EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Knihovna Národního muzea - Publikace za rok 2013

 

ARCHER, R. – KAŠPAROVÁ, J. – MAREK, P. Bohemia hispánica: Fondos españoles de los siglos XV a XVII en bibliotecas checas. Series Minor, 15, Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres – King´s College London, 123 s. ISBN 978-84-938885-4-1.
HESOVÁ, P. Osobní knihovna Josefa Václava Friče: Poznámky na okraj. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series C – Historia litterarum), vol. 58, no. 3-4, s. 66-70,ISSN 0036-5351.
KAŠPAROVÁ, J. – ŠÍPEK, R. Projekt PROVENIO: Databáze provenio a zpracování proveniencí v Knihovně Národního muzea. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series C – Historia litterarum), 2013, vol. 57, no. 3-4, s. 3-14, ISSN 0036-5351.
KAŠPAROVÁ, J. „PROVENIO“ a výzkum knižní provenience v Knihovně Národního muzea. In: Knihy a dějiny, 2013, vol. 18/19, s. 97-99, ISSN 1210-8510.
KAŠPAROVÁ, J. Baudelairovská setkání s Hanušem Jelínkem – u něho v knihovně. In: Linguis diversis libri loquuntur: sborník k 65. narozeninám paní profesorky Jitky Radimské, 2013, s. 55-68, ISBN 978-80-7394-445-2.
KAŠPAROVÁ, J. Po stopách knižní sbírky Františka Eusebia hraběte z Pöttingu a Persingu (1626–1678). „PROVENIO” a možnosti rekonstrukce rozptýlených knihoven. In: Bibliotheca Antiqua 2013: sborník z 22. konference, 30.-31. října 2013, Olomouc, 2013, s. 112-121, ISBN 978-80-7053-301-7.
KUČEROVÁ, J. – LACHMANOVÁ, E. – HERNYCHOVÁ, I. Osobní knihovna Bohuslava Jiruše. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series A – Historia), 2013, vol. 67, no. 3-4, s. 23-28, ISSN 0036-5335.
MAŠEK, P. Unikátní tisk špýrského tiskaře Anastasia Nolta v křivoklátské knihovně. In: Knihy a dějiny, 2013, no. 20, s. 1-5, ISSN 1210-8510.
MAŠEK, P. Zámecká knihovna Koloděje nad Lužnicí. In: Linguis diversis libri loquuntur : sborník k 65. narozeninám paní profesorky Jitky Radimské, 2013, s. 119-121, ISBN 978-80-7394-445-2.
MAŠEK, P. Zámecká knihovna Nové Zámky. In: Libri magistri muti sunt : pocta Jaroslavě Kašparové, Praha: Knihovna AV ČR, 2013, s. 215-232, ISBN 978-80-86675-24-4.
MAŠEK, P. Zámecké knihovny z okolí Slaného. In: Slánský obzor, 2013, vol. 20, s. 58-73, ISSN 1214-3847.
MENCLOVÁ, V. Osobní knihovna očima literárního historika. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series C – Historia litterarum), 2013, vol. 58, no. 3-4, s. 71-75, ISSN 0036-5351.
PURŠ, I. – KAŠPAROVÁ, J. – RICHTEROVÁ, A. – VESELÁ, L. Projekt analýzy knihovny arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529–1595). In: Knihy a dějiny, 2013, vol. 18/19, s. 81-92, ISSN 1210-8510.
VACULÍNOVÁ, M. Jan Filický z Filic a jeho památník v rukopisné sbírce Knihovny Národního muzea v Praze. In: Kniha 2013 – zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry: dejiny knižnej kultúry Spiša, 2013, s. 304-320, ISBN 978-80-8149-018-7.
VACULÍNOVÁ, M. Knihy se supralibros rodu Zástřizlů ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci. In: Bibliotheca Antiqua 2013 : sborník z 22. konference, 30.-31. října 2013, Olomouc, 2013, s. 146-161, ISBN 978-80-7053-301-7.
VACULÍNOVÁ, M. Památník Jana Filického v Knihovně Národního muzea a některé nově nalezené básně. In: Sambucus IX: práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky, 2013, s. 103-114, ISBN 978-83-7490-689-0.
VACULÍNOVÁ, M. Včela na růžích... Alžběta z Kaménka, dcera pražského profesora hebrejštiny. In: Libri magistri muti sunt : pocta Jaroslavě Kašparové, Praha: Akademie věd ČR, 2013, s. 383-400, ISBN 978-80-86675-24-4.
 

 

Zpět na Knihovna Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů