EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Náprstkovo muzeum - Publikace za rok 2013

 

DUFKOVÁ, M. Nubia in Greek literary sources. In: Eirene. Studia graeca et latina, vol. 49, no. 1-2, s. 23-32,ISSN 0046-1628.
GATZSCHE, A. Case study of an open source application for 3D acquisition of archaeological structures at the archaeological site Wad Ben Naga. In: Der Antike Sudan. Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e. V, 2013, no. 24, s. 125-134, ISSN 0945-9502.
GAUDEKOVÁ, H. Nuances of Beauty – Yoshitoshi’s Concept of Women as a Reflection of Contemporary Society. In: Annals of the Náprstek Museum, 2013, vol. 34, no. 1, s. 43-59, ISSN 0231-844X.
HEROLDOVÁ, H. "New China" and an old-fashioned collector: Václav Stejskal´s collection in the 1950s. In: Journal of the History of Collections, 2013, ISSN: 1477-8564.
HEROLDOVÁ, H. Sober Luxury: Three Examples of Late Kesi Silk Tapestries in the Náprstek Museum. In: Annals of the Náprstek Museum, 2013, vol. 34, no. 2, s. 19-29, ISSN 0231-844X.
KRAEMEROVÁ, A. – GAUDEKOVÁ, H. Buddhist Art Objects in the Japanese Collection of the Náprstek Museum, Prague. In: Japanese Collections in European Museums, Vol. IV: Buddhist Art, 2013, s. 243-258, ISBN 978-3-936366-44-0.
KRAEMEROVÁ, A. – GAUDEKOVÁ, H. Playing all day long. Praha: Národní muzeum, 2013, 159 s. ISBN 978-80-7036-389-8.
MYNÁŘOVÁ, J. – ONDERKA, P. – PODHORNÝ, R. – VRTAL, V. Poklady starého Egypta. Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2013, 119 s.  ISBN 978-80-85037-67-8.
NOVÁK, V. – JANEČEK, L. Nález stříbrné sásánovské mince Péróze z Rohatce (okr. Hodonín). In: Numismatické listy, 2013, vol. 68, no. 3-4, s. 123-125, ISSN 0029-6074.
NOVÁK, V. – PAGHAVA, I. Georgian Coins in the Collection of the National Museum-Náprstek Museum in Prague. In: Annals of the Náprstek Museum, 2013, vol. 34, no. 2, s. 41-82, ISSN 0231-844X.
NOVÁK, V. Svědek jihokaspických mocenských bojů 10. století nalezený na moravské půdě: Zijárovský mincovní zlomek v nálezu z Popůvek. In: Peníze v proměnách času. Acta Numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae, 2013, s. 10-11, ISBN 978-80-86840-54-3.
ONDERKA, P. – VRTAL, V. – DAŠKOVÁ, J. – DUFKOVÁ, M. – GATZSCHE, A. – JOHN, R. – SPINDLER, E. – VACEK, F. Wad Ben Naga 1821–2013. Praha: Národní muzeum, 2013, 143 s. ISBN 978-80-7036-401-7.
ONDERKA, P. – VRTAL, V. – DAŠKOVÁ, J. – VACEK, F. – GATZSCHE, A. Preliminary Report on the Fifth Excavation Season of the Archaeological Expedition to Wad Ben Naga. In: Annals of the Náprstek Museum, 2013, vol. 34, no. 2, s. 3-18, ISSN 0231-844X.
ONDERKA, P. Preliminary Report on the Fourth Excavation Season of the Archaeological Expedition to Wad Ben Naga. In: Annals of the Náprstek Museum, 2013, vol. 34, no. 1, s. 3-14, ISSN 0231-844X.
RYCHLÍKOVÁ, M. – RYCHLÍK, J. Kult sv. Cyrila a Metoděje a jeho nacionalizace v moderní době. In: Národopisná revue, 2012, no. 2, s. 75-82, ISSN 0862-8351.
RYCHLÍKOVÁ, M. Když exlibris promluví aneb stopy všední a nevšední paměti. In: Folia ethnographica, 2013, vol. 47, no. 2, s. 189-198, ISSN 0862-1209.
SECKÁ, M. Josefa Křížková Náprstková, Benefactress of the Museum. In: Annals of the Náprstek Museum, 2013, vol. 34, no. 2, s. 30-40, ISSN 0231-844X.
SECKÁ, M. Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur: 140 let. In: Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2013, no. 1, s. 17-29, ISSN 1803-0386.
SECKÁ, M. Průmyslové výstavy Vojty Náprstka. In: Člověk a stroj v české kultuře 19. století, 2013, s. 74-80, ISBN 978-80-200-2232-5.
ŠÁMAL, M. – ŠEJBL, J. – JŮN, L. – NOVOZÁMSKÁ, M. – VÁVROVÁ, P. Fotodokumentace Holubovy africké výstavy v Praze. Konzervace, digitalizace a prezentace fotografií. In: Historická fotografie, 2013, vol. 12, s. 20-27, ISSN 1213-399X.
ŠÁMAL, M. Emil Holub. Cestovatel, etnograf, sběratel. Praha: Vyšehrad, 2013, 463 s. ISBN 978-80-7036-375-1.
ŠÁMAL, M. Policejní výslech Dr. Emila Holuba. In: Paginae historiae: sborník Státního ústředního archivu v Praze, 2013, vol. 21, no. 2, s. 322-333, ISSN 1211-9768.
NOVÁK, V., Raně středověké moravskoslezské mincovní nálezy: Polská stopa. In: Tradice a inovace v kulturách starého Východu. Sborník materiálů z XIII. kolokvia Orientalia Antiqua Nova (ed. L. Pecha), Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2013, CD-ROM, 17–26, 10 s. ISBN: 978-80-261-0332-5.
POSPÍŠILOVÁ, D., Aplikace exaktních metod při určování kovových předmětů z Indie, Blízkého východu a Střední Asie. In: Tradice a inovace v kulturách starého Východu. Sborník materiálů z XIII. kolokvia Orientalia Antiqua Nova (ed. L. Pecha), Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2013, CD-ROM, s. 27–31, 5 s. ISBN: 978-80-261-0332-5.

 

Zpět na Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů