EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

2008

Přírodovědecké muzeum

Mineralogicko – petrologické oddělení

Články v recenzovaných časopisech (SCI-impakt)

Laufek, F.; Navrátil, J.; Plášil, J.; Plecháček, T. Crystal structure determination of CoGeTe from powder diffraction data. Journal of Alloys and Compounds. 2008, vol. 460, no.1-2, s. 155-159. ISSN 0925-8388

Novák, M.; Sejkora, J.; Škoda, R.; Budina, V. Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen. 2008 vol. 185, no. 1, s. 17-26. ISSN 0077-7757

Pršek, J.; Ozdín, D.; Sejkora, J. Eclarite and associated Bi sulfosalts from Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts., Slovak Republic). Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen. 2008, vol. 185, no. 2, s. 117-130.

Sejkora, J.; Čejka, J.; Kolitsch, U. Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen. 2008, vol. 185, no. 1, s. 91-98. ISSN 0077-7757

Články v recenzovaných časopisech

Houzar, S.; Litochleb, J.; Sejkora, J.; Cempírek, J.; Cícha, J. Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. Journal of Geosciences. 2008, vol. 53, no. 1., s. 1-16. ISSN: 1802-6222

Laufek, F.; Vymazalová A.; Drábek, M.; Haloda, J.; Sidorinová, T.; Plášil, J.; Navrátil, J.; Plecháček, T. Crystal structure and physical properties of new platinum-group mineral Pašavaite, Pd3Pb2Te2. Mineralogia, Special papers. 2008, vol. 32, s. 103. ISSN 1896-2203

Litochleb, J.; Sejkora, J.; Litochlebová, E.; Jindra, J. Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 2008, vol. 16, no. 1, s. 11-16, v tisku. ISSN 1211-0329

Litochleb, J.; Sejkora, J.; Medek, Z. Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 2008, vol. 16, no. 1, s. 30-33, v tisku. ISSN 1211-0329

Plášil, J.; Sejkora, J.; Čejka, J.; Goliáš, V. Minerals of the phosphuranylite group: phosphuranylite, dewindtite, yingjiangite in a point of view of the new research. Mineralogia, Special Papers. 2008, vol. 32, s. 132-133. ISSN 1896-2203

Plášil, J.; Sejkora, J.; Čejka, J.; Škácha, P.; Goliáš, V.; Pavlíček, R.; Hofman, P. Supergení mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram-Háje. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 2008, vol. 16, no. 1, s. 43-55, v tisku. ISSN 1211-0329

Plášil, J.; Sejkora, J.; Goliáš, V. Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna. Opera Corcontica. 2008, vol. 45, s. 5-11. ISSN 0139-925X

Plášil, J.; Tvrdý, J. Uranopilit a jáchymovit z uranového revíru Horní Slavkov. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 2008, vol. 16, no. 1, s. 61-64. v tisku. ISSN 1211-0329

Sejkora, J; Bureš, B; Škoda, R. Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 2008, vol. 16, no. 1, s. 17-23, v tisku. ISSN 1211-0329

Sejkora, J.; Bureš, B.; Tvrdý, J. Nordstrandit von Depoltovice bei Karlovy Vary (Karlsbad), Tschechien. Lapis, vol. 33, no. 12, s. 36-38. ISSN 0176-1285

Sejkora, J; Litochleb, J.; Strnad, J.; Kubica, J. Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 2008, vol. 16, no. 1, s. 1-10, v tisku. ISSN 1211-0329

Sejkora, J.; Pauliš, P.; Tvrdý, J. Zálesí – eine interessante Mineralfundstelle an der tschechisch-polnischen Grenze. Lapis. 2008, vol. 33, no. 10, s. 22-36. ISSN 0176-1285

Sejkora, J.; Škovíra, J; Škoda, R. Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 2008, vol. 16, no. 1, s. 24-29, v tisku. ISSN 1211-0329

Šrein, V.; Litochleb, J. Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 2008, vol. 16, no. 1, s. 33-35, v tisku. ISSN 1211-0329

Števko, M.; Sejkora, J., Ozdín, D. Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 2008, vol. 16, no. 1, s. 36-39, v tisku. ISSN 1211-0329

VELEBIL, D.; LOSOS, Z. Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea. 2008, vol. 16, no. 1, s. 56-60, v tisku. ISSN 1211-0329

Kapitoly v knize

Procházka, R.; Ettler, V.; Goliáš, V.; Plášil, J. Uranium glasses: The experimental leaching compared to the long-term natural corrosion. In BRODER, J.; MERKEL, A. Hasche-Berge (eds.) Uranium, Mining and Hydrogeology. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008, s. 791-798. ISBN 978-3-540-87745-5

Paleontologické oddělení

Články v recenzovaných časopisech (SCI-impakt)

Coiffard, C.; Gomez, B.; Nel, A.; Kvaček, J.; Néraudeau and Thévenard, F. Application of the Wagner‘s parsimony method in fossil plant assemblags from the Cretaceous of Europe. Review of Palaeobotany and Palynology. 2008, vol. 148, s. 1-12. (ISSN: 0034-6667).

Ekrt, B.; Čech, S.; Košťák, M.; Mazuch, M.; Voigt, S.; Wiese, F. New records of teleosts from the Late Turonian (Late Cretaceous) of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). Cretaceous Research. 2008, vol. 29, s. 659-673. (ISSN: 0195-6671).

Holcová, K.; Zágoršek, K. Bryozoa, foraminifera and calcareous nannoplankton as environmental proxies of the “bryozoan event” in the Middle Miocene of the Central Paratethys (Czech Republic). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2008, vol. 267, s. 216-234. (ISSN: 0031-0182).

Libertín, M.; Bek, J.; Drábková, J. Two new Carboniferous fertile sphenophylls and their spores from the Czech Republic. Acta Palaeontologica Polonica. 2008, vol. 53, no. 4, s. 723-732. (ISSN: 0567-7920).

Nehyba, S.; Tomanová-Petrová, P.; Zágoršek, K. Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the south western part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian. Geological Quarterly. 2008, vol. 52, no. 1, s. 45-60. (ISSN: 1641-7291).

Schlögl, J.; Michalík, J.; Zágoršek, K.; Atrops, F. Early Tithonian Serpulid-Dominated Cavity-Dwelling Fauna, and the Recruitment Pattern of the Serpulid Larvae. Journal of Paleontology. 2008, vol. 82, s. 351-361. (ISSN: 0022-3360).

Turek, V. Boionautilus gen. nov. from the Silurian of Europe and North Africa (Nautiloidea, Tarphycerida). Bulletin of Geosciences. 2008, vol. 83, no. 2, s. 141-152. (ISSN 1214-1119).

Valent, M.; Malinky, J.M. Early Devonian (Emsian) hyoliths Ottomarites discors (Barrande, 1867) with colour pattern. Bulletin of Geosciences. 2008, vol. 83, no. 4, s. 503-506. (ISSN: 1214-1119).

Zágoršek, K.; Holcová, K.; Třasoň, P. Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep). International Journal of Earth Sciences (Geol Rundsch). 2008, vol. 97, s. 835-850. (ISSN 1437-3254)

Zágoršek, K.; Silye, L.; Szabó, B. New Bryozoa from the Sarmatian (Middle Miocene) deposits of the Cerna-Strei Depression, Romania. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia. 2008, vol. 53, no. 1, s. 25-29. (ISSN 1221-0803)

Články v recenzovaných časopisech

Gregorová R.; Zágoršek, K. Preliminary report of the discovery of a sirenian rib (order Sirenia) from the Neogene sediments at Bulhary locality (Břeclav district, Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. 2008, vol. LXXXXIII, s. 225-228. (ISSN 1211-8796)

Kvaček, J. Kašpar Maria hrabě Sternberg, šlechtic a přírodovědec. Cour d’honneur. 2008, vol. 4, s. 45-48. ISSN 1212-0987

Kvaček, J. New cycad foliage of Pseudoctenis babinensis from the Bohemian Cenomanian. Sborník Národního muzea, řada B, přírodní vědy. 2008, vol. 64, no. 2-4, s. 125-131.

Kvaček, J.; Kraft, P.; Pšenička, J.; Fatka, O.; Mergl, M.; Turek, V. Geopark Barrandein. Český kras. 2008, vol. 34, s. 61-63. (ISSN 1211-1643)

Valent, M.; Fatka, O.; Micka, V.; Šinágl, M. Hyoliths with entombed trilobites – cryptic behaviour of trilobites? Cuadernos del Museo Geominero. 2008, vol. 9, s. 411-413. (ISBN 978-84-7840-759-0)

Kapitola v knize

Nehyba, S.; Zágoršek, K.; Holcová, K.: Stable Isotope Composition Of Bryozoan Skeletons From The Podbřežice (Middle Miocene, Central Paratethys, South Moravia, Czech Republic). In Hageman, S.J.; Key, M.; Winston J.E. (eds). Bryozoan Studies 2007. Proceeding of the 14th International Bryozoology Association Conference, Boon, North Carolina. Virginia Museum of Natural History Special Publication Number 15, 2008, s. 163-175. ISBN 1-884549-30-6

Mykologické oddělení

Články v recenzovaných časopisech (SCI-impakt)

HOLEC, J.; HÁLEK, V. Record of the rare greenhouse fungus Lepiota elaiophylla (Agaricales, Agaricaceae) in Prague, Czech Republic, with notes on its taxonomy and distribution. Mycotaxon 2008 vol. 105, 433-439. ISSN 0093-4666

JACOBSSON, S.; HOLEC, J. Proposal to conserve the name Hemipholiota against Nemecomyces (Agaricales, Basidiomycota). Taxon 2008 vol. 57(2), 641-642. ISSN 0040-0262

KOCOURKOVÁ, J.; HAWKSWORTH, D.L.: Acaroconium punctiforme gen. sp. nov., a new lichenicolous coelomycete on Acarospora species and Sarcogyne regularis. Lichenologist 2008 vol. 40, 2, 105-109. ISSN 0024-2829

KNUDSEN, K.; KOCOURKOVÁ, J.: A study of lichenicolous species of Polysporina (Acarosporaceae). Mycotaxon 2008 vol.105, 149-164. ISSN 0093-4666

LENDEMER, J.C.; KOCOURKOVÁ, J.; KNUDSEN, J.: Studies in lichens and lichenicolous fungi: notes on some taxa from North America. Mycotaxon 2008 vol. 105, 379-386. ISSN 0093-4666

VONDRÁK, J.; KOCOURKOVÁ, J.: Some new non-lichenized species of Opegrapha from Europe, lichenicolous on Caloplaca. Lichenologist 2008 vol. 40, 3, 171-184. ISSN 0024-2829

Články v recenzovaných časopisech

HOLEC, J. Ecology of the rare fungus Hydropus atramentosus (Basidiomycota, Agaricales) in the Czech Republic and its potential value as a bioindicator of old-growth forests. Czech Mycology 2008, vol. 60, 1, 125-136. ISSN 1211-0981

HOLEC, J. Interesting macrofungi from the Eastern Carpathians, Ukraine and their value as bioindicators of primeval and near-natural forests. Mycologia Balcanica 2008, vol. 5, 55-67. ISSN 1312-3300

HOLEC, J. Mykologický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Voděradské bučiny v roce 2007 (Mycological inventory of the Voděradské bučiny National Nature Reserve in 2007). Mykologické Listy 2008, vol. 104, 5-12. ISSN 1213-5887

HOLEC J.; ADAMČÍK, S. Zajímavé a vzácné houby travních společenstev, zejména kyjankovité, nalezené během Setkání mladých mykologů na Kokořínsku v říjnu 2007 (Interesting and rare grassland fungi, especially clavarioid fungi, found during the Meeting of young mycologists in the Kokořínsko area (Czech Republic) in October 2007). Mykologické Listy 2008, vol.104, 13-21. ISSN 1213-5887

HOLEC, J.; DVOŘÁK, D.; ANTONÍN, V. Zajímavé a vzácné luční houby nalezené během Týdne mykologických exkurzí v Orlických horách (2007) na lokalitách Přední Ochoz a PR Hořečky (Interesting and rare grasslands fungi found during ´The week of mycological excursions in the Orlické hory Mts.´ (2007) at Přední Ochoz and in Hořečky Nature Reserve). Mykologické Listy 2008, vol.103, 16-23. ISSN 1213-5887

HOLEC, J.; KUČERA, T. Rare fungus Pseudorhizina sphaerospora in the Boubínský Prales virgin forest (Czech Republic, Bohemian Forest) – its microlocalities and habitats in the year 2007. Silva Gabreta 2008, vol. 14, 2) 85-92. ISSN 1211-7420

KNUDSEN K.; KOCOURKOVÁ J.: Pechanga Cyphelium: a lichen of old-growth chaparral in Southern California. The Chaparralian 2008 vol. 5, 1, 1-4. ISSN dosud nepřiděleno

KNUDSEN, K.; OWE-LARSSON, B.; ELIX, J.A.; LENDEMER, J.C.; KOCOURKOVÁ, J.: Lichens and Lichenicolous Fungi of the Santa Monica Mountains, Part 3: Additions and Corrections to the Annotated Checklist. Opuscula Philolichenum 2008 vol 5, 53-60. ISSN 1941-7519 (printed) /1941-7527 (online)

KOCOURKOVÁ, J. Cetraria islandica, Cetrariella commixta, Flavoparmelia caperata, Melanelia glabra, Melanelia panniformis, Melanelia subargentifera, Melanelia subaurifera, Parmelia omphalodes, Parmelia submontana, Parmelina tiliacea, Xanthoparmelia mougeotii, Xanthoparmelia protomatrae, Xanthoparmelia tinctina. In PEKSA, O. (ed.): Zajímavé lichenologické nálezy IV. (Parmeliaceae). Bryonora 2008, vol. 42, 30-37. ISSN 0862-8904

KOCOURKOVÁ, J. Fuscopannaria leucophaea, Normandina pulchella, Pseudosagedia byssophila, Toninia taurica. In PEKSA, O. (ed.), Zajímavé lichenologické nálezy III. Bryonora 2008 vol. 41, 21-24. ISSN 0862-8904

KOCOURKOVÁ, J.; KNUDSEN, K.: Four new Lichenicolous Fungi from North America. Evansia 2008 vol. 25, 2, 62-64. ISSN: 0747-9859

Kapitola v knize

HOLEC, J. Gymnopilus P. Karst. In Knudsen, H.; Vesterholt, J. (eds.), Funga Nordica, Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen, 2008 p. 857-861. ISBN 978-87-983961-3-0

Článek ve sborníku z konference

HOLEC, J. Zajímavé a vzácné houby Národního parku České Švýcarsko. In BAUER, P.; KOPECKÝ, V.; ŠMUCAR, J. (eds.), Labské pískovce – historie, příroda a ochrana území. Sborník referátů z mezinárodního semináře (Děčín 11.-12.10.2007), AOPK ČR, Správa CHKO Labské pískovce, Děčín 2008, s. 61-66. ISBN 978-80-87051-27-6

Botanické oddělení

Články v recenzovaných časopisech (SCI-impakt)

RAABOVÁ, J.; FISCHER, M.; MÜNZBERGOVÁ, Z. Niche differentiation between diploid and hexaploid Aster amellus. Oecologia. 2008, vol. 158, no. 3, s. 463-472.

RAABOVÁ, J.; MÜNZBERGOVÁ, Z.; FISCHER, M.. Consequences of near and far between-population crosses for offspring fitness in a rare herb. Plant Biology, 2008, 10 s., DOI: 10.1111/j.1438-8677.2008.00186.x

VLASÁKOVÁ, B.; RAABOVÁ, J.; KYNCL, T.; DOSTÁL, P.; KOVÁŘOVÁ, M.; KOVÁŘ, P.; HERBEN, T. Ants speed up succession from mountain grassland towards spruce forest. Journal of Vegetation Science 2008, 10 s. http://www.opuluspress.se/index.php?page=shop/article_abstract&product_id=&Itemid=56&option=com_phpshop&article=18495&nr=-1

Článek v recenzovaném časopise

SKOČDOPOLOVÁ, B.; CHRTEK, J. Wallroths collection of vascular plants in the herbarium of the National Museum, Prague. Acta Musei Nationalis Pragae, series B – Historia Naturalis, 2008, vol. 64, no. 1, s. 5-37. ISSN 0036-5343

Článek ve sborníku

RAABOVÁ, J.; MÜNZBERGOVÁ, Z. Lack of phenotypic plasticity may limit the rare herb Inula hirta. In STADLER, J.; SCHÖPPE, F.; FRENZL, M. (eds). Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie. 2008, vol. 38, s. 694. ISBN: 978-3-00-025522-9

Entomologické oddělení

Články v recenzovaných časopisech (SCI-impakt)

Bílý, S.; Fikáček, M.; Šípek, P. First record of myrmecophily in buprestid Beatles immature stages of Habroloma myrmecophila sp. nov. (Coleoptera: Buprestidae) associated with Oecophylla ants (Hymenoptera: Formicidae). Insect Systematic & Evolution. 2008, vol. 39, s. 121-131. ISSN 1399-560X

Fikáček, M.; Archangelsky, M.; Torres, P. M. Primary chaetotaxy of the larval head capsule and head appendages of the Hydrophilidae (Insecta: Coleoptera) based on larvae of the genus Hydrobius Leach. Zootaxa. 2008, vol. 1874, s. 16-34. ISSN 1175-5326 (print edition), 1175-5334 (online edition)

Fikáček, M.; Hájek, J.; Prokop, J. New records of the water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Hydrophilidae) from the central European Oligocene-Miocene deposits, with a confirmation of the generic attribution of Hydrobiomorpha enspelense Wedmann 2000. Annales de la Société Entomologique de France (n.s.). 2008, vol. 44, s. 187-199. ISSN 0037-9271

Hájek, J. A taxonomic review of the Callirhipidae (Insecta: Coleoptera: Elateriformia) of the Afrotropical region. Annales Zoologici. 2008, vol. 58, s. 567-572. ISSN 0003-4541

KMENT, P.; HENRY, T. J. Two cases of homonymy in the family Berytidae (Hemiptera: Heteroptera). Proceedings of the Entomological Society of Washington. 2008, vol. 110, s. 811-813. ISSN 0013-8797

STEHLÍK, J. L.; KMENT, P. Myrmoplastoides subgen. nov. of the genus Myrmoplasta (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoridae) from the Oriental region. Zootaxa. 2008, vol. 1782, s. 61-64. ISSN 1175-5326 (print edition), 1175-5334 (online edition)

ŠVIHLA, V. Three new species of the Old World Oedemeridae (Coleoptera). Zootaxa. 2008, vol. 1912, s. 59-65. ISSN 1175-5326 (print edition), 1175-5334 (online edition)

WEAVER, J. S., III; GIBON F.-M.; CHVOJKA P. A new genus of Philorheithridae (Trichoptera) from Madagascar. Zootaxa. 2008, vol. 1825, s. 18-28. ISSN 1175-5326 (print edition), 1175-5334 (online edition)

Články v recenzovaných časopisech

Anlas, S.; Fikáček, M.; Tezcan, S. Notes on the seasonal dynamics of the coprophagous Hydrophilidae (Coleoptera) in western Turkey, with first record of Megasternum concinnum for Turkish fauna. Linzer Biologische Beiträge. 2008, vol. 40, s. 409-417. ISSN 0253-116X

DVOŘÁK, L.; BOGUSCH, P.; MALENOVSKÝ, I.; BEZDĚČKA, P.; BEZDĚČKOVÁ, K.; HOLÝ, K.; LIŠKA, P.; MACEK, J.; ROLLER, L.; ŘÍHA, M.; SMETANA, V.; STRAKA, J.; ŠIMA, P. Hymenoptera of Hády Hill, near the city of Brno (Czech Republic),collected during the Third Czech-Slovak Hymenoptera meeting. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 2008, vol. 93, s. 53-92. ISSN 1211-8788

Fikáček, M. A new species of the genus Cyrtonion (Coleoptera: Hydrophilidae: Megasternini) from the Democratic Republic of the Congo. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2008, vol. 48, s. 27-35. ISSN 0374-1036

Hájek, J. A new species of Eulichas (Coleoptera: Eulichadidae) from Laos. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2008, vol. 48, s. 67-72. ISSN 0374-1036

Hájek, J.; Fikáček, M. A review of the genus Satonius (Coleoptera: Myxophaga: Torridincolidae): taxonomic revision, larval morphology, notes on wing polymorphism, and phylogenetic implications. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2008, vol. 48, s. 655-676. ISSN 0374-1036

HRADIL, K.; KMENT, P.; BRYJA, J.; ROHÁČOVÁ, M.; BAŇAŘ, P.; ĎURČOVÁ, K. New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia IV. Klapalekiana. 2008, vol. 44, s. 165-206. ISSN 1210-6100

Chvojka, P.; Komzák, P. The history and present state of Trichoptera research in the Czech Republic. Ferrantia. 2008, vol. 55, s. 11-21. ISSN 1682-5519

KMENT, P. A revision of the endemic Madagascan genus Triplatyx (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2008, vol. 48, s. 543-582. ISSN 0374-1036

KMENT, P.; BAŇAŘ, P. Additional records of the invasive Nearctic bug Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in Croatia. Natura Croatica. 2008, vol. 17, s. 141-147. ISSN 1330-0520

KMENT, P.; BERÁNEK, J.; BAŇAŘ, P.; KRIST, M.; ROHÁČOVÁ, M.; KURAS,T. Faunistics records from the Czech Republic – 244. Heteroptera: Coreidae. Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910. Klapalekiana. 2008, vol. 44, s. 57-60. ISSN 1210-6100

KMENT, P.; JINDRA, Z. New records of Eurydema fieberi from the Czech Republic with corrections tosome previously published records of Palaearctic Eurydema species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae. 2008, vol. 93, s. 11-27. ISSN 1211-8788

KOPECKÝ, T.; ŠVIHLA, V. Rozšíření Oedemera (s. str.) subrobusta (Coleoptera: Oedemeridae) na Slovensku. Entomofauna Carpathica. 2007, vol. 19, s. 93-94 ISSN 1335-1214

MACEK, J. Faunistic records from the Czech Republic 246. Hymenoptera: Symphyta. Klapalekiana 2008 , vol.44, s. 63-69 ISSN 1210-6100

MÜNCH, M.; MÜNCH, D.; KMENT, P. Faunistics records from the Czech Republic – 248. Heteroptera: Tingidae. Tingis marrubii. Klapalekiana. 2008, vol. 44, s. 71-72. ISSN 1210-6100

SEKERKA, L.; KMENT, P. Faunistics records from the Czech Republic – 267. Coleoptera: Chrysomelidae. Cassida atrata. Klapalekiana. 2008, vol. 44, s. 297-298. ISSN 1210-6100

Szczęsny, B.; Chvojka, P. New data on caddis flies (Insecta: Trichoptera) of the Ukrainian Carpathians and adjoining territories. Proceedings of the State Natural History Museum - Lviv. 2008, vol. 24, s. 153-166. ISBN 966-02-2806-6 (series), 978-966-02-4765-9 (vol. 24)

ŠVIHLA, V. Preliminary revision of the genus Sparedrus (Coleoptera: Oedemeridae) from eastern and southeastern Asia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. 2007, vol. 47, s. 153-168. ISSN 0374-1036

ŠVIHLA, V. Rhagonycha fugax fugax Mannerheim, 1843 (Coleoptera: Cantharidae) – confirmed occurrence in the Czech Republic, first record from Moravia, and notes on published distributional data. Rhagonycha fugax fugax Mannerheim, 1843 (Coleoptera: Cantharidae) – potvrzení výskytu v České Republice, první nález z Moravy, a poznámky k publikovaným údajům o jeho rozšíření. Klapalekiana. 2008, vol. 44, s. 53-56. ISSN 1210-6100

Kapitola v knize

KMENT, P. Ploštice. In REITER, A. (ed.) Přírodovědné zajímavosti Znojemska.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Znojmo, 2008, s. 98-101 + CD-ROM. ISBN 978-80-86974-04-0

KMENT, P.; JINDRA, Z. Review of the family Gelastocoridae (Heteroptera: Nepomorpha) of south-eastern Asia. In GROZEVA, S.; SIMOV, N. (eds.) Advances in Heteroptera research. Festschrift in honour of 80th anniversary of Michail Josifov. PenSoft Publishers, Sofia, Moscow, 2008, s. 189.213. ISBN 978-954-642-311-5 (HB), 978-954-642-421-1 (e-book)

KMENT, P.; MALENOVSKÝ, I. Ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), mery (Sternorrhyncha: Psylloidea). In JONGEPIEROVÁ, I. (ed.): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 2008, S. 243–249. ISBN 978-80-903-444-6-4

LAŠTŮVKA, Z.; HORSÁK, M.; KMENT, P.; MALENOVSKÝ, I. Zoogeografie. In: JONGEPIEROVÁ, I. (ed.): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 2008, s. 185–194. ISBN 978-80-903-444-6-4

MACEK, J. Širopasí (Symphyta). In JONGEPIEROVA, I. (ed.), Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian mountains). ZO CSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 2008, s. 267-274. ISBN 978-80-903 444-6-4

OMELKOVÁ, M.; JEŽEK, J.; STARÝ, J.; ROHÁČEK, J.; HOLINKA, J. Dvoukřídlí (Diptera). True flies (Diptera). In JONGEPIEROVÁ, I. (ed.): Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian Mountains. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 2008, s. 289-300. ISBN 978-80-903444-6-4

ŠVIHLA, V. Oedemeridae. In LÖBL, I.; SMETANA, A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup, 2008. s. 45, 353-369. ISBN 978-87-88757-69-9

ŠVIHLA, V. Order Coleoptera, family Oedemeridae. In VAN HARTEN A. (ed.): Arthropod fauna of the United Arab Emirates. Volume 1. Ummah Printing, Publishing, Distribution & Advertising, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2009, s. 264-269. ISBN 978-9948-03-642-5

Zoologické oddělení

Monografie

MORAVEC, Jiří. České názvy živočichů VII. Plazi (Reptilia) 1. Želvy (Testudines),

krokodýli (Crocodylia), haterie (Rhynchocephalia). Praha : Národní muzeum, 2008. 40 s. ISBN: 978-80-7036-251-8

Články v recenzovaných časopisech (SCI-impakt)

Gvoždík, V.; Moravec, J.; Kratochvíl, L. Geographic morphological variation in parapatric Western Palearctic tree frogs, Hyla arborea and Hyla savignyi: are related species similarly affected by climatic conditions? Biological Journal of the Linnean Society. 2008, vol. 95, s. 539-556. ISSN 0024-4066

Juřičková, L., Horsák, M., Cameron, R., Hylander, K., Míkovcová, A., Hlaváč, J. Č.; Rohovec, J. Land snail distribution patterns within a site: The role of different calcium sources. European Journal of Soil Biology. 2008, vol. 44, no. 2, s. 172-179. ISSN 1164-5563

Krojerová-Prokešová, J.; Barančeková, M.; Šímová, P.; Šálek, M.; Anděra, M.; Bejček, V.; Hanák, V.; Hanel, L.; Lusk, S.; Mikátová, B.; Moravec, J.; Šťastný, K.; Zima, J. Species richness of vertebrates in the Czech Republic. Folia Zoologica. 2008, vol. 57, no. 4, s. 452-464. ISSN 0139-7893

Kyriazi, P.; Poulakakis, N.; Parmakelis, A.; Crochet, P.A.; Moravec, J.; Rastegar-Pouyani, N.; Tsigenopoulos, C.S.; Magoulas, A.; Mylonas, M.; Lymberakis, P. Mitochondrial DNA reveals the genealogical history of the Snake-eyed lizards (Ophisops elegans and O. occidentalis) (Sauria: Lacertidae). Molecular Phylogenetics and Evolution. 2008, vol. 49, s. 795–805. ISSN 1055-7903

Lamb, J. M.; Ralph, T. M. C.; Goodman, S. M.; Bogdanowicz, W.; Fahr, J.; Gajewska, M.; Bates, P. J. J.; Eger, J.; Benda, P; Taylor, P. Phylogeography and predicted distribution of African-Arabian and Malagasy populations of giant mastiff bats, Otomops spp. (Chiroptera: Molossidae). Acta Chiropterologica. 2008, vol. 10, no. 1, s. 21–40. ISSN 1508-1109

Mendel, J.; Lusk, S.; Vasil’eva, E.D.; Vasil’ev, V.P.; Lusková, V.; Erk’akan, F.; Ruchin, A.; Koščo, J.; Vetešník, L.; Halačka, K.; Šanda, R.; Pashkov, A.N.; Reshetnikov, S.I. Molecular phylogeny of the genus Gobio Cuvier, 1816 (Teleostei: Cyprinidae) and its contribution to taxonomy. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2008, vol. 47, no. 3, s. 1061-1075. ISSN 1055-7903

Miller, P.J.; Šanda, R. A new West Balkanian sand-goby (Teleostei: Gobiidae). Journal of Fish Biology. 2008, vol. 72, no. 1., s. 259-270. ISSN 0022-1112 (print), 1095-8649 (online)

MLÍKOVSKÝ, J. Review of ornithological records made by S. G. Gmelin and C. Hablizl in Iran in 1770-1774. Podoces. 2008, vol. 3, s. 97-100. ISSN 1735-6725

Moravec, J.; Aparicio, J.; Guerrero-Reinhard, M.; Calderon, G.; Köhler, J. Diversity of small Amazonian Dendropsophus (Anura: Hylidae): another new species from northern Bolivia. Zootaxa. 2008, vol. 1918, s. 1–12. ISSN 1175-5326

Nentvichová, M.; Anděra, M. Dental anomalies and dental variations in the red fox Vulpes vulpes in the Czech Republic. Acta theriologica. 2008, vol. 53, no. 3, s. 217-228. ISSN 0001-7051

Seligmann, H.; Moravec, J.; Werner, Y.L. Morphological, functional and evolutionary aspects of tail autotomy and regeneration in the ‘living fossil’ Sphenodon (Reptilia: Rhynchocephalia). Biological Journal of the Linnean Society. 2008, vol. 93, s. 721–743. ISSN 0024-4066

Šanda, R.; Bogut, I.; Doadrio, I.; Kohout, J.; Perdices, A.; Perea, S.; Šedivá, A.; Vukić, J. Distribution and relationships of spined loaches (Cobitidae) in the Neretva River basin in Bosnia and Herzegovina. Folia Zoologica. 2008, vol. 57, no. 1-2, s. 20-25. ISSN 0139-7893

Šanda, R.; Vukić, J.; Choleva, L.; Křížek, J.; Šedivá, A.; Shumka, S.; Wilson, I.F. Distribution of loach fishes (Cobitidae, Nemacheilidae) in Albania, with genetic analysis of populations of Cobitis ohridana. Folia Zoologica. 2008, vol. 57, no. 1-2, s. 42-50. ISSN 0139-7893

Šedivá, A.; Apostolou, A.; Janko, K.; Kohout, J.; Kostov, V.; Šanda, R. Genetic structure and distribution of Barbatula bureschi (Balitoridae, Nemacheilinae) and its phylogenetic position with respect to other European stone loaches. Folia Zoologica. 2008, vol. 57, no. 1-2, s. 111-119. ISSN 0139-7893

Články v recenzovaných časopisech

ANDĚRA, M.; ČERVENÝ J. Změny v rozšíření králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) na území České republiky. Lynx, n. s. 2008, vol. 39, no. 1, 1-53. ISSN 0024-7774

Anděra, M.; Zbytovský, P. Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině. Acta rerum naturalium. 2008, vol. 4: 97–104. ISSN 1803-1587

Benda, P.; Dietz, C.; Andreas, M.; Hotový, J.; Lučan, R. K.; Maltby, A.; Meakin, K.; Truscott, J.; Vallo, P. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 6. Bats of Sinai (Egypt) with some taxonomic, ecological and echolocation data on that fauna. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 2008, vol. 72, no. 1–2, s. 1–103. ISSN 1211-376X

BENDA, P.; MLÍKOVSKÝ, J. Nomenclatural notes on Asian forms of bats of the genus Barbastella (Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae). Lynx, n.s. 2008, vol. 39, no. 1, 31-46. ISSN 0024-7774

BOGUSH, P.; DVOŘÁK, L.; HLAVÁČ, J. Č. Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách. Malacologica Bohemoslovaca. 2008, vol. 7, s. 33-46. ISSN 1336-6939

Gvoždík, V. Dipsadoboa underwoodi Rasmussen, 1993 – Underwood’s Rear-fanged Tree-Snake; Geographical distribution in Cameroon. African Herp News. 2008, vol. 45, s. 23-25.

HLAVÁČ, J. Nález kelnatky (Mollusca – Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ). Archeologické rozhledy. 2008, vol. 60, no. 2, s. 309. ISSN 0323-1267

KARAMI, M.; HUTTERER, R.; BENDA, P.; SIAHSARVIE, R.; KRYŠTUFEK, B. Annotated check-list of the mammals of Iran. Lynx, n.s. 2008, vol. 39, no. 1, 63-102. ISSN 0024-7774

MLÍKOVSKÝ, J. Middle Pleistocene birds from Petralona K-23, Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 2008, vol. 71, 193-195. ISSN 1211-376X

MORAVEC, J. Obojživelníci a plazi Pelhřimovska. Acta rerum naturalium. 2008, vol. 3, s. 3746. ISSN 1803-1587

Moravec, J.; hme, W. First record of Riopa haroldyoungi from Laos. Herpetology Notes. 2008, vol. 1, s. 9–10. ISSN 2071-5773

Uhrin, M.; Benda, P.; Obuch, J.; Danko, Š. Myotis blythii in Slovakia: distribution status and notes on ecology and population trends. Lynx, n.s. 2008, vol. 39, no. 1, 153-190. ISSN 0024-7774

Uhrin, M.; Benda, P.; Balázs, C.; Obuch, J. Netopiere (Chiroptera) Cerovej vrchoviny (stredné Slovensko). Vespertilio. 2008, vol. 12, 49-74. ISSN 1213-6123

VALLO, P.; GUILLÉN-SERVENT, A.; BENDA, P.; PIRES, D. B.; KOUBEK, P. Variation of mitochondrial DNA in the Hipposideros caffer complex (Chiroptera: Hipposideridae) and its taxonomic implications. Acta Chiropterologica. 2008, vol. 10, no. 2, 193-206. ISSN 1508-1109

ŽÁK, K.; SCHMELZOVÁ, R.; HLAVÁČ, J.; GOTTFRIED, L.; URBÁNEK, R.; BRUTHANS, J.; SVĚTLÍK, I.; MAJER, M. Mlýn v Kodě – přírodovědné, historické a technické aspekty. Český kras. 2008, vol. 34, s. 5-20.

Kapitola v knize

MLÍKOVSKÝ, Jiří. Holub doupňák Columba oenas. Holub hřivnáč Columba palumbus. Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto. Hrdlička divoká Streptopelia turtur.In CEPÁK, J.; KLVAŇA, P.; ŠKOPEK, J.; SCHRÖPFER, L.; JELÍNEK, M.; HOŘÁK, D.; FORMÁNEK, J.; ZÁRYBNICKÝ, J. (eds.). Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Praha : Aventinum. 2008, s. 227-235. ISBN 978-80-86858-87-6

MORAVEC, Jiří.; ŠVECOVÁ, Blanka. Sbírka želv, krokodýlů a haterií v Národním muzeu v Praze. In MORAVEC, Jiří. České názvy živočichů VII. Plazi (Reptilia) 1. Želvy (Testudines), krokodýli (Crocodylia), haterie (Rhynchocephalia). Praha : Národní muzeum, 2008, s. 30–36. ISBN 978-80-7036-251-8

Antropologické oddělení

Články v recenzovaných časopisech (SCI-impakt)

KUJANOVA, M.; Bigoni, L.; Velemínská, J.; Velemínský, P.: Limb Bones Asymmetry and Stress in Medieval and Recent Populations of Central Europe (CZ). International Journal of Osteoarchaeology 2008, vol. 18, 5: 476-491.

Velemínská, J.; Brůžek J.; Velemínský, P.; Bigoni, L.; Šefčáková, A. ; Katina, S. Variability of the Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov (the Czech Republic): craniometric comparison with recent human standards. HOMO-Journal of Comparative Biology 2008, vol. 59, 1: 1-26. ISSN 0018-442X

Článek v recenzovaném časopisu

Šefčáková, A.; Katina, S.; Brůžek, J.; Velemínská, J.; Velemínský, P. Neskoromladopaleolitická lebka z Moče (južné Slovensko): porovnanie s recentnou populáciou pomocou geometrickej morfometrie. Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovenici. 2008, vol. 54, s. 3 – 13. ISSN 0139-5424; ISBN 978-80-8060-214-7

Článek v odborném periodiku

Vlček, E., Kuželka, V.: Poutní místo Filipov a Magdaléna Kade očima antropologů. Děčínské vlastivědné zprávy. 2008, vol. 18 / 1, s. 3 -16. ISSN 1212-6918

Kapitola v knize

Bejdová, Š.; Velemínský, P.: Zdravotní stav chrupu populace knovízské kultury. In BENEŠ, J.; Pokorný, P. (eds.) Bioarcheologie v České republice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Archeologický ústav AV ČR, 2008, s. 241-265. ISBN 978-80-7394-026-3; ISBN 978-80-86124-72-8

Brůžek, J.; Velemínská, J.; Velemínský, P.:. Paleodemographic Indicators and Current Paleoanthropological Methods as Applied to the Předmostí Sample. In VELEMÍNSKÁ, J.; BRŮŽEK; J. (eds): Early Modern Humans from Předmostí near Přerov. A new reading of old documentation. Praha: Academia, 2008, 59-73. ISBN 978-80-200-1586-0

Černý, V.; Velemínský, P.; Brůžek J.; Stránská, P.: Antropologie holecenních populací. In KUNA, M. (ed.): Archeologie pravěkých Čech I. Pravěký svět a jeho poznání. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2007, s. 68-75. ISBN 978-80-86124-71-1

Velemínská, J.; Brůžek, J.; Velemínský, P.: The human Finds from Předmostí: Documentation and Catalogue of the Glass Plate Negatives. In VELEMÍNSKÁ, J.; BRŮŽEK; J. (eds): Early Modern Humans from Předmostí near Přerov. A new reading of old documentation. Praha: Academia, 2008, 45-57. ISBN 978-80-200-1586-0

Velemínská, J.; Brůžek, J.; Velemínský, P.: Variability in the Upper Paleolithic Skulls from Předmostí: Comparisons with Populations Inhabiting Bohemia and Moravia from Prehistory to the Present. In VELEMÍNSKÁ, J.; BRŮŽEK; J. (eds): Early Modern Humans from Předmostí near Přerov. A new reading of old documentation. Praha: Academia, 2008, 75-86. ISBN 978-80-200-1586-0

Velemínský, P.; Brůžek, J.; Velemínská, J.; Katina S. Non-metric traits in the Gravettian human population sample from Předmostí. In VELEMÍNSKÁ, J.; BRŮŽEK; J. (eds): Early Modern Humans from Předmostí near Přerov. A new reading of old documentation. Praha: Academia, 2008, 113-124. ISBN 978-80-200-1586-0

Články ve sborníku

Dobisíková, M. Antropologické posouzení hrobů z mladší doby bronzové. Příspěvky z IX. Konference doba popelnicových polí a doba halštatská. (Bučovice 3.-6.10.2006). Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 205-208 ISBN 978-80-254-0954-1

Dobisíková, M,; Hložek, J.; Likovský, J.: Sídliště z mladší doby bronzové na katastru obce Tuchoměřice okr. Praha-západ. Příspěvky z IX. konference doba popelnicových polí a doba halštatská.(Bučovice 3.-6.10.2006). Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 281-301. ISBN 978-80-254-0954-1

Kuželka, V. Antropologický rozbor žárových hrobů z Turnova z polohy  "V zátiší". Archeologie ve středních Čechách. 2008, vol. 12. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, s. 379 – 383. ISBN 978-80-86756-16-5; ISSN 1214-3553

Špaček, J.; Bouzek, J.; Koutecký, D.; Kyselý, R.; Stloukal, M. Nález kultovního objektu z Květnice, okr. Praha-východ. Archeologie ve středních Čechách 2008, vol. 12.. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, s. 253-277. ISBN 978-80-86756-16-5; ISSN 1214-3553

Velemínský, P. Lidské kosterní pozůstatky z hrobu kultury se šňůrovou keramikou z Krabčic, okr. Litoměřice. In TREFNÝ, M.; KOVÁŘOVÁ, T. (ed.) Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Krabčic, okr. Litoměřice. Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003-2008, 2008, s. 63-64. ISBN 978-80-86531-05-2

Smrčka, V.; Kuželka, V.; Povýšil, C.: Osteomyelitis v paleopatologickém materiálu. Pohybové ústrojí, pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, 2008, vol.15 / suppl., s. 152 – 157. ISSN 1212-4575

Smrčka, V., Kuželka, V., Povýšil, C.: Revmatická artritida v paleopatologickém materiálu. Pohybové ústrojí, pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2008, vol. 15 / suppl. s. 330 - 332 ISSN 1212-4575

Kroužkovací stanice

Monografie

CEPÁK, J.; KLVAŇA, P.; ŠKOPEK, J.; SCHROPFER, L.; JELÍNEK, M.; HOŘÁK, D.; FORMÁNEK, J.; ZÁRYBNICKÝ, J.: Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Aventinum, Praha 2008, 606 s. ISBN 978-80-86858-87-6

Článek v recenzovaných časopisech (SCI-impakt)

HOŘÁK, D.; KLVAŇA, P.; ALBRECHT, T.: Why there is no negative correlation between egg size and number in the Common Pochard? Acta oecologica 2008, vol 33: 197–202. ISSN 1146-609X

Články v recenzovaných časopisech

HOŘÁK, D.; KLVAŇA, P.: An observation on conspecific egg adoption during a parasitic event in the Tufted Duck (Aythya fuligula). Sylvia 2008, vol 44: 63-66, ISSN 0231-7796

CEPÁK J.; KLVAŇA P.: Zpráva Kroužkovací stanice NM za rok 2007. Kroužkovatel 2008, vol. 6: 1-52, ISSN 1803-1552

Zpět na Přírodovědecké muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů