EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Náprstkovo muzeum - Publikace za rok 2012

BAĎUROVÁ, M. Ethnographic collection of Alberto Vojtěch Frič in the Náprstek Museum. In: Annals of the Náprstek Museum, 2012, vol. 33, no. podzim, s. 5-50, ISSN 0231-844X.
BAĎUROVÁ, Monika. Neposvěcené sňatky. In: Svatební rituály u nás a ve světě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 107-118, ISBN 978-80-7106-229-5.
GAUDEKOVÁ, Helena; KRAEMEROVÁ, Alice. Buddhové, bódhisattvové a božstva. Praha: Národní muzeum, 2012, 157 s., ISBN 978-80-7036-334-8.
HEROLDOVÁ, Helena. Hodná a pracovitá. In: Svatební rituály u nás a ve světě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 132-153, ISBN 978-80-7106-229-5.
JIROUŠKOVÁ, Jana. Tučná nevěsta – záruka spokojeného manželství. In: Svatební rituály u nás a ve světě. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2012, s. 61-79, ISBN 978-80-7106-229-5.
JIROUŠKOVÁ, Jana; DEL GIZZO, Barbara; MARCHESI, Marco. Otherness as a Way of Live. In: Adaptability as a Consequence of Ethnomobility. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 42-80, ISBN 978-80-7036-368-3.
KLÁPŠŤOVÁ, Kateřina. Nepřeberné způsoby soužití muže a ženy. Severní Amerika. In: Svatební rituály u nás a ve světě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 87-106, ISBN 978-80-7106-229-5.
KRAEMEROVÁ, A.; GAUDEKOVÁ, H. Decadent Eccentric and Poetic Moon-Viewer. In: Annals of the Náprstek Museum, 2012, vol. 33, no. podzim, s. 51-84, ISSN 0231-844X.
KRAEMEROVÁ, Alice. Nevěsta s černými zuby. In: Svatební rituály u nás a ve světě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 231-250, ISBN 978-80-7106-229-5.
NOVÁK, Vlastimil. Silver fragments of unique Buyid and Hamdanid coins and their role in the Kelč hoard (Czech Republic). In: The International Numismatic Council. Glasgow: The International Numismatic Council, 2011, s. 1862-1868.
NOVÁK, Vlastimil. Nové nálezy tureckých mincí z území Čech, Moravy a Slovenska. In: Západočeská univerzita v Plzni. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 101-103.
NOVÁK, Vlastimil. Raně středověký hromadný nález zlomkového stříbra z Kelče na Moravě s fragmenty islámských mincí. In: Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a novověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2008, s. 158-159, ISBN 978-80-7308-262-8.
ONDERKA, P. Preliminary Report on the Third Excavation Season of the Archaeological Expedition to Wad Ben Naga. In: Annals of the Náprstek Museum, 2012, vol. 33, no. podzim, s. 117-134, ISSN 0231-844X.
ONDERKA, Pavel. The Tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago. Praha: Národní muzeum, 2009, 144 s. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae 5, ISBN 978-80-7036-256-3.
ONDERKA, Pavel. Egyptské mumie v českých sbírkách. In: Ve stínu pyramidy. Příběhy moravskotřebovské mumie. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 5-32, ISBN 978-80-7036-354-6.
ONDERKA, Pavel. Moravskotřebovská mumie a egyptologové. In: Ve stínu pyramidy. Příběhy moravskotřebovské mumie. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 39-46, ISBN 978-80-7036-354-6.
ONDERKA, Pavel; BUČIL, Jiří; OKTÁBCOVÁ, Lubica; PEČENÝ, Jakub. Moravskotřebovská mumie ve dvojité rakvi. In: Ve stínu pyramidy. Příběhy moravskotřebovské mumie.Praha: Národní muzeum, 2012, s. 47-52, ISBN 978-80-7036-354-6.
ONDERKA, Pavel; DULÍKOVÁ, Veronika. Obal na mumii ze sbírky Marie Stony. In: Ve stínu pyramidy. Příběhy moravskotřebovské mumie. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 93-94, ISBN 978-80-7036-354-6.
POSPÍŠILOVÁ, Dagmar; HEJZLAROVÁ, Tereza. Czech Travellers and Collectors in Central Asia. Collections of the National Museum - Náprstek Museum, Prague. Praha: Národní muzeum, 2012, 136 s. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae 16, ISBN 978-80-7036-369-0.
RYCHLÍKOVÁ, M. Neděle – den sváteční. In: Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae), 2012, vol. 46, no. 1, s. 93-98, ISSN 0862-1209.
SECKÁ, M. Pedagogické snahy Vojty Náprstka. In: Speciální pedagogika, 2012, no. 2, s. 139-145, ISSN 1211-2720.
SECKÁ, M. Lásky Ferdinanda Pravoslava Fingerhuta Náprstka. Kultura a strava české vlastenecké společnosti 2. poloviny 19. století pohledem Náprstkova deníku. In: Český lid, 2012, vol. 99, no. 3, s. 319-337, ISSN 0009-0794.
SECKÁ, Milena. Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti. Praha: Národní muzeum, 2012, 347 s., ISBN 978-80-7036-366-9.
SECKÁ, Milena. Vojta Náprstek – tanečník. In: Východočeské muzeum v Pardubicích. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2012, s. 63-71.
TODOROVOVÁ, Jiřina. Obřadní tance indiánů Hopi na fotografiích E.St.Vráze. In: Východočeské muzeum v Pardubicích. Pardubice: Východočeském muzeum v Pardubicích, 2012, s. 177-184.
VRTAL, Vlastimil. 22. dynastie. In: Ve stínu pyramidy. Příběhy moravskotřebovské mumie. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 59-68, ISBN 978-80-7036-354-6.

Zpět na Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů