuta, a new genus and species of Eumenotini from the Democratic Republic of the Congo (Hemiptera: Heteroptera: Dinidoridae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54, 1, s. 109–131. ISSN 0374-1036.
KRÁL D., HÁJEK J. A new Callosides species (Coleoptera: Hybosoridae: Anaidinae) from Ecuador, with uniquely built membranous mandibles. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54, 1, s. 237–242. ISSN 0374-1036.
MICHAT M., ALARIE Y., JIA F., XU S., HÁJEK J., BALKE M. Description of the second and third instars of Aspidytes wrasei Balke, Ribera & Beutel, 2003, with comments on the identification of larvae of Aspidytes Ribera, Beutel, Balke & Vogler, 2002 (Coleoptera: Aspidytidae), and phylogenetic considerations. Zootaxa, 3881, 4, s. 362–372. ISSN 1175-5326.
SEKERKA L. Review of Imatidiini genera (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54, 1, s. 257–314. ISSN 0374-1036.
SEKERKA L., VOISIN J. F. Types of Sagrinae in the collection of the Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (Coleoptera: Chrysomelidae). Annales de la Société Entomologique de France (N. S.): International Journal of Entomology, 49, 4, s. 413–429. ISSN 0037-9271.
SEKERKA L., WINDSOR D., DURY G. Cladispa Baly: revision, biology and reassignment of the genus to the tribe Spilophorini (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). Systematic Entomology, 39, 3, s. 518–530. ISSN 0307-6970.
SIMOES M. V. P., SEKERKA L. Redescription of Heteronychocassis acuticollis Spaeth, 1915 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae). The Coleopterists Bulletin, 68, 3, s. 407–410. ISSN 0010-065X.
STEHLÍK J. L., KMENT P. Riegeriana, a new genus for Physopelta apicalis, and checklist of the genus Iphita (Hemiptera: Heteroptera: Largidae) with description of one new species. Zootaxa, 3860, 2, s. 167–183. ISSN 1175-5326.
ŠUMPICH J. First records of Hypatopa segnella (Zeller, 1873) from Spain (Lepidoptera: Blastobasidae). SHILAP Revista de Lepidopterologia, 42, 166, s. 307–310. ISSN 0300-5267.
FIKÁČEK M., VONDRÁČEK D. A review of Pseudorygmodus (Coleoptera: Hydrophilidae), with notes on the classification of the Anacaenini and on distribution of genera endemic to southern South America. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54, 2, s. 479–514. ISSN 0374-1036.
HÁJEK J., FERY H. On the border of Western and Eastern Palaearctic – new records of water beetles (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae) from eastern Kazakhstan. Na rozhraní západního a východního Palearktu – nové nálezy vodních brouků (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae) z východního Kazachstánu. Klapalekiana, 50, 3–4, 50, 3–4, s. 151–160. ISSN 1210-6100.
HÁJEK J., REITER A. Adephagous water beetles (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae) of Yemen and Dhofar region (Oman) with description of a new Hyphydrus from Socotra Island. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54, Supplementum, s. 63–99. ISSN 0374-1036.
SEKERKA L., BARCLAY M. V. L. Fabrician types of Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) deposited in the Natural History Museum, London.. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54, 2, s. 657–684. ISSN 0374-1036.
ŠUMPICH J. Description of the female of Aphomia murciella (Lepidoptera: Pyralidae: Galleriinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54, 2, s. 785–788. ISSN 0374-1036.
TKOČ M., ROZKOŠNÝ R. New synonymy of Oplodontha minuta (Diptera: Stratiomyidae) with its fi rst record from Socotra Island. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54 (supplementum), s. 429–439. ISSN 1211-0329.
TKOČ M., ROHÁČEK J. Diversity, distribution and biology of Romanian flat-footed flies (Diptera, Opetiidae and Platypezidae) with taxonomic notes on Callomyia saibhira Chandler. ZooKeys, 459, s. 95–118. ISSN 1313-2989.
VENDL T., VONDRÁČEK D., KUBÁŇ V., ŠÍPEK P. Immature stages of Taenioderini (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae): a report of hidden morphological diversity. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54, 2, s. 571–604. ISSN 0374–1036.
FIKÁČEK M., MINOSHIMA Y. N., NEWTON A. F. A review of Andotypus and Austrotypusgen. nov., rygmodine genera with an austral disjunction (Hydrophilidae: Rygmodinae). Annales Zoologici, 54, 4, s. 557–596. ISSN 0003-4541.
LÖKKÖS A., BOUKAL M., FIKÁČEK M. The hydrophilid beetle Pachysternum capense (Mulsant, 1844) (Coleoptera: Hydrophilidae) became a world-wide adventive species: a summary of distribution with new records from Europe, Australia and South America. North-Western Journal of Zoology, 10, 2, s. 333–336. ISSN 1584-9074.
BATELKA J., BOLOGNA M. A. A review of the Saharo-Sindian species of the genus Zonitoschema(Coleoptera: Meloidae), with description of new species from Tunisia, Yemen and Socotra Island. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54, Supplementum, s. 241–268. ISSN 0374-1036.
OLÁH J., CHVOJKA P., COPPA G., GRAF W., IBRAHIMI H., LODOVICI O., RUIZ G. A., SÁINZ-BARIÁIN M., VALLE M., ZAMORA-MUÑOZ C. The genus Allogamus Schmid, 1955 (Trichoptera, Limnephilidae): revised by sexual selection-driven adaptive, non-neutral traits of the phallic organ. Opuscula Zoologica Budapest, 45, 1, s. 33–82. ISSN 0237-5419.

Zoologické oddělení

ŠMÍD J., MORAVEC J., KODYM P., KRATOCHVÍL L., HOSSEINIAN Y. S., RASTEGAR-POUYANI E., FRYNTA D. Annotated checklist and distribution of the lizards of Iran. Zootaxa, 3855, 1, s. 1–97. ISSN 1175-5326.
METALLINOU M., VASCONCELOS R., ŠMÍD J., SINDACO R., CARRANZA S. Filling in the gap: two new records and an updated distribution map for the Gulf Sand gecko Pseudoceramodactylus khobarensis Haas, 1957. Biodiversity Data Journal, 2, s. 1–10. ISSN ISSN 1314-2828.
TAMAR K., CARRANZA S., SINDACO R., MORAVEC J., MEIRI S. Systematics and phylogeography of Acanthodactylus schreiberi and its relationships with Acanthodactylus boskianus (Reptilia: Squamata: Lacertidae). Zoological Journal of the Linnean Society, 172, 3, s. 720–739. ISSN 1096-3642.
LUČAN R. K., BARTONIČKA T., BENDA P., BILGIN R., JEDLIČKA P., NICOLAOU H., REITER A., SHOHDI W. M., ŠÁLEK M., ŘEŘUCHA Š., UHRIN M., ABI-SAID M., HORÁČEK I. Reproductive seasonality of the European fruit bat (Rousettus aegyptiacus) at the northern limits of its distribution. Journal of Mammalogy, 95, 5, s. 1036–1042. ISSN 0022-2372.
PUECHMAILLE S. L., ALLEGRINI B., BENDA P., GÜRÜN K., ŠRÁMEK J., IBAÑEZ C., JUSTE J., BILGIN R. A new species of the Miniopterus schreibersii species complex (Chiroptera: Miniopteridae) from the Maghreb Region, North Africa. Zootaxa, 3794, 1, 108–124. ISSN 1175-5326.
ŠRÁMEK J., BENDA P. Sexual variation and age size variation in the western Palaearctic populations of Miniopterus bats (Chiroptera: Miniopteridae). Folia Zoologica, 63, 3, s. 216–227. ISSN 0139-7893.
DOLEJŠ P. Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného? Živa, 62, 3, s. 127–129. ISSN 0044–4812.
A. DELIĆ, ŠANDA R., M. BUČAR, I. MIHOCI, M. VILENICA, J. VUKIĆ, L. SUVAD& M. KUČINIĆ. New data on distribution of the monkey goby, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) in Bosnia and Herzegovina and Croatia with notes on ecology and associated fis fauna. Natura Croatica, 23, 2, s. 297–304. ISSN 1330-0520.
MLÍKOVSKÝ J. Correct authorship of the genus Pyrgilauda (Aves: Passeridae). Zootaxa, 3795, s. 96–98. ISSN 1175-5326.
MLÍKOVSKÝ J. The dating of the ornithological section of Middendorff's Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens, with comments on the nomenclature of Pallas’s Bunting Emberiza pallasi Cabanis (Aves: Emberizidae); Zootaxa, 3795, s. 497–500. ISSN 1175-5326.
MLÍKOVSKÝ J. Historické nálezy kulíka mořského (Charadrius alexandrinus) z Čech. Vanellus, 9, s. 65–68. ISSN 2336-1174.
MLÍKOVSKÝ J., SLÁDEČEK M. Records of the Iceland Gull Larus glaucoides (Aves: Laridae) from Czechia. Sylvia, 50, 94–98. ISSN 1803-6791.
BAREJ M. F., RÖDEL M.-O., LOADER S.P., MENEGON M., GONWOUO N.L., PENNER J., GVOŽDÍK V., GÜNTHER R., BELL R.C., NAGEL P., SCHMITZ A. Light shines through the spindrift – Phylogeny of African torrent frogs (Amphibia, Anura, Petropedetidae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 71, s. 261–273. ISSN 1055-7903.

Antropologické oddělení

KAUPOVÁ S., HERRSCHER E., VELEMÍNSKÝ P., CABUT S., POLÁČEK L., BRŮŽEK J. Urban and rural infant feeding practices and health in Early Medieval Central Europe (9th – 10th century, Czech Republic). American Journal of Physical Anthropology, 155, 4, s. 635–651; 17. ISSN 0002-9483.
VELEMÍNSKÝ P., KUŽELKA V. Významní antropologové. GRIM, M., NAŇKA, O., ČERNÝ K. (eds.). Anatomie od Vesalia po současnost, s. 154–159, Praha, Grada Publishing, a.s., 228 s. ISBN 978-80-247-5023-1.
STRÁNSKÁ P., VELEMÍNSKÝ P., POLÁČEK L. The prevalence and distribution of dental caries in four early medieval non-adult populations of different socioeconomic status from Central Europe. Archives of Oral Biology, 60, 1, 2015: 62–76. ISSN 0003-9969.   
MALYKOVÁ D., LIKOVSKÝ J., VELEMÍNSKÝ P., ČECH P. Společný hrob dvou mužů se stopami smrtelných zranění ze Žatce. Archeologie ve středních Čechách, 18, 2, 2014: 883–900. ISSN 1214-3553.
BRZOBOHATÁ H., KRAJÍČEK V., VELEMÍNSKÝ P., POLÁČEK L., VELEMÍNSKÁ J. The Shape Variability of Human Tibial Epiphyses in an Early Medieval Great Moravian Population (9th – 10th Century AD): A Geometric Morphometric Assessment. Anthropologischer Anzeiger, Journal of Biological and Clinical Anthropology, 71, 3, s. 219–236. ISSN 0003-5548.       
POLÁČEK L., VELEMÍNSKÝ P. Mikulčice und die Problematik der Sozialstruktur Großmährens – Möglichkeiten und Grenzen der Untersuchung. Biermann F., Kersting T., Klammt A. (Hrsg.): Soziale Gruppen und Gesellschaftsstrukturen im westslawischen Raum. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas (BUFM) 70, Beier & Beran, Archäeologische Fachliteratur Langenweissbech, s. 405–422. ISBN 978-3-941171-85-5.
7. Národní muzeum
 
 
 

 

Zpět na Přírodovědecké muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů