EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Přírodovědecké muzeum 2010

Mineralogicko – petrologické oddělení

ČEJKA, J.; BAHFENNE, S.; FROST, R.; SEJKORA, J. Raman spectroscopic study of the arsenite mineral vajdakite [(Mo6+O2)2(H2O)2As3+2O5].H2O. Journal of Raman Spectroscopy. 2010, vol. 41, no. 1, s. 74-77.

ČEJKA, J.; FROST, R.; SEJKORA, J.; KEEFFE, E. Raman spectroscopic study of the uranyl sulphate mineral jáchymovite (UO2)8(SO4)(OH)14 .13H2O. Journal of Raman Spectroscopy. 2009, vol. 40, no. 11, s. 1464-1468.

ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; FROST, R.; KEEFFE, E. Raman spectroscopic study of the uranyl mineral natrouranospinite (Na2,Ca)[(UO2)(AsO4)]2 . 5H2O. Journal of Raman Spectroscopy. 2009, vol. 40, no. 11, s. 1521-1526.

ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; FROST, R.; KEEFFE, E. Raman spectroscopic study of the uranyl mineral metauranospinite Ca[(UO2)(AsO4)]2 . 8H2O. Journal of Raman Spectroscopy. 2009, vol. 40, no. 12, s. 1786-1790.

ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; BAHFENNE, S.; PALMER, S.; FROST, R. Raman spectroscopic study of the uranyl carbonate mineral cejkaite and its comparison with synthetic trigonal Na4[UO2(CO3)3]. Journal of Raman Spectroscopy. 2010, vol. 41, no. 4, s. 459-464.

DOKOUPILOVÁ, P.; HOUZAR, S.; SEJKORA, J. Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika. Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. 2010, vol. 95, no. 1, s. 121-140.

FROST, R.; BAHFENNE, S.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; PALMER, S.; ŠKODA, R. Raman microscopy of haidingerite Ca(AsO3OH).H2O and brassite Mg(AsO3OH).4H2O. Journal of Raman Spectroscopy. 2010, vol. 41, no. 6, s. 690-693.

FROST, R.; BAHFENNE, S.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; PALMER, S. Raman and infrared study of phyllosilicates containing heavy metals (Sb, Bi): bismutoferrite and chapmanite. Journal of Raman Spectroscopy. 2010, vol. 41, no. 7, s. 814-819.

FROST, R.; BAHFENNE, S.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; PALMER, S. Raman spectroscopic study of the hydrogen-arsenate mineral pharmacolite Ca(AsO3OH) . 2H2O - implications for aquifer and sediment remediation. Journal of Raman Spectroscopy. 2010, vol. 41, no. 10, s. 1348-1352.

FROST, R.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; OZDÍN, D.; BAHFENNE, S.; KEEFFE, E. Raman spectroscopic study of the antimonate mineral brandholzite Mg[Sb2(OH)12] . 6H2O. Journal of Raman Spectroscopy. 2009, vol. 40, no. 12, s. 1907-1910.

FROST, R.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; BAHFENNE, S.; PALMER, S. Raman microscopy of the mixite mineral BiCu6(AsO4)3(OH)6 . 3H2O from the Czech Republic. Journal of Raman Spectroscopy. 2010, vol. 41, no. 5, s. 566-570.

FROST, R.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; BAHFENNE, S.; PALMER, S. Raman spectroscopy of the basic copper arsenate mineral: euchroite. Journal of Raman Spectroscopy. 2010, vol. 41, no. 5, s. 571-575.

FROST, R.; PLÁŠIL, J.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; KEEFFE, E.; BAHFENNE, S. Raman spectroscopic study of the uranyl mineral pseudojohannite Cu6.5[(UO2)4O4(SO4)2]2(OH)5.25H2O. Journal of Raman Spectroscopy. 2009, vol. 40, no. 12, s. 1816-1821.

FROST, R.; REDDY, J.; SEJKORA, J.; ČEJKA, J.; KEEFFE, E. Characterisation of the copper arsenate mineral strashimirite, Cu8(AsO4)4(OH)4 . 4H2O, by near infrared spectroscopy. Journal of Near Infrared Spectroscopy. 2010, vol. 18, no. 2, s. 157-165.

FROST, R.; SEJKORA, J.; ČEJKA, J.; KEEFFE, E. Raman spectroscopic study of the mixed anion sulphate-arsenate mineral parnauite Cu9[(OH)10|SO4|(AsO4)2] .7H2O. Journal of Raman Spectroscopy. 2009, vol. 40, no. 11, s. 1546-1550.

FROST, R.; SEJKORA, J.; KEEFFE, E.; PLÁŠIL, J.; ČEJKA, J.; BAHFENNE, S. Raman spectroscopic study of the phosphate mineral churchite-(Y) YPO4.2H2O. Journal of Raman Spectroscopy. 2010, vol. 41, no. 2, s. 202-206.

HOUZAR, S.; CEMPÍREK, J.; FOJT, B.; GADAS, P.; HRAZDIL, V.; NOVÁK, M.; SEJKORA, J.; ŠKODA, R. Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009. Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. 2010, vol. 95, no. 1, s. 5-60.

LAUFEK, F.; SEJKORA, J.; DUŠEK, M. The role of silver in the crystal structure of pyrargyrite: single crystal X-ray diffraction study. Journal of Geosciences. 2010, vol. 55, no. 2, s. 161-167.

LITOCHLEB, J.; SEJKORA, J.; ŠREIN, V.; KLAUDY, S.; CÍLEK, V.; ŽÁK, K. Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 2, s. 1-22.

LOUN, J.; PAULIŠ, P.; NOVÁK, F.; PLÁŠIL, J.; ŠEVCŮ, J. Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné hory (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2010, vol. 18, no. 1, s. 73-77.

OZDÍN, D.; SEJKORA, J. Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 1, s. 65-68.

PLÁŠIL, J.; BUIXADERAS, E.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; JEHLIČKA, J.; NOVÁK, M. Raman spectroscopic study of the uranyl sulphate mineral zippeite: low wavenumber and U–O stretching regions. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2010, vol. 397, no. 7, s. 2703-2715.

PLÁŠIL, J.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; ŠKÁCHA, P.; GOLIÁŠ, V.; JARKA, P.; LAUFEK, F.; JEHLIČKA, J.; NĚMEC, I.; STRNAD, L. Widenmannite, a rare uranyl lead carbonate: occurrence, formation and characterization. Mineralogical Magazine. 2010, vol. 74, no. 1, s. 97-110.

PLÁŠIL, J.; SEJKORA, J.; ČEJKA, J.; NOVÁK, M.; VINALS, J.; ONDRUŠ, P.; VESELOVSKÝ, F.; ŠKÁCHA, P.; JEHLIČKA, J.; GOLIÁŠ, V.; HLOUŠEK, J. Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.8H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group. The Canadian Mineralogist. 2010, vol. 48, no. 2, s. 335-350.

PLÁŠIL, J.; SEJKORA, J.; ČEJKA, J.; ŠKÁCHA, P.; GOLIÁŠ, V.; EDEROVÁ, J. Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic. The Canadian Mineralogist. 2010, vol. 48, no. 1, s. 113-122.

PLÁŠIL, J.; SEJKORA, J.; LITOCHLEB, J.; ŠKÁCHA, P. Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního Muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 2, s. 62-68.

SEJKORA, J.; ČEJKA, J.; FROST, R.; BAHFENNE, S.; PLÁŠIL, J.; KEEFFE, E. Raman spectroscopy of hydrogen-arsenate group (AsO3OH) in solid-state compounds: copper mineral phase geminite Cu(AsO3OH) . H2O from different geological environments. Journal of Raman Spectroscopy. 2010, vol. 41, no. 9, s. 1038-1046.

SEJKORA, J.; JEBAVÁ, I.; PLÁŠIL, J.; BUREŠ, B.; TVRDÝ, J. Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2010, vol. 18, no. 1, s. 33-41.

SEJKORA, J.; LITOCHLEB, J.; VELEBIL, D.; PLÁŠIL, J. Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 2, s. 91-99.

SEJKORA, J.; ONDRUŠ, P.; NOVÁK, M. Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2.9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen. 2010, vol. 187, no. 1, s. 83-90.

SEJKORA, J.; OZDÍN, D.; ĎUĎA, R. The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic. Journal of Geosciences. 2010, vol. 55, no. 2, s. 149-160.

SEJKORA, J.; PAULIŠ, P.; KOPECKÝ, S.; NOVÁK, F.; MALEC, J.; FRANC, J. Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 2, s. 73-80.

SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; ONDRUŠ, P.; VESELOVSKÝ, F.; CÍSAŘOVÁ, I.; HLOUŠEK, J. Slavkovite, Cu13(AsO4)6(AsO3OH)4 . 23 H2O, a new mineral species from Horní Slavkov and Jáchymov, Czech Republic: Description and crystal structure determination. The Canadian Mineralogist. 2010, vol. 48, no. 5, s. 1157-1170.

SEJKORA, J.; ŠKODA, R.; ŠKÁCHA, P.; BUREŠ, B.; DVOŘÁK, Z. Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 2, s. 23-30.

SEJKORA, J.; ŠKOVÍRA, J. Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 2, s. 31-34.

TOPA, D.; MAKOVICKY, E.; SEJKORA, J.; DITTRICH, H. The crystal structure of watkinsonite, Cu2PbBi4Se8, from the Zálesí uranium deposit, Czech Republic. The Canadian Mineralogist. 2010, vol. 48, no. 5, s. 1109-1118.

VELEBIL, D. Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 2, s. 39-61.

ŽÁK, K.; SKÁLA, R.; FILIPPI, M.; PLÁŠIL, J. Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2010, vol. 18, no. 1, s. 109-115.

Paleontologické oddělení

BURROW, Carole J.; DESBIENS, Sylvain; EKRT, Boris; SÜDKAMP, Wouter H.. A new look at Machaeracanthus. In ELLIOTT, David K.; MAISEY, John G.; YU, Xiaobo; MIAO, Desui (eds.). Morphology, Phylogeny and Paleobiogeography of Fossil Fishes. München: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2010, s. 59-84. ISBN 978-3-89937-122-2.

Fatka, O.; Vokáč, V.; Moravec, J.; Valent, M. Agnostid entombed in a hyolith conch. Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists. 2009, vol. 37, s. 481-489.

HERMAN, Alexei Borisovič; KVAČEK, Jiří. Late Cretaceous Grünbach flora of Austria. Wien: Naturhistorisches Museum Wien, 2010, 222 s. ISBN 978-3-902421-43-2.

HEŘMANOVÁ, Z.; KVAČEK, J. Late Cretaceous Palaeoaldrovanda, not seeds of a carnivorous plant, but eggs of an insect. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2010, vol. 179, no. 12, s. 105-118.

KAŠE, J.; ZÁGORŠEK, K.; POKORNÝ, R. Mechovková fauna z pazourků v glacifluviálních sedimentech ve Fukovském výběžku (okres Děčín, severní Čechy). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009. 2010, s. 139-142.

KVAČEK, J.; DAŠKOVÁ, J. Konijnenburgia, a new genus of the fern family Matoniaceae. Review of Palaeobotany and Palynology. 2010, vol. 158, no. 3-4, s. 308-318.

KVAČEK, J.; FRIIS, E. Zlatkocarpus gen. nov., a new angiosperm reproductive structure with monocolpate-reticulate pollen from the Late Cretaceous (Cenomanian) of the Czech Republic. Grana. 2010, vol. 49, no. 2, s. 115-127.

KVAČEK, J.; LOBITZER, H. First records of Dammarites albens Presl in Sternberg (Pinopsida?) from the Cretaceous of Austria. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2010, vol. 179, no. 12, s. 131-137.

LAJBLOVÁ, K. Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství (pražská pánev, spodní a střední ordovik). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009. 2010, s. 154-155.

MANDA, Š.; TUREK, V. A Silurian oncocerid with preserved colour pattern and muscle scars (Nautiloidea). Bulletin of Geosciences. 2009, vol. 84, no. 4, s. 755-766.

MANDA, Š.; TUREK, V. Revision of the Pragian Rutoceratoidea Hyatt, 1884 (Nautiloidea, Oncocerida) from the Prague Basin. Bulletin of Geosciences. 2009, vol. 84, no. 1, s. 127-148.

PROKOP, R. Aishacrinidae, a new family of camerate crinoids from the silurian of Bohemia, Czech Republic. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2010, vol. 179, no. 5, s. 41-46.

PROKOP, R.; PETR, V. New finds of Vadarocrinus vassa Prokop, 1984 (Crinoidea, Petalocrinidae in the Koněprusy and Loděnice Limestones (Lower Devonian, Pragian) of the Barrandian area, Czech Republic. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2010, vol. 179, no. 14, s. 147-152.

Szente, I.; Baron-Szabo, R. C.; Hradecká, L.; Kvaček J.; Svobodová, M.; Švábenická, L.; Schlagintweit, F.; Lobitzer, H. The Lower Gosau Subgroup of the Kohlbachgraben and “Station Billroth” North of St. Gilgen (Turonian-?Coniacian, Salzburg, Austria). Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt. 2010, vol. 65, s. 135-154.

TUREK, V.; MANDA, Š. Variability of colour pattern and shell malformations in Silurian nautiloid Peismoceras Hyatt, 1884. Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series. 2010, vol. 179, no. 16, s. 171-178.

TUREK, Vojtěch. Embryonic shells in some lechritrochoceratids (Nautiloidea, Barrandeocerina). In TANABE, Kazushige; SHIGETA, Yasunari; SASAKI, Takenori; HIRANO, Hiromichi (eds.). Cephalopods: Present and Past. Tokyo: Tokai University Press, 2010, s. 85-92. ISBN 978-4-486-01876-6.

VALENT, M. Palaeogeographic distribution of Ordovician hyoliths. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2010, vol. 179, no. 17, s. 179-182.

ZÁGORŠEK, K. Bryozoa from the Langhian (Miocene) of the Czech Republic. Part I: Geology of the studied sections, systematic description of the orders Cyclostomata, Ctenostomata and "Anascan" Cheilostomata (Suborders Malacostega Levinsen, 1902 and Flustrina Smitt, 1868). Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis. 2010, vol. 66, no. 1-2, s. 3-136.

ZÁGORŠEK, K. Bryozoa from the Langhian (Miocene) of the Czech Republic. Part II: Systematic description of the suborder Ascophora LEVINSEN, 1909 and paleoecological reconstruction of the studied paleoenvironment. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. 2010, vol. 66, no. 3-4, s. 139-255.

ZÁGORŠEK, K.; FILIPESCU, S.; HOLCOVÁ, K. New Middle Miocene Bryozoa from Gârbova de Sus (Romania) and their relationship to the sedimentary environment. Geologica Carpathica. 2010, vol. 61, no. 6, s. 495-512.

ZÁGORŠEK, K.; HOLCOVÁ, K. Nejstarší spodnobadenský mechovkový event v karpatské předhlubni ve vrtech Přemyslovice (PY-1 až PY-4). Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. 2009, vol. 10-11, no. 16.12.2009, s. 171-182.

ZÁGORŠEK, K.; JAŠKOVÁ, V. Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009. 2010, s. 179-182.

ZÁGORŠEK, K.; TAYLOR, P.; VODRÁŽKA, R. Coexistence of symbiotic hydroids (Protulophila) on serpulids and bryozoans in a cryptic habitat at Chrtníky (lower Turonian, Czech Republic). Bulletin of Geosciences. 2009, vol. 84, no. 4, s. 631-636.

ZÁGORŠEK, K.; TOMANOVÁ PETROVÁ, P.; NEHYBA, S.; JAŠKOVÁ, V.; HLADILOVÁ, Š. Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2010, vol. 17, no. zima, s. 99-103.

ZÁGORŠEK, K.; WÖSS, E. First records of freshwater Bryozoa (Phylactolaemata) from Kalimantan, island of Borneo, Indonesia. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2010, vol. 179, no. 21, s. 217-222.

ZIJLSTRA, G.; KONIJNENBURG-VAN CITTER, H.; KUNZMANN, L.; BOSMA, H.; KVAČEK, J. Proposal to conserve the name Geinitzia with a conserved type (fossil Coniferophyta). Taxon. 2010, vol. 59, no. 1, s. 301-302.

Mykologické oddělení

HOLEC, J.; BOROVIČKA, J. Houby v jedlině na lokalitě U Kamenného stolu (Stařechov) u Ratají nad Sázavou. Mykologické Listy. 2010, vol. 112, no. červen, s. 8-14.

HOLEC, J.; KŘÍŽ, M. Závojenka kulatovýtrusá - Entoloma zuccherellii, drobná lignikolní houba s modrofialovým třeněm a téměř kulovitými výtrusy, nová pro ČR. Mykologické Listy. 2010, vol. 113, no. listopad, s. 8-13.

HOLEC, J.; NOORDELOOS, M. On the infraspecific variability and taxonomic position of Entoloma zuccherellii. Mycotaxon. 2010, vol. 112, no. 24.6.2010, s. 283-289.

Botanické oddělení

LEONG-ŠKORNIČKOVÁ, J.; MARHOLD, K.; ŠÍDA, O. Back to types! Towards stability of names in Indian Curcuma L. (Zingiberaceae). Taxon. 2010, vol. 59, no. 1, s. 269-282.

ŠTEFÁNEK, M.; BRABEC, J.; KRINKE, L.; PLESKOVÁ, L.; SOMOL, V.; ŠÍDA, O. Adenophora liliifolia (L.) A. DC. Zprávy české botanické společnosti. 2009, vol. 44, no. 2, s. 189-191.

ŠUMBEROVÁ, K.; DUCHÁČEK, M. Gratiola neglecta – nový zavlečený druh pro květenu České republiky. Zprávy české botanické společnosti. 2009, vol. 44, no. 2, s. 151-175.

Entomologické

BATELKA, J.; HÁJEK, J. A taxonomic review of the genus Eorhipidius (Coleoptera: Ripiphoridae: Ripidiinae), with description of three new species from Asia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2009, vol. 49, no. 2, s. 769-782.

BATELKA, J.; HÁJEK, J. Taxonomy and distribution of the genus Pterydrias Reitter and confirmation of its synonymy with Eorhipidius Iablokoff-Khnzorian (Coleoptera: Ripiphoridae: Ripidiinae). Zootaxa. 2010, vol. 2566, no. 13.8.2010, s. 64-68.

BEZDĚK, A.; HÁJEK, J. Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum (Natural History) in Prague, Czech Republic. lang=DE>Scarabaeidae: Dynamopodinae, Dynastinae, Melolonthinae and Rutelinae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2010, vol. 50, no. 1, s. 279-320.

Bojková, J.; Soldán, T.; Zahrádková, S.; Chvojka, P.; Trýzna, M. Ephemeroptera and Plecoptera of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic: species diversity and taxocenoses of sandstone watercourses. Lauterbornia. 2010, vol. 70, s. 91-110.

FIKÁČEK, M. Sphaerocetum gen. n., a new genus of the Protosternini from Peninsular Malaysia (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Zootaxa. 2010, vol. 2601, no. IX. 2010, s. 28–36.
Fikáček, M . The occurrence of introduced species of the genus Cercyon (Coleoptera: Hydrophilidae) in the Neotropical region. Revista de la Sociedad Entomológica Argentina. 2009, vol. 68, no. 3-4, s. 351-357

Fikáček, M. HYDROPHILIDAE: Sphaeridiinae (Coleoptera). Monographs of Coleoptera.

2010, vol. 3, s. 323-364

Fikáček, M., HYDROPHILIDAE: The genus Chaetarthria Stephens – description of a new species from New Caledonia and notes on C. nigerrima (Blackburn) from Australia. Monographs of Coleoptera. 2010, vol. 3, s. 263-269.

Fikáček, M. HYDROPHILIDAE: The genus Kanala Balfour-Browne (Coleoptera). Monographs of Coleoptera. 2010, vol. 3, s. 365-394

FIKÁČEK, M.; BOUKAL, M.; LÖKKÖS, A.; KRAUS, Z.; KŘIVAN, V. First records of Cercyon hungaricus from Slovakia, notes on its distribution and biology, and fixation of its type specimens (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno). 2009, vol. 2009, no. 94, s. 73–80.

FIKÁČEK, M.; FALAMARZI, S. Georissus persicus sp. nov. from Iran, with notes on the West-Palaearctic species of the G. laesicollis group (Coleoptera: Georissidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2010, vol. 50, no. 1, s. 107–116.

FIKÁČEK, M.; SHORT, A. A revision of the Neotropical genus Sacosternum Hansen (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Zootaxa. 2010, vol. 2538, no. VII. 2010, s. 1-37.

FIKÁČEK, M.; SCHMIED, H.; PROKOP, J. Fossil hydrophilid beetles (Coleoptera: Hydrophilidae) of the Late Oligocene Rott Formation (Germany). Acta Geologica Sinica-English edition. 2010, vol. 84, no. 4, s. 732-750.

FIKÁČEK, M.; SKUHROVEC, J.; ŠÍPEK, P. Abstracts of the Immature Beetles Meeting 2009 October 1-2, Prague, Czech Republic. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2010, vol. 50, no. 1, s. 321-340.

FIKÁČEK, M.; ŠÍPKOVÁ, H. New Asian Hydroscapha, with comments on male-female association of co-occuring species (Coleoptera: Myxophaga: Hydroscaphidae). Zootaxa. 2009, vol. 2286, no. IX. 2009, s. 31–48.

FIKÁČEK, M.; WEDMANN, S.; SCHMIED, H. Diversification of the greater hydrophilines clade of giant water scavenger beetles dated back to the Middle Eocene (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilina). Invertebrate Systematics. 2010, vol. 24, no. léto, s. 9-22.

lang=DE>FIKÁČEK, Martin; GENTILI, Elio; SHORT, Andrew E. Z.. Order Coleoptera, family Hydrophilidae. In VAN HARTEN, Antonius (ed.). Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 3. Abu Dhabi: Dar al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, 2010, s. 135–165. lang=DE>ISBN 978-9948-15-616-1.

GENTILI, E.; FIKÁČEK, M. Taxonomic notes on Laccobius, subgenus Glyptolaccobius, with new records and description of four new species (Coleoptera: Hydrophilidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2009, vol. 49, no. 2, s. 607–623.

HÁJEK, J. Ptilodactyla exotica (Coleoptera: Ptilodactylidae) nalezena v České republice. Klapalekiana. 2009, vol. 45, no. 3-4, s. 229-232.

Hájek, J. lang=EN-GB> Yola orientalis lang=EN-GB> sp. nov. – an unexpected new species from Cambodia, South-Eastern Asia (Coleoptera, Dytiscidae). Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey . 2009, vol. 31, s. 37-40

HÁJEK, J. Brachypsectra kadleci sp. nov. from western Iran – the first Palaearctic member of the family Brachypsectridae (Insecta: Coleoptera: Elateriformia). Annales Zoologici (Warszawa). 2010, vol. 60, no. 1, s. 29-33.

HÁJEK, J.; FIKÁČEK, M. Taxonomic revision of the Hydroporus bodemeyeri species complex (Coleoptera: Dytiscidae) with a geometric morphometric analysis of body shape within the group. Journal of Natural History. 2010, vol. 44, no. 27-28, s. 1631-1657.

HORÁK, J.; MERTLÍK, J.; CHOBOT, K.; KUBÁŇ, V. Distribution of a rare saproxylic beetle Cucujus haematodes (Coleoptera: Cucujidae) in the Czech Republic with notes to the occurrence in central Europe. Klapalekiana. 2009, vol. 45, no. 3-4, s. 191-197.

HOSHINA, H.; FIKÁČEK, M. Morphological study and taxonomic revision of the genus Nipponocercyon Sato (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2010, vol. 50, no. 1, s. 117-130.

CHVOJKA, P.; KOMZÁK, P.; ŠPAČEK, J. New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, III. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno). 2009, vol. 94, no. XII, s. 81-85.

Ježek, J. Further new faunistic records of moth flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) from the Czech Republic and Slovakia. Folia Faunistica Slovaca. 2009, vol. 14, s. 101–105

JEŽEK, J. Further new taxa of non-biting moth flies (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) from Malaysia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2010, vol. 50, no. 1, s. 235-252.

JEŽEK, J.; BARTÁK, M.; VANĚK, J. Koutulovití (Diptera, Psychodidae) vysokých poloh Krkonoš. Opera Corcontica. 2010, vol. 47, no. 2010, s. 265-273.

JEŽEK, Jan. Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia) Psychodidae. In ROHÁČEK. J.; ŠEVČÍK, J. (eds.). Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). Krupina: Róbert Jurových Nikara, 2009, s. 89-92. ISBN 978-80-89310-55-5.

JEŽEK, Jan. Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia) Tabanidae. In ROHÁČEK. J.; ŠEVČÍK, J. (eds.). Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). Krupina: Róbert Jurových Nikara, 2009, s. 119-122. ISBN 978-80-89310-55-5.

JEŽEK, Jan. Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia, Psychodidae. In JEDLIČKA, L.; KÚDELA. M.; STLOUKALOVÁ, V. (eds.). Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Bratislava: Comenius University, 2009, s. 1-4. ISBN 978-80-969629-4-5.

KMENT, P. Oxycarenus lavaterae (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae), a new expansive species in Romania. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae. 2009, vol. 94, no. 1/2, s. 23-25.

KMENT, P.; BAŇAŘ, P. On the taxonomy and distribution of the genus Maccevethus (Hemiptera: Heteroptera: Rhopalidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae. 2010, vol. 95, no. 1, s. 15-47.

KMENT, P.; DVOŘÁK, M.; HOVORKA, O.; KINDL, J.; KRIST, M. Faunistics records from the Czech Republic – 291. lang=DE>Heteroptera: Oxycarenidae. Oxycarenus lavaterae. Klapalekiana. 2010, vol. 46, no. 1/2, s. 133-135.

KMENT, P.; HRADIL, K.; JINDRA, Z. The distribution of Pinthaeus sanguinipes (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in the Czech Republic and Slovakia. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae. 2009, vol. 94, no. 1/2, s. 43-55.

KMENT, P.; ŠTYS, P.; EXNEROVÁ, A.; TOMŠÍK, P.; BAŇAŘ, P.; HRADIL, K. The distribution of Tropidothorax leucopterus (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) in the Czech Republic and Slovakia. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae. 2009, vol. 94, no. 1/2, s. 27-42.

KMENT, P.; VILÍMOVÁ, J. Thoracic scent efferent system of the Tessaratomidae sensu lato (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomoidea) with implication to the phylogeny of the family. Zootaxa. 2010, vol. 2363, no. 19.02.2010, s. 1-59.

KUBÁŇ, V.; BÍLÝ, S. Two new species of the genus Anthaxia from eastern Asia (Coleoptera: Buprestidae: Buprestinae: Anthaxiini). lang=DE>Folia Heyrovskyana, Series A. lang=DE>2009, vol. 17, no. 3-4, s. 89-94.

KUBÁŇ, V.; BÍLÝ, S. Phaenops yin sp. nov. and P. yang sp. nov. from China (Coleoptera: Buprestidae: Buprestinae: Melanophilini). Folia Heyrovskyana, Series A. 2009, vol. 17, no. 3-4, s. 111-125.

KUBÁŇ, V.; BÍLÝ, S. Melobasina riedeli n. sp. from Indonesia (Coleoptera: Buprestidae: Chrysochroinae). Zootaxa. 2010, vol. 2350, no. 3.2.2010, s. 53-58.

KUBÁŇ, V.; BÍLÝ, S.; VOLKOVITSH, M. A study on the tribe Poecilonotini, with a revision of the subtribe Nesotrinchina subtrib. nov. and the description of a new genus and species from Papua New Guinea (Coleoptera: Buprestidae: Chrysochroinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2009, vol. 49, no. 2, s. 729-767.

MACEK, J. Taxonomy, distribution and biology of selected European Dinax, Strongylogaster and Taxonus species (Hymenoptera:Symphyta). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2010, vol. 50, no. 1, s. 253-272.

MACEK, Jan; STRAKA, Jakub; BOGUSCH, Petr; DVOŘÁK, Libor; BEZDĚČKA, Pavel; TYRNER, Pavel. lang=DE>Blanokřídlí České republiky I. Žahadloví. Praha Academia, 2010, 524 s. atlas 10905. ISBN 978-80-200-1772-7.

PROKIN, A.; REN, D.; FIKÁČEK, M. New Mesozoic water scavenger beetles from the Yixian Formation in China (Coleoptera, Hydrophiloidea). Annales Zoologici (Warszawa). 2010, vol. 60, no. 2, s. 173-179.

STEHLÍK, J.; KMENT, P. Largus giganteus sp. nov. from Brazil and notes on hybridization within Largus (Hemiptera: Heteroptera: Largidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2010, vol. 50, no. 1, s. 53-58.

STRAKA, M.; KMENT, P.; SYCHRA, J.; HELEŠIC, J. The proposed Úvalský rybník Nature Monument, an important refuge for wetland insects in South Moravia (Czech Republic): A species inventory of Odonata, Heteroptera and Coleoptera (partim) with the first Czech record of Corixa panzeri (Corixidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae. 2009, vol. 94, no. 1/2, s. 87-116.

ŠVIHLA, V. A new genus of the tribe Asclerini (Coleoptera: Oedemeridae) from southeastern China. Annales Zoologici (Warszawa). 2009, vol. 59, no. 4, s. 545-548.

Švihla, V . New species of the family Oedemeridae (Coleoptera) from south-eastern Asia. Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey. 2009, vol. 31, s. 89-99.

ŠVIHLA, V. Three new Indasclera species from Laos including new data on distribution and list of species (Coleoptera: Oedemeridae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2009, vol. 49, no. 2, s. 795-804.

Švihla, V.; Dvořák, L. Faunistic records from the Czech Republic – 281. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana. 2009, vol. 45, s. 208.

VOTÝPKA, J.; MASLOV, D.; YURCHENKO, V.; JIRKŮ, M.; KMENT, P.; LUN, Z.; LUKEŠ, J. Probing into the diversity of trypanosomatid flagellates parasitizing insect hosts in South-West China reveals both endemism and global dispersal. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2010, vol. 54, no. 1, s. 243-253.

Zoologické oddělení

ANDĚRA, M. Medvědi z Pražského hradu ve sbírkách Národního muzea. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie. 2010, vol. 64, no. 3-4, s. 117-120.

BENDA, P.; GVOŽDÍK, V. Taxonomy of the genus Otonycteris (Chiroptera: Vespertilionidae: Plecotini) as inferred from morphological and mtDNA data. Acta Chiropterologica. 2010, vol. 12, no. 1, s. 83-102.

BLACKBURN, D.; GVOŽDÍK, V.; LEACHÉ, A. A new squeaker frog (Arthroleptidae: Arthroleptis) from the mountains of Cameroon and Nigeria. Herpetologica. 2010, vol. 66, no. 3, s. 335-348.

BUJ, I.; VUKIĆ, J.; ŠANDA, R.; PEREA, S.; ĆALETA, M.; MARČIĆ, Z.; BOGUT, I.; POVŽ, M.; MRAKOVČIĆ, M. Morphological comparison of bleaks (Alburnus, Cyprinidae) from the Adriatic Basin with the description of a new species. Folia Zoologica. 2010, vol. 59, no. 2, s. 129-141.

GVOŽDÍK, V. Second species of tree frog, Hyla orientalis (formely H. arborea), from Iran confirmed by acoustic data. Herpetology Notes. 2010, vol. 3, s. 41-44.

GVOŽDÍK, V.; JANDZIK, D.; LYMBERAKIS, P.; JABLONSKI, D.; MORAVEC, J. Slow worm, Anguis fragilis (Reptilia: Anguidae) as a species complex: Genetic structure reveals deep divergences. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2010, vol. 55, s. 460-472.

GVOŽDÍK, V.; MORAVEC, J.; KLÜTSCH, C.; KOTLÍK, P. Phylogeography of the Middle Eastern tree frogs (Hyla, Hylidae, Amphibia) as inferred from nuclear and mitochondrial DNA variation, with a description of a new species. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2010, vol. 55, s. 1146-1166.

HANÁK, V.; NECKÁŘOVÁ, J.; BENDA, P.; HANZAL, V.; ANDĚRA, M.; HORÁČEK, I.; JAHELKOVÁ, H.; ZIEGLEROVÁ, A.; ZIEGLEROVÁ, D. Fauna netopýrů Prahy: přehled nálezů a poznámky k urbánním populacím netopýrů. Natura Pragensis. 2009, vol. 19, s. 3-89.

HARTOVÁ-NENTVICHOVÁ, M.; ANDĚRA, M.; HART, V. Cranial ontogenetic variability, sex ratio and age structure of the Red fox. Central European Journal of Biology. 2010, vol. 5, no. 6, s. 894-907.

HERREL, A.; SCHAERLAEKEN, V.; MORAVEC, J.; ROSS, C. Sexual shape dimorphism in Tuatara. Copeia. 2009, no. 4, s. 727-731.

HULVA, P.; FORNŮSKOVÁ, A.; CHUDÁRKOVÁ, A.; EVIN, A.; ALLEGRINI, B.; BENDA, P.; BRYJA, J. Mechanisms of radiation in a bat group of the genus Pipistrellus inferred by phylogeography, demography and population genetics. Molecular Ecology. 2010, vol. 19, s. 5417-5431.

JUŘIČKOVÁ, Lucie; JANÁKOVÁ, Kateřina. Měkkýši. In VONIČKA, Pavel (ed.). Příroda Frýdlantska. Liberec: Jizersko-ještědský horský spolek, občanské sdružení, 2010, s. 119-123. Zvířena bezobratlých. ISBN 978-80-87095-04-1. KŮRKA, Antonín. Pavouci. In VONIČKA, Pavel (ed.). Příroda Frýdlantska. Liberec: Jizersko-ještědský horský spolek, občanské sdružení, 2010, s. 123-127. Zvířena bezobratlých. ISBN 978-80-87095-04-1.

KŮRKA, A.; BUCHAR, J. Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy). Sborník Severočeského Muzea. Přírodní vědy. 2010, vol. 28, s. 71-106.

KŮRKA, A.; VANĚK, J. Fauna pavouků (Araneae) jižního svahu Sněžky (Krkonoše). Opera Corcontica. 2009, vol. 46, s. 149-158.

KŮRKA, A.; VANĚK, J. Nález dvou vzácných druhů pavouků (Araneae) Cinetata gradata (Simon, 1881) a Theridion boesenbergi Strand, 1904 (Theridiidae) v podhůří Krkonoš. Opera Corcontica. 2010, vol. 47, s. 275-278.

MARKOVÁ, S.; ŠANDA, R.; CRIVELLI, A.; SHUMKA, S.; WILSON, I.; VUKIĆ, J.; BERREBI, P.; KOTLÍK, P. Nuclear and mitochondrial DNA sequence data reveal the evolutionary history of Barbus (Cyprinidae) in the ancient lake systems of the Balkans. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2010, vol. 55, no. 2, s. 488-500.

MLÍKOVSKÝ, J. Types of birds in the collections of the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland. Part 3: South American birds. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2009, vol. 178, s. 17-180.

MLÍKOVSKÝ, J. Úvod do historické ornitologie. Sylvia. 2009, vol. 45, s. 39-50.

MLÍKOVSKÝ, J. First record of a thick-billed Reed Bunting (Emberiza schoeniclus reiseri) from the Czech Republic. Sylvia. 2009, vol. 45, s. 242-247.

MLÍKOVSKÝ, J. Probable historical breeding of the Jack Snipe (Lymnocryptes minimus) in the Šumava Mountains, Czech Republic. Sylvia. 2009, vol. 45, s. 248-251.

MLÍKOVSKÝ, J. Jaroslav Boháč´s Borneo expedition of 1920 and its ornithological results. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2010, vol. 179, s. 1-6.

MLÍKOVSKÝ, J. Bird collection of Johann Rudolf Sporck (1694-1759) in Prague, Bohemia. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2010, vol. 179, s. 33-39.

MLÍKOVSKÝ, J. Types of birds in the collections of the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland. Part 4: Varia, addenda and conclusions. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2010, vol. 179, s. 47-92.

MLÍKOVSKÝ, J.; SUTOROVÁ, H. Type specimens of birds in the collections of the Moravian Museum, Brno, Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae. 2009, vol. 94, s. 117-125.

MLÍKOVSKÝ, J.; SUTOROVÁ, H. Specimens of extinct and endangered birds in the Moravian Museum, Brno, Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae. 2010, vol. 95, s. 137-142.

MLÍKOVSKÝ, Jiří. Zoologický exkurs: Dodo císaře Rudolfa II. / Zoological Note: The dodo of Emperor Rudolf II. In KOTKOVÁ, Olga (ed,). Roelandt Saver. Malíř ve službách císaře Rudolfa II. / A Painter in the Services of Emperor Rudolf II. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 325-331. ISBN 978-80-7035-460-5.

PEREA, S.; BOHME, M.; ZUPANČIČ, P.; FREYHOF, J.; ŠANDA, R.; OZULUG, M.; ABDOLI, A.; DOADRIO, I. Phylogenetic relationships and biogeographical patterns in Circum-Mediterranean subfamily Leuciscinae (Teleostei, Cyprinidae) inferred from both mitochondrial and nuclear data. BMC Evolutionary Biology. 2010, vol. 10, no. 265, s. 1-27.

ŠANDA, R.; KOVAČIĆ, M. First record of Gobius couchi (Gobiidae) in the Ionian Sea. Cybium. 2009, vol. 33, no. 3, s. 249-250.

ŠANDA, R.; VUKIĆ, J.; ŠVÁTORA, M. Type specimens of fish taxa described by Vadim Vladykov from Subcarpathian Ukraine in the collection of the Charles University in Prague, Czech Republic. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series. 2010, vol. 179, no. 3, s. 27-32.

ŠEVČÍK, M.; KRIŠTOFÍK, J.; UHRIN, M.; BENDA, P. New records of ticks (Acari: Ixodidae) parasitising on bats in Slovakia. Vespertilio. 2010, vol. 13-14, s. 139-147.

UHRIN, M.; BENDA, P.; OBUCH, J.; URBAN, P. Changes in abundance of hibernating bats in central Slovakia (1992–2009). Biologia. 2010, vol. 65, no. 2, s. 349-361.

Antropologické oddělení

DOBISÍKOVÁ, Miluše. Antropologické zhodnocení kosterních nálezů z Pavlova-Horního Pole. In PEŠKA, Jaroslav. Protoúnětické pohřebiště z Pavlova. Olomouc: Archeologické centrum, 2009, s. 325-344, ISBN 978-80-86989-14-3.

GARCIN, V.; BRUZEK, J.; ALDUC-LE BAGOUSSE, A.; SELLIER, P.; VELEMÍNSKÝ, P. La croissance des populations du passé : désillusions, espoirs et perspectives. Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. 2010, vol. 22, no. 1-2, s. 47-54.

GARCIN, V.; VELEMÍNSKÝ, P.; TREFNÝ, P.; ALDUC-LE BAGOUSSE, A.; LEFEBVRE, A.; BRUZEK, J. Dental health and lifestyle in four early mediaeval juvenile populations: Comparisons between urban and rural individuals, and between coastal and inland settlements. HOMO - Journal of Comparative Human Biology. 2010, vol. 61, no. 6, s. 421-439.

NOVÁČEK, Karel; ADÁMEK, Jan; BRAUN, Peter; DOBISÍKOVÁ, Miluše; HANYKÝŘ, Vladimír; MARYŠKA, Martin; SOJKA, Jaroslav; SŮVOVÁ, Zdeňka; ŠIROKÝ, Radek. Kladrubský klášter 1115 - 1421: osídlení - architektura - artefakty. Plzeň: Scriptorium, 2010, 373 s. ISBN 978-80-87271-18-6.

STRÁNSKÁ, P.; DOBISÍKOVÁ, M.; LIKOVSKÝ, J.; VELEMÍNSKÝ, P. Raně středověké pohřebiště v Lahovicích. Základní antropologická charakteristika populační skupiny. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, no. 1-2, s. 141-157.

Zpět na Přírodovědecké muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů