EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

2011

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, přehled publikací za rok 2011

Baďurová, M.; Božoňová, P.; Filák-Müldnerová, J.; Heroldová, H.; Hrušková, K.; Jiroušková, J.; Klápšťová, K.; Kraemerová, A.; Nový, P.; Pecha, L.; Sandrová, H.; Šintrůčková, Š.; Zach, F. Albert Sachse´s Collection in the National Museum. Praha: Národní muzeum, 2011, 205 s., Editio Monographica Musei Nationalis Pragae vol. 12. ISBN: 978-80-7036-318-8.

Benda, P.; Božoňová, P.; Ekrt, B.; Jiroušková, J.; Kandert, J.; Mlíkovský, J.; Moravec, J.; Pecha, L.; Robovský, J.; Šámal, M.; Šanda, R.; Zach, F. Emil Holub´s Collection in the National Museum. Praha: Národní muzeum, 2011, 208 s., Editio Monographica Musei Nationalis Pragae vol. 13. ISBN: 978-80-7036-329-4.

Dufková, M.; Onderka, P. Preliminary Report on the First Excavation Season of the Archaeological Expedition to Wad Ben Naga. Annals of the Náprstek Museum. 2011, vol. 32, s. 39-54. ISSN: 0231-844X.

Filák-Müldnerová, J. Josef Wünsch – cestovatel. Praha: Národní muzeum, 2011, 192 s. ISBN: 978-80-7036-321-8.

Heroldová, H. Rank Badges from the Chinese Collection of the Náprstek Museum. Annals of the Náprstek Museum. 2011, vol. 32, s. 87–138. ISSN: 0231-844X.

Heroldová, H. The Exotic Salon of the Master of the House: The History of the Václav Stejskal Collection. Praha: Národní muzeum, 2011, 140 s. ISBN: 978-80-7036-307-2.

Chovaneček, J.; Todorovová, J. Kolem světa. Sbírka fotografií z cest Josefa Kořenského v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Praha: Národní muzeum, 2011, 140 s. ISBN: 978-80-7036-300-3.

Klápšťová, K. The Mexican Collections in the Náprstek Museum as the Witnesses of History. Annals of the Náprstek Museum. 2011, vol. 32, s. 3–14. ISSN: 0231-844X.

Klimtová, Z.; Pospíšilová, D. Otokar Feistmantel (1848–1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum, Prague Praha: Národní muzeum, 2011, 238 s., Editio Monographica Musei Nationalis Pragae vol. 10. ISBN: 978-80-7036-314-0.

Kraemerová, A. The Japanese Collection of Václav Stejskal. Annals of the Náprstek Museum. 2011, vol. 32, s. 15–32. ISSN: 0231-844X.

Novák, V.; Broome, M. A Survey of the Coinage of the Seljuqs of Rum. London: Royal Numismatic Society, 2011, 400 s. ISBN: 0-901405-54-X.

Novák, V.; Videman, J. Nález zlomku osmanské stříbrné pozlacené mince od Vrchoslavic (okr. Prostějov). Numismatické listy. 2011, vol. 66, no. 1, s. 36–40. ISSN: 0029-6074.

Novák, V.; Videman, J. Nový nejjižněji položený poklad mincí a zlomkového stříbra z 10. století nalezený na střední Moravě. Peníze v proměnách času VIII. Ostrava: MARQ, 2011, s. 17–19. ISBN: 978-80-86840-55-0.

Novák, V.; Kolbas, J.; May, T. Anatolian Early 14th century Coin Hoard. Praha: Národní muzeum 2011, 111 s., Editio Monographica Musei Nationalis Pragae vol. 9. ISBN: 978-80-7036-305-8.

Onderka, P. Preliminary Report on the Second Excavation Season of the Archaeological Expedition to Wad Ben Naga. Annals of the Náprstek Museum. 2011, vol. 32, s. 55–70. ISSN: 0231-844X.

Pospíšilová, D. K problematice zpracování nejstarších muzejních sbírek. Nové skutečnosti v identifikaci indické sbírky Otokara Feistmantela. In Orientalia Antiqua Nova XI. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, s. 139–148. ISBN: 978-80-261-0037-9.

Pospíšilová, D. Unusual Vessel from the Islamic metal Collection of the Náprstek Museum. Annals of the Náprstek Museum. 2011, vol. 32, s. 71–86. ISSN: 0231-844X.

Rychlíková, M. Životní anabáze jednoho krajana. Ludvik Feigl – Čech známý neznámý. Praha: Národní muzeum, 2011, 118 s. ISBN: 978-80-7036-304-1.

Secká, M. Milwaukie Flug-Blätter – první krajanský tisk. Brno: Vědecká knihovna v Olomouci, 2011, s. 163–167. ISBN: 978-80-7053-292-8.

Secká, M. Skalná a její poválečná historie v zrcadle národnostních a etnografických poměrů. In Skalná – Wildstein – Vildštejn. Cheb: Muzeum Cheb, 2011, s. 173–177. ISBN: 978-80-85018-75-2.

Secká, M. Vojta Náprstek. Vlastenec, sběratel, mecenáš. Praha: Vyšehrad, 2011, 201 s. ISBN: 978-80-7429-173-9.

Součková-Siegelová, J. Geschenk oder Geschäft? Wovon zeugt die ägyptisch-hethitische Korrespondenz. In Times, Signs and Pyramids. Studies in Honour of Miroslav Verner on the Occasion of His Seventieth Birthday. Praha: Český egyptologický ústav, 2011, s. 323–334. ISBN: 978-80-7308-257-4.

Součková-Siegelová, J. Steuer. E. Bei den Hethitern. In Reallexikon für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie XIII, Lfg. ½. Berlin: Walter de Gruyter, 2011, s. 175-176. ISBN: 978-3-11-026602-3.

 

Součková-Siegelová, J.; Tsumoto, H. Metals and Metalurgy in Hitttite Anatolia. In Insights into Hittite History and Archaeology. Leuven: Peeters Publishers, 2011, s. 275–300. ISBN: 978-90-429-2136-8.

Šámal, M. Ranlékař František Holub. Časopis lékařů českých. 2011, vol. 150, no. 11, s. 670–674. ISSN: 0008-7335.

Todorovová, J. Pozůstalost Josefa Kořenského v knihovně Náprstkova muzea. In Problematika historických a vzácných knižních fondů 2010. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2011, s. 11–17. ISBN: 978-80-7053-292-8.

Todorovová, J.; Olša, J. 1901 Photographs of Seoul by Enrique Stanko Vráz and other early Czech traveller´s view of Korea. Seoul: Seoul Museum of History, 2011, 237 s. ISBN: 978-89-91553-25-5.

Zpět na Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů