EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Přírodovědecké muzeum - Publikace za rok 2013

 

Mineralogicko-petrologické oddělení
LOSERTOVÁ, L.; BUŘIVAL, Z.; LITOCHLEB, J.; LOSOS, Z. Metamorfní původ struktur pyrhotinu, arzenopyritu a löllingitu z Orlíku u Humpolce, Česká republika. V: Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae, 2013, roč. 97, čís. 2, s. 59–67, ISSN 1211-87, P.; DVOŘÁK, Z.; JEBAVÁ, I.; ZEMAN, M. Bariofarmakosiderit-Q z fluoritového ložiska Moldava v Krušných horách (Česká republika). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 1, s. 74–77, ISSN 1211-0329.
SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; BUREŠ, B. Neobvyklá asociace supergenních minerálů uranu ze žíly Jan Evangelista, Jáchymov (Česká republika). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 2, s. 143–156, ISSN 1211-0329.
SEJKORA, J.; ŠKÁCHA, P.; VENCLÍK, V.; PLÁŠIL, J. Vanad-uranová mineralizace v lomu Prachovice (Česká republika). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 2, s. 113–130, ISSN 1211-0329.
SEJKORA, J.; ŠTEVKO, M.; MACEK, I. Příspěvek k chemickému složení tetraedritu z Cu-ložiska Piesky, rudní revír Špania Dolina, střední Slovensko. V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 1, s. 89–103, ISSN 1211-0329.
ŠKÁCHA, P.; SEJKORA, J. Výskyt cinabaritu s mikroskopickým gortdrumitem na ložisku Vrančice u Příbrami (Česká republika). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 1, s. 57–61, ISSN 1211-0329.
ŠTEVKO, M.; SEJKORA, J.; BAČÍK, P. WITHERIT. Z antimonitového ložiska Dúbrava (Slovenská republika). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 2, s. 223–227, ISSN 1211-0329.
VENCLÍK, V.; SEJKORA, J.; ŠKÁCHA, P.; PAULIŠ, P.; STÍSKAL, O. Vivianit z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu (Česká republika). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 2, s. 191–194, ISSN 1211-0329.
VRTIŠKA, L.; SEJKORA, J.; NOVÁKOVÁ, H.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice (Česká republika). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 2, s. 240–248, ISSN 1211-0329.
PLÁŠIL, J.; KAMPF, A. R.; KASATKIN, A. V.; MARTY, J.; ŠKODA, R.; SILVA, S.; ČEJKA, J. MEISSERITE. Na5(UO2)(SO4)3(SO3OH)(H2O), a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA. In: Mineralogical Magazine, 2013, Vol. 77, No. 7, pp. 2975–2988, ISSN 0026-461X.
PAULIŠ, P.; KOPECKÝ, S.; JEBAVÁ, I. Supergenní asociace s linaritem z Helenína v jihlavském rudním revíru (Česká republika). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 1, s. 52–56, ISSN 1211-0329.
PAULIŠ, P.; SVEJKOVSKÝ, J.; JANEČEK, O.; HRŮZEK, L.; DVOŘÁK, Z.; JEBAVÁ, I. Offretit z kamenolomu Vrbička u Valče v Doupovských horách (Česká republika). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 2, s. 171–178, ISSN 1211-0329.
SEJKORA, J.; LITOCHLEB, J.; ČEJKA, J.; ČERNÝ, P. Výskyt silikátů uranylu (weeksit, kasolit) na uranovém rudním výskytu Zborovy - Nicov u Plánice (Česká republika). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 2, s. 37–46, ISSN 1211-0329.
SEJKORA, J.; PAULIŠ, P.; MALÍKOVÁ, R.; ZEMAN, M.; KRTEK, V. Supergenní minerály As ze štoly č. 2 Preisselberg, rudní revír Krupka (Česká republika). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 2, s. 201–209, ISSN 1211-0329.
ŠTEVKO, M.; SEJKORA, J.; LITOCHLEB, J.; MACEK, I.; BAČÍK, P. Krutovit a sprievodné minerály z lokality Dobšiná-Teliatko (Slovenská republika). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 1, s. 1–14, ISSN 1211-0329.
PLÁŠIL, J.; HLOUŠEK, J.; ŠKODA, R.; NOVÁK, M.; SEJKORA, J.; ČEJKA, J.; MAJZLAN, J.; VESELOVSKÝ, F. Vysokýite, U4+[AsO2(OH)2]4.4H2O, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic. In: Mineralogical Magazine, 2013, Vol. 77, No. 8, pp. 3055–3066, ISSN 0026-461X.
ŠREINOVÁ, B.; ŠREIN, V.; ŘÍDKÝ, J.; PŮLPÁN, M. Kamenné nálezy z neolitického sídelního areálu ve Vchynicích (severozápadní Čechy). V: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2013, roč. 21, čís. 2, s. 157–170, ISSN 1211-0329.
VACEK, F.; DAŠKOVÁ, J.; ONDERKA, P. Why was the ancient city of Wad Ben Naga, Sudan, built of bricks? Geological evidence. In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 2013, Vol. 182, No. 2, pp. 29–34, ISSN 1802-6842.
ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; JEBAVÁ, I.; XI, Y.; Couperthwaite, S. J.; Frost, R. L. A Raman spectroscopic study of the basic carbonate mineral callaghanite Cu2Mg2(CO3)(OH)6.2H2O. In: Spectrochimica Acta Part A: Molecular Biomolecular Spectroscopy, 2013, Vol. 108, No. 6, pp. 171–176, ISSN 1386-1425.
FROST, R. L.; PALMER, S. J.; XI, Y.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J. Raman spectroscopic study of the hydroxy-phosphate mineral plumbogummite PbAl3(PO4)2(OH, H2O)6. In: Spectrochimica Acta Part A: Molecular Biomolecular Spectroscopy, 2013, Vol. 103, No. 4, pp. 431–434, ISSN 1386-1425.
HRŠELOVÁ, P.; CEMPÍREK, J.; HOUZAR, S.; SEJKORA, J. S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. In: Canadian Mineralogist, 2013, Vol. 51, No. 1, pp. 171–188, ISSN 0008-4476.
ONDRUŠ, P.; SKÁLA, R.; SEJKORA J.; VESELOVSKÝ, F.; ČEJKA, J.; KALLISTOVÁ, A.; HLOUŠEK, J.; FEJFAROVÁ, K.; ŠKODA, R.; DUŠEK, M.; GABAŠOVÁ, A.; MACHOVIČ, V.; LAPČÁK, L.; PLÁŠIL, J. Švenekite, Ca[AsO2(OH)2], a new mineral from Jáchymov, Czech Republic. In: Mineralogical Magazine, 2013, Vol. 77, No. 6, pp. 2711–2724, ISSN 0026-461X.
PLÁŠIL, J.; FEJFAROVÁ, K.; ČEJKA, J.; DUŠEK, M.; ŠKODA, R.; SEJKORA, J. Revision of the crystal structure and chemical formula of haiweeite, Ca(UO2)2(Si5O12)(OH)2.6H2O. In: American Mineralogist, 2013, Vol. 98, No. 4, pp. 718–723, ISSN 0003-004X.
PLÁŠIL, J.; FEJFAROVÁ, K.; HLOUŠEK, J.; ŠKODA, R.; NOVÁK, M.; SEJKORA, J.; ČEJKA, J.; DUŠEK, M.; VESELOVSKÝ, F.; ONDRUŠ, P.; MAJZLAN, J. Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium. In: Mineralogical Magazine, 2013, Vol. 77, No. 1, pp. 137–152, ISSN 0026-461X.
VELEBIL, D.; ZACHARIÁŠ, J. Fluid inclusion study of the Horní Luby cinnabar deposit, Saxothuringian Zone, Bohemian Massif: clues for the metamorphic remobilization of mercury. In: Journal of Geosciences, 2013, Vol. 58, No. 3, pp. 283–298, ISSN 1802-6222.
FEJFAROVÁ, K.; DUŠEK, M.; PLÁŠIL, J.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; ŠKODA, R. Reinvestigation of the crystal structure of kasolite, Pb[(UO2)(SiO4)](H2O), an important alteration product of uraninite, UO2+x. In: Journal of Nuclear Materials, 2013, Vol. 434, No. 1-3, pp. 461–467, ISSN 0022-3115.
PLÁŠIL, J.; FEJFAROVÁ, K.; ŠKODA, R.; DUŠEK, M.; MARTY, J.; ČEJKA, J. The crystal structure of magnesiozippeite, Mg[(UO2)2O2(SO4)](H2O)3.5, from East Saddle Mine, San Juan County, Utah (U.S.A.). In: Mineralogy and Petrology, 2013, Vol. 107, No. 2, pp. 211–219, ISSN 0930-0708.
PLÁŠIL, J.; KASATKIN, A. V.; ŠKODA, R.; NOVÁK, M.; KALLISTOVÁ, A.; DUŠEK, M.; SKÁLA, R.; FEJFAROVÁ, K.; ČEJKA, J.; MEISSER, N.; GOETHALS, H.; MACHOVIČ, V.; LAPČÁK, L. Leydetite, Fe(UO2)(SO4)2(H2O)11, a new uranyl sulfate mineral from Mas d´Alary, Lodève, France. In: Mineralogical Magazine, 2013, Vol. 77, No. 4, pp. 429–441, ISSN 0026-461X.
PROKOP, R. J. Kosterní zbytky ježovek v silurských a devonských vápencích Českého krasu. V: Český kras, 2013, roč. 33, čís. 2007, s. 16–21, ISSN 1211-1643.
 
Paleontologické oddělení
VALENT, M.; FATKA, O. Gracilitheca astronauta n. sp. and Nephrotheca sophia n. sp. (Hyolitha, Orthothecida) from the Cambrian of Czech Republic. In: Annales de Paléontologie, 2013, Vol. 99, No. 3, pp. 207–216, ISSN 0753-3969.
VALENT, M.; CORBACHO, J.; MARTÍNEZ, D. Hyolith localities of Zagora region (Morocco), Upper Fezouata Formation (Lower Ordovician). In: Batalleria, 2013 November, Vol. 19, pp. 20–23, ISSN 0214-7831.
MAREK, L.; VALENT, M.; FATKA, O. Gracilitheca and Nephrotheca (Hyolitha,Orthothecida) in the Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic. In: Alcheringa, 2013, Vol. 37, No. 1, pp. 115–124, ISSN 0311-5518.
JAROCHOWSKA, E.; TONAROVÁ, P.; MUNNECKE, A.; FERROVÁ, L.; SKLENÁŘ, J.; VODRÁŽKOVÁ, S. An acid–free method of microfossil extraction from clay-rich lithologies using the surfactant Rewoquat. In: Palaeontologia electronica, 2013, Vol. 16, No. 3, pp. 1–16, ISSN 1935-3952.
KVAČEK, J. Pinus landsbergensis sp. nov., new pine from the Cenomanian of the Czech Republic. In: Bulletin of Geosciences, 2013, Vol. 88, No. 4, pp. 829–836, ISSN 1214-1119.
HEŘMANOVÁ, Z.; BODOR, E.; KVAČEK, J. Knoblochia cretacea, Late Cretaceous insect eggs from Central Europe. In: Cretaceous Research, 2013 October, Vol. 45, pp. 7–15, ISSN 0195-6671.
SKLENÁŘ, J.; KOČÍ, T.; JAEGER, M. Late Turonian polychaete communities recorded in the hemipelagic sediments of the Bohemian Cretaceous Basin (Teplice Formation, Ohre and Dresden districts). In: Jaeger, 2013, Vol. 88, No. 3, pp. 675–695, ISSN 1214-1119.
PROKOP, R. J.; Simakocrinus gen. nov. (Crinoidea, col.) from the Bohemian Early and Middle Devonian of the Barrandian Area (the Czech Republic). In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 2013, Vol. 69, No. 1–2, pp. 65–68, ISSN 0036-5343.
HALAMSKI, A. T.; KVAČEK, J. The type specimen of Debeya (Dewalquea) haldemiana rediscovered. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 2013, Vol. 69, No. 1–2, pp. 83–86, ISSN 0036-5343.
GREGUŠ, J.; KVAČEK, J.; HALAMSKI, A. T. Revision of Protopteris and Oncopteris tree fern stem casts from the Late Cretaceous of Central Europe. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 2013, Vol. 69, No. 1–2, pp. 69–83, ISSN 0036-5343.
KOČOVÁ VESELSKÁ, M.; KOČÍ, T. A systematic revision of Stramentum (Stramentum) pulchellum (G. B. SOWERBY JR., 1843) (Cirripedia, Thoracica, Stramentidae) from the Bohemian Cretaceous Basin, the Czech Republic. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 2013, Vol. 69, No. 3–4, pp. 151–158, ISSN 0036-5343.
KOČÍ, T.; KOČOVÁ VESELSKÁ, M. The first recorded occurrence of Smilium ? parvulum WITHERS, 1914 (Cirripedia, Thoracica) from the Bohemian Cretaceous Basin (the Czech Republic). In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 2013, Vol. 69, No. 3–4, pp. 147–150, ISSN 0036-5343.
KVAČEK, J. Fricia nobilis from the Turonian of the Czech Republic reinterpreted as an ovuliferous cone of a cupressoid conifer. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 2013, Vol. 69, No. 3–4, pp. 123–128, ISSN 0036-5343.
KOČÍ, T.; JAEGER, M. Sabellid and serpulid worms from the Bohemian Cretaceous Basin (Upper Cenomanian – Middle Coniacian) originally in the collection of Professor Antonín Frič. In: In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy, 2013, Vol. 69, No. 3–4, pp. 129–146, ISSN 0036-5343.
KADLECOVÁ, E.; KOČÍ, T.; EKRT, B. Předběžná zpráva o měkkýší fauně z lokality Ahníkov II (doly Nástup Tušimice) v mostecké hnědouhelné pánvi. In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, prosinec 2013, Vol. 46, pp. 173–177, ISSN 0514-8057.
SCHNEIDER, S.; JÄGER, M.; KROH, A.; MITTERER, A.; NIEBUHR, B.; VODRÁŽKA, R.; WILMSEN, M.; WOOD, C. J.; ZÁGORŠEK, K. Silicified sea life – Macrofauna and palaeoecology of the Neuburg Kieselerde Member (Cenomanian to Lower Turonian Wellheim Formation, Bavaria, southern Germany). In: Acta Geologica Polonica, 2013, Vol. 63, No. 4, pp. 555–610, ISSN 0001-5709.
ZLINSKÁ, A.; ZÁGORŠEK, K.; ZORN, I.; Vrchnobádenské sedimenty okolia Bratislavy (Viedenská panva). In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 2013, Vol. 20, No. 1–2, pp. 69–71, ISSN 1212-6209.
 
Mykologické oddělení
HOLEC, J.; KOLAŘÍK, M. Notes on the identity of Hygrophoropsis rufa (Basidiomycota, Boletales). In: Czech Mycology, 2013, Vol. 65, No. 1, pp. 15–24, ISSN 1211-0981.
HOLEC, J.; KŘÍŽ, M. Current occurrence of Pseudoplectania melaena (Fungi, Ascomycota) in the Boubínský Prales National Nature Reserve. In: Silva Gabreta, 2013, Vol. 19, No. 2, pp. 73–80, ISSN 1211-7420.
CHLEBICKÁ, M. A revision of Trichopeziza lizonii, T. sulphurea and T. violascens (Ascomycota, Helotiales) from the herbarium PRM with notes on type material of Peziza sulphurea. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy, 2013, Vol. 69, No. 1–2, pp. 93–100, ISSN 0036-5343.
MALÍČEK, J.; BERGER, F.; BOUDA, F.; CEZANNE, R.; EICHLER, M.; KOCOURKOVÁ, J.; MÜLLER, A.; PALICE, Z.; PEKSA, O.; ŠOUN, J.; VONDRÁK, J. Lichens recorded during the autumnal bryo–lichenological meeting in Novohradské hory Mts in 2012. In: Bryonora, 2013 June, Vol. 51, pp. 24–35, ISSN 0862-8904.
HOLEC, J.; KOLAŘÍK, M. Ossicaulis lachnopus (Agaricales, Lyophyllaceae), a species similar to O. lignatilis, is verified by morphological and molecular methods. In: Mycological Progress, 2013, Vol. 12, No. 3, pp. 589–597, ISSN 1617-416X.
BOUDA, F. Lišejníky Jizerských hor. V: Jizerské hory. O rašeliništích, květeně a zvířeně, Nakladatelství RK, Liberec, 2013, s. 59–62. ISBN 978-80-87100-23-3.
KŘÍŽ, M. Palušky a kyje u Děčína – Horního Oldřichova. V: Mykologický sborník, 2013, roč. 90, čís. 3–4, s. 67–71, ISSN 0374-9436.
KŘÍŽ, M. Zemnička žlutavá – Boubovia luteola – v Českém středohoří. V: Mykologické listy, 2013 zima, roč. 122, s. 9–14, ISSN 1213-5887.
STEINOVÁ, J.; BOUDA, F.; HALDA, J. P.; KUKWA, M.; MALÍČEK, J.; MÜLLER, A.; PALICE, Z.; PEKSA, O.; SCHIEFELBEIN, U.; SVOBODA, D.; SYROVÁTKOVÁ, K.; ŠOUN, J.; UHLÍK, P.; VONDRÁK, J.: Lichens recorded during the 16th meeting of the Bryological and Lichenological section CBS in Slavkovský les Mountains, April 2009. In: Bryonora, vol. 51, s. 1–14, ISSN 0862-8904.
 
Entomologické oddělení
BALKE, M.; TOUSSAINT, E.; HENDRICH, L.; HÁJEK, J. A new species of the Australian genus Necterosoma from Timor (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporini). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2013, Vol. 53, No. 1, pp. 65–74, ISSN 0374-1036.
BALKE, M.; SCHMIDT, S.; HAUSMANN, A.; TOUSSAINT, E. F. A.; BERGSTEN, J.; BUFFINGTON, M.; HÄUSER, C. L.; KROUPA, A.; HAGEDORN, G.; RIEDEL, A.; POLASZEK, A.; UBAIDILLAH, R.; KROGMANN, L.; ZWICK, A.; FIKÁČEK, M.; HÁJEK, J.; MICHAT, M. C.; DIETRICH, C.; LA SALLE, J.; MANTLE, B.; NG, P. K. L.; HOBERN, D. Biodiversity into your hands - A call for a virtual global natural history "metacollection". In: Frontiers in Zoology, 2013, Vol. 10, No. 55, pp. 1–9, ISSN 1742-9994.
HÁJEK, J.; FERY H. Hydroporus toubkal sp. nov. from the High Atlas, Morocco, a new member of the H. longulus group (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporinae). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2013, Vol. 53, No. 2, pp. 601–607, ISSN 0374-1036.
HÁJEK, J.; ZHAO, S.; JIA, F. The Lacconectus Motschulsky of Hainan, China, with description of a new species (Coleoptera: Dytiscidae: Copelatinae). In: Zootaxa, 2013, Vol. 3693, No. 1, pp. 91–96, ISSN 1175-5326.
KUBISZ, D.; ŠVIHLA, V. Coleoptera: Oedemeridae. In: Folia Heyrovskyana, Series B, 2013, Vol. 17, No. 12, pp. 1–12, ISSN 1801-7150.
SEKERKA, L.; VIVES, E. Review of Zeugophorinae of New Guinea, with description of Zeugophorella gen. nov. and new synonyms of Zeugophora (Coleoptera: Megalopodidae). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2013, Vol. 53, No. 2, pp. 747–762, ISSN 0374-1036.
DELER-HERNÁNDEZ, A.; FIKÁČEK, M.; CALA-RIQUELME, F.; A review of the genus Berosus Leach of Cuba (Coleoptera, Hydrophilidae). In: ZooKeys, 2013, Vol. 53, No. 2, pp. 747–762, ISSN 0374-1036.
JIA, F.; GENTILI, E.; FIKÁČEK, M. The genus Laccobius in China: new species and new records (Coleoptera: Hydrophilidae). In: Zootaxa, 2013, Vol. 3635, No. 4, pp. 402–418, ISSN 1175-5326.
DELER-HERNÁNDEZ, A.; CALA-RIQUELME, F.; FIKÁČEK, M. Description of a new species of Phaenonotum from eastern Cuba (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2013, Vol. 53, No. 2, pp. 615–622, ISSN 0374-1036.
FIKÁČEK, M.; ROCCHI, S. Cercyon hungaricus, a new junior subjective synonym of C. bononiensis (Coleoptera: Hydrophilidae). In: Zootaxa, 2013, Vol. 3635, No. 4, pp. 95–98, ISSN 1175-5326.
FIKÁČEK, M.; SCHMIED, H. Insect fauna of the Late Miocene locality of Öhningen (Germany) less diverse than reported: an example of the hydrophilid beetles (Coleoptera). In: Journal of Paleontology, 2013, Vol. 87, No. 3, pp. 427–443, ISSN 0022-3360.
FIKÁČEK, M.; MINOSHIMA, Y.; VONDRÁČEK, D.; GUNTER, N.; LESCHEN, R. A. B. Morphology of adults and larvae and integrative taxonomy of southern hemisphere genera Tormus and Afrotormus (Coleoptera: Hydrophilidae). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2013, Vol. 53, No. 1, pp. 75–126, ISSN 0374-1036.
SHORT, A. E. Z.; FIKÁČEK, M. Molecular phylogeny, evolution and classification of the Hydrophilidae (Coleoptera). In: Systematic Entomology, 2013, Vol. 38, No. 4, pp. 723–752, ISSN 0307-6970.
TKOČ, M.; JEŽEK, J. Abcharis nom. nov., a new substitute name for Notiocharis Eaton, 1913 (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) with world check-list of species. In: Zootaxa, 2013, Vol. 3734, No. 3, pp. 391–396, ISSN 1175-5326.
OLÁH, J.; ANDERSEN, T.; CHVOJKA, P.; COPPA, G.; GRAF, W.; IBRAHIMI, H.; LODOVICI, O. The Potamophylax nigricornis group (Trichoptera, Limnephilidae): resolution of phylogenetic species by fine structure analysis. In: Opuscula Zoologica Budapest, 2013, Vol. 44, No. 2, pp. 167–200, ISSN 0237-5419.
FIKÁČEK, M.; MARUYAMA, M.; VONDRÁČEK, D.; SHORT, A. E. Z. Chimaerocyon gen. nov., a morphologically aberrant myrmecophilous genus of water scavenger beetle (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). In: Zootaxa, 2013, Vol. 3716, No. 2, pp. 277–288, ISSN 1175-5326.
JIA, F.; FIKÁČEK, M.; SONG, K. Hemisphaera orientalis New Species, the First Species of Hemisphaera from the Oriental Region (Coleoptera: Hydrophilidae: Chaetarthriini). In: Journal of the Kansas Entomological Society, 2013, Vol. 86, No. 4, pp. 301–306, ISSN 1937-2353.
XU , H.; KUBÁŇ V.; VOLKOVITSH, M. G.; GE, S.; BAI, M.; YANG, X. Morphological variability and taxonomy of Coraebus hastanus Gory & Laporte de Castelnau, 1839 (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae: Coraebini: Coraebina). In: Zootaxa, 2013, Vol. 3682, No. 1, pp. 178–190, ISSN 1175-5326.
BÍLÝ, S.; KUBÁŇ, V. Anthaxia (Haplanthaxia) krali sp. nov. (Coleoptera: Buprestidae) from China. In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2013, Vol. 53, No. 1, pp. 287–292, ISSN 0374-1036.
XU, H.; GE, S.; KUBÁŇ, V.; YANG, X. Two new species of the genus Coraebus from China (Coleoptera: Buprestidae: Agrilinae: Coraebini). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2013, Vol. 53, No. 2, pp. 687–696, ISSN 0374-1036.
BOUCHARD, P.; BOUSQUET, Y.; KUBÁŇ, V.; BÍLÝ, S. Case 3615. Polybothris Dupont, 1833 (Insecta, Coleoptera; Buprestidae): proposed conservation as the correct original spelling. In: Bulletin of Zoological Nomenclature, 2013, Vol. 70, No. 1, pp. 19–21, ISSN 0007-5167.
MACEK, J. Descriptions of larvae of Birka annulitarsis and B. cinereipes (Hymenoptera:Symphyta: Tenthredinidae). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2013, Vol. 53, No. 2, pp. 815–­819, ISSN 0374-1036.
KMENT, P.; RÉDEI, D. Paranotocoris Ahmad & Shadab, 1973, a new synonym of Phyllomorpha Laporte, 1833 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae). In: Zootaxa, 2013, Vol. 3652, No. 3, pp. 397–400, ISSN 1175-5326.
COETZEE, M.; KMENT, P. Rusingeria nom. nov, a new substitute name for Usingeria Coetzee & Segerman, 1992 (Hemiptera: Heteroptera: Cimicidae). In: Zootaxa, 2013, Vol. 3664, No. 1, pp. 99–100, ISSN 1175-5326.
KMENT, P.; FENT, M.; JAPOSHVILI, G. Redescription of Urartucoris ermolenkoi (Hemiptera, Heteroptera, Coreidae) and a revised key to the genera of Pseudophloeini of the Western Palaearctic Region. In: ZooKeys, 2013 June, Vol. 319, pp. 191–209, ISSN 1313-2989.
KMENT, P. The first record of the plant bug Platycranus metriorrhynchus (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Croatia. In: Natura Croatica, 2013, Vol. 22, No. 2, pp. 333–337, ISSN 1330-0520.
KMENT, P.; HRADIL, K.; BAŇAŘ, P.; BALVÍN, O.; CUNEV, J.; DITRICH, T.; JINDRA, Z.; ROHÁČOVÁ, M.; STRAKA, M.; SYCHRA, J. New and interesting records of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia V. In: Sychra, 2013, Vol. 98, No. 2, pp. 495–541, ISSN 1211-8788.
KMENT, P. Carduelicoris stehliki, a new genus and species of Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) from Madagascar. In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 2013, Vol. 98, No. 2, pp. 415–432, ISSN 1211-8788.
 
Antropologické oddělení
BEJDOVÁ, Š.; KRAJÍČEK, V.; VELEMÍNSKÁ, J.; HORÁK, M.; VELEMÍNSKÝ, P. Changes in the sexual dimorphism of the human mandible during the last 1200 years in Central Europe. In: HOMO – Journal of Comparative Human Biology, 2013, Vol. 64, No. 6, pp. 437–453, ISSN 0018-442X.
KAUPOVÁ, S.; BRŮŽEK, J.; VELEMÍNSKÝ, P.; ČERNÍKOVÁ, A. Urban-rural differences in stature in the population of medieval Bohemia. In: Anthropologischer Anzeiger, 2013, Vol. 70, No. 1, pp. 43–55, ISSN 0003-5548.
BIGONI, L.; KRAJÍČEK, V.; SLÁDEK, V.; VELEMÍNSKÝ, P.; VELEMÍNSKÁ, J. Skull Shape Asymmetry and Socioeconomic Structure of Early Medieval Central European Society. In: American Journal of Physical Anthropology, 2013, Vol. 70, No. 3, pp. 349–364, ISSN 0002-9483.
SALESSE, K.; DUFOUR, É.; CASTEX, D.; VELEMÍNSKÝ, P.; SANTOS, F.; KUCHAŘOVÁ, H.; JŮN, L.; BRŮŽEK, J. Life history of the individuals buried in the St. Benedict Cemetery (Prague, 15th-18th Centuries): Insights from 14C dating and stable isotope (13C, 15N, 18O) analysis. In: American Journal of Physical Anthropology, 2013, Vol. 151, No. 2, pp. 202­–214, ISSN 0002-9483.
VELEMÍNSKÁ, J.; KRAJÍČEK, V.; DUPEJ, J.; GOMÉZ-VALDÉS, J. A.; VELEMÍNSKÝ, P.; ŠEFČÁKOVÁ, A.; PELIKÁN, J.; SÁNCHEZ-MEJORADA, G.; BRŮŽEK, J. Technical Note: Geometric Morphometrics and Sexual Dimorphism of the Greater Sciatic Notch in Adults From Two Skeletal Collections: The Accuracy and Reliability of Sex Classification. In: American Journal of Physical Anthropology, 2013, Vol. 152, No. 4, pp. 558–565, ISSN 0002-9483.
STRÁNSKÁ, P.; DOBISÍKOVÁ, M.; LIKOVSKÝ, J.; VELEMÍNSKÝ, P. Paleodemografická a biologická charakteristika populace z Prahy-Lahovic. V: Raně středověké pohřebiště v Praze – Lahovicích., Muzeum hlavního města Prahy, Praha, 2013, s. 34–53. ISBN 978-80-87828-02-1.
HAVELKOVÁ, P. Staří Egypťané pohřbení v hrobovém komplexu princezny Šeretnebtej (AS 68). V: Pražské egyptologické studie. V: 2013, čís. 10, s. 47–54, ISSN 1214-3189.
LIKOVSKÝ, J.; DOBISÍKOVÁ, M.; STRÁNSKÁ, P.; HRÁDKOVÁ, A.; KUDRNOVÁ, Š.; VELEMÍNSKÝ, P. Zdravotní stav raně středověké populační skupiny z Prahy – Lahovic. V: Raně středověké pohřebiště v Praze – Lahovicích., Muzeum hlavního města Prahy, Praha, 2013, s. 54–67. ISBN 978-80-87828-02-1.
ABSOLONOVÁ, K.; VELEMÍNSKÝ, P.; DOBISÍKOVÁ, M.; BERAN, M.; ZOCOVÁ, J. Histological Estimation of Age at Death from the Compact Bone of Burned and Unburned Human Ribs. In: Journal of Forensic Sciences, 2013, Vol. 58, No. S1, pp. "S-135"-"S-145", ISSN 0022-1198.
RASMUSSEN, K. L.; KUČERA, J.; SKYTTE, L.; KAMENÍK, J.; HAVRÁNEK, V.; SMOLÍK, J.; VELEMÍNSKÝ, P.; LYNNERUP, N.; BRŮŽEK, J.; VELLEV, J. Was he murdered or was he not? – Part I: Analyses of mercury in the remains of Tycho Brahe. In: Archaeometry, 2013, Vol. 55, No. 6, pp. 1187–1195, ISSN 0003-813X.
ARIAS KYTNAROVÁ, K.; HAVELKOVÁ, P.; JIRÁSKOVÁ, L.; SŮVOVÁ, Z.; BÁRTA, M. Záhady hrobky AS 67. Jedna hrobka pro dvě generace? In: Pražské egyptologické studie, 2013, čís. 3–4, s. 82–96, ISSN 1214-3189.
 
Zoologické oddělení
GVOŽDÍK, V.; JAVŮRKOVÁ, V.; KOPECKÝ, O. First evidence of a paedomorphic population of the smooth newt (Lissotriton vulgaris) in the Czech Republic. In: Acta Herpetologica, 2013, Vol. 8, No. 1, pp. 53–57, ISSN 1827-9635.
MLÍKOVSKÝ, J. An invalid breeding record of Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula) from the 19th–century Bohemia. In: Sylvia , 2013, Vol. 49, pp. 161–163, ISSN 1803-6791.
KARL–HEINZ J.; FAIVOVICH, J.; PADIAL, J. M.; CASTROVIEJO-FISHER, S.; LYRA, M. M.; BERNECK, B. V. M.; IGLESIAS, P. P.; KOK, P. J. R.; MACCULLOCH, R. D.; RODRIGUES, M. T.; VERDADE, V. K.; TORRES, G. C. P.; CHAPARRO, J. C.; VALDUJO, P. H.; REICHLE, S.; MORAVEC, J.; GVOŽDÍK, V.; GAGLIARDI–URRUTIA, G.; ERNST, R.; DE LA RIVA, I.; MEANS, D. B.; LIMA, A. P.; SEÑARIS, J. C.; WHEELER, W. C.; HADDAD, C. F. B. Systematics of spiny–backed treefrogs (Hylidae: Osteocephalus): an Amazonian puzzle. In: Zoologica Scripta, 2013, Vol. 42, No. 4, pp. 351–380, ISSN 0300-3256.
GVOŽDÍ, K. V.; BENKOVSKÝ, N.; CROTTINI, A.; BELLATI, A.; MORAVEC, J.; ROMANO, A.; SACCHI, R.; JANDZIK, D. An ancient lineage of slow worms, genus Anguis (Squamata: Anguidae), survived in the Italian Peninsula. In: Molecular Phylogenetics and Evolution, 2013, Vol. 69, No. 3, pp. 1077–1092, ISSN 1055-7903.
ŠMÍD, J.; CARRANZA, S.; KRATOCHVÍL, L.; GVOŽDÍK, V.; NASHER, A. K.; MORAVEC, J. Out of Arabia: A complex biogeographic history of multiple vicariance and dispersal events in the gecko genus Hemidactylus (Reptilia: Gekkonidae). In: Public Library of Science One, 2013, Vol. 8, No. 5, pp. 1–14, ISSN 1932-6203.
YOUSEFKHANI, S. S. H.; RASTEGAR-POUYANI, E.; RASTEGAR-POUYANI, N.; MASROOR, R.; ŠMÍD, J. Modelling the potential distribution of Mesalina watsonana (Stoliczka, 1872) (Reptilia: Lacertidae) on the Iranian Plateau. In: Zoology in the Middle East, 2013, Vol. 59, No. 3, pp. 220–228, ISSN 0939-7140.
MLÍKOVSKÝ, J.; LOSKOT, V. M. Neotypification of Larus cachinnans Pallas, 1811 (Aves: Laridae). In: Zootaxa, 2013, Vol. 3637, pp. 478–483, ISSN 1175-5326.
JANDZIK, D.; AVCI, A.; GVOŽDÍK, V. Amphibia–Reptilia. Incongruence between taxonomy and genetics: three divergent lineages within two subspecies of the rare Transcaucasian rat snake (Zamenis hohenackeri). In: Amphibia–Reptilia, 2013, Vol. 34, No. 4, pp. 579–584, ISSN 0173-5373.
NAGY, Z. T.; KUSAMBA, C.; COLLET, M.; GVOŽDÍK, V. Notes on the herpetofauna of western Bas–Congo, Democratic Republic of the Congo. In: Herpetology Notes, 2013, Vol. 6, pp. 413–419, ISSN 2071-5773.
MARR, S. M.; OLDEN, J. D.; LEPRIEUR, F.; ARISMENDI, I.; ĆALETA, M.; MORGAN, D. L.; NOCITA, A.; ŠANDA, R.; TARKAN, A. S.; GARCÍA–BERTHOU, E. A global assessment of freshwater fish introductions in mediterranean–climate regions. In: Hydrobiologia, 2013, Vol. 719, No. 1, pp. 317–329, ISSN 0018-8158.
TUTMAN, P.; ŠANDA, P.; GLAMUZINA, B.; DULČIĆ, J. First confirmed record of Pomatoschistus canestrinii (Ninni, 1883) (Gobiidae) from Bosnia and Herzegovina. In: Journal of Applied Ichthyology, 2013, Vol. 29, No. 4, pp. 937–939, ISSN 0175-8659.
HARKA, Á.; ŠANDA, R.; HALASI–KOVÁCS, B. Appearance of a new invasive gobiid species in the Tisza river: the Caucasian harf goby – Knipowitschia caucasica (Berg, 1916), and first results of morphological and genetic study of the population. In: Pisces Hungarici, 2013, Vol. 7, pp. 5–11, ISSN 1789-1329.
JUSTE, J.; BENDA, P.; GARCIA–MUDARRA, J. L.; IBÁÑEZ, C. Phylogeny and systematics of Old World serotine bats (genus Eptesicus, Vespertilionidae, Chiroptera): an integrative approach. In: Zoologica Scripta, 2013, Vol. 29, No. 4, pp. 937–939, ISSN 0300-3256.
KOREPOVA, D.; MLÍKOVSKÝ, J. Type specimens of birds in the collections of the Ul’ânovsk Regional Museum, Ul’ânovsk, Russia. In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 2013, Vol. 182, No. 4, pp. 51–57, ISSN 1802-6842.
MLÍKOVSKÝ, J.; BENDA, P.; DOLEJŠ, P.; MORAVEC, J.; ŠANDA, R. Jirušův odkaz a zoologické sbírky Národního muzea v Praze. In: Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, 2013, Vol. 67, No. 3–4, pp. 47–52, ISSN 0036-5335.
VALLO, P.; BENDA, P.; ČERVENÝ, J.; KOUBEK, P. Conflicting mitochondrial and nuclear paraphyly in small–sized West African house bats (Vespertilionidae). In: Zoologica Scripta, 2013, Vol. 42, No. 1, pp. 1–12, ISSN 0300-3256.
ŠEVČÍK, M.; BENDA, P.; LUČAN, R. K. Diptera Pupipara from bats of two large eastern Mediterranean islands, Crete and Cyprus. In: Turkish Journal of Zoology, 2013, Vol. 37, No. 1, pp. 31–37, ISSN 1300-0179.
ŠRÁMEK, J.; GVOŽDÍK, V.; BENDA, P. Hidden diversity in bent–winged bats (Chiroptera: Miniopteridae) of the Western Palaearctic and adjacent regions: implications for taxonomy. In: Zoological Journal of the Linnean Society, 2013, Vol. 167, No. 1, pp. 165–190, ISSN 0024-4082.
DOLEJŠ, P.; KŮRKA, A. (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia. In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 2013, Vol. 182, No. 1, pp. 1–27, ISSN 1802-6842.
KALOUS, L.; RYLKOVÁ, K.; BOHLEN, J.; ŠANDA, R.; PETRTÝL, M. New mtDNA data reveal a wide distribution of the Japanese ginbuna Carassius langsdorfii in Europe. In: Journal of Fish Biology, 2013, Vol. 82, No. 2, pp. 703–707, ISSN 0022-1112.
ZIMA, J.; ARSLAN, A.; BENDA ,P.; MACHOLÁN, M.; KRYŠTUFEK, B. Chromosomal variation in social voles: a Robertsonian fusion in Günther’s vole. In: Acta Theriologica, 2013, Vol. 58, pp. 255–265, ISSN 0001-7051.
KINDLER, C.; BÖHME, W.; CORTI, C.; GVOŽDÍK, V.; JABLONSKI D.; JANDZIK D.; METALLINOU M.; ŠIROKÝ P.; FRITZ U. Mitochondrial phylogeography, contact zones and taxonomy of grass snakes (Natrix natrix, N. melanocephala). In: Zoologica Scripta, 2013, Vol. 42, No. 5, pp. 458–472, ISSN 0300-3256.
DOLEJŠ, P. Do really all wolf spiders carry spiderlings on their opisthosomas? The case of Hygrolycosa rubrofasciata (Araneae: Lycosidae). In: Arachnologische Mitteilungen, 2013, Vol. 45, No. 6, pp. 30–35, ISSN 1018-4171.
 
Kroužkovací stanice
PETŽELKOVÁ, A.; KLVAŇA, P.; ALBRECHT, T.; HOŘÁK, D. Conspecific brood parasitism and host clutch size in Common Pochards Aythya ferina. In: Acta Ornithologica, 2013, Vol. 48, No. 1, pp. 103–108, ISSN 0001-6454.
FLOUSEK, J.; CEPÁK, J. Celosvětově ohrožený druh rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) v České republice. V: Sylvia, 2013, roč. 49, s. 1–20, ISSN 0231-7796.
CEPÁK, J.; HUŠEK, J.; ADAMÍK, P.; ALBRECHT, T.; KANIA, W.; MIKOLÁŠKOVÁ, E.; TKADLEC, E.; STENSETH, N. C.; Cyclicity and variability in prey dynamics strengthens predator numerical response: the effects of vole fluctuations on white stork productivity. In: Acta Ornithologica, 2013, Vol. 55, No. 2, pp. 363–375, ISSN 1438-3896.
ALBRECHT, T.; CEPÁK, J.; LASKEMOEN, T.; BONISOLI-ALQUATI, A.; DE LOPE, F.; HERMOSELL, I. G.; JOHANNESSEN, L. E.; KLEVEN, O.; MARZAL, A.; MOUSSEAU, T.; MØLLER, A. P.; ROBERTSON, R. J.; RUDOLFSEN, G.; SAINO, N.; VORTMAN, Y.; LIFJELD, J. T. Variation in sperm morphometry and sperm competition among barn swallow (Hirundo rustica) populations. In: Behavioral Ecology and Sociobiology, 2013, Vol. 67, No. 2, pp. 301–309, ISSN 0340-5443.
 
 
 
 
 
 
 

 

Zpět na Přírodovědecké muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů