EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

2008

Monografie

JIROUŠKOVÁ, Jana; PECHA, Lukáš. Angolská kultura ve sbírkách Náprstkova muzea. Praha: NM a MZV ČR, 2008, 80 s. ISBN 978-80-7036-241-9.

JIROUŠKOVÁ, Jana; PECHA, Lukáš. Julius Zeyer, sběratel. Collector. Praha: NM, 2008, 226 s. ISBN 978-80-7036-254-9.

KANDERT, Josef. Personalities of African Collecting in the Czech Lands in the Times of the Habsburk Monarchy (16th century-1918). Collections of the Historical Museum and the Náprstek Museum of the National Museum. Praha: Národní muzeum, 2008, 128 s. EMMNP, 4. ISBN 978-80-7036-253-2

KRAEMEROVÁ, Alice. Ósacký dřevořez. Praha: Národní muzeum, 2008. CD-ROM, 100 s. rkp. a 538 obr. reprodukcí. ISBN 978-80-7036-242-6.

MÜLLEROVÁ, Petra. Příběh tonkinského dřevořezu /The Story of the Tonkin Prints. Praha: Dauphin, 2008, 185 s., 125 autorských fotografií. ISBN 978-80-7272-141-2

JEZBEROVÁ, Anna; HLADKÁ, Ivana. Nias. Ostrov předků a mýtů / The Island of Ancestors and Myths Pavel Durdík a jeho sbírky v Náprstkově muzeu / Pavel Durdík and his Collection in the Náprstek Museum, Prague. Praha: Národní muzeum, 2008. CD-ROM, 125 s. rkp., 833 obr. ISBN 978-80-7036-252-5.

Články v recenzovaných časopisech

KRAEMEROVÁ, A. Report on War Prints in the Japanese Collection of the Náprstek Museum. Annals of the Náprstek Museum 2008, vol. 29, s. 77–85. ISSN 0231-844X

MÜLLEROVÁ, P. Pots from Tonkin. Annals of the Náprstek Museum 2008, vol. 29, s. 115–123. ISSN 0231-844X

NOVÁK, V. Nález turecké mince v Praze na Hradčanech. Numismatický sborník 2007, vol. 22, s. 260 – 266.

RYCHLÍKOVÁ, M. Die Geschichte des Exlibris im Allgemeinen und im Bibliotheksbestand des Náprstek-Museum. Annals of the Náprstek Museum 2008, vol. 29, s. 125–134. ISSN 0231-844X

RYCHLÍKOVÁ, M.; RYCHLÍK, J. Změny ve vazbách mezi Slováckem a Záhorím na slovensko- českém pomezí ve 20. století. Folia Ethnographica 2008, vol. 42, s. 93-105. ISSN 0862-1209.

Kapitola v knize

HEROLDOVÁ, Helena. Příběh jedněch botiček. In PETRBOK, V.; BLÁHOVÁ, K. (eds.) Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2008, s. 126 – 133. ISBN 978-80-200-1584-6.

KANDERT, Josef. African Sacral Kingship. In MACHALÍK, T.; ZÁHOŘÍK, J. (eds.) Viva Africa Pilsen: Dept. of Antropology FF ZCU, 2007, s. 151 – 154. ISBN 978-80-87025-17-8

KLÁPŠŤOVÁ, Kateřina. František Pospíšil a jeho přednášková a studijní cesta v USA /František Pospíšil and his Lecturing and Study trip to the USA. In DVOŘÁKOVÁ, H. (ed.) Hanák na Pacifiku. Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila./A man from Haná on the Pacifik Coast. The fergotten figure of František Pospíšil. Brno, 2008, s. 173 – 205. ISBN 978-80-7036-244-0

MÜLLEROVÁ, Petra. Cesty do Vietnamu ve 20. století. Sbírky Náprstkova muzea. In OBUCHOVÁ, L´. (ed.) Krajané ve starém Orientu. Praha: Česká orientalistická společnost, 2008, s. 69 – 73. (Orientalia Bohemica – české země a Orient 2). ISBN 978-87180-01-3

MÜLLEROVÁ, Petra.Vietnamské etnikum. In ŠIŠKOVÁ, T. (ed.) Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 2008 (2. aktualiz. vyd.), s. 134 - 146, 246 – 256. ISBN 978-80-7367-182-2

ONDERKA, Pavel. Jaroslav Černý. In ONDERKA, P.; MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ, P.; MYNÁŘOVÁ, J. (eds.) Objevování země na Nilu / Discovering the Land on the Nile. Praha: Národní muzeum, 2008, s. 16 – 17; Mastaba vezíra Ptahšepsese/Mastaba of the Vizier Ptahshepses, tamtéž, s. 32 – 33; Egyptské sbírky Národního muzea / Egyptian Collections of the National Museum, tamtéž, s. 51. ISBN 978-80-7036-245-7

POSPÍŠILOVÁ, Dagmar. Indonéské sbírky Náprstkova muzea a jejich sběratelé. In OBUCHOVÁ, L´. (ed.) Krajané ve starém Orientu. Praha: Česká orientalistická společnost, 2008, s. 74 – 91. (Orientalia Bohemica – české země a Orient 2). ISBN 978-87180-01-3

SECKÁ, Milena. Čechové mimo vlasť. In SECKÁ, M.; KŘESŤAN, J.; KAHUDA, J. (ed.) České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů. Praha: Národní archiv, 2007, s. 71 – 73. ISBN 978-80-86712-50-5.

SECKÁ, Milena. Exotika v knihovně Náprstkova muzea aneb Celý svět na stereoskopech. In PETRBOK, V.; BLÁHOVÁ, K. (eds.) Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2008, s. 87 – 90. ISBN 978-80-200-1584-6.

Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století (ed. V. Petrbok + K. Bláhová), Praha, Academia, 2008, s. 87 – 90. ISBN 978-80-200-1584-6

SOUĆKOVÁ, Jana. Polštář In ONDERKA, P.; MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ, P.; MYNÁŘOVÁ, J. (eds.) Objevování země na Nilu/Discovering the Land on the Nile. Praha: Národní muzeum, 2008, s. 58. ISBN 978-80-7036-245-7.

TODOROVOVÁ, Jiřina. Fotografie českých cestovatelů z Egypta v Náprstkově muzeu. In ONDERKA, P.; MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ, P.; MYNÁŘOVÁ, J. (eds.) Objevování země na Nilu/Discovering the Land on the Nile. Praha: Národní muzeum, 2008, s. 51 – 52 ISBN 978-80-7036-245-7.

Články ve sborníku

NOVÁK, Vlastimil. Nález seldžuckých a ílchánských stříbrných mincí z Anatólie. In PECHA, L. (ed.) Orientalia Antiqua Nova 7. Plzeň: Dryada, 2007, s. 147 – 149. ISBN 978-80-87025-13-0

NOVÁK, Vlastimil. Středověké mincovny ve válečném konfliktu: Anatolský případ. In GROSSMANNOVÁ, D.; KREJČÍK, T.; ŠTEFAN, J. (eds.) Peníze v proměnách času 6. Sborník mezinárodní konference v Hradci Králové nad Moravicí 9. – 11.5. 2007. Ostrava: Marq , 2008, s. 43 – 46. (Acta Numismatica Bohemiae, Moravice et Silesiae 12). ISBN 978-80-86840-38-3

ONDERKA, Pavel. Jaroslav Černý and the National Museum – A Preliminary report. In NAVRÁTILOVÁ, H.; HOLOUBEK, J.; OERTER, W. (eds.) Egypt and Austria 4, Crossroads / (Ägypten und Österreich 4, Begegungen. Praha: Set Out, 2008, s. 283-295. ISBN 978-80-86277-61-5

POSPÍŠILOVÁ, Dagmar. Muzejní sbírky jako pramen historie (na příkladu indické sbírky Náprstkova muzea). In PECHA, L. (ed.) Orientalia Antiqua Nova 7. Plzeň: Dryada, 2007, s. 191 – 198. ISBN 978-80-87025-13-0

SECKÁ, Milena. Božena Němcová v denících Vojty Náprstka. In ADAM R. (ed.) Božena Němcová - jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Sborník z mezinárodního kolokvia. Praha: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, 2007, s. 50 – 54. ISBN 978-80-7308-200-0.

SECKÁ, Milena. Anna Řeháková – turistka a spisovatelka. In SCHREIBEROVÁ, J. (ed.) Múzy na cestách. Praha: Památník národního písemnictví, 2007, s. 137 – 143. (Literární archiv. Sborník Památníku národního písemníctví, 39). ISBN 978-80-85085-80-8

SECKÁ, Milena. Náprstkova idea dívčího sirotčince v Praze: In HALÍŘOVÁ M. (ed.) Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29. – 30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice: Východočeské muzeum, 2008, s. 47 – 60. ISBN 978-80-87151-01-3

SOUČKOVÁ, Jana. Metals in Hittite Records. In YALÇIN, Ü.; ÖZBAL, H.; PAŞAMEHMETOĞLU, A. G. Ancient Mining in Turkey and Eastern Mediterranean. International Conference AMiTEM 2008, Ankara, 15.- 22.6.2008. Ankara: Atılım University, 2008, s. 43 – 56. ISBN 978-975-6707-20-3.

JURÁNKOVÁ, Hana. Restaurování a rekonstrukce vojenského tureckého sedla ze státního zámku Hluboká. In BERGER, I.; STÖHROVÁ, P.; ŘEZÁČOVÁ, E. (eds.) Sborník z Konference konzervátorů - restaurátorů 9.-11.9.2008 v Příbrami. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008 s. 33 – 35. ISBN 978-80-86413-49-5; ISSN 1801-1179

TODOROVOVÁ, Jiřina. Děti celého světa na fotografiích cestovatele Vráze. In HALÍŘOVÁ M. (ed.) Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29. – 30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice: Východočeské muzeum, 2008, s. 95 – 101. ISBN 978-80-87151-01-3

Zpět na Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů