EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Přírodovědecké muzeum 2009

Mineralogicko – petrologické oddělení

FROST, R.; ČEJKA, J. A Raman spectroscopic study of the uranyl mineral rutherfordine - revisited.

Journal of Raman Spectroscopy.

2009, vol. 40, no. 9, s. 1096-1103.FROST, R.; ČEJKA, J. Raman spectroscopic study of the uranyl phosphate mineral dumontite Pb2[(UO2)3O2(PO4)2] . 5H2O.

Journal of Raman Spectroscopy.

2009, vol. 40, no. 6, s. 591-594.FROST, R.; ČEJKA, J. Near- and mid-infrared spectroscopy of the uranyl selenite mineral haynesite (UO2)3(SeO3)2(OH)2 . 5H2O.

Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy.

2009, vol. 71, no. 5, s. 1959-1963.FROST, R.; ČEJKA, J.; AYOKO, G. Raman spectroscopic study of the uranyl phosphate minerals phosphuranylite and yingjiangite.

Journal of Raman Spectroscopy.

2008, vol. 39, no. 4, s. 495-502.FROST, R.; ČEJKA, J.; AYOKO, G.; DICKFOS, M. Raman spectroscopic study of the uranyl carbonate mineral voglite.

Journal of Raman Spectroscopy.

2008, vol. 39, no. 3, s. 374-379.FROST, R.; ČEJKA, J.; DICKFOS, M. Raman and infrared spectroscopic study of the molybdate-containing uranyl mineral calcurmolite.

Journal of Raman Spectroscopy.

2008, vol. 39, no. 7, s. 779-785.FROST, R.; ČEJKA, J.; DICKFOS, M. Raman spectroscopic study of the uranyl minerals vanmeersscheite U(OH)4[(UO2)3(PO4)2(OH)2] . 4H2O and arsenouranylite Ca(UO2)[(UO2)3(AsO4)2(OH)2](OH)2 . 6H2O.

Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy.

2009, vol. 71, no. 5, s. 1799-1803.FROST, R.; ČEJKA, J.; DICKFOS, M. Raman spectroscopic study of the uranyl tellurite mineral moctezumite PbUO2(TeO3)2.

Journal of Raman Spectroscopy.

2009, vol. 40, no. 1, s. 38-41.FROST, R.; ČEJKA, J.; DICKFOS, M. Raman spectroscopic study of the uranyl selenite mineral demesmaekerite Pb2Cu5(UO2)2(SeO3)6(OH)6 . 2H2O.

Journal of Raman Spectroscopy.

2009, vol. 40, no. 5, s. 476-480.FROST, R.; ČEJKA, J.; DICKFOS, M. Raman spectroscopic study of the mineral guilleminite Ba(UO2)3(SeO3)2(OH)4 . 3H2O.

Journal of Raman Spectroscopy.

2009, vol. 40, no. 4, s. 355-359.FROST, R.; ČEJKA, J.; KEEFFE, E.; DICKFOS, M. Raman spectroscopic study of the uranyl selenite mineral marthozite Cu[(UO2)3(SeO3)2O2].8H2O.

Journal of Raman Spectroscopy.

2008, vol. 39, no. 10, s. 1413-1418.FROST, R.; DICKFOS, M.; ČEJKA, J. Raman spectroscopic study of the uranyl carbonate mineral zellerite.

Journal of Raman Spectroscopy.

2008, vol. 39, no. 5, s. 582-586.FROST, R.; DICKFOS, M.; ČEJKA, J. Raman spectroscopic study of the uranyl mineral, compreignacite, K2[(UO2)3O2(OH)3]2 . 7H2O.

Journal of Raman Spectroscopy.

2008, vol. 39, no. 9, s. 1158-1161.FROST, R.; SEJKORA, J.; ČEJKA, J.; KEEFFE, E. Vibrational spectroscopic study of the arsenate mineral strashimirite Cu8(AsO4)4(OH)4.5H2O – Relationship to other basic copper arsenates.

Vibrational Spectroscopy.

2009, vol. 50, no. 2, s. 289-297.HOUZAR, S.; KADLEC, T.; SEJKORA, J. Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika).

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.

2009, vol. 17, no. 1, s. 37-40.LAUFEK, F.; NAVRÁTIL, J.; PLÁŠIL, J.; PLECHÁČEK, T.; DRAŠAR, Č. Synthesis, crystal structure and transport properties of skutterudite-related CoSn1.5Se1.5.

Journal of Alloys and Compounds.

2009, vol. 479, no. 1-2, s. 102-106.LITOCHLEB, J.; SEJKORA, J.; ČERVENÝ, A. Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička – Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika).

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.

2008, vol. 16, no. 2, s. 185-189.LITOCHLEB, J.; SEJKORA, J.; FIŠERA, M. Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika).

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.

2008, vol. 16, no. 2, s. 193-196.LITOCHLEB, J.; SEJKORA, J.; LITOCHLEBOVÁ, E.; JINDRA, J. Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika.

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.

2008, vol. 16, no. 1, s. 11-16.LITOCHLEB, J.; SEJKORA, J.; LITOCHLEBOVÁ, E.; MANDÍK, L. Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika).

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.

2008, vol. 16, no. 2, s. 201-204.LITOCHLEB, J.; SEJKORA, J.; MEDEK, Z. Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika).

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.

2008, vol. 16, no. 1, s. 30-32.LITOCHLEB, J.; SEJKORA, J.; ŠREIN, V.; MALEC, J. Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika).

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.

2009, vol. 17, no. 1, s. 1-13.LOUN, J.; NOVÁK, M.; PUZIEWICZ, J. Primary (magmatic) manganoan siderite and its alteration products from a granitic pegmatite at Strzegom, Poland.

Estudos Geológicos

. 2009, vol. 19, no. 2, s. 198-202MILLS, S.J.; KOLITSCH, U.; BIRCH, W.D.; SEJKORA.

J. Kunatite,  CuFe3+ 2(PO4)2(OH)2.4H2O, a new member of the whitmoreite group, from Lake Boga, Victoria, Australia.  The Australian Journal of Mineralogy. 2008, vol. 14, no. 1, 3-12.

PLÁŠIL, J.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; HLOUŠEK, J.; GOLIÁŠ, V. New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. Journal of Geosciences. 2009, vol. 54, no. 4, s. 373-384.

PLÁŠIL, J.; ČEJKA, J.; SEJKORA, J.; ŠKÁCHA, P. The question of water content in parsonsite: a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. Journal of Geosciences. 2009, vol. 54, no. 4, s. 385-394.

PLÁŠIL, J.; SEJKORA, J.; ČEJKA, J.;  GOLIÁŠ, V. Minerals of the phosphuranylite group: phosphuranylite, dewindtite and yingjiangite in a point of view of the new research.  Mineralogia – Special Papers. 2008, vo. 32, s. 132-133

PLÁŠIL, J.; SEJKORA, J.; ČEJKA, J.; ŠKÁCHA, P.; GOLIÁŠ, V.; PAVLÍČEK, R.; HOFMAN, P. Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram – Háje. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2008, vol. 16, no. 1, s. 43-55.

PLÁŠIL, J.; SEJKORA, J.; ČEJKA, J.; ŠKODA, R.; GOLIÁŠ, V. Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. Journal of Geosciences. 2009, vol. 54, no. 1, s. 15-56.

PLÁŠIL, J.; SEJKORA, J.; GOLIÁŠ, V. Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2008, vol. 16, no. 2, s. 205-207.

PLÁŠIL, J.; SEJKORA, J.; LITOCHLEB, J. Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 1, s. 101-104.

PLÁŠIL, J.; TVRDÝ, J. Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2008, vol. 16, no. 1, s. 61-64.

PRŠEK, J.; OZDÍN, D.; SEJKORA, J. Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízké Tatry Mts, Slovak Republic). Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen. 2008, vol. 185, no. 2, s. 117-130.

SEJKORA, J.; BUREŠ, B.; ŠKODA, R. Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2008, vol. 16, no. 1, s. 17-23.

SEJKORA, J.; BUREŠ, B.; TVRDÝ, J. Nordstrandit von Depoltovice bei Karlovy Vary (Karlsbad), Tschechien. Lapis. 2008, vol. 33, no. 12, s. 36-38.

 SEJKORA, J.; HAWTHORNE, F.; COOPER, M.; GRICE, J.; VAJDAK, J.; JAMBOR, J. Burgessite, Co2(H2O)4[(AsO3OH)]2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, south Lorraine township, Ontario, Canada. Canadian Mineralogist. 2009, vol. 47, no. 1, s. 159-164.

SEJKORA, J.; LITOCHLEB, J. První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 1, s. 91-94.

SEJKORA, J.; LITOCHLEB, J.; PLÁŠIL, J.; BUREŠ, B. Tsumoite and associated tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance. Journal of Geosciences. 2009, vol. 54, no. 1, s. 73-82.

SEJKORA, J.; LITOCHLEB, J.; STRNAD, J.; KUBICA, J. Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika. Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2008, vol. 16, no. 1, s. 1-10.

SEJKORA, J.; LITOCHLEB, J.; SÜSSER, C. Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 1, s. 29-32.

SEJKORA, J.; PAULIŠ, P.; JELÍNEK, J.; VLK, J. Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2008, vol. 16, no. 2, s. 212-216.

SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; SÜSSER, C. Mineralien aus demUranrevier Horní Slavkov. Lapis. 2009, vol. 34, no. 7-8, s. 63-67

 SEJKORA, J.; ŠKOVÍRA, J.; ČEJKA, J.; PLÁŠIL, J. Cu-rich members of the beudantite–segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic. Journal of Geosciences. 2009, vol. 54, no. 4, s. 355-371.

SEJKORA, J.; ŠKOVÍRA, J.; ŠKODA, R. Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2008, vol. 16, no. 1, s. 24-29.

SEJKORA, J.; TOEGEL, V.; PAULIŠ, P. Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2008, vol. 16, no. 2, s. 217-220.

SEJKORA, J.; TVRDÝ, J. Seltene und neue Mineralien aus den Zinnlagerstätten des Erzreviers Horní Slavkov. Lapis. 2009, vol. 34, no. 7-8, s. 53-62

STRAKA, E.; LITOCHLEB, J. Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 1, s. 33-36.

ŠKÁCHA, P.; GOLIÁŠ, V.; SEJKORA, J.; PLÁŠIL, J.; STRNAD, L.; ŠKODA, R.; JEŽEK, J. Hydrothermal uranium-base metals mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninit. Journal of Geosciences. 2009, vol. 54, no. 1, s. 1-13.

ŠKÁCHA, P.; SEJKORA, J.; LITOCHLEB, J.; HOFMAN, P. Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2009, vol. 17, no. 1, s. 73-78.

ŠREIN, V.; LITOCHLEB, J. Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2008, vol. 16, no. 1, s. 33-35.

ŠREIN, V.; LITOCHLEB, J.; ŠREINOVÁ, B.; ŠŤASTNÝ, M.; KOLMAN, B.; VELEBIL, D.; DRYÁK, K. Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2008, vol. 16, no. 2, s. 153-176.

ŠTEVKO, M.; SEJKORA, J.; OZDÍN, D. Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2008, vol. 16, no. 1, s. 36-39.

TVRDÝ, J.; SEJKORA, J.; BERAN, P. Klassische Mineralien der Zinnlagerstätten des Erzreviers Horní Slavkov.  Lapis, 2009, vol. 34, no. 7-8, s. 32-52

 VELEBIL, D.; LOSOS, Z. Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály. Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 2008, vol. 16, no. 1, s. 56-60.

VLČEK, V.; ČEJKA, J.; CÍSAŘOVÁ, I.; GOLIÁŠ, V.; PLÁŠIL, J. Crystal structure of UO2SO4.2.5H2O: Full anisotropic refinement and vibration characteristics. Journal of Molecular Structure. 2009, vol. 936, no. 1-3, s. 75-79.

VYMAZALOVÁ, A.; LAUFEK, F.; DRÁBEK, M.; HALODA, J.; PLÁŠIL, J. Pašavaite, Pd3Pb2Te2, a new platinum-group mineral species from the Norilsk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia. Canadian Mineralogist. 2009, vol. 47, no. 1, s. 53-62.

Paleontologické oddělení

BEK, J.; DRÁBKOVÁ, J.; DAŠKOVÁ, J.; LIBERTÍN, M. The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology. 2008, vol. 152, no. 3-4, s. 176-199.

BEK, J.; LIBERTÍN, M.; DRÁBKOVÁ, J. Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno–Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology. 2009, vol. 155, no. 3-4, s. 101-115.

BEK, J.; LIBERTÍN, M.; DRÁBKOVÁ, J. Spencerites leismani sp. nov., a new sub-arborescent compression lycopsid and its spores from the Pennsylvanian of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology. 2009, vol. 155, no. 3-4, s. 116-132.

BEK, J.; LIBERTÍN, M.; OWENS, B.; MCLEAN, D.; OLIWKIEWICZ-MIKLASIŃSKA, M. The first compression Pteroretis-producing sphenophyllalean cones, Penssylvanian of the Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology. 2009, vol. 155, no. 3-4, s. 159-174.

COIFFARD, C.; GOMEZ, B.; THIÉBAUT, M.; KVAČEK, J.; THÉVÉNARD, F.; NÉRAUDEAU, D. Intramarginal veined Lauraceae leaves from the Albian-Cenomanian of Charante-Maritime (Western France). Palaeontology. 2009, vol. 52, no. 2, s. 323-336.

HORNÝ, R. Patelliconus HORNÝ, 1961 and Mytoconula gen. n. (Mollusca, Tergomya) from the Ordovician of Perunica. Sborník Národního muzea. Řada B - Přírodní vědy. 2009, vol. 65, no. 1-2, s. 25-36.

HRADECKÁ, L.; KVAČEK, J.; LOBITZER, H.; SVOBODOVÁ, M. Report 2008 on palaeobotanical studies in Gosau Group of the Kohlbachtgrabens north of St. Gilgen on the Map 65 Mondsee. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. 2008, vol 148, s. 275-276

KVAČEK, J. New cycad foliage of Pseudoctenis pecinovensis from the Bohemian Cenomanian. Sborník Národního muzea. Řada B - Přírodní vědy. 2008, vol. 64, no. 1, s. 125-131.

KVAČEK, J.; LOBITZER, H. Report 2008 on palaeobotanical studies in flora of the Gosau Group from Jainzen NW of Bad  Ischl on the Map 96 Bad Ischl. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. 2008, vol 148, s. 283

KVAČEK, J.; LOBITZER, H.; MELLER, B.; SVOBODOVÁ, M. Bericht 2007 über paläobotanische Untersuchungen in der Gosau des Tiefengrabens auf Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. 2008, vol 148, s. 281-283

 KVAČEK, J.; VÁCHOVÁ, Z. Palaeoclimate analysis of the flora of the Klikov Formation, Upper Cretaceous, Czech Republic. Bulletin of Geosciences. 2009, vol. 84, no. 2, s. 257-268.

LIBERTÍN, M.; BEK, J.; DRÁBKOVÁ, J. Two new Carboniferous fertile sphenophylls and their spores from the Czech Republic. Acta Palaeontologica Polonica. 2008, vol. 53, no. 4, s. 723-732.

LIBERTÍN, M.; DAŠKOVÁ, J.; OPLUŠTIL, S.; BEK, J.; EDRESS, N. A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic). Review of Palaeobotany and Palynology. 2009, vol. 155, no. 3-4, s. 175-203.

LIBERTÍN, M.; OPLUŠTIL, S.; PŠENIČKA, J.; BEK, J.; SÝKOROVÁ, I.; DAŠKOVÁ, J. Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcnic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology. 2009, vol. 155, no. 3-4, s. 204-233.

MANDA, Š.; TUREK, V. Minute Silurian oncocerid nautiloids with unusual colour patterns. Acta Palaeontologica Polonica. 2009, vol. 54, no. 3, s. 503-512.

OPLUŠTIL, S.; PŠENIČKA, J.; LIBERTÍN, M.; BASHFORTH, A.; ŠIMŮNEK, Z.; DRÁBKOVÁ, J.; DAŠKOVÁ, J. A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology. 2009, vol. 155, no. 3-4, s. 234-274.

OPLUŠTIL, S.; PŠENIČKA, J.; LIBERTÍN, M.; BEK, J.; DAŠKOVÁ, J.; ŠIMŮNEK, Z.; DRÁBKOVÁ, J. Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic). Palaios. 2009, vol. 24, no. 11, s. 726-746.

OPLUŠTIL, S.; PŠENIČKA, J.; LIBERTÍN, M.; ŠIMŮNEK, Z. Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology. 2007, vol. 143, no. 3-4, s. 107-154.

PROKOP, R. Ammonicrinus bulbosus sp. n. (col.) (Crinoidea, Flexibilia) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone, Barrandian area (Czech Republic). Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series. 2009, vol. 177, no. 12, s. 161-164.

PROKOP, R. Eucalyptocrinites veles sp. n. (Crinoidea, Camerata) from the Silurian of Bohemia (Czech Republic). Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series. 2009, vol. 177, no. 3, s. 33-36.

PROKOP, R. Holamptocrinus argutus gen. et sp. n. (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian (Dalejan) of the Barrandian area (Czech Republic). Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series. 2009, vol. 177, no. 5, s. 49-51.

PROKOP, R.; SLÁMOVÁ, R. New Crinoids (col.) from the Zlíchovian limestone (Lower Devonian, Lower Emsian) of the Barrandian area (Czech Republic). Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series. 2009, vol. 177, no. 4, s. 37-47.

SCHLÖGL, J.; MICHALÍK, J.; ZÁGORŠEK, K.; ATROPS, F. Early Tithonian Serpulid-Dominated Cavity-Dwelling Fauna, and the Recruitment Pattern of the Serpulid Larvae. Journal of Paleontology. 2008, vol. 82, no. 2, s. 351-361.

SKLENÁŘ, J.; SIMON, E. Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 – a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study. Bulletin of Geosciences. 2009, vol. 84, no. 3, s. 437-464.

TUREK, V. Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy. Acta Palaeontologica Polonica. 2009, vol. 54, no. 3, s. 491-502.

VALENT, M.; FATKA, O.; MICKA, V.; SZABAD, M. Jincelites vogeli gen. et sp. nov. (Hyolitha) from the Cambrian of the Czech Republic (Příbram-Jince Basin, Teplá-Barrandian region). Bulletin of Geosciences. 2009, vol. 84, no. 1, s. 179-184.

VALENT, M.; KRAFT, P. Fillings of Hyolithid Guts from the Middle Ordovician of Prague Basin (Czech Republic). Cincinnati museum Center Scientific Contributions. 2009, vol. 3, s. 103-104.

VALENT, M.; MALINKY, J. Early Devonian (Emsian) hyolith Ottomarites discors (Barrande, 1867) with colour pattern. Bulletin of Geosciences. 2008, vol. 83, no. 4, s. 503-506.

VODRÁŽKA, R.; SKLENÁŘ, J.; ČECH, S.; LAURIN, J.; HRADECKÁ, L. Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin). Cretaceous Research. 2009, vol. 30, no. 1, s. 204-222.

ZÁGORŠEK, K.; HOLCOVÁ, K.; NEHYBA, S.; HLADILOVÁ, Š.; KROH, A.; DOLÁKOVÁ, N. Bio-events in Early Badenian sedimentary sequence from Kralice nad Oslavou (Carpathian Foredeep, Czech Republic). Acta Naturalia de L´Ateneo Parmense. 2009, vol. 45, no. 1/4, s. 232-233.

ZÁGORŠEK, K.; HOLCOVÁ, K.; NEHYBA, S.; KROH, A.; HLADILOVÁ, Š. The invertebrate fauna of the Middle Miocene (Lower Badenian) sediments of Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep). Bulletin of Geosciences. 2009, vol. 84, no. 3, s. 465-496.

Mykologické oddělení

ALSTRUP, V.; KOCOURKOVÁ, J.; KUKWA, M.; MOTIEJUNAITÉ, J.; BRACKEL, W. von; SUIJA, A. The lichens and lichenicolous fungi of South Greenland. Folia Cryptogamica Estonica. 2009, vol. 46, s. 1-24.

ANTONÍN, V.; BERAN, M.; DVOŘÁK, D.; HOLEC, J. First records of Callistosporium pinicola in the Czech Republic and new findings on its ecology. Czech Mycology. 2009, vol. 61, no. 1, s. 1-12.

HAWKSWORTH, D.; RICO, V.; BARRASA, J.; KOCOURKOVÁ, J. On the identity of Velenovský's Cantharellus peltigerae. Mycotaxon. 2009, vol. 109, no. 18.9.2009, s. 315–318.

HOLEC, J. Remarks on taxonomy and ecology of Leucoagaricus ionidicolor based on a find from Central Bohemia (Czech Republic). Mycotaxon. 2009, vol. 109, no. 18.9.2009, s. 329-336.

HOLEC, J. Unusual occurrence of Phellinus nigrolimitatus in man-influenced habitats at low altitudes in the České Švýcarsko National Park, Czech Republic. Czech Mycology. 2009, vol. 61, no. 1, s. 1-12.

HOLEC, J. Red-listed macrofungi in Central Bohemia (Czech Republic), with taxonomic notes on Entoloma mougeotii, Lentinellus ursinus and Pluteus phlebophorus. Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series. 2009, vol. 177, no. 11, s. 145-159.

HOLEC, J. Valid publication of the name Tricholomopsis flammula (Fungi, Basidiomycota, Tricholomataceae), a species clearly separated from T. rutilans. Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series. 2009, vol. 178, no. 3, s. 7-13.

HOLEC, J.; ANTONÍN, V. Bedla olivolupenná – Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla. Mykologické Listy. 2009, vol. 106, no. únor, s. 5-10.

KNUDSEN, K.; BREUSS, O.; KOCOURKOVÁ, J. A new species of Placocarpus (Verrucariaceae) from southern California. The Lichenologist. 2009, vol. 41, no. 6, s. 627-630.

KNUDSEN, K.; KOCOURKOVÁ, J. A taxonomic study of Polysporina gyrocarpa and P. cyclocarpa (Acarosporaceae) and a new record from Asia of P. arenacea. Bibliotheca Lichenologica. 2009, vol. 100, 199-206.

KOCOURKOVÁ, J.; KNUDSEN, K. Gelatinopsis acarosporicola (Helotiacea), a new lichenicolous fungus on Acarospora socialis from western North America. The Bryologist. 2009, vol. 112, no. 2, s. 363-367.

KOCOURKOVÁ, J.; KNUDSEN, K. Stigmidium epistigmellum (Mycosphaerellaceae), a lichenicolous fungus from maritime Caloplaca in North America. The Bryologist. 2009, vol. 112, no. 3, s. 578-583.

KOCOURKOVÁ, J.; KNUDSEN, K. A new species of Stigmidium (Mycosphaerellaceae, Ascomycetes) from western North America. Czech Mycology. 2009, vol. 61, no. 1, s. 73-80.

LENDEMER, J.; KOCOURKOVÁ, J.; KNUDSEN, K. Studies in lichen and lichenicolous fungi: more notes on taxa from North America. Mycotaxon. 2009, vol. 108, no. 16.7.2009, s. 491-497.

Botanické oddělení

RAABOVÁ, J.; MÜNZBERGOVÁ, Z.; FISCHER, M. Consequences of near and far between-population crosses for offspring fitness in a rare herb. Plant Biology. 2009, vol. 11, no. 6, s. 829-836.

RAABOVÁ, J.; VLASÁKOVÁ, B.; KYNCL, T.; DOSTÁL, P.; KOVÁŘOVÁ, M.; KOVÁŘ, P.; HERBEN, T. Ants accelerate succession from mountain grassland towards spruce forest. Journal of Vegetation Science. 2009, vol. 20, no. 4, s. 577-587.

Entomologické oddělení

BEZDĚK, A.; HÁJEK, J. Catalogue of type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the National Museum, Prague, Czech Republic. Scarabaeoidea: Bolboceratidae, Geotrupidae, Glaphyridae, Hybosoridae, Ochodaeidae and Trogidae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2009, vol. 49, no. 1, s. 297-332.

FIKÁČEK, M. Taxonomic revision of New World species of the genus Oosternum Sharp. III. A new species of O. aequinoctiale species group from Costa Rica (Hydrophilidae: Sphaeridiinae: Megasternini). Koleopterologische Rundschau.  2009, vol. 79, s. 179-187.

FIKÁČEK, M.; HEBAUER, F. Taxonomic revision of New World species of the genus Oosternum Sharp, 1882 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) II. The O. convexum species group. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2009, vol. 49, no. 1, s. 103-117.

FIKÁČEK, M.; HEBAUER, F.; HANSEN, M. Taxonomic revision of New World species of the genus Oosternum Sharp, 1882 (Coleoptera: Hydrophilidae: Sphaeridiinae) I. Definition of species groups and revision of O. aequinoctiale species group. Zootaxa. 2009, vol. 2009, no. 2054, s. 1-37.

FIKÁČEK, Martin. Order Coleoptera, family Helophoridae. In Arthropod fauna of the United Arab Emirates, volume 2. Abu Dhabi: Dar al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, 2009, s. 142-144.

FIKÁČEK, Martin; TRÁVNÍČEK, Dušan. Order Coleoptera, family Georissidae. In Arthropod fauna of the United Arab Emirates, volume 2. Abu Dhabi: Dar al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, 2009, s. 145-148.

HÁJEK, J. Revision of the genus Eulichas Jacobson, 1913 (Coleoptera: Eulichadidae) II. E. dudgeoni species group. Zootaxa. 2009, vol. 2192, no. 10.8.2009, s. 1-44.

HÁJEK, J. Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Dytiscidae. Folia Heyrovskyana, Series B. 2009, vol. 11, no. 30.6.2009, s. 1-32.

HÁJEK, J.; BISTRÖM, O.  Uvarus occultus (Sharp) comb.n., the first Palaearctic member of the genus Uvarus Guignot. Koleopterologische Rundschau.  2009, vol. 79, s. 1-3.

HÁJEK, J.; FIKÁČEK, M. A review of the genus Satonius (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae): taxonomic revision, larval morphology, notes on wing polymorphism, and phylogenetic implications. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2008, vol. 48, no. 1, s. 655-676.

HÁJEK, J.; WEWALKA, G. New and little known species of Hydroglyphus (Coleoptera: Dytiscidae) from Arabia and adjacent areas. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2009, vol. 49, no. 1, s. 93-102.

HRADIL, K.; KMENT, P.; BRYJA, J.; ROHÁČOVÁ, M.; BAŇAŘ, P.; ĎURČOVÁ, K. New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia IV. Klapalekiana. 2008, vol. 44, no. 3-4, s. 165-206.

CHVOJKA, P. Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy. 2008, vol. 26, no. prosinec, s. 49–77.

JELÍNEK, J.; KUBÁŇ, V. A review of the genus Agnathus (Coleoptera: Pyrochroidae: Agnathinae), with description of Agnathus secundus sp. nov. from China. Acta Entomologica Museui Nationalis Pragae. 2009, vol. 49, no. 1, s. 253-281.

JEŽEK, J.; VONIČKA, P.; PREISLER, J. Koutulovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy. 2008, vol. 2008, no. 26, s. 129-151.

JEŽEK, J.; VONIČKA, P.; PREISLER, J. Ovádovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy. 2008, vol. 2008, no. 26, s. 187-200.

JEŽEK, Jan; VAN HARTEN, Antonius. Order Diptera, family Psychodidae (Psychodinae). In Arthropod Fauna of the UAE. Abu Dhabi: Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, 2009, s. 686-711.

KMENT, P.; HENRY, T.; FRÝDA, J. Neostusakia, a new name for preoccupied Stusakia Kment and Henry, 2008 (Hemiptera: Heteroptera: Berytidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington. 2009, vol. 111, no. 3, s. 755-756.

KMENT, P.; JINDRA, Z. New records of Eurydema fieberi from the Czech Republic with corrections to some previously published records of Palaearctic Eurydema species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae. 2008, vol. 93, no. 1-2, s. 11-27.

KMENT, P.; JINDRA, Z. A revision of Tripanda and Tenerva (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Pentatominae). Zootaxa. 2009, vol. 1979, no. 14.01.2009, s. 1-47.

KMENT, Petr; MALENOVSKÝ, Igor. Ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), mery (Sternorrhyncha: Psylloidea). In Louky Bílých Karpat. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008, s. 247-253.

LAŠTŮVKA, Zdeněk; HORSÁK, Michal; KMENT, Petr; MALENOVSKÝ, Igor. Zoogeografie. In Louky Bílých Karpat.  Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008, s. 185–194.

MACEK, J. Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska. Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy. 2009, vol. 27,  s. 199-237.

MACEK, Jan. Širopasí. In Louky Bílých Karpat. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008, s. 269-274.

MACEK, Jan; DVOŘÁK, Josef; TRAXLER, Ladislav; ČERVENKA, Václav. Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli II - můrovití. Praha Academia, 2008,  492 s. ISBN 978-80-200-1667-6.

OMELKOVÁ, Markéta; JEŽEK, Jan; STARÝ, Jaroslav; ROHÁČEK, Jindřich; HOLINKA, Jiří. Dvoukřídlí (Diptera). In Louky Bílých Karpat. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008, s. 294-298, 304-305.

SEKERKA, L.; KMENT, P. Faunistics records from the Czech Republic – 267. Coleoptera: Chrysomelidae. Cassida atrata. Klapalekiana. 2008, vol. 44, no. 3-4, s. 297-298.

SYCHRA, Jan; KMENT, Petr. Vodní ploštice (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Rolavských vrchovišť. In Příroda Kraslicka. Praha: Nakladatelství Jan Farkač, 2009, s. 135-156.

ŠVIHLA, V. New species of the subfamily Malthininae (Coleoptera: Cantharidae) from the western Palaearctic Region. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2009, vol. 49, no. 1, s. 191-216.

ŠVIHLA, V.; HÁJEK, J. Taxonomic changes in Eastern Mediterranean Malachius (Coleoptera: Malachiidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2009, vol. 49, no. 1, s. 217-224.

ŠVIHLA, Vladimír. Order Coleoptera, family Oedemeridae. In Arthropod Fauna of the United Arab Emirates, Volume 1. Abu Dhabi: Dar Al Ommah Printing, Publishing, Distribution and Advertising, 2008, s. 264-269.

Zoologické oddělení

ANDĚRA, M.; ČERVENÝ, J. Změny v rozšíření králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) na území České republiky (Lagomorpha: Leporidae). Lynx (Praha), n. s. 2008, vol. 39, no. 1, s. 5-23.

ANDĚRA, M.; ZBYTOVSKÝ, P. Rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) na Českomoravské vrchovině. Acta rerum naturalium. 2009, vol. 6,  s. 35-40.

ANDĚRA, Miloš; ČERVENÝ, Jaroslav. Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla). Praha: Národní muzeum, 2009, 88  s. ISBN 978-80-7036-263-1.

ANDĚRA, Miloš; ČERVENÝ, Jaroslav. Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora). Praha: Národní muzeum, 2009,  216 s. ISBN 978-80-7036-259-4.

BENDA, P. Jména řecké a římské mytologie v nomenklatuře netopýrů, s poznámkou ke jménu Myotis alcathoe. Vespertilio. 2008, vol. 12, no. 2008, s. 107-128.

BENDA, P.; MLÍKOVSKÝ, J. Nomenclatural notes on the Asian forms of Barbastella bats (Chiroptera: Vespertilionidae). Lynx (Praha), n. s. 2008, vol. 39, no. 1, s. 31-46.

BENDA, P.; REITER, A.; AL-JUMAILY, M.; NASHER, A.; HULVA, P. A new species of mouse-tailed bat (Chiroptera: Rhinopomatidae: Rhinopoma) from Yemen. Journal of National Museum (Prague). Natural History Series. 2009, vol. 177, no. 6, s. 53-68.

BENDA, P.; VALLO, P. Taxonomic revision of the genus Triaenops (Chiroptera: Hipposideridae) with description of a new species from southern Arabia and definitions of a new genus and tribe. Folia Zoologica. 2009, vol. 58, Monograph 1, s. 1-45.

DAHL, C.; NOVOTNÝ, V.; MORAVEC, J.; RICHARDS, S. Beta diversity of frogs in the forests of New Guinea, Amazonia and Europe: contrasting tropical and temperate communities. Journal of Biogeography. 2009, vol. 36, no. 2009, s. 896-904.

DRVOTOVÁ, Magda; HLAVÁČ, Jaroslav; HORSÁK, Michal; BERAN, Luboš; DVOŘÁK, Libor; JUŘIČKOVÁ, Lucie; MÜCKSTEIN, Petr. Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. AOPK ČRAOPK ČR, 2008,  79 s. Parnassia 3. ISBN 978-80-87051-49-8.

FLANDERS, J.; JONES, G.; BENDA, P.; DIETZ, C.; ZHANG, S.; LI, G.; SHARIFI, M.; ROSSITER, S. Phylogeography of the greater horseshoe bat, Rhinolophus ferrumequinum: contrasting results from mitochondrial and microsatellite data. Molecular Ecology. 2009, vol. 18, no. 2, s. 306-318.

HANEL, Lubomír; NOVÁK, Jindřich. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 6. Paprskoploutví (Actinopterygii), Kostnatí (Neopterygií), [Cípalové (Mugiliformes) – Hrdložábří (Synbranchiformes)]. Praha: Národní muzeum, 2009, 94 s. ISBN  978-80-7036-260-0.

KARAMI, M.; HUTTERER, R.; BENDA, P.; SIAHSARVIE, R.; KRYŠTUFEK, B. Annotated check-list of the mammals of Iran. Lynx (Praha), n .s.. 2008, vol. 39, no. 1, s. 63-102.

KROJEROVÁ-PROKEŠOVÁ, J.; BARANČEKOVÁ, M.; ŠÍMOVÁ, P.; ŠÁLEK, M.; ANDĚRA, M.; BEJČEK, V.; HANÁK, V.; HANEL, L.; LUSK, S.; MIKÁTOVÁ, B.; MORAVEC, J.; ŠŤASTNÝ, K.; ZIMA, J. Species richness of vertebrates in the Czech Republic. Folia Zoologica. 2008, vol. 57, no. 4, s. 452-464.

KŮRKA, A.; VANĚK, J. Fauna pavouků (Araneae) jižního svahu Sněžky (Krkonoše). Opera Corcontica. 2009, vol. 46, no. 2009, s. 149-158.

KYRIAZI, P.; POULAKAKIS, N.; PARMAKELIS, A.; CROCHET, P.; MORAVEC, J.; RASTEGAR-POUYANI, N.; TSIGENOPOULOS, C.; MAGOULAS, A.; MYLONAS, M.; LYMBERAKIS, P. Mitochondrial DNA reveals the genealogical history of the Snake-eyed lizards (Ophisops elegans and O. occidentalis) (Sauria: Lacertidae). Molecular Phylogenetics and Evolution. 2008, vol. 49, no. 2008, s. 795-805.

LUČAN, R.; ANDREAS, M.; BENDA, P.; BARTONIČKA, T.; BŘEZINOVÁ, T.; HOFFMANNOVÁ, A.; HULOVÁ, Š.; HULVA, P.; NECKÁŘOVÁ, J.; REITER, A.; SVAČINA, T.; ŠÁLEK, M.; HORÁČEK, I. Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic: distributional status, roosting and feeding ecology. Acta Chiropterologica. 2009, vol. 11, no. 1, s. 61-69.

MLÍKOVSKÝ, J. Evolution of the Cenozoic marine avifaunas of Europe.  Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien (A). 2009, vol. 111, 357-374.

MLÍKOVSKÝ, J. New data on the distribution of the Marsh Tapaculo (Scytalopus iraniensis, Rhinocryptidae). Ornitologia Neotropical. 2009, vol. 20, no. 1, s. 143-146.

MLÍKOVSKÝ, J. Middle Pleistocene birds of Hundsheim, Austria. Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series. 2009, vol. 177, no. 7, s. 69-82.

MLÍKOVSKÝ, J. Waterbirds of Lake Baikal, eastern Siberia, Russia. Forktail. 2009, vol. 25, s. 13-70.

MLÍKOVSKÝ, J.; FRAHNERT, S. Type specimens and type localities of Peruvian birds described by Jean Cabanis on the basis of Konstanty Jelski's collections. Zootaxa. 2009, vol. 2171, no. 1, s. 29-47.

MLÍKOVSKÝ, J.; FRAHNERT, S. Nomenclatural notes on Neotropical swallows of the genus Tachycineta Cabanis (Aves: Hirundinidae). Zootaxa. 2009, vol. 2209, no. 1, s. 65-68.

MORAVEC, J.; APARICIO, J.; GUERRERO-REINHARD, M.; CALDERÓN, G.; JUNGFER, K.; GVOŽDÍK, V. A new species of Osteocephalus (Anura: Hylidae) from Amazonian Bolivia: first evidence of tree frog breeding in fruit capsules of the Brazil nut tree. Zootaxa. 2009, vol. 2215, no. 1, s. 37-54.

MORAVEC, J.; BÖHME, W. Second find of the recently discovered Amazonian giant peccary, Pecari maximus (Mammalia: Tayassuidae) van Roosmalen et al., 2007: first record from Bolivia. Bonner zoologische Beiträge. 2009, vol. 56 (2007), s. 49-54.

MORAVEC, J.; TUANAMA, I.A.; PÉREZ, P.E.; LEHR, E. A new species of Scinax (Anura: Hylidae) from the area of Iquitos, Amazonian Peru. South American Journal of Herpetology. 2009, vol. 4, s. 9-16.

ŠANDA, R.; KOVAČIČ, M. Freshwater gobies in the Adriatic drainage basin of the western Balkans. Annales – Series Historia Naturalis. 2009, vol. 1, s. 1-10.

ŠANDA, R.; VUKIČ, J.; BOGUT, I. Novi podaci o ihtiofauni slijeva donje Neretve i okolnih kraških polja u Bosni i Hercegovini. In Uzgoj slatkovodne ribe. Stanje i perspektive. Zbornik radova. 2009, s. 119-125.

ŠIROKÝ, P.; STUCHLÍK, S.; FRITZ, U.; MORAVEC, J. Basic morphological data of native Czech Emys orbicularis revealed by subfossil finds. Biologia. 2009, vol. 64, no. 4, s. 795-797.

UHRIN, M.; BENDA, P.; BALÁZS, C.; OBUCH, J. Netopiere (Chiroptera) Cerovej vrchoviny (stredné Slovensko). Vespertilio. 2008, vol. 12, no. 2008, s. 49-74.

UHRIN, M.; BENDA, P.; OBUCH, J.; DANKO, Š. Lesser Mouse-eared Bat (Myotis blythii) in Slovakia: distributional status with notes on its biology and ecology (Chiroptera: Vespertilionidae). Lynx (Praha), n .s.. 2008, vol. 39, no. 1, s. 153-190.

VALLO, P.; GUILLÉN-SERVENT, A.; BENDA, P.; PIRES, D.; KOUBEK, P. Variation of mitochondrial DNA in the Hipposideros caffer complex (Chiroptera: Hipposideridae) and its taxonomic implications. Acta Chiropterologica. 2008, vol. 10, no. 2, s. 193-206.

Antropologické oddělení

BEJDOVÁ, Šárka; VELEMÍNSKÝ, Petr. Zdravotní stav chrupu populace knovízské kultury. In Bioarcheologie v České republice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, České Budějovice, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, 2008, s. 241-265.

BEJDOVÁ, Šárka; VELEMÍNSKÝ, Petr. Morfologická variabilita dentálních znaků u populace knovízské kultury. In Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka. Praha: Hrdličkovo muzeum člověka, Univerzita Karlova, Praha, 2008, s. 19-21.

BRŮŽEK, Jaroslav; VELEMÍNSKÝ, Petr. Reliable Sex Determination Based on Skeletal Remains for the Early Medieval Population of Great Moravia (9th-10th Century). In Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008, s. 45-60.

ČERNÝ, Viktor; VELEMÍNSKÝ, Petr; BRŮŽEK, Jaroslav; STRÁNSKÁ, Petra. Antropologie holocenních populací. In Pravěký svět a jeho poznání.. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, 2007, s. 68-75.

DOBISÍKOVÁ, M. Analýza antropologického materiálu z areálu kostela v Kuřívodech, obec Ralsko, okr. Česká Lípa. Archeologie ve středních Čechách. 2009,  no. 13, s. 489-495.

DOBISÍKOVÁ, Miluše; KATINA, Stanislav; VELEMÍNSKÝ, Petr. Stature of the Great Moravian Population in Connection with Social Status. In Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, 2008, s. 77-91.

DOLEŽAL, Antonín; KUŽELKA, Vítězslav; ZVĚŘINA, Jaroslav. Evropa - kolébka vědeckého porodnictví. Praha: Galen, 2009, 98 s.  ISBN 978-80-7262-506-2.

HAVELKOVÁ, P.; VELEMÍNSKÝ, P.; DOBISÍKOVÁ, M.; LIKOVSKÝ, J. Harris Lines in the Non-adult Great-Moravian Population of Mikulčice (Czech Republic). Acta Universitatis Carolinae, Medica, Monographia. 2009, vol. 56, no. 6, s. 103-109.

HAVELKOVÁ, Petra; VELEMÍNSKÝ, Petr; LIKOVSKÝ, Jakub; DOBISÍKOVÁ, Miluše. Harris Lines in the Non-adult Great Moravian Population from Mikulčice – the Comparison of Inhabitants of the Castle and Sub-castle Area. In Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, 2008, s. 209-222.

LIKOVSKÝ, Jakub; VELEMÍNSKÝ, Petr; ZIKÁN, Vít. Proximal Femur Bone Density of the Great Moravian Population from Mikulčice Evaluated by Dual-Energy X-ray Absorptiometry. In Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, 2008, s. 223-234.

LIMBURSKÝ, Petr; LIKOVSKÝ, Jakub; KŘENKOVÁ, Klára; VELEMÍNSKÝ, Petr. Zachovalost antropologického materiálu jako nepřímý doklad rituálních praktik na pohřebišti stěhování národů ve Vliněvsi, okr. Mělník. In Acta archaeologica Opaviensia. Opava: Slezská univerzita, Opava, 2008, s. 117-128.

SMRČKA, V.; KUŽELKA, V.; POVÝŠIL, C. Osteomyelitis v paleopatologickém materiálu. Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2008,  no. 15, Suppl., s. 152 – 157.

SMRČKA, V.; KUŽELKA, V.; POVÝŠIL, C. Revmatická artritida v paleopatologickém materiálu. Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2008,  no. 15, Suppl., s. 330 – 332.

SMRČKA, Václav; KUŽELKA, Vítězslav; POVÝŠIL, Ctibor. Atlas chorob na kostních preparátech. Praha: Academia, 2009, 1-615 615 s. ISBN 978-80-200-1765-9.

SMRČKA, Václav; VELEMÍNSKÝ, Petr; BŮZEK, František; ZOCOVÁ, Jarmila. Stable C, N Isotopes in Human Skeletal Material from the Great Moravian Burial Site at Mikulčice-Kostelisko. In Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, 2008, s. 169-175.

SMRČKA, Václav; VELEMÍNSKÝ, Petr; MIHALJEVIČ, Martin; ZOCOVÁ, Jarmila. Trace Elements in Human Skeletal Material from the Great Moravian Burial Site at Mikulčice-Kostelisko. In Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, 2008, s. 151-167.

ŠEFČÁKOVÁ, A.; KATINA, S.; BRŮŽEK, J.; VELEMÍNSKÁ, J.; VELEMÍNSKÝ, P. Neskoromladopaleolitická lebka z Moče (južné Slovensko): porovnanie s recentnou populáciou pomocou geometrickej morfometrie. Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, Bratislava. 2008, vol. 54, no. 1, s. 75 – 86.

TONAR, Štěpán; VELEMÍNSKÝ, Petr. Výskyt vsutých kůstek u lebek s kraniosynostózami. In Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka. Praha: Hrdličkovo muzeum člověka, Univerzita Karlova, Praha, 2008, s. 30-32.

VELEMÍNSKÁ, Jana; BIGONI, Lucie; VELEMÍNSKÝ, Petr. Trojrozměrná analýza svrchně paleolitických lebek z Předmostí u Přerova. In Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka. Praha: Hrdličkovo muzeum člověka, Univerzita Karlova, Praha, 2008, s. 33-35.

VELEMÍNSKÝ, P.; DOBISÍKOVÁ, M.; STRÁNSKÁ, P.; TREFNÝ, P.; LIKOVSKÝ, J. The Health Status of the Early Medieval Population of Greater Moravia in relation to social and economic structures. Acta Universitatis Carolinae, Medica, Monographia. 2009, vol. 56, no. 6, s. 91-101.

VELEMÍNSKÝ, Petr; DOBISÍKOVÁ, Miluše; STRÁNSKÁ, Petra; VELEMÍNSKÁ, Jana. Biological Diversity of Non-metric Traits in the Great Moravian Population – the Comparison of the Mikulčice Power Centre and its Hinterland. In Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008, s. 265-304.

VELEMÍNSKÝ, Petr; POLÁČEK, Lumír; DOBISÍKOVÁ, Miluše. Estimation of Biologically Related Groups of Individuals at the Mikulčice-Kostelisko Burial Site on the Basis of Morphological Similarities, Topography of the Burial Site and Archaeological Data. In Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII. Anthropological and epidemiological characterization of Great-Moravian population in connection with the social and economic structure. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008, s. 305-320.

Kroužkovací stanice

HOŘÁK, D.; KLVAŇA, P. Alien egg retrieval in Common Pochard: Do females discriminate between conspecific and heterospecific eggs?. Annales Zoologici Fennici. 2009, vol. 46, no. 3, s. 165-170.

HUŠEK, J.; ADAMÍK, P.; CEPÁK, J.; TRYJANOWSKI, P. The influence of climate and population size on the distribution of breeding dates in the red-backed shrike (Lanius collurio). Annales Zoologici Fennici. 2009, vol. 46, no. 6, s. 439-450.

VOŘÍŠEK, P.; KLVAŇOVÁ, A.; BRINKE, T.; CEPÁK, J.; FLOUSEK, J.; HORA, J.; REIF, J.; ŠŤASTNÝ, K.; VERMOUZEK, Z. Stav ptactva České republiky 2009. Sylvia. 2009, vol. 45, no. 1, s. 1-38.

Zpět na Přírodovědecké muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů