EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Přírodovědecké muzeum - Publikace za rok 2012

 
Mineralogicko-petrologické oddělení
FEJFAROVÁ, K.; PLÁŠIL, J.; YANG, H.; ČEJKA, J.; DUŠEK, M.; DOWNS, R.; BARKLEY, M.; ŠKODA, R. Revision of the crystal structure and chemical formula of weeksite, K2(UO2)2(Si5O13).4H2O. In: American Mineralogist, 2012, vol. 97, no. 4, s. 750-754, ISSN 0003-004X.
FROST, R.; PALMER, S.; ČEJKA, J. The application of Raman spectroscopy to the study of the uranyl mineral coconinoite Fe2Al2(UO2)2(PO4)4(SO4)(OH)2.20H2O. In: Spectroscopy Letters, 2011, vol. 44, no. 6, s. 381-387, ISSN 0038-7010.
JELEŇ, S.; PRŠEK, J.; KOVALENKER, V.; TOPA, D.; SEJKORA, J.; ŠTEVKO, M.; OZDÍN, D. Bismuth sulfosalts of cuprobismutite, pavonite and aikinite series from the Rozália mine, Hodruša-Hámre, Slovakia. In: Canadian Mineralogist, 2012, vol. 50, no. 2, s. 325-340, ISSN 0008-4476.
KOCOURKOVÁ, E.; SEJKORA, J. Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova. In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2012, vol. 97, no. 1, s. 47-54, ISSN 1211-8796.
LITOCHLEB, J.; ČERNÝ, P.; SEJKORA, J.; ŠREINOVÁ, B.; KORBA, M. Ložiska a výskyty nerostných surovin na území brdských Hřebenů a v jejich okolí (střední Čechy). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 2, s. 129-176, ISSN 1211-0329.
LITOCHLEB, J.; SEJKORA, J.; ŠREIN, V.; ŠREINOVÁ, B. Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2011, vol. 19, no. 2, s. 101-129, ISSN 1211-0329.
MILLS, S.; SEJKORA, J.; KAMPF, A.; GREY, I.; BASTOW, T.; BALL, N.; ADAMS, P.; RAUDSEPP, M.; COOPER, M. Krásnoite, the fluorophoshate analogue of perhamite, from the Huber open pit, Czech Republic and the Silver Coin mine, Nevada, USA. In: Mineralogical Magazine, 2012, vol. 76, no. 3, s. 625-634, ISSN 0026-461X.
PAULIŠ, P.; JEBAVÁ, I.; VLK, J. Linarit z Dolního Kramolína (rudní revír Michalovy Hory, Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 1, s. 83-86, ISSN 1211-0329.
PAULIŠ, P.; KOPECKÝ, S.; JEBAVÁ, I. Corkit a bariofarmakosiderit-Q z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 1, s. 106-109, ISSN 1211-0329.
PAULIŠ, P.; RADOŇ, M.; JANEČEK, O.; DVOŘÁK, Z.; SVEJKOVSKÝ, J.; JEBAVÁ, I.; ŘEHOŘ, M. Erionit-Ca z Michlova vrchu u Provodína, jv. od České Lípy (Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 2, s. 213-217, ISSN 1211-0329.
PAULIŠ, P.; TÁSLER, R.; JEBAVÁ, I.; FEDIUK, F. Hydroxylapatit z Medvědí jeskyně u Horního Maršova v Krkonoších (Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 2, s. 183-186, ISSN 1211-0329.
PAULIŠ, P.; TOEGEL, V.; JEBAVÁ, I. Kintoreit z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 2, s. 223-225, ISSN 1211-0329.
PAŽOUT, R.; SEJKORA, J. X-ray powder diffraction data for the mineral refikite. In: Powder Diffraction, 2012, vol. 27, no. 3, s. 215-216, ISSN 0885-7156.
PEŠA, V.; ŠREIN, V.; ŠREINOVÁ, B. Kamenná industrie z oblasti Ralska na jihovýchodním Českolipsku. In: Archeologie ve středních Čechách, 2012, vol. 16, no. 1, s. 127-146, ISSN 1214-3553.
PLÁŠIL, J.; FEJFAROVÁ, K.; SKÁLA, R.; ŠKODA, R.; MEISSER, N.; HLOUŠEK, J.; CÍSAŘOVÁ, I.; DUŠEK, M.; VESELOVSKÝ, F.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; ONDRUŠ, P. The crystal chemistry of the uranyl carbonate mineral grimselite, (K,Na)3Na[(UO2)(CO3)3](H2O), from Jáchymov, Czech Republic. In: Mineralogical Magazine, 2012, vol. 76, no. 3, s. 443-453, ISSN 0026-461X.
PLÁŠIL, J.; FEJFAROVÁ, K.; WALLWORK, K.; DUŠEK, M.; ŠKODA, R.; SEJKORA, J.; ČEJKA, J.; VESELOVSKÝ, F.; HLOUŠEK, J.; MEISSER, N.; BRUGGER, J. Crystal structure of pseudojohannite, with a revised formula Cu3(OH)2[(UO2)4O4(SO4)2](H2O)12. In: American Mineralogist, 2012, vol. 97, no. 10, s. 1796-1803, ISSN 0003-004X.
PLÁŠIL, J.; HAUSER, J.; PETŘÍČEK, V.; MEISSER, N.; MILLS, S.; ŠKODA, R.; FEJFAROVÁ, K.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; HLOUŠEK, J.; JOHANNET, J.; MACHOVIČ, V.; LAPČÁK, L. Crystal structure and formula revision of deliensite, Fe[(UO2)2(SO4)2(OH)2](H2O)7. In: Mineralogical Magazine, 2012, vol. 76, no. 7, s. 2837-2860, ISSN 0026-461X.
PLÁŠIL, J.; HLOUŠEK, J.; VESELOVSKÝ, F.; FEJFAROVÁ, K.; DUŠEK, M.; ŠKODA, R.; NOVÁK, M.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; ONDRUŠ, P. Adolfpateraite, K(UO2)(SO4)(OH)(H2O), a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic. In: American Mineralogist, 2012, vol. 97, no. 2-3, s. 447-454, ISSN 0003-004X.
PLÁŠIL, J.; SEJKORA, J.; PLECHÁČEK, J.; JEBAVÁ, I.; ŠKÁCHA, P.; ŠKODA, R.; FEJFAROVÁ, K. Walpurgin z uranového ložiska Medvědín, Krkonoše (Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2011, vol. 19, no. 2, s. 171-178, ISSN 1211-0329.
ŘÍDKÝ, J.; KVĚTINA, P.; PŮLPÁN, M.; KOVAČIKOVÁ, L.; STOLZ, D.; BREJCHA, R.; ŠREINOVÁ, B.; ŠREIN, V. Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice). In: Archeologické rozhledy, 2012, vol. 64, no. 4, s. 628-694, ISSN 0323-1267.
SEJKORA, J.; BABKA, K.; PAVLÍČEK, R. Saléeit z uranového rudního revíru Jáchymov (Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 2, s. 208-2012, ISSN 1211-0329.
SEJKORA, J.; PAULIŠ, P.; RUS, P.; ŠKODA, R.; KOŤÁTKO, L. Anomální výskyt metazeuneritu na hořícím uhelném odvalu v Bečkově u Trutnova (Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 2, s. 177-182, ISSN 1211-0329.
SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; LITOCHLEB, J.; ŠKÁCHA, P.; PAVLÍČEK, R. Asociace selenidů s makroskopickým umangitem z opuštěného uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 2, s. 187-196, ISSN 1211-0329.
SEJKORA, J.; ŠKOVÍRA, J.; LOSOS, Z.; LITOCHLEB, J. Sn-Ti mineralizace z ložiska Krupka v Krušných horách (Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2011, vol. 19, no. 2, s. 148-163, ISSN 1211-0329.
SEJKORA, J.; ŠREIN, V. Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 2, s. 255-269, ISSN 1211-0329.
ŠKÁCHA, P.; SEJKORA, J.; KNÍŽEK, F.; SLEPIČKA, V.; LITOCHLEB, J.; JEBAVÁ, I. Výskyty unikátního monometalického stříbrného zrudnění na žíle H14F3 mezi 7. a 9. patrem šachty č. 21 Háje, příbramský uran-polymetalický revír (Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 2, s. 230-254, ISSN 1211-0329.
ŠKÁCHA, P.; SEJKORA, J.; LITOCHLEB, J. Makroskopické zlato s tetradymitem z haldy Ševčinského dolu, Březové Hory, Příbram (Česká republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 1, s. 101-105, ISSN 1211-0329.
ŠTEVKO, M.; SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J. Supergénna uranová mineralizácia na ložisku Banská Štiavnica (Slovenská republika). In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 1, s. 110-120, ISSN 1211-0329.
TOPA, D.; SEJKORA, J.; MAKOVICKY, E.; PRŠEK, J.; OZDÍN, D.; PUTZ, H.; DITTRICH, H.; KARUP-MOLLER, S. Chovanite, Pb15-2xSb14+2xS36Ox (x-0.2), a new sulphosalt species from the Low Tatra Mountains, western Carpathians, Slovakia. In: European Journal of Mineralogy, 2012, vol. 24, no. 4, s. 727-740, ISSN 0935-1221.
VELEBIL, D.; JEBAVÁ, I. Goethit ze Šonova u Broumova, Česká republika. In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 1, s. 90-93, ISSN 1211-0329.
VELEBIL, D.; PŘIBIL, M. Historické stříbrorudné ložisko Vejprty v Krušných horách: geologické, ložiskové a mineralogické poměry, topografie dolů a historie dolování. In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2012, vol. 20, no. 1, s. 63-82, ISSN 1211-0329.
VELEBIL, Dalibor. Minerály pod nohama v průmyslu a ve sbírkách. Praha: Nakladatelství Academia, 2012, 375 s. , ISBN 978-80-200-2093-2.
 
Paleontologické oddělení
BOSMA, H.; KUNZMANN, L.; KVAČEK, J.; VAN KONIJNENBURG-VAN CITTERT, J. Revision of the genus Cunninghamites (fossil conifers), with special reference to nomenclature, taxonomy and geological age. In: Review of Palaeobotany and Palynology, 2012, vol. 182, no. 15. srpna 2012, s. 20-31, ISSN 0034-6667.
EKRT, B. Reinterpretace nálezu údajné ještěrky („Lacerta sp.“) v české křídě. In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 2012, vol. 45, no. C, s. 115-116, ISSN 0514-8057.
EKRT, B.; RADOŇ, M.; DVOŘÁK, P. Znovuobjevení dvou Fričových originálů „mořských plazů“ z české křídy. In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 2012, vol. 45, no. C, s. 117-119, ISSN 0514-8057.
HEŘMANOVÁ, Z.; KVAČEK, J. A new record of the genus Caryanthus from the Cretaceous of South Bohemia (Czech Republic). In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy (Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis), 2012, vol. 68, no. 1-2, s. 47-50, ISSN 0036-5343.
HYŽNÝ, M.; HUDÁČKOVÁ, N.; BISKUPIČ, R.; RYBÁR, S.; FUKSI, T.; HALÁSOVÁ, E.; ZÁGORŠEK, K.; JAMRICH, M.; LEDVÁK, P. Devínska Kobyla – a window into the Middle Miocene shallow-water marine environments of the Central Paratethys (Vienna Basin, Slovakia). In: Acta Geologica Slovaca, 2012, vol. 4, no. 2, s. 95-111, ISSN 1338-0044.
HYŽNÝ, M.; ZÁGORŠEK, K. The Priabonian bryozoan-decapod association from the Botové Formation (The Ďurkovec Quarry, NE Slovakia) and its palaeoecological implications. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy (Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis), 2012, vol. 68, no. 1-2, s. 15-22, ISSN 0036-5343.
KVAČEK, J.; GOMEZ, B.; ZETTER, R. The early angiosperm Pseudoasterophyllites cretaceus from Albian-Cenomanian of Czech Republic and France revisited. In: Acta Palaeontologica Polonica, 2012, vol. 57, no. 2, s. 437-443, ISSN 0567-7920.
KVAČEK, J.; SAKALA, J. Late Cretaceous flora of James Ross Island (Antarctica) – preliminary report. In: Czech Polar Reports, 2012, vol. 1, no. 2, s. 96-103, ISSN 1805-0689.
POKORNÝ, R.; KAŠE, J.; KVAČEK, J.; ZÁGORŠEK, K.; KOČÍ, T.; ŽÍTT, J. Fossils in Late Cretaceous to Early Palaeocene flint nodules embedded in Pleistocene glaciofluvial sediments near Fukov (Děčín District, Northern Bohemia). In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy (Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis), 2012, vol. 68, no. 3-4, s. 119-131, ISSN 0036-5343.
PROKOP, R. Carpocrinus chlupaci sp. n. and Bouskacrinus solus gen. et sp. n. (Echinodermata, Crinoidea) from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) of the Barrandian area, Czech Republic. In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 2011, vol. 180, no. 9, s. 127-131, ISSN 1802-6842.
PROKOP, R. A new species of the genus Follicrinus (Echinodermata, Crinoidea) from the Middle Devonian (Eifelian) of the Czech Republic. In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 2012, vol. 181, no. 1, s. 1-3, ISSN 1802-6842.
PROKOP, R.; SLÁMOVÁ, R. New species of crinoids based on their columnals and stem fragments (col.), from the Lower Devonian Zlíchov Limestone (Barrandian area, Czech Republic). In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy (Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis), 2012, vol. 68, no. 3-4, s. 133-138, ISSN 0036-5343.
PROKOP, R.; TUREK, V. Výzkum ostnokožců z nové lokality „bílých vrstev“ v koněpruských vápencích ve Velkolomu Čertovy schody-západ (spodní devon, prag). In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 2012, vol. 45, no. C, s. 144-145, ISSN 0514-8057.
SENDINO, C.; ZÁGORŠEK, K.; TAYLOR, P. Asymmetry in an Ordovician conulariid cnidarian. In: Lethaia, 2012, vol. 45, no. 3, s. 423-431, ISSN 0024-1164.
TUREK, Vojtěch. Moře v našich zemích. In: Voda ve vesmíru, na Zemi, v životě a v kultuře. Praha: Radioservis, 2011, s. 313-324, ISBN 978-80-86212-98-2.
VALENT, M.; FATKA, O.; SZABAD, M.; MICKA, V.; MAREK, L. Two new orthothecids from the Cambrian of the Barrandian area (Hyolitha, Skryje-Týřovice Basin, Czech Republic). In: Bulletin of Geosciences, 2012, vol. 87, no. 2, s. 241-248, ISSN 1214-1119.
WAGNER, J.; ČERMÁK, S. Revision of the early Middle Pleistocene bears (Ursidae, Mammalia) of Central Europe, with special respect to possible co-occurrence of spelaeoid and arctoid lineages. In: Bulletin of Geosciences, 2012, vol. 87, no. 3, s. 461-496, ISSN 1214-1119.
ZÁGORŠEK, K.; SKLENÁŘ, J. Mechovky typu Berenicea (Cyclostomata) z lomu Úpohlavy. In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 2012, vol. 45, no. C, s. 146-148, ISSN 0514-8057.
 
Mykologické oddělení
BĚŤÁK, J.; PÄRTEL, K.; KŘÍŽ, M. Ionomidotis irregularis (Ascomycota, Helotiales) in the Czech Republic with comments on its distribution and ecology in Europe. In: Czech Mycology, 2012, vol. 64, no. 1, s. 79-92, ISSN 1211-0981.
EGERTOVÁ, Z.; KŘÍŽ, M. Výskyt vláknice krvavějící – Inocybe haemacta – v České republice. In: Mykologický Sborník, 2012, vol. 89, no. 2, s. 30-34, ISSN 0374-9436.
HOLEC, J. Tricholomopsis osiliensis (Basidiomycota, Agaricales), recently described from Estonia, found in Slovakia. In: Czech Mycology, 2012, vol. 64, no. 1, s. 93-100, ISSN 1211-0981.
HOLEC, J. Notes to the ecology of Pseudorhizina sphaerospora (Fungi, Ascomycota) in the Boubínský Prales National Nature Reserve. In: Silva Gabreta, 2012, vol. 18, no. 2, s. 91-94, ISSN 1211-7420.
HOLEC, J. Ossicaulis lignatilis a O. lachnopus – dva velmi podobné druhy lupenatých hub. In: Mykologické Listy, 2012, vol. 120, no. červen, s. 1-7, ISSN 1213-5887.
HOLEC, J.; KOLAŘÍK, M. Tricholomopsis in Europe — phylogeny, key, and notes on variability. In: Mycotaxon, 2012, vol. 121, no. červenec-září, s. 81-92, ISSN 0093-4666.
HOLEC, J.; KŘÍŽ, M. Tricholoma borgsjoeënse found in the Czech Republic and Tricholoma luridum documented in Slovakia. In: Czech Mycology, 2012, vol. 64, no. 2, s. 223-232, ISSN 1211-0981.
HOLEC, Jan. Tricholomopsis Singer. In: Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera. Copenhagen: Nordsvamp, 2012, s. 510-511, ISBN 978-87-983961-3-0.
HOLEC, Jan. Clitocybula (Singer) Métrod. In: Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera. Copenhagen: Nordsvamp, 2012, s. 338-339, ISBN 978-87-983961-3-0.
HOLEC, Jan. Gymnopilus P. Karst. In: Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera. Copenhagen: Nordsvamp, 2012, s. 937-941, ISBN 978-87-983961-3-0.
HOLEC, Jan. Ochrana biodiverzity makromycetů. In: Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 538-541, ISBN 978-80-244-3041-6.
HOLEC, Jan; BIELICH, Antonín; BERAN, Miroslav. Přehled hub střední Evropy. Praha: Academia, 2012, 624 s. , ISBN 978-80-200-2077-2.
CHLEBICKÁ, M. A European find of Hymenoscyphus dearnessii (Ascomycota, Helotiales) on Reynoutria sachalinensis with notes on taxonomy and distribution. In: Czech Mycology, 2012, vol. 64, no. 2, s. 127-134, ISSN 1211-0981.
JINDŘICH, O.; KŘÍŽ, M. Nové nálezy vzácné plošnatky hlízovité – Tremellodendropsis tuberosa – v České republice. In: Mykologické Listy, 2012, vol. 120, no. červen, s. 7-14, ISSN 1213-5887.
VESTERHOLT, Jan; HOLEC, Jan. Callistosporium Singer. In: Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera. Copenhagen: Nordsvamp, 2012, s. 449-450, ISBN 978-87-983961-3-0.
 
 
Botanické oddělení
KRAHULCOVÁ, A.; KRAHULEC, F.; ROSENBAUMOVA, R. Expressivity of apomixis in 2n + n hybrids from an apomictic and a sexual parent: insights into variation detected in Pilosella (Asteraceae: Lactuceae). In: Sexual Plant Reproduction, 2011, vol. 24, no. 1, s. 263-274, ISSN 0934-0882.
KRAHULEC, F.; KRAHULCOVÁ, A.; ROSENBAUMOVA, R. Diversita reprodukčních systémů v rodu Pilosella (chlupáček) a její odraz ve složení populací. In: Zprávy České botanické společnosti, 2011, vol. 46, no. Mat.25, s. 7-19, ISSN 1212-3323.
KRAHULEC, F.; KRAHULCOVÁ, A.; ROSENBAUMOVA, R.; PLAČKOVÁ, I. Production of polyhaploids by facultatively apomictic Pilosella can result in formation of new genotypes via genome doubling. In: Preslia, 2011, vol. 83, no. 3, s. 471-490, ISSN 0032-7786.
ROSENBAUMOVA, R.; KRAHULCOVÁ, A.; KRAHULEC, F. The intriguing complexity of parthenogenesis inheritance in Pilosella rubra (Asteraceae, Lactuceae). In: Sexual Plant Reproduction, 2012, vol. 25, no. 3, s. 185-196, ISSN 0934-0882.
ŠUMBEROVÁ, K.; DUCHÁČEK, M.; LOSOSOVÁ, Z. Life-history traits controlling the survival of Tillaea aquatica: a threatened wetland plant species in intensively managed fishpond landscapes of the Czech Republic. In: Hydrobiologia, 2012, vol. 689, no. 1, s. 91-110, ISSN 0018-8158.
ŠUMBEROVÁ, K.; LOSOSOVÁ, Z.; DUCHÁČEK, M.; HORÁKOVÁ, V.; FABŠIČOVÁ, M. Distribution, habitat ecology, soil seed bank and seed dispersal of threatened Lindernia procumbens and alien Lindernia dubia (Antirrhinaceae) in the Czech Republic. In: Phyton. Annales Rei Botanicae, 2012, vol. 52, no. 1, s. 39-72, ISSN 0079-2047.
TRÁVNÍČEK, P.; DOČKALOVÁ, Z.; ROSENBAUMOVA, R.; KUBÁTOVÁ, B.; SZELAG, Z.; CHRTEK, J. Bridging global and microregional scales: ploidy distribution in Pilosella echioides (Asteraceae) in central Europe. In: Annals of Botany, 2011, vol. 107, no. 3, s. 443-454, ISSN 0305-7364.
ZÁVESKÁ, E.; FÉR, T.; ŠÍDA, O.; KRAK, K.; MARHOLD, K.; LEONG-ŠKORNIČKOVÁ, J. Phylogeny of Curcuma (Zingiberaceae) based on plastid and nuclear sequences: Proposal of the new subgenus Ecomata. In: Taxon, 2012, vol. 61, no. 4, s. 747-763, ISSN 0040-0262.
 
Entomologické oddělení
BEZDĚK, A.; HÁJEK, J. Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Scarabaeinae: Coprini, Eurysternini, Gymnopleurini and Oniticellini. In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. 1, s. 297-334, ISSN 0374-1036.
BÍLÝ, S.; KUBÁŇ, V. A revison of the genus Anthaxia from the Philippines (Coleoptera: Buprestidae: Buprestinae: Anthaxiini). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. 2, s. 433-442, ISSN 0374-1036.
BOJKOVÁ, J.; CHVOJKA, P.; KOMZÁK, P. Stoneflies (Plecoptera) ot the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 2012, vol. 96, no. 2, s. 37-70, ISSN 1211-8788.
BOUKAL, D.; FIKÁČEK, M.; HÁJEK, J.; KONVIČKA, O.; KŘIVAN, V.; SEJKORA, R.; SKALICKÝ, S.; STRAKA, M.; SYCHRA, J.; TRÁVNÍČEK, D. New and interesting records of water beetles from the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). In: Klapalekiana, 2012, vol. 48, no. 1, s. 1-21, ISSN 1210-6100.
FIKÁČEK, M. A new species of leaf-litter inhabiting Georissus from Borneo (Coleoptera: Hydrophiloidea: Georissidae). In: Zootaxa, 2012, vol. 3316, no. 17. 5. 2012, s. 63-68, ISSN 1175-5326.
FIKÁČEK, M.; DELGADO, J.; GENTILI, E. The Hydrophiloid beetles of the Socotra Island (Coleoptera: Georissidae, Hydrophilidae). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. supplementum 2, s. 107-130, ISSN 0374-1036.
FIKÁČEK, M.; JIA, F.; PROKIN, A. Review of the Asian species of the genus Pachysternum (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). In: Zootaxa, 2012, vol. 3219, no. 2. 3. 2012, s. 1-53, ISSN 1175-5326.
FIKÁČEK, M.; PROKIN, A.; ANGUS, R.; PONOMARENKO, A.; YUE, Y.; REN, D.; PROKOP, J. Phylogeny and the fossil record of the Helophoridae reveal Jurassic origin of extant hydrophiloid lineages (Coleoptera: Polyphaga). In: Systematic Entomology, 2012, vol. 37, no. červenec, s. 420-447, ISSN 0307-6970.
FIKÁČEK, M.; PROKIN, A.; ANGUS, R.; PONOMARENKO, A.; YUE, Y.; REN, D.; PROKOP, J. Revision of Mesozoic fossils of the helophorid lineage of the superfamily Hydrophiloidea (Coleoptera: Polyphaga). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. 1, s. 89-127, ISSN 0374-1036.
HÁJEK, J. A new substitute name for Bidessus (Bidessodes) plicatus Zimmermann, 1921 (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporinae: Bidessini). In: Zootaxa, 2012, vol. 3326, no. 28 May 2012, s. 67-68, ISSN 1175-5326.
HÁJEK, J.; KABÁTEK, P. Synonymical notes on the genus Sybrinus from Socotra Island (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. supplementum 2, s. 365-372, ISSN 0374-1036.
HÁJEK, J.; ŠVIHLA, V. Catalogue of the type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic. Trogossitidae, Cleridae, Prionoceridae, Melyridae, Dasytidae, Rhadalidae and Malachiidae. In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. 2, s. 603-654, ISSN 0374-1036.
HOLÝ, K.; PSOTA, V.; ŠŤASTNÁ, P.; MACEK, J. Faunistic records from the Czech Republic and Slovakia (Hymenoptera: Ibaliidae, Ichneumonidae). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno), 2012, vol. 97, no. 2, s. 65-68, ISSN 1211-8788.
JELÍNEK, J.; JIA, F.; HÁJEK, J. A new species of the genus Atarphia (Coleoptera: Nitidulidae) from China. In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. 2, s. 467-474, ISSN 0374-1036.
JELÍNEK, J.; LASOŃ, A.; HÁJEK, J. Glischrochilus (Librodor) forcipatus (Fairmaire, 1889) rediscovered (Coleoptera: Nitidulidae). In: Zootaxa, 2012, vol. 3202, no. 22 Feb. 2012, s. 58-64, ISSN 1175-5326.
KMENT, P. Redescription of the Madagascan endemic genus Anoano with a new synonymy (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. 2, s. 371-382, ISSN 0374-1036.
KMENT, P. First exact records of Mediterranean Mantis, Iris oratoria (Dictyoptera: Mantodea: Tarachodidae) from Croatia. In: Časopis Slezského Muzea, Serie A – Vědy Přírodní, 2012, vol. 61, no. 1, s. 43-48, ISSN 1211-3026.
KMENT, P.; BAŇAŘ, P. True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 2012, vol. 96, no. 2, s. 323-628, ISSN 1211-8788.
KMENT, P.; FENT, M. First record of Metatropis rufescens (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae) from Turkey. In: Turkish Journal of Zoology, 2012, vol. 36, no. 6, s. 828-830, ISSN 1300-0179.
KMENT, P.; ŠTYS, P.; VILÍMOVÁ, J. Thoracic scent efferent system and exponium of Aphylidae (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomoidea), its unique architecture and function. In: European Journal of Entomology, 2012, vol. 109, no. 2, s. 267-279, ISSN 1210-5759.
KOMZÁK, P.; CHVOJKA, P. Caddis flies (Trichoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 2012, vol. 96, no. 2, s. 697-761, ISSN 1211-8788.
KONVIČKA, O.; MALENOVSKÝ, I.; KMENT, P.; ŽMOLÍK, M. The natural history of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 2012, vol. 96, no. 2, s. 7-35, ISSN 1211-8788.
KRÁL, D.; HÁJEK, J. Haroldius jechaer sp. nov. (Coleoptera: Scarabaeidae) from Yunnan, China. In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. 1, s. 207-215, ISSN 0374-1036.
KRÁL, D.; KUBÁŇ, V. Afromorgus reiterorum sp. nov. (Coleoptera: Trogidae) from Socotra Island. In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. supplementum 2, s. 147-152, ISSN 0374-1036.
MACEK, J. Pristiphora bohemica sp.nov., a new sawfly species from the Czech Republic (Hymenoptera: Symphyta: Tenthredinidae). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. 1, s. 267-272, ISSN 0374-1036.
MACEK, J. Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno), 2012, vol. 96, no. 2, s. 819-896, ISSN 1211-8788.
MACEK, J. About Macrophya parvula and larvae of several Central Euroean Macrophya (Hymenoptera: Tenthredinidae). In: Zootaxa, 2012, vol. 3487, no. September, s. 65-76, ISSN 1175-5334.
MACEK, Jan; PROCHÁZKA, Josef; TRAXLER, Ladislav. Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli III. – píďalkovití. Praha: Academia Praha, 2012, 417 s., Atlas 59, ISBN 978-80-200-2009-3.
MALENOVSKÝ, I.; KMENT, P.; KONVIČKA, O. Biodiversity of the invertebrates in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic) – the current state of knowledge. In: Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae, 2012, vol. 96, no. 2, s. 893-933, ISSN 1211-8788.
PELTANOVÁ, A.; PETRUSEK, A.; KMENT, P.; JUŘIČKOVÁ, L. A fast snail’s pace: colonization of Central Europe by Mediterranean gastropods. In: Biological Invasions, 2012, vol. 14, no. 4, s. 759-764, ISSN 1387-3547.
SOLDÁN, T.; BOJKOVÁ, J.; VRBA, J.; BITUŠÍK, P.; CHVOJKA, P.; PAPÁČEK, M.; PELTANOVÁ, J.; SYCHRA, J.; TÁTOSOVÁ, J. Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. In: Silva Gabreta, 2012, vol. 18, no. 3, s. 123-283, ISSN 1211-7420.
STEHLÍK, J.; KMENT, P. Description of Physopelta finisterrae sp. nov. from Papua New Guinea (Hemiptera: Heteroptera: Largidae). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. 2, s. 349-354, ISSN 0374-1036.
ŠVIHLA, V. A review of the family Oedemeridae (Coleoptera) of the Socotra Archipelago. In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 2, no. supplementum 2, s. 337-346, ISSN 0374-1036.
ŠVIHLA, V.; KOPETZ, A. A review of the genus Laemoglyptus from the Himalayas (Coleoptera: Cantharidae). In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. 2, s. 443-466, ISSN 0374-1036.
ŠVIHLA, V.; RAMÍREZ FISCHER, F. Parisopalpus defoei sp. nov. from Robinson Crusoe Island, Chile, the first known species of the genus from the Neotropical Region (Coleoptera: Oedemeridae). In: Zootaxa, 2012, no. 3394, s. 31-34, ISSN 1175-5326.
TKOČ, M. A new species of the flat-footed fly genus Callomyia (Diptera: Platypezidae) from South China. In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. 1, s. 289-296, ISSN 0374-1036.
TKOČ, M.; JEŽEK, J. A new species of the genus Gondwanoscurus, and two new records of non-biting moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Socotra Island. In: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2012, vol. 52, no. supplementum 2, s. 541-553, ISSN 0374-1036.
TRÁVNÍČEK, D.; HÁJEK, J.; STRAKA, M.; SYCHRA, J. Adephagan and hydrophiloid water beetles (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, and Hydrophilidae) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). In: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 2012, vol. 96, no. 2, s. 629-665, ISSN 1211-8788.
VOTÝPKA, J.; KLEPETKOVÁ, H.; JIRKŮ, M.; KMENT, P.; LUKEŠ, J. Phylogenetic relationships of trypanosomatids parasitising true bugs (Insecta: Heteroptera) in sub-Saharan Africa. In: International Journal of Parasitology, 2012, vol. 42, no. 5, s. 489-500, ISSN 0020-7519.
ZHAO, S.; HÁJEK, J.; JIA, F.; PANG, H. A taxonomic review of the genus Neptosternus Sharp of China with the description of a new species (Coleoptera: Dytiscidae: Laccophilinae). In: Zootaxa, 2012, vol. 3478, no. 11 Sept. 2012, s. 205-212, ISSN 1175-5326.
 
Zoologické oddělení
ANDREAS, M.; REITER, A.; BENDA, P. Dietary composition, resource partitioning and trophic niche overlap in three forest foliage-gleaning bats in Central Europe. In: Acta Chiropterologica, 2012, vol. 14, no. 2, s. 335-345, ISSN 1508-1109.
ANDREAS, M.; REITER, A.; BENDA, P. Prey selection and seasonal diet changes in the western barbastelle bat (Barbastella barbastellus). In: Acta Chiropterologica, 2012, vol. 14, no. 1, s. 81-92, ISSN 1508-1109.
BALÁŽ, V.; KOPECKÝ, O.; GVOŽDÍK, V. Presence of the amphibian chytrid pathogen confirmed in Cameroon. In: Herpetological Journal, 2012, vol. 22, no. 3, s. 191-194, ISSN 0268-0130.
BENDA, P.; VALLO, P.; HULVA, P.; HORÁČEK, I. The Egyptian fruit bat Rousettus aegyptiacus (Chiroptera: Pteropodidae) in the Palaearctic: Geographical variation and taxonomic status. In: Biologia, 2012, vol. 67, no. 6, s. 1230-1244, ISSN 0006-3088.
DOLEJŠ, P. Type specimens of gordioids (Nematoida: Nematomorpha) in the National Museum, Prague. In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 2012, vol. 181, no. 4, s. 21-25, ISSN 1802-6842.
HULVA, P.; MAREŠOVÁ, T.; DUNDAROVA, H.; BILGIN, R.; BENDA, P.; BARTONIČKA, T.; HORÁČEK, I. Environmental margin and island evolution in Middle Eastern populations of the Egyptian fruit bat. In: Molecular Ecology, 2012, vol. 21, no. 24, s. 6104-6116, ISSN 0962-1083.
JABLONSKI, D.; JANDZIK, D.; GVOŽDÍK, V. New records and zoogeographic classification of amphibians and reptiles from Bosnia and Herzegovina. In: North-western Journal of Zoology, 2012, vol. 8, no. 2, s. 324-337, ISSN 1584-9074.
KORNILIOS, P.; ILGAZ, Ç.; KUMLUTAS, Y.; LYMBERAKIS, P.; MORAVEC, J.; SINDACO, R.; RASTEGAR-POUYANI, N.; AFROOSHEH, M.; GIOKAS, S.; FRAGUEDAKIS-TSOLIS, S.; CHONDROPOULOS, B. Neogene climatic oscillations shape the biogeography and evolutionary history of the Eurasian blindsnake. In: Molecular Phylogenetics and Evolution, 2012, vol. 62, no. 3, s. 856-873, ISSN 1055-7903.
KOUTSIKOS, N.; ZOGARIS, S.; VARDAKAS, L.; TACHOS, V.; KALOGIANNI, E.; ŠANDA, R.; CHATZINIKOLAOU, Y.; GIAKOUMI, S.; ECONOMIDIS, P.; ECONOMOU, A. Recent contributions to the distribution of the freshwater ichthyofauna in Greece. In: Mediterranean Marine Science, 2012, vol. 13, no. 2, s. 268-277, ISSN 1791-6763.
KOVAČIĆ, M.; ŠANDA, R.; KIRINČIĆ, M.; ZANELLA, D. Geographic distribution of gobies (Gobiidae) in the Adriatic Sea with thirteen new records for its southern part. In: Cybium, 2012, vol. 36, no. 3, s. 435-445, ISSN 0399-0974.
LEHR, E.; CUSI, J.; MORAVEC, J. Two new species of Phrynopus (Anura, Strabomantidae) from high elevations in the Yanachaga-Chemillén National park in Peru (Departamento de Pasco). In: ZooKeys, 2012, vol. 235, no. 2012, s. 51-71, ISSN 1313-2989.
MENDEL, Jan; MAREŠOVÁ, Eva; PAPOUŠEK, Ivo; HALAČKA, Karel; VETEŠNÍK, Lukáš; ŠANDA, Radek; KONÍČKOVÁ, Milena; URBÁNKOVÁ, Soňa. Molecular biodiversity inventory of the ichthyofauna of the Czech Republic. In: Analysis of genetic variation in animals. Rijeka, Croatia: InTech, 2012, s. 287-314, ISBN 978-953-51-0093-5.
MLÍKOVSKÝ, J. Birds collected during the Herdemerten's 1938 Expedition to western Greenland. In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 2012, vol. 181, no. 6, s. 59-62, ISSN 1802-6842.
MLÍKOVSKÝ, J. Birds from European countries in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic. In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 2012, vol. 181, no. 7, s. 63-71, ISSN 1802-6842.
MLÍKOVSKÝ, J. Extinct and nearly extinct birds in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic. In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 2012, vol. 181, no. 9, s. 95-123, ISSN 1802-6842.
MLÍKOVSKÝ, J. Nomenclatural notes on the East Asian form of the Mew Gull Larus canus Linnaeus, 1758 (Aves: Laridae). In: Zootaxa, 2012, vol. 3356, no. 25 Jun. 2012, s. 65-68, ISSN 1175-5326.
MLÍKOVSKÝ, J. Correct name for the Asian Brown Flycatcher (Aves: Muscicapidae, Muscicapa). In: Zootaxa, 2012, vol. 3393, no. 19 Jul. 2012, s. 53-56, ISSN 1175-5326.
MLÍKOVSKÝ, J. The correct name for the Siberian Black-billed Capercaillie is Tetrao urogalloides (Aves: Tetraonidae). In: Zootaxa, 2012, vol. 3452, no. 4 Sep. 2012, s. 66-68, ISSN 1175-5326.
MLÍKOVSKÝ, J. The authorship and type localities of bird taxa (Aves) collected during the John Ross 1818 Expedition to the Baffin Bay, northwestern Atlantic Ocean. In: Zootaxa, 2012, vol. 3515, no. 12 Oct. 2012, s. 51-59, ISSN 1175-5326.
MLÍKOVSKÝ, J. The dating Cabanis’s „Museum Heineanum: Singvögel“. In: Zoological Bibliography, 2012, vol. 2, no. 1, s. 18-26, ISSN 2045-4643.
MLÍKOVSKÝ, J. The dating of the ornithological part of Quoy and Gaimard’s „Voyage de l’Astrolabe“. In: Zoological Bibliography, 2012, vol. 2, no. 2-3, s. 59-69, ISSN 2045-4643.
MLÍKOVSKÝ, J. The dating of Temminck & Schlegel’s „Fauna Japonica: Aves“, with implications for the nomenclature of birds. In: Zoological Bibliography, 2012, vol. 2, no. 2-3, s. 105-117, ISSN 2045-4643.
MLÍKOVSKÝ, J. Note on the dating of Wolters’s „Vogelarten der Erde. Eine systematische Liste mit Verbreitungsangaben sowie deutschen und englischen Namen“. In: Zoological Bibliography, 2012, vol. 2, no. 2-3, s. 118-122, ISSN 2045-4643.
MLÍKOVSKÝ, J. Early ornithological expeditions to Syrmia and Banat (1809–1855). In: Tichodroma, 2012, vol. 24, no. 2012, s. 109-114, ISSN 1337-026X.
MLÍKOVSKÝ, J. Ryšánek’s collection of birds from the High Tatras Mountains, Slovakia, from 1935–1938. In: Tichodroma, 2012, vol. 24, no. 2012, s. 115-120, ISSN 1337-026X.
MLÍKOVSKÝ, J. Records of petrels and allies (Aves: Procellariiformes) from Czechia. In: Sylvia, 2012, vol. 48, no. 2012, s. 137-148, ISSN 0231-7796.
MLÍKOVSKÝ, J. Faunistic work of an ornithological swindler, Josef Prokop Pražák (1870-1904): an assessment. In: Sylvia, 2012, vol. 48, no. 2012, s. 155-164, ISSN 0231-7796.
MLÍKOVSKÝ, J. Ornithological records made by Jan Vilém Helfer in Syria in 1836. In: Sylvia, 2012, vol. 48, no. 2012, s. 171-174, ISSN 0231-7796.
MLÍKOVSKÝ, J.; PEKLO, A. Type specimens of birds in the collection of the National Museum of Natural History, National Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, Ukraine. In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 2012, vol. 181, no. 2, s. 5-13, ISSN 1802-6842.
MORAVEC, J.; APARICIO, J.; GUERRERO-REINHARD, M.; CALDERÓN, G. Anuran species richness in the Departamento Pando, Bolivia. In: Bonner zoologische Monographien, 2011, vol. 57, no. 2011, s. 47-56, ISSN 0302-671X.
QUETGLAS, J.; BALVÍN, O.; LUČAN, R.; BENDA, P. First records of the bat bug Cacodmus vicinus (Heteroptera: Cimicidae) from Europe and further data on its distribution. In: Vespertilio, 2012, vol. 16, no. 2012, s. 211-216, ISSN 1213-6123.
RÖSLER, H.; SCHMIDTLER, J.; MORAVEC, J. Bemerkungen zu einigen Unterarten von Mediodactylus kotschyi (Steindachner, 1870) und Mediodactylus heterocercus mardinensis (Mertens, 1924) in der südlichen Türkei und im angrenzenden Gebieten (Squamata: Sauria: Gekkonidae). In: Herpetozoa, 2012, vol. 25, no. 1-2, s. 25-46, ISSN 1013-4425.
ŠANDA, R.; MLÍKOVSKÝ, J. Autorship and type specimens of Alburnoides kubanicus (Teleostei: Cyprinidae). In: Zootaxa, 2012, vol. 3498, no. 26 Sept. 2012, s. 87-88, ISSN 1175-5326.
ŠMÍD, J.; FRYNTA, D. Genetic variability of Mesalina watsonana (Reptilia: Lacertidae) on the Iranian plateau and its phylogenetic and biogeographic affinities as inferred from mtDNA sequences. In: Acta herpetologica, 2012, vol. 7, no. 1, s. 139-153, ISSN 1826-0373.
 
Antropologické oddělení
ABSOLONOVÁ, K.; DOBISÍKOVÁ, M.; BERAN, M.; ZOCOVÁ, J.; VELEMÍNSKÝ, P. The temperature of cremation and its effect on the microstructure of the human rib compact bone. In: Anthropologischer Anzeiger, 2012, vol. 69, no. 4, s. 439-460, ISSN 0003-5548.
BRŮŽEK, J.; GUYOMARC'H, P.; VELEMÍNSKÁ, J.; ŠVENKRTOVÁ, I.; CHAUMOITRE, K.; MESTEKOVÁ, Š.; DOBISÍKOVÁ, M. Impact of secular trends on the reliability of sex assessment methods from the skeleton: Contribution of the virval antropology. In: Slovenská antropológia, 2012, vol. 15, no. 1, s. 5-11, ISSN 1336-5827.
CASTEX, D.; BRŮŽEK, J.; SELLIER, P.; VELEMÍNSKÝ, P.; KUCHAŘOVÁ, H.; BESSOU, M.; SEVE, S.; LOURENÇO, J.; JŮN, L.; DOBISÍKOVÁ, M. Bioarchaeological study of a mortality crisis. Cemetery of St. Benedict in Prague, Czech Republic (17th-18th century AD): methodological approach. In: Anthropologie, 2011, vol. 49, no. 1, s. 79-88, ISSN 0323-1119.
DOBISÍKOVÁ, M.; BENEŠ, J.; VLADAŘ, J.; RICHTEROVÁ, J. Archeologický a antropologický výzkum pohřebiště u kostela sv. Kateřiny ve Volarech, jižní Čechy. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada A, Historie, 2012, vol. 66, no. 3-4, s. 81-95, ISSN 0036-5335.
GONZALEZ-GARCIN, Virginie; SOULARD, Gaëlle; VELEMÍNSKÝ, Petr; STRÁNSKÁ, Petra; BRŮŽEK, Jaroslav. Socioeconomic Influence on Caries Susceptibility in Juvenile Individuals with Limited Dental Care: Example from an Early Middle Age Population (Great Moravia, 9th-10th Centuries A.D., Czech Republic). In: Contemporary Approach to Dental CariesRijeka: InTech, 2012, s. 35-62, ISBN 978-953-51-0305-9.
KOLÁŘ, J.; JAROŠOVÁ, I.; DRESLEROVÁ, G.; DROZDOVÁ, E.; DOBISÍKOVÁ, M. Food strategies in Central Moravia (Czech Republic) during Final Eneolithic. A case study of Corded Ware culture communities. In: Archeologické rozhledy, 2012, vol. LXIV, no. 2, s. 237-264, ISSN 0323-1267.
KOLÁŘ, Jan; DOBISÍKOVÁ, Miluše; DRESLEROVÁ, Gabriela; DROZDOVÁ, Eva; FOJTOVÁ, Martina; HLOŽEK, Martin; GREGEROVÁ, Miroslava; PŘICHYSTAL, Antonín; URBANOVÁ, Kristýna; WAGENKNECHTOVÁ, Martina. Kultura se šňůrovou keramikou v povodí říčky Hané na střední Moravě. Pohřební areály z prostoru dálnice D1 v úseku Vyškov – Mořice a dalších staveb. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i., 2011, 288 s. Pravěk. Supplementum 23, ISBN 978-80-86399-81-2.
MAXOVÁ, E.; SOSNA, D.; VELEMÍNSKÝ, P. Postmaritální rezidence u laténské populace Čech. In: Slovenská antropologia, 2012, vol. 15, no. 2, s. 42 - 46, ISSN 1336-5827.
SÁNCHEZ-MEJORADA, G.; GÓMEZ-VALDÉS, J.; HERRERA, P.; VELEMÍNSKÝ, P.; BRUZEK, J. Valoración del método de Diagnóstico Sexual Probabilístico (dsp) en una colección osteológica mexicana. In: Estudios de Antropología Biológica, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011, vol. XV, no. 10, s. 359-374, ISSN 1405-5066.
VELEMÍNSKÝ, P.; DOBISÍKOVÁ, M.; KUŽELKA, V.; MAXOVÁ, P.; MAXOVÁ, E.; BRŮŽEK, J. Výzkum historických osobností: historie, smysluplnost, podmínky a media. In: Slovenská antropologia, 2012, vol. 15, no. 1, s. 65-69, ISSN 1336-5827.
 

 

Zpět na Přírodovědecké muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů