EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Knihovna Národního muzea - Publikace za rok 2012

BYDŽOVSKÁ, I.; KLACEK, M. Zvířecí motivy v kramářské písni. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum), 2012, vol. 57, no. 1-2, s. 44-52, ISSN 0036-5351.

BYDŽOVSKÁ, Iva. Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček. In: KRUŠINSKÝ, Rostislav, ed., Vědecká knihovna v Olomouci. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2012, s. 29-38.
DRAGOUN, M. Zlomek středověkého odkazu knih katedrále sv. Víta na Pražském hradě. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum), 2012, vol. 57, no. 1-2, s. 20-22, ISSN 0036-5351.
DRAGOUN, Michal; MAREK, Jindřich. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta. Praha: Národní muzeum, 2012, 438 s., ISBN 978-80-7036-350-8.
KAŠPAROVÁ, J. Jiří Melantrich – počátky španělského knihtisku v českých zemích? In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum), 2012, vol. 57, no. 1-2, s. 40-43, ISSN 0036-5351.
KAŠPAROVÁ, J. Ke čtenářské recepci španělské zábavné prózy Zlatého věku v českých zemích v 16.–18. století (Příspěvek k problematice dějin četby a čtení importované cizojazyčné knižní produkce v českých zemích raného novověku). In: Studia Bibliographica Posoniensia, 2012, s. 64-85, ISSN 1337-0723.
EL KHOLI, S. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VACULÍNOVÁ, M. Leonhartus Albertus und sein Gedicht über die Glasherstellung. In: Listy filologické, 2012, vol. 135, s. 1-2, s. 367-402, ISSN 0024-4457.
KAŠPAROVÁ, J. Databáze „PROVENIO“ a vlastnická identifikace provenienčně zajímavých tisků 16. století. In: 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry : zborník príspevkov, 2012, s. 93-102, ISBN 978-80-89388-48-6.
KAŠPAROVÁ, J. Jazykově románské tisky v knihovně Václava Jana Michny z Vacínova (zemř. 1667), syna významného katolického šlechtice Pavla Michny z Vacínova. In: Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí, 2012, s. 167-181, ISBN 978-80-81490-01-9.
KAŠPAROVÁ, J. K několika zajímavým slovacikům ve fondu starých tisků Knihovny Národního muzea v Praze. In: Kniha: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, 2012, vol. 29, s. 223-236, ISSN1336-5436.
MAŠEK, P. Tisky 16. století v zámeckých knihovnách. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series C – Historia litterarum), 2012, vol. 57, no. 1-2, s. 5-8, ISSN 0036-5351.
ŠÍPEK, R. Knihovny raně novověkých lékařů ve fondu Nostické knihovny v Praze. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum), 2012, vol. 57, no. 1-2, s. 23-39, ISSN 0036-5351.
VACULÍNOVÁ, M. Zikmund Hrubý z Jelení a jeho život v Basileji. In: Listy filologické (Folia philologica), 2012, vol. 135, no. 1-2, s. 91-124, ISSN 0024-4457.
VACULÍNOVÁ, M.; PETRBOK, V. V. B. Nebeský a rukopisná sbírka Knihovny Národního muzea. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie (Acta Musei Nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum), 2012, vol. 57, no. 1-2, s. 16-19, ISSN 0036-5351.
VACULÍNOVÁ, Marta. Gustav II Adolph, King of Sweden, in the latin poetry of the Czech humanists. In: Brill. Leiden: Brill, 2012, s. 1155-1163.
 
 

 

 

 

Zpět na Knihovna Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů