EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Knihovna Národního muzea - Publikace za rok 2016

BROM, V. – ČERMÁK, V. – DRAGOUN, M. – EBERSONOVÁ, A. – HALAMA, O. – MAREK, J. – SIXTOVÁ, O. – SPURNÁ, K. – TIMOFEJEV, D. – VISI, T., Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 D, 1 E a 1 G, Praha, Národní muzeum – Scriptorium 2016, 373 s. ISBN: 978-80-7036-493-2 (Národní muzeum), 978-80-88013-36-5 (Scriptorium).

HESOVÁ, P., Fričova pařížská léta tučná i hubená. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 61, č. 1–2, s. 63–72, 10 s. ISSN 0036-5351.
 
KAŠPAROVÁ, J., Knihy Hanuše Jelínka a Boženy Jelínkové-Jiráskové v Knihovně Národního muzea v Praze. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 61, č. 1–2, s. 43–49, 7 s. ISSN 0036-5351.
 
KAŠPAROVÁ, J. – KONEČNÁ, J., Francouzské provenience v knihovně kritika a teoretika umění Karla Teiga v Knihovně Národního muzea. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 61, č. 1–2, s. 83–92, 10 s. ISSN 0036-5351.
 
KAŠPAROVÁ, J. – ŠÍPEK, R., Projekt „PROVENIO“, konec, nebo nový začátek? In: Krušinský, R., Vintrová, T. (eds.) Bibliotheca Antiqua 2016. Sborník z 25. konference 9. – 10. listopadu 2016, Olomouc, Vědecká knihovna v Olomouci – Sdružení knihoven v ČR, 2016, s. 44–51, 8 s. ISBN: 978-80-7053-315-4 (Vědecká knihovna v Olomouci), ISBN: 978-80-86249-79-7 (Sdružení knihoven ČR).
 
MĚŘIČKA, M., Knihovna Viléma Gablera a Alexandr Veliký. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 61, č. 1–2, s. 73–76, 4 s. ISSN 0036-5351.
 
TVRZNÍKOVÁ, J., Tiskař a briefmaler Michael Peterle (1537–1588). Knihy a dějiny, 23, č. 1–2, s.  6–24, 19 s. ISSN 1210-8510.

Zpět na Knihovna Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů