EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

2011

 

Mineralogicko-petrologické oddělení

Čejka, J.;  Sejkora, J.; Bahfenne, S.; Palmer, S. J.; Plášil, J.; Frost, R. L. Raman spectroscopy of hydrogen-arsenate group (AsO3OH) in solid-state compounds: cobalt mineral phase burgessite Co2(H2O)4(AsO3OH)2.H2O. Journal of Raman Spectroscopy. 2011, vol. 42, s. 214–218. ISSN 0377-0486.

Čejka, J.; Sejkora, J.; Plášil, J. Bahfenne, S.; Palmer, S.; Frost, R. L. A vibrational spectroscopic study of hydrated Fe3+ hydroxyl-sulfates; polymorphic minerals butlerite and parabutlerite. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2011, vol. A79, s. 1356–1363. ISSN 1386-1425.

Čejka, J.; Sejkora, J.; Plášil, J.; Keeffe E. C.; Bahfenne, S.; Palmer, S. J.; Frost, R. L. A Raman and infrared spectroscopic study of Ca2+ dominant members of the mixite group from the Czech Republic. Journal of Raman Spectroscopy. 2011, vol. 42, s. 1154–1159. ISSN 0377-0486.

Frost, R. L, Palmer, S. J.; Čejka, J.; Sejkora, J.; Plášil, J.; Jebavá, I.; Keeffe, E. C. A Raman spectroscopic study of M2+M3+ sulfate minerals, römerite Fe2+Fe23+(SO4)4.14H2O and botryogen Mg2+Fe3+(SO4)2(OH).7H2O. Journal of Raman Spectroscopy. 2011, vol. 42, s. 825–830. ISSN 0377-0486.

Frost, R. L.; Bahfenne, S.; Čejka, J.;  Sejkora, J.; Plášil, J.; Palmer, S. J.; Keeffe E. C.; Němec, I. Dussertite BaFe3+3(AsO4)2(OH)5 – a Raman spectroscopic study of a hydroxy-arsenate mineral. Journal of Raman Spectroscopy. 2011, vol. 42, s. 56–61. ISSN 0377-0486.

Frost, R. L.; Čejka, J.; Sejkora, J.; Plášil, J.; Reddy, B. J.; Keeffe E. C. Raman spectroscopic study of a hydroxy-arsenate mineral containing bismuth-atelestite Bi2O(OH)(AsO4). Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2011, vol. 78, s. 494–496. ISSN 1386-1425.

Frost, R. L.; Palmer S. J.; Čejka, J.; Sejkora, J.; Plášil, J.; Bahfenne, S.; Keeffe, E. C. A Raman spectroscopic study of the different vanadate groups in solid-state compounds - model case: mineral phases vesigniéite [BaCu3(VO4)2(OH)2] and volborthite [Cu3V2O7(OH)2.2H2O]. Journal of Raman Spectroscopy. 2011, vol. 42, s. 1701–1710. ISSN 0377-0486.

Frost, R. L.; Sejkora, J.; Čejka, J.;Plášil, J.; Bahfenne, S.; Keeffe, E. C. Raman spectroscopy of hydrogen arsenate group (AsO3OH)2- in solid state compounds: cobalt-cotaining zinc arsenate mineral, koritnigite (Zn,Co)(AsO3OH).H2O.  Journal of Raman Spectroscopy. 2011, vol. 42, s. 534–539. ISSN 0377-0486.

Houzar, S.; Kocourková, E.; Sejkora, J.; Hrazdil, V. Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu. Acta Musei Moravie, Scintiae geologicae. 2011, vol. 96, no. 2, s. 53–67. ISSN 1211-8796.

Korený R.; Průchová E.; Frána J.; Fikrle M.; Litochleb J.; Kočárová R.; Kovačiková L.; Šreinová B. Západní část knovízské nekropole ve Zvíroticích-Křepenicích a žárový hrob z Líchov, okr. Příbram. Příspěvek k poznání prostorové velikosti pohřebišť knovízské kultury. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. 2011, vol. 24, s. 79–128. ISSN 0231-8237.

Loun, J.; Čejka, J.; Sejkora, J.; Plášil, J.; Novák, M.; Frost, F. L.; Palmer, S.; Keeffe, E. C. A Raman spectroscopic study of bukovskýite Fe2(AsO4)(SO4)(OH). 7H2O, a mineral phase with significant role in arsenic migration. Journal of Raman Spectroscopy. 2011, vol. 42, s. 1596–1600. ISSN 0377-0486.

Mills, S. J.; Kampf, A. R.; Sejkora, J.; Adams, P. M.; Birch, W. D.; Plášil, J. Iangreyite: a new secondary phosphate mineral closely related to perhamite. Mineralogical Magazine. 2011, vol. 75, no. 2, s. 327–336. ISSN 0026-461X.

Novotný, P.; Zimák, J.; Sejkora, J. Sfalerit z ložiska Zlaté Hory – Východ (Česká republika) se zřetelnou UV-luminiscencí a jeho minerální asociace. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2011, vol. 19, no. 1, s. 47–51. ISSN 1211-0329.

PAULIŠ, P.; HEŘMÁNEK, J.; JEBAVÁ, I.; ZAHRADNÍČEK, L. Stilbit-Ca z amfibolového kamenolomu Markovice u Čáslavi (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2011, vol. 19, no. 1, s. 52–55. ISSN 1211-0329.

PAULIŠ, P.; KOPECKÝ, S.; JEBAVÁ, I.;  Nové nálezy supergenní mineralizace v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2011, vol. 19, no. 1, s. 76–82. ISSN 1211-0329.

Plášil, J.; Dušek, M.; Novák, M.; Čejka, J.; Císařová, I.; Škoda, R. Sejkoraite-(Y), a new member of the zippeite group containing trivalent cations from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic: Description and crystal structure refinement. American Mineralogist.  2011, vol. 96, s. 983–991. ISSN 0003-004X.

Plášil, J.; Fejfarová, K.; Novák, M.; Dušek, M.; Škoda, R.; Hloušek, J.; Čejka, J.; Majzlan J.; Sejkora, J.; Machovič, V.; Talla, D. Běhounekite, U(SO4)2(H2O)4, from Jáchymov (St Joachimsthal), Czech Republic: the first natural U4+ sulphate. Mineralogical Magazine. 2011, vol. 75, no. 6, s. 2739–2753. ISSN 0026-461X.

Plášil, J.; Mills, S. J.; Fejfarová, K.; Dušek, M.; Novák, M.; Škoda, R.; Čejka, J.; Sejkora, J. The crystal structure of natural zippeite, K1.85H+0.15[(UO2)4O2(SO4)2(OH)2](H2O)4, from Jáchymov, Czech Republic. The Canadian Mineralogist. 2011, vol. 49, s. 1089–1103. ISSN: 0008-4476.

SEJKORA, J.; Cícha, J.; Jebavá, I. Minerální asociace fosfátů z Čížové u Písku (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2011, vol. 19, no. 1, s. 1–26. ISSN 1211-0329.

SEJKORA, J.; Makovicky E.; Topa, D.; Putz, H.; Zagler, G.; Plášil, J. Litochlebite, Ag2PbBi4Se8, a new selenide mineral species from Zálesí, Czech Republic: description and crystal-structure. The Canadian Mineralogistvol. 2011, vol. 49, s. 639–650. ISSN: 0008-4476.

SEJKORA, J.; OZDÍN, D.; LAUFEK, F.; PLÁŠIL, J.; LITOCHLEB, J.  MARRUCCITE, a rare Hg sulfosalt from the Gelnica ore deposit (Slovak Republic), and its comparison with the type occurrence at Bucca della Vena mine (Italy). Journal of Geosciences. 2011, vol. 56, no. 4, s. 399–408. ISSN 1802-6222.

SEJKORA, J.; PLÁŠIL, P.; KOPISTA, J. Agardit-(Y) z ložiska Sn-W Cínovec v Krušných horách. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2011, vol. 19, no. 1, s. 64–68. ISSN 1211-0329.

SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; CÍSAŘOVÁ, I.; ŠKODA, R.; HlLOUŠEK, J.; VESELOVSKÝ, F.; JEBAVÁ, I. Interesting supergene Pb-rich mineral association from the Rovnost mining field, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. Journal of Geosciences. 2011, vol. 56, no. 3, s. 257–271. ISSN 1802-6222.

SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; FILIP J. Plimerite from Krásno near Horní Slavkov ore district, Czech Republic. Journal of Geosciences. 2011, vol. 56, no. 2, s. 215–229. ISSN 1802-6222.

SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; VESELOVSKÝ, F.; CÍSAŘOVÁ, I.; HLOUŠEK, J. ONDRUŠITE, CaCu4(AsO4)2(AsO3OH)2.10H2O, a new mineral species from the Jáchymov ore district, Czech Republic:description and crystal-structure determination. The Canadian Mineralogist. 2011, vol. 49, s. 885–897. ISSN: 0008-4476.

ŠTEFKO, M.; SEJKORA, J.; BAČÍK, P. Mineralogy and origin of supergene mineralization at the Farbiště ore occurrence near Poniky, central Slovakia. Journal of Geosciences. 2011, vol. 56, no. 3, s. 273–298. ISSN 1802-6222.

VENCLÍK, V.; ŠKÁCHA, P.; SEJKORA, J.; LITOCHLEB, J.; PLÁŠIL, J. Meneghinit a boulangerit z lomu Prachovice v Železných horách, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2011, vol. 19, no. 1, s. 35–39. ISSN 1211-0329

Paleontologické oddělení

Ernst, A.; Manda, Š.; Zágoršek, K. Cryptostome bryozoan Stictoporella simplex (Počta, 1894) from the Silurian of Bohemia. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen. 2011, vol. 260, 1, s. 79–85. ISSN 0077-7749.

Fatka, O.; Mikuláš, R.; Szabad, M.; Micka, V.; Valent, M. Arachnostega Bertling, 1992 in the Drumian (Cambrian) sediments of the Teplá-Barrandian region (Czech Republic). Acta Geologica Polonica. 2011, vol. 61, no. 4, s. 367–381. ISSN 0001-5709.

Feild, T. S.; Brodribb, T. J.; Iglesias, A.; Chatelet, D. S.; Baresch, A.; Upchurch, Jr.; G. R., Gomez, B.; Mohr, B. A. R.; Coiffard, C.; Kvaček, J.; Jaramillo, C. Fossil evidence for Cretaceous escalation in angiosperm leaf vein evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2011, vol. 108, no. 20, s. 8363–8366. ISSN 0027-8424.

Heřmanová, Z.; Kvaček, J.; Friis, E. M. Budvaricarpus serialis Knobloch & Mai, an unusual new member of the Normapolles complex from the Late Cretaceous of the Czeck Republic. International Journal of Plant Sciences. 2011, vol. 172, no. 2, s. 285–293. ISSN 1058-5893.

Heřmanová, Z.; Kvaček, J.; Friis, E. M. Budvaricarpus serialis Knobloch & Mai, an unusual new member of the Normapolles complex from the Late Cretaceous of the Czeck Republic. International Journal of Plant Sciences. 2011, vol. 172, no. 2, s. 285–293. ISSN 1058-5893.

Kedrová, L.; Zágoršek, K. Mechovky ze silicitů v glacifluviálních sedimentech severní Moravy, metody získávání i možnosti určení. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2011, vol. 18, no. 2, s. 29–32. ISSN 1212-6209.

Manda, Š.; Turek, V. Late Emsian Rutoceratoidea (Nautiloidea) from the Prague Basin, Czech Republic: morphology, diversity and palaeoecology. Palaeontology. 2011, vol. 54, no. 5, s. 999–1024. ISSN 0031-0239.

Sendino, C.; Zágoršek, K.; Vyhlasová, Z. The aperture and its closure in an Ordovician conulariid. Acta Palaeontologica Polonica. 2011, vol. 56, no. 3, s. 659–663. ISSN 0567-7920.

Taylor, P. D.; Zágoršek, K. Operculate cyclostome bryozoans (Eleidae) from the Bohemian Cretaceous. Paläontologische Zeitchrift. 2011, vol. 85, no. 4, s. 407–432. ISSN 0031-0220.

Turek, V.; Manda, Š. Colour pattern polymorphism in Silurian nautiloid Phragmoceras Broderip, 1839. Bulletin of Geosciences. 2011, vol. 86, no. 1, s. 91–105. ISSN 1214-1119.

Turek, V.; Manda, Š. Colour pattern polymorphism in Silurian nautiloid Phragmoceras Broderip, 1839. Bulletin of Geosciences. 2011, vol. 86, no. 1, s. 91–105. ISSN 1214-1119.

Valent, M.; Fatka, O.; Szabad, M.; Vokáč, V. Carinolithidae fam. nov., Carinolithes bohemicus sp. nov. and Slehoferites slehoferi gen. et sp. nov. – new hyolithid taxa from the Bohemian middle Cambrian (Skryje-Týřovice Basin, Czech Republic). Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. 2011, vol. 91, no. 2, s. 101–109. ISSN 1867-1594.

Valent, M.; Fatka, O.; Szabad, M.; Vokáč, V. Carinolithidae fam. nov., Carinolithes bohemicus sp. nov. and Slehoferites slehoferi gen. et sp. nov. – new hyolithid taxa from the Bohemian middle Cambrian (Skryje-Týřovice Basin, Czech Republic). Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. 2011, vol. 91, no. 2, s. 101–109. ISSN 1867-1594.

Wang, H. S.; Dilcher, D. L.; Schwarzwalder, R. N.; Kvaček, J. Vegetative and reproductive morphology of an extinct Early Cretaceous member of Platanaceae from the Braun's Ranch locality, Kansas, USA. International Journal of Plant Sciences. 2011, vol. 172, no. 1, s. 139–157. ISSN 1058-5893.

Zágoršek, K.; Ostrovsky, A. N.; Vávra, N. The new cheilostome bryozoan Metrarabdotos nehybai from the Middle Miocene of Moravia (Czech Republic): palaeofaunistic, taxonomic and ontogenetic aspects. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen. 2011, vol. 260, no. 1, s. 21–31. ISSN 0077-7749.

Zágoršek, K.; Ostrovsky, A. N.; Vávra, N. The new cheilostome bryozoan Metrarabdotos nehybai from the Middle Miocene of Moravia (Czech Republic): palaeofaunistic, taxonomic and ontogenetic aspects. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen. 2011, vol. 260, no. 1, s. 21–31. ISSN 0077-7749.

Mykologické oddělení

Antonín, V.; Beran, M.; Borovička, J.; Dvořák, D.; Holec, J. Clitocybula familia (Fungi, Agaricales) – taxonomy, distribution, ecology and first records in the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology. 2011, vol. 63, no. 1, s. 1–11. ISSN: 1211-0981.

Holec, J. Klíč k určování spolehlivě prokázaných evropských druhů rodu Tricholomopsis. Mykologické listy. 2011, vol. 118, s. 1–7. ISSN: 1213-5887.

Holec, J.; Kolařík, M. Tricholomopsis flammula (Basidiomycota, Agaricales) – molecular taxonomy, delimitation, variability and ecology. Mycological Progress. 2011, vol. 10, no. 1, s. 93–99. ISSN: 1617-416X.

Holec, J.; Wild, J. Fungal diversity in sandstone gorges of the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic): impact of climatic inversion. Czech Mycology. 2011, vol. 63, no. 2, s. 243–263. ISSN: 1211-0981.

Malíček, J.; Bouda, F.; Kocourková J.; Palice Z.; Peksa O. Zajímavé nálezy vzácných a přehlížených dutohlávek v České republice. Bryonora. 2011, vol. 48, s. 34–50. ISSN: 0862-8904.

Botanické oddělení

Ardiyani, M.; Anggara, A.; Leong-Škorničková, J. Rediscovery of Curcuma sumatrana (Zingiberaceae Zingiberaceae) endemic to West Sumatra. Blumea. 2011, vol. 56, s. 6–9. ISSN: 0006-5196.

Castro, S.; Münzbergová, Z.; Raabová, J.; Loureiro, J. Breeding barriers at a diploid–hexaploid contact zone in Aster amellus. Evolutionary Ecology. 2011, vol. 25, s. 795–814. ISSN:  0269-7653.

Leong-Škorničková, J.; Ly, N. Curcuma pambrosima sp. nov. (Zingiberaceae) from central Vietnam. Nordic Journal of botany. 2010, vol. 28, s. 652–655. ISSN: 0107-055X.

Leong-Škorničková, J.; Ly, N.-S.; Poulsen, A. D.; Tosh, J.; Forrest, A. Newmania: A new ginger genus from central Vietnam. Taxon. 2011, vol. 60, s. 1386–1396. ISSN: 0040-0262.

Leong-Škorničková, J.; Šída, O.; Ardiyani, M. (2023) Proposal to conserve the name Curcuma euchroma against Erndlia subpersonata (Zingiberaceae). Taxon. 2011, vol. 60, s. 1214–1215. ISSN: 0040-0262.

Münzbergová, Z.; Raabová, J.; Castro, S.; Pánková, H. Biological Flora of Central Europe: Aster amellus L. (Asteraceae). Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. 2011, vol. 13, s. 151–162. ISSN: 1433-8319.

Münzbergová, Z.; Raabová, J.; Castro, S.; Pánková, H. Biological Flora of Central Europe: Aster amellus L. (Asteraceae). Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 2011, 13, s. 151–162. ISSN:  1433-8319.

Raabová, J.; Münzbergová, Z.; Fischer, M. The role of spatial scale and soil for local adaptation in Inula hirta. Basic and Applied Ecology. 2011, vol. 12, s. 152–160. ISSN:  1433-8319.

Šída, O. 1. Polygonatum Mill. – kokořík. In Květena ČR, Vol. 8. Praha: Academia 2010, s. 583–591. ISBN 978-80-200-1824-3.

Techaprasan, J.; Leong-Škorničková, J. Transfer of Kaempferia candida to Curcuma (Zingiberaceae) based on morphological and molecular data. Nordic Journal of Botany. 2011, vol. 29, s. 773–779. ISSN: 0107-055X.

Záveská, E.; Fér, T.; Šída, O.; Leong-Škorničková, J.; Sabu, M.; Marhold, K. Genetic diversity patterns in Curcuma reflect differences in genome size. Botanical Journal of the Linnean Society. 2011, vol. 165, s. 388–401. ISSN:  0024-4074.

Záveská, E.; Fér, T.; Šída, O.; Leong-Škorničková, J.; Sabu, M.; Marhold, K. Genetic diversity patterns in Curcuma reflect differences in genome size. Botanical Journal of the Linnean Society. 2011, vol. 165, s. 388–401. ISSN:  0024-4074.

Entomologické oddělení

Bezděk, A.; Hájek, J. Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Cetoniinae (including Trichiini) and Valginae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2010, vol. 50, no. 2, s. 629–655. ISSN: 0374-1036.

Bezděk, A.; Hájek, J. Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. Scarabaeidae: Scarabaeinae: Ateuchini and Canthonini. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2011, vol. 51, no. 1, s. 349–378. ISSN: 0374-1036.

Bílý, S.; Kubáň, V.; Volkovitsh, M. G.; Kalashian, M. Yu. Order Coleoptera, family Buprestidae. In Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 4. Abu Dhabi, United Arab Emirates: Dar al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, 2011, s. 168–223. ISBN: 978-9948-16-116-5.

Bogusch, P.; Straka J.; Karas Z.; Macek J.; Dvořák L.; Vepřek D.; Říha M. Faunistic records from the Czech Republic – 310. Klapalekiana. 2011, vol. 47, s. 91–99. ISSN: 1210-6100.

Fent, M.; Kment, P. First record of the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Turkey. North-Western Journal of Zoology. 2011, vol. 7, no. 1, s. 72–80. ISSN: 1584-9074.

Fent, M.; Kment, P.; Çamur-Elipek, B.; & Kırgız, T. Annotated catalogue of Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha (Hemiptera: Heteroptera) of Turkey with new records. Zootaxa. 2011, no. 2856, s. 1–84. ISSN: 1175-5326.

Fikáček, M.; Barclay, M. V. L.; Perkins, P. D. Two new species of the Epimetopus mendeli species group and notes on its adult and larval morphology (Coleoptera: Hydrophiloidea: Epimetopidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2011, vol. 51, no. 2, s. 477–504. ISSN: 0374-1036.

Fikáček, M.; Engel, M. S. An aquatic water scavenger beetle in Early Miocene amber from the Dominican Republic (Coleoptera: Hydrophilidae). Annales Zoologici. 2011, vol. 61, no. 4, s. 621–628. ISSN: 0003-4541.

Fikáček, M.; Hájek, J.; Schmied, H. On the identity of the fossil hydrophilid beetles from the Tertiary localities in the southern part of the Upper Rhine Graben (Coleoptera: Hydrophilidae, Dytiscidae). Zookeys. 2011, vol. 78, s. 15–25. ISSN: 1313-2989.

Fikáček, M.; Jia, F.-L. On the identity of Anchorosternum sinense (Coleoptera: Hydrophilidae: Megasternini). Zootaxa. 2011, no. 3121, s. 66–68. ISSN: 1175-5326.

Fikáček, M.; Prokin, A.; Angus, R. B. A long-living species of the hydrophiloid beetles: Helophorus sibiricus from the early Miocene deposits of Kartashevo (Siberia, Russia). Zookeys. 2011, vol. 130, s. 239–254. ISSN: 1313-2989.

Hájek, J.  World catalogue of the family Callirhipidae (Coleoptera: Elateriformia), with nomenclatural notes. Zootaxa. 2011, no.  2914, s. 1–66. ISSN: 1175-5326.

Hájek, J. Order Coleoptera, family Gyrinidae. In Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 4. Abu Dhabi, United Arab Emirates: Dar al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, 2011, s. 123–125. ISBN: 978-9948-16-116-5.

Hájek, J.; Brancucci, M. Order Coleoptera, family Dytiscidae. In Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 4. Abu Dhabi, United Arab Emirates: Dar al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, 2011, s. 126–143. ISBN: 978-9948-16-116-5.

Hájek, J.; Šťastný, J.; Boukal, M.; Fery, H. Updating the eastern Mediterranean Deronectes (Coleoptera: Dytiscidae) with the description of two new species from Turkey. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2011, vol. 51, no. 2, s. 463–476. ISSN: 0374-1036.

Hájek, J.; Yoshitomi, H.; Fikáček, M.; Hayashi, M.; Jia, F.-L. Two new species of Satonius Endrödy-Younga from China and notes on the wing polymorphism of S. kurosawai (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae). Zootaxa. 2011, no. 3016, s. 51–62. ISSN: 1175-5326.

Holý, K.; Macek, J.; Lauterer, P. Occurrence of Ibaliidae (Hymemoptera: Cynipoidea) in the Czech Republic. Výskyt žlabatek čeledi Ibaliidae (Hymeoptera: Cynipoidea) v České Republice. Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy. Liberec 2011, vol. 29, s. 201–210. ISSN: 0375-1686.

Jelínek, J.; Hájek, J. Order Coleoptera, family Nitidulidae. In Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 4. Abu Dhabi, United Arab Emirates: Dar al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, 2011, s. 224–232. ISBN: 978-9948-16-116-5.

Ježek, J.; LePont, F.; Martinez, E.; Mollinedo, S. Three new species of non-biting moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Bolivia, with notes on higher taxa of the subfamily. Acta entomologica Musei Nationalis Pragae. 2011, vol. 51, no. 1, s. 183–210. ISSN: 0374-1036.

Jia, F.-L.; Fikáček, M.; Ryndevich, S. K. Taxonomic notes on Chinese Cercyon species: a new species, new synonyms and new faunistic records (Coleoptera, Hydrophilidae, Sphaeridiinae). Zootaxa. 2011, no. 3090, s. 41–56. ISSN: 1175-5326.

Kment, P. Triplatyx ribesi sp. nov., a new species of Pentatomidae (Hemiptera: Heteroptera) from Madagascar. Heteropterus Revista de Entomología. 2011, vol. 11, no. 2, s. 279–286. ISSN: 1579-0681.

Kment, P.; Beran, L. Check-list of water bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) in Croatia with two new records and three rediscoveries. Natura Croatica. 2011, vol. 20, no. 1–2, s. 159–178. ISSN: 1330-0520.

Kment, P.; Kejval, Z. První příspěvek k fauně ploštic (Hemiptera: Heteroptera) Českého lesa. (First contribution to the true bug fauna (Hemiptera: Heteroptera) of the Český les Mts.). Klapalekiana. 2011, vol. 47, no. 1–2, s. 29–53. ISSN: 1210-6100.

Linnavuori, R. E.; Kment, P.; Carapezza, A. Order Hemiptera, suborder Heteroptera. Infraorders Nepomorpha, Gerromorpha, and Leptopodomorpha. In Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 4. Abu Dhabi, United Arab Emirates: Dar al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, 2011, s. 72–107. ISBN: 978-9948-16-116-5.

Lukáš, J.; Chvojka, P. New faunistic records of Trichoptera from Slovakia. Klapalekiana. 2011, vol. 47, no. 1–2, s. 115–117. ISSN: 1210-6100.

Malenovský, I.; Baňař, P.; Kment, P. A contribution to the faunistics of Hemiptera (Cicadomorpha, Fulgoromorpha, Heteroptera, and Psylloidea) associated with dry grassland sites in southern Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae. 2011, vol. 96, no. 1, s. 41–187. ISSN: 1211-8788.

Short, A. E. Z.; Fikáček, M. World catalogue of the Hydrophiloidea (Coleoptera): additions and corrections II (2006–2010). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2011, vol. 51, no. 1, s. 83–122. ISSN: 0374-1036.

Stehlík, J. L.; Kment, P. Antilochus (Neaeretus) pterobrachys sp. nov. and the correct name of the subgenus Afroantilochus (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2011, vol. 51, no. 1, s. 49–53. ISSN: 0374-1036.

Stehlík, J. L.; Kment, P. Redescription of Pararhaphe and review of Arhaphe (Hemiptera: Heteroptera: Largidae) of America north of Mexico. Zootaxa. 2011, no. 3058, s. 35–54. ISSN: 1175-5326.

Švihla, V.  New taxa of the subfamily Cantharinae (Coleoptera: Cantharidae) from south-eastern Asia, with notes on other species III. Zootaxa. 2011, no. 2895, s. 1–34. ISSN: 1175-5326.

Švihla, V.  Supplementary notes on the family Oedemeridae (Coleoptera) as published in the Catalogue of Palaearctic Coleoptera with the new data of distribution. Klapalekiana. 2011, vol. 47, vol. 1–2, s. 83–88. ISSN 1210-6100.

Tkoč, M. New records of Polyporivora picta (Meigen, 1830) from the Czech Republic and Greece with notes on its larval biology and distribution in Europe (Diptera: Platypezidae). Časopis Slezského Muzea Opava (A). 2011, vol. 60, s. 263–267. ISSN: 1211-3026.

Zoologické oddělení

Benda, P.; Al-Jumaily, M. M.; Reiter, A.; Nasher, A. K. Noteworthy records of bats from Yemen with description of a new species from Socotra. Hystrix – Italian journal of mammalogy. 2011, vol. 22, s. 23–56. ISSN: 0394-1914.

Castroviejo-Fisher, S.; Moravec, J.; Aparicio, J.; Guerrero-Reinhard, M.; Calderón, G. DNA taxonomy reveals two new species records of Hyalinobatrachium (Anura: Centrolenidae) for Bolivia. Zootaxa. 2011, vol. 2798, s. 64–68. ISSN: 1175-5326 (print), 1175-5334 (online).

Gazarân, S.; Benda, P.; Uhrin, M. Ночница Брандта (Myotis brandtii (Chiroptera, Vespertilionidae)) – новый вид рукокрылых в фауне Крыма. Zoologichesky zhurnal. 2011, vol. 90, no. 9, s. 1150–1152. ISSN: 0044-5134.

Gvoždík, V. Geographic distribution: Cardioglossa schioetzi. Herpetological Review. 2011, vol. 42, no. 1, s. 106–107. ISSN: 0018-084X.

Kůrka, A.; Buchar, J. Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil. Sborník Severočeského Muzea. Přírodní vědy. 2011, vol. 29, s. 107–135. ISSN: 0375-1686.

Kůrka, A.; Dolejš, P. Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy). Sborník Severočeského Muzea. Přírodní vědy.  2011, vol.29, s. 137–148. ISSN: 0375-1686.

Marešová, E.; Delić, A.; Kostov, V.; Marić, S.; Mendel, J.; Šanda, R. Genetic diversity of Sabanejewia balcanica (Actinopterygii: Cobitidae) in the western Balkans and comparison with other regions. Folia Zoologica. 2011, vol. 60, no. 4, s. 335–342. ISSN: 0139-7893.

Mlíkovský J. Nomenclatural notes on Cyornis and Rhinomyias flycatchers (Aves: Muscicapidae) of South-East Asia. Zootaxa. 2011, vol. 2985, s. 64–68. ISSN: 1175-5326 (print), 1175-5334 (online).

Mlíkovský J.; Frahnert, S. Type specimens and type localities of birds collected during the Hemprich and Ehrenberg expedition to Lebanon in 1824. Zootaxa. 2011, vol. 2990, s. 1–2. ISSN: 1175-5326 (print), 1175-5334 (online).

Antropologické oddělení

Dobisíková M.; Velemínský P.; Havelková P., Stloukal M. Osteologie. In Pohřbívání a hřbitovy. Wolters Kluwer, Česká republika, 2011, s. 175–211. ISBN 978-80-7357-680-6.

Dobisíková M.; Velemínský P.; Havelková P.; Stloukal M. Antropologické hodnocení kosterních pozůstatků. In Pohřbívání a hřbitovy. Wolters Kluwer, Česká republika, 2011, s. 212–234. ISBN 978-80-7357-680-6.

Garcin V.;  Polacek L.; Veleminsky, P.;  Le Bagousse A. Influence de l': Eglise dans les pratiques funeraires autour des tout-petits: un parallele entre deux necropoles moraves (Mikulcice-Kostelisko & Prusanky 1, IXe-xe siecles, Republique tcheque) et la necropole carolingienne de Cherbourg Notre-Dame (Manche, France). In Les corps des angel. Silvana Editoriale 2011, s.75–89. ISBN: 978-2-86077-056-9.

Havelkova P.; Villote S.; Veleminsky P.; Poláček L.; Dobisikova M. Enthesopathies and Activity Patterns in the Early Medieval Greater Moravian Population (9.– 10. century AD): Evidence of Division of Labour. International Journal of Osteoarchaeology, 2011, vol. 21, no. 4, s. 487–504. ISSN 1047-482X.

Smrčka V.; Edriss A.; Korunová V.; Dobisíková M.; Zocová J. Selenium in Skeletal Remains. International Journal of Osteoaechaeology. 2011, vol. 21, 3 4, s. 456–463. ISSN 1047-482X.

Šefčáková, A.; Katina, S.;  Velemínská, J.;  Brůžek, J.; Velemínský, P.;  Thurzo, M. Size factor as one of the problems in the sex estimation of skulls: Upper Palaeolithic sample from Předmostí (Czech Republic) as an example. Anthropologischer Anzeiger. 2011, vol. 68, 3 2, s. 221–237. ISSN 0003-5548.

Velemínský, P.; Poláček, L. Czech Republic. In The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation: an international guide to laws and practice in the excavation, study and treatment of archaeological human remains. Routledge (Taylor & Francis group) 2011, s. 113–128. ISBN: 978-0-415-58857-7 (print) , ISBN 978-0-203-83871-6 (elektronická verze).

Kroužkovací stanice

Javůrková, V.;  Kreisinger, J.; Hořák D.;  Klvaňa P.; Albrecht T. Factors affecting sleep/vigilance behaviour in incubating Mallards. Ethology. 2011, vol. 117, s. 345–355. ISSN: 0179-1613.

Šťastný, K.; Hudec K.; Albrecht T.; Bejček V.; Bureš S.; Cepák J.; Čapek M.; Čihák K.; Honza M.; Hromádko M.; Klápště J.; Kloubec B.; Král M.; Klvaňa P.; Klvaňová A.; Lumpe P.; Procházka P.; Schropfer L.; Sitko J.; Škopek J.; Viktora L.; Weidinger K. Ptáci – Aves (3. díl – 2. přepracované a doplněné vydání), Fauna ČR svazek 30. Praha: Academia, 2011, 1190 stran. ISBN: 978-80-200-1834-2.

Zpět na Přírodovědecké muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů