EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

2009

HEROLDOVÁ, Helena. Šťastné roucho Václava Stejskala. In Slobodník, Martin (ed.) Univerzita Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009, s. 253 - 262.

HEROLDOVÁ, Helena. Dva světy, jež se nikdy nesejdou. Román-chinoiserie Síny Drahorádové-Lvové. In Po stopách krajanů ve starém Orientu. Soubor studií. Praha: Česká orientalistická společnost, 2009, s. 120 - 127.

JIROUŠKOVÁ, Jana. Africká sbírka, František Vladimír Foit. Praha: Národní muzeum, 2009, 280 s. ISBN 978-80-7036-261-7.

JIROUŠKOVÁ, Jana. Julius Zeyer, sběratel orientálního umění. In Adela. Plzeň: Adela, 2009, s. 174 - 180.

KLÁPŠŤOVÁ, Kateřina. Hory v kulturách domorodé Mezoameriky. In Archeologický ústav AV ČR. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2005, s. 163 - 171.

KLÁPŠŤOVÁ, Kateřina. Tulení oděvy z Labradoru v Náprstkově muzeu. In Rajchard, J., Plsová, M., Marcinová, M. eds.Tribun EU. Brno: Tribun EU, 2009, s. 43 - 47.

MALINA, Jaroslav; SOUČKOVÁ, Jana; NOVÁK, Vlastimil. Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 303 s. Kniha obsahuje pouze ukázky hesel. Kompletní slovník s 20000 hesly je na přiloženém CD ISBN 978-80-7204-560-0.

MÜLLEROVÁ, Petra. Čeští sběratelé a tradiční vietnamské umění. Praha: Národní muzeum, 2009, 208 s. ISBN 978-80-7036-268-6.

NOVÁK, Vlastimil. Metodologické problémy starších nálezů orientálních mincí v Českých zemích: Kelčský případ. In Adela. Plzeň: Adela, 2008, s. 284 - 299.

ONDERKA, P. Special Feature of Two Tombs from the Reign of Unis. Annals of the Náprstek Museum. 2009, vol. 30, s. 91 - 108.

ONDERKA, Pavel. The Tomb of Unisankh at Saqqara and Chicago. Unis Cemetery North-West II. Praha: Národní muzeum, 2009, 144 s. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae, no. 5. ISBN 978-80-7036-256-3.

ONDERKA, Pavel; TOIVARI, Jaana. Egypt! The 40th Anniversary Exhibition of the Finnish Egyptological Society 15.5.-13.9.2009. Vammala, Finsko: The Finnish Egyptological Society, 2009, 88 s. ISBN 978-951-96842-8-4.

POSPÍŠILOVÁ, D. The Náprstek Museum's Indonesian Collections and their Collectors. Indonesia and the Malay World. 2009, vol. 37, no. 108, s. 125 - 146.

RYCHLÍKOVÁ, M. Liebigs Fleischextrakt. Liebigs chromlithographische Werbebilder in der Bibliothek des Náprstek-Museums in Prag. Annals of the Náprstek Museum. 2009, vol. 30, s. 19 - 43.

RYCHLÍKOVÁ, M. Recepty Liebigsfleisch-Extract. Reklamní chromolitografické obrázky v knihovně Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Národopisná revue. 2009, vol. 19, no. 3, s. 191 - 194.

RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna. Liebig Company tresť z masa. Reklamní chronolitografické obrázky v knihovně Náprstkova muzea v Praze. In Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Krajským muzeem Karlovarského kraje, Muzeem Cheb. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Krajským muzeem Karlovarského kraje, Muzeem Cheb, 2009, s. 48 - 52.

SOUČKOVÁ, Jana. Schmuck. B. Bei den Hethitern. In Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie XII, sv. 3/4. Berlín: Walter de Gruyter, 2009, s. 52 - 56.

ŠÁMAL, M. Vnímání krajiny v pramenech osobní povahy na příkladu Zdenky Braunerové (1858 – 1934). Sborník Historická geografie. 2009, vol. 35, no. 1, s. 309 - 322.

ŠEJBL, Jan. Hledání ztraceného ráje. A. V. Novák. In Po stopách krajanů ve starém Orientu. Soubor studií. Praha: Česká orientalistická společnost, 2009, s. 86 - 103.

TODOROVOVÁ, J. „Není pro mne více návratu do Afriky...“ Korespondence Bedřicha Machulky a Adolfa Schwarzenberga. Český lid. 2009, vol. 96, no. 1, s. 71 - 86.

TODOROVOVÁ, Jiřina. Fotografická pozůstalost cestovatele Bedřicha Machulky. Praha: Národní muzeum, 2009, 120 s. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae, no. 6. ISBN 978-80-7036-236-5.

Zpět na Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů