EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

2010

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, přehled publikací za rok 2010

HEJZLAROVÁ, T. The Ritual Equipment of a Female Shaman in Mongolia from the Collection of the Náprstek Museum. Annals of the Náprstek Museum. 2010, vol. 31, s. 3 - 22.

HEROLDOVÁ, H. Reputation and Oblivion: The History of Václav Stejskal´s Eastern Asia Collection. Annals of the Náprstek Museum. 2010, vol. 31, s. 23 - 36.

HEROLDOVÁ, Helena. Čína. Země hedvábí. Od starověku po současnost. Praha: Lidové noviny, 2010, 186 s. Dějiny odívání. ISBN 978-80-7422-028-9.

HEROLDOVÁ, Helena. Čínská výšivka. Praha: Grada Publishing, 2010, 112 s. Výtvarný kurz. ISBN 978-80-247-2635-9.

JIROUŠKOVÁ, Jana. Two Men at the Foot of Kilimanjaro . African Collections of Martin Lány and Hans Fuchs. Praha: Národní muzeum, 2010, 128 s. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae 8. ISBN 978-80-7036-273-0.

JIROUŠKOVÁ, Jana. Ethnographic Collection from the Sudan. In ONDERKA, P. (ed.). Sudan and the National Museum of the Czech Republic. Praha: Národní muzeum, 2010, 6

JIROUŠKOVÁ, Jana; PECHA, Lukáš. Zvukový archiv manželů Foitových. Praha: Národní muzeum, 2010, 168 s. ISBN 978-80-7036-277-8.

JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla; ONDERKA, Pavel. Travels of Czechoslovak Egyptologists to Egypt in the 1950s. In JŮNOVÁ MACKOVÁ, A.; ONDERKA, P. (eds.) Crossroads of Egyptology. The Worlds of Jaroslav Černý. Praha: Národní muzeum, 2010, s. 51-58. ISBN 978-80-7036-298-3

KLÁPŠŤOVÁ, K. Vojta Náprstek und die Dakota-Bisonrobe im Náprstek Museum Prag. Amerindian Research. 2010, vol. 5, no. 4, 215-224.

KLÁPŠŤOVÁ, Kateřina. Mexické sbírky Náprstkova muzea a lidová umělecká řemesla jako součást reprezentace nezávislého Mexika. In HINGAROVÁ, V.; KVĚTINOVÁ, S.; EICHLOVÁ, G. (eds.). Mexiko. 200 let nezávislosti. Červený Kostelec: P. Mervart, 2010, s. 421-423.

KLÁPŠŤOVÁ, Kateřina. Specifické rysy oblečení původních obyvatel Ameriky na příkladech ze sbírek NM – Náprstkova muzea. In Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně, 2010, s. 75-77, 90-91.

KLÁPŠŤOVÁ, Kateřina; KLOUŽKOVÁ, A.; NOVOTNÁ, M. Pigmenty mayských plastik ze sbírky Národního muzea. In Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Uherské Hradiště: Technické muzeum v Brně, 2010, s. 146-148.

KRAEMEROVÁ, A. Gejši a samurajové – herecké výkony na scéně života. Disk : časopis pro studium dramatického umění. 2010, no. 34, s. 138-141.

KRAEMEROVÁ, Alice. Gejša a samuraj / Geisha and samurai - katalog k výstavě. Praha: Národní muzeum, 2010, 108 s. ISBN 978-80-7036-287-7.

NOVÁK, Vlastimil. Detektory kovů jako nástroje revize nálezů mincí: Kelčský případ islámského stříbra. Acta Fakulty filozofické Západočeské university v Plzni. 2009, no. 2, s. 96 - 101.

NOVÁK, Vlastimil; BRAVERMANOVÁ, Milena. The Kelč Hoard revised: Fragments of Islamic Silver Coins. Praha: Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic p.r.i., Prague / Centre for Medieval Studies at the Academy of Sciences of the Czech Republic and Charles University in Prague, 2010, 116 s. Monumenta numismatica, vol. 1. ISBN 978-80-7007-324-7.

NOVÁK, Vlastimil; BRAVERMANOVÁ, Milena. Revize islámského zlomkového mincovního stříbra z nálezu v Kelči (okr. Valašské Meziříčí). In MILITKÝ, J.; SOMMER, P. (eds.). Numismatický sborník 23. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i./ Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy, 2009, s. 45 - 108. ISBN 978-80-7007-318-8.

ONDERKA, P. Three Coffins with Mummies from the Graeco-Roman Cemetery at Gamhud in the Collections of the Náprstek Museum - Preliminary Report. Annals of the Náprstek Museum. 2010, vol. 31, s. 75 - 88.

ONDERKA, P. Tšekkiläinen kaivausprojekti Wad Ben Nagassa, Sudanissa. In: Kirjuri. Kirjuri. 2010. no. 2, s. 11-15.

ONDERKA, Pavel. Josef Antonín Jíra a starověký Egypt. In Archaeologica Pragensia style='background:yellow'>. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2010, s. 443-456.

ONDERKA, Pavel; DITTERTOVÁ, Eva. Ancient Near East and Africa Department. In ONDERKA, P. (ed.). Sudan and the National Museum of the Czech Republic. Praha: Národní muzeum, 2010, s. 7-9.

POSPÍŠILOVÁ, D. K problematice zpracování nejstarších muzejních sbírek na příkladu sbírky Otokara Feistmantla– zakladatele indické sbírky. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, no. 4, s. 145 - 152.

POSPÍŠILOVÁ, Dagmar. Indická architektura. In Encyklopaedia Beliana zv.7. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2010, s. 33-35.

POSPÍŠILOVÁ, Dagmar; HLADKÁ, Ivana; JEZBEROVÁ, Anna. Pavel Durdík. Life and Work. Ethnological Collection from the Island of Nias. Praha: Národní muzeum, 2010, 120 s. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae 7. ISBN 978-80-7036-272-3.

POSPÍŠILOVÁ, Dagmar; KLIMTOVÁ, Zdenka. Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, 69 s. ISBN 978-80-7028-368-4.

POSPÍŠILOVÁ, Dagmar; KUHNT-SAPTODEWO, Sri; HESSER, Philipp. Sulawesi and beyond. The František Czurda Collection. Wien: Museum für Völkerkunde, Praha: Národní Muzeum, 2010, 140 s. ISBN 978-3-85497-189-4.

RYCHLÍKOVÁ, M. Ludvík Feigl – Čech známý i neznámý. Národopisná revue. 2010, no. 20, s. 54 - 59.

RYCHLÍKOVÁ, M. Fenomén domova. Folia Ethnographica. 2010, vol. 44, no. 1, s. 3-13.

RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna. Dotyky těla a vody v lidové kultuře. In TARCALOVÁ, L. (ed.). Tělo jako kulturní fenomén. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2010, s. 107-114.

SECKÁ, Milena. Přednášky Jana Evangelisty Purkyně o medicíně pro ženy. In PETRASOVÁ, T.; MACHALÍKOVÁ, P. (eds.). Tělo a tělesnost v české kultuře. Praha: Academia, 2010, s. 36-45.

SECKÁ, Milena. Vykročte pravou! Aneb co svazuje naše nohy. In TARCALOVÁ, L. (ed.). Tělo jako kulturní fenomén. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2010, s. 93-97.

SOUČKOVÁ, Jana. Edikt von Tuthaliia IV. zugunsten des Kults des Wettergottes von Nerik. In KLINGER J.; RIEKEN, E.; RÜSTER Ch.( eds.). Investigationes Anatolicae. Wiesbaden: Harrassowitz, 2010, s. 279-300. Studien zu den Boazköy-Texten 52. ISBN 978-3-447-06383-8. ISSN 1613-5628.

TODOROVOVÁ, J.; KANDERT, J. Sojourn of Enrique Stanko Vráz on the Gold Coast. Annals of the Náprstek Museum. 2010, vol. 31, s. 37 - 54.

TODOROVOVÁ, Jiřina. Dvojí pohled cestovatele a fotografa Richarda Štorcha na ženské tělo. In TARCALOVÁ, L. (ed.). Tělo jako kulturní fenomén. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2010, s. 279 - 281.

TODOROVOVÁ, Jiřina. Photographs of Bedřich Machulka. In ONDERKA, P. (ed.). Sudan and the National Museum of the Czech Republic. Praha: Národní muzeum, 2010, s. 3-5.

 

Zpět na Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů