EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Knihovna NM 2011

Botová, Veronika. Ilustrace k mayovkám z Knihovny Národního muzea on-line. Ikaros [online]. 2011, vol. 15, no. 12. ISSN 1212-5075.

Botová, Veronika. Sbírky oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea on-line. Knižní značka. 2011, no. 2 s. 39–41. ISSN 1211-3840.

Botová, Veronika. Sbírky oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea on-line. Grapheion [online]. 23. 5. 2011. ISSN 1803-8646.

Botová, Veronika; Musílková, Kateřina. Portál eSbírky – prezentace muzejních a galerijních sbírek nejen z fondů Národního muzea. Ikaros [online], 15/5. ISSN 1212-5075.

Bydžovská Iva. Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček. Sborník Národního muzea v Praze: Řada C – literární historie. 2011, vol. 56, no. 1–2, s. 35–38. ISSN 0036-5351.

Bydžovská Iva. Knížata, světci a vrazi: Osoby a osobnosti v kramářských tiscích Knihovny Národního muzea. Sdružení knihoven České republiky v roce 2010: Ročenka. Ostrava, 2011 s. 19–25. ISBN 978-80-86249-60-5.

Bydžovská, Iva. Popis katastrofy v kramářských tiscích. In Problematika historických a vzácných knižních fondů 2010: sborník z 19. odborné konference, Olomouc, 20.-21. října 2010. Olomouc, 2011, s. 73–87. ISBN 978-80-7053-292-8.

Dragoun, Michal. Soupis středověkých rukopisů Knihovny Národního muzea: doplňky ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse, Praha: Národní muzeum, 634 s. ISBN 978-80-7036-301-0.

Kašparová, Jaroslava, Knižní odkaz hispanisty Rudolfa Jana Slabého (1885–1957). Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 2011. Intelektuálové zamilovaní do knih, Praha, 2011, s. 61–110. ISBN 978-80-7050-591-5..

Kašparová, Jaroslava. Babička Boženy Němcové v překladu do španělštiny a katalánštiny. Problematika historických a vzácných knižních fondů: sborník z 19. odborné konference, Olomouc, 20.-21. října 2010. Olomouc, 2011, s. 169–180. ISBN  978-80-7053-292-8.

Kašparová, Jaroslava. Die Basler Hispanica des 16. und 17. Jahrhunderts und ihre mitteleuropäischeren Leser. In Orbis Helveticorum: das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt, Bratislava: HÚ SAV, 2011, s. 307–316. ISBN 978-80-970648-2-2.

Kašparová, Jaroslava. Knižní dar španělského velvyslance Guilléna de San Clemente roudnickému proboštovi Janu Kyrchpergerovi z Kyrchpergu. Knihy a dějiny. 2011–2012, vol. 18/19, s. 36–47. ISSN 1210-8510.

Kašparová, Jaroslava. Magyarország leírása a Cseh Nemzeti Múzeum és a Kinský-palota könyvtárának spanyol és francia nyelvü nyomtatványaiban. In Crescit eundo: tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára, Budapešť, s. 105–112. ISBN 978-963-446-639-0; ISSN 1789-9605.

Klacek, Michal. Sbírka kramářských písní v Knihovně Národního muzea. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. 2012, vol. 49, no. 1, s. 29–40. ISSN 1803-0386.

Kučerová, Jarmila. Výměna publikací Knihovny Národního muzea v letech 1990–2010. Sborník Národního muzea v Praze: Řada C – literární historie, 2011, vol. 56, no. 1–2, s. 15–19. ISSN 0036-5351.

Mašek, Petr. Zámecká knihovna Hrochův Týnec. Chrudimské vlastivědné listy. 2011, vol. 20, no1, s. 6. ISSN 1214-7508.

Muchka, Pavel. Informační panely v regionech České republiky. Sborník Národního muzea v Praze: Řada C –literární historie. 2011, vol. 56, no. 1–2, s. 48–56. ISSN 0036-5351.

Muchka, Pavel. Opravený hrob Jarmila Krecara z Růžokvětu na Olšanech. Sborník Národního muzea v Praze: Řada C – literární historie. 2011, vol. 56, no. 1–2, s. 38. ISSN 0036-5351.

Muchka, Pavel. Ukončení kulturních aktivit KNM ve Chvalském zámku. Sborník Národního muzea v Praze: Řada C – literární historie. 2011, vol. 56, no. 1–2, s. 45–46. ISSN 0036-5351.

Sekera, Martin. České novinářství před Havlíčkem, za Havlíčka a po Havlíčkovi. In K. H. B. Karel Havlíček Borovský: 1821–1856. Petrkov 2012, s. 81–101. ISBN 978-80-87595-07-7.

Šípek, Richard. Wege der Bucherwerbung in der Barockzeit: Die Jauerer Schlossbibliothek Otto des Jüngeren von Nostitz (1608–1665). Practicing new editions: transformation and transfer of the early modern book, 1450-1800. Nordhausen, 2011 Bibliothemata vol. 26, s. 119–142. ISBN 3-88309-306-8.

Vaculínová, Marta. Kniha jako dar. Humanistický básník Pavel z Jizbice (1581–1607) a jeho knihovna. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 2011. Intelektuálové zamilovaní do knih, Praha, 2011, s. 7–25. ISBN 978-80-7050-591-5.

Zpět na Knihovna Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů