EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Knihovna Národního muzea 2010

ANTONÍN, Luboš. Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách. Praha: Argo, 2010, 317 s. ISBN 978-80-257-0317-5.

BYDŽOVSKÁ, I. Špalíček - projekt digitální knihovny kramářských tisků KNM. Knihovna plus [online]. 2010, vol. 2010, no. 2, s. <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus102/bydzov.htm>.

BYDŽOVSKÁ, Iva. Mariánské poutní písně ze sbírek KNM. In KRUŠINSKÝ, Rostislav (ed.). Problematika historických a vzácných knižních fondů : sborník z 18. odborné konference Olomouc, 14.-15. října 2009. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2010, s. 107-118. ISBN 978-80-7053-285-0.

BYDŽOVSKÁ, Iva. Mariánská poutní místa v kramářských tiscích. In KUBÍČEK, Jaromír (ed.). Sdružení knihoven České republiky. Rok 2010 . Brno: Sdružení knihoven ČR, 2010, s. 44-50. ISBN 978-80-86249-57-5.

KAŠPAROVÁ, Jaroslava. České země a jejich obyvatelé očima románského světa 16.-17. století. České Budějovice: Veduta, 2010, 319 s. ISBN 978-80-86829-53-1.

KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Die Hispanika in der eggenbergischen Büchersammlung der Schlossbibliothek in Český Krumlov. In BEPLER, Jill; MEISE, Helga (eds.). Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der frühen Neuzeit. Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz, 2010, s s. 117-143. Wolfenbütteler Forschungen 126. ISBN 978-3-447-06399-9, ISSN 0724-9594.

MAŠEK, Petr. Zámecké knihovny Českého ráje. In NAVRÁTIL, Ivo (ed.). Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji : sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 24.-25. dubna 2009 v Turnově. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově, 2009, s. 201-219. ISBN 978-80-86254-19-7, ISSN 1211-975X.

MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Praha: Argo, 2010, 664 s. ISBN 978-80-257-0294-9.

MAŠEK, Petr. Prastaré pověsti české. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010, 150 s. ISBN 978-80-87053-52-2. style='color:red'>

ŠÍPEK, Richard. Bibliothek des Nationalmuseums (Knihovna Národního muzea). In BAHLCKE, Joachim; MROZOWICZ, Wojciech (eds.). Adel in Schlesien. Band. 2, Repertorium : Forschungsperspektiven – Quellenkunde – Bibliographie. München: Oldenbourg, 2010, s. 301-311. ISBN 978-3-486-58878-1.

ŠÍPEK, Richard. Knihovna hornofalckého lobkowiczkého správce Christopha Philippa Zickela. In RADIMSKÁ, Jitka (ed.). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven "Čtenář a jeho knihovna". České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003, s. 281-293. Opera romanica 4. ISBN 80-7040-661-5.

ŠÍPEK, Richard. Vrchní správce Christoph Philipp Zickel : příspěvek k dějinám správy lobkowiczkého panství Neustadt-Störnstein. In KOPIČKA, Petr (ed.). Porta Bohemica. Ústí nad Labem: Albis international, 2003, s. 79-91. Sborník historických prací 2. ISBN 80-86067-82-3.

ŠÍPEK, Richard. Pozůstalostní inventář Otty mladšího z Nostic. In RADIMSKÁ, Jitka (ed.). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven "Vita morsque et librorum historia". České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 361-376. Opera romanica 9. ISBN 80-7040-846-4.

ŠÍPEK, Richard. Die Bibliothek des Freiherrn Otto d. Jg. von Nostitz (1608-1665), Landeshauptmanns zu Schweidnitz und Jauer. In KAPUSTKA, Mateusz; KOZIEL, Andrzej; OSZCZANOWSKI, Piotr (eds.). Śla sk i Czechy : wspólne drogi sztuki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s. 218-225. ISBN 978-83-229-2862-2. Acta Universitatis Wratislaviensis 2953. ISSN 0239-6661.

VACULÍNOVÁ, M. De olla in Penica, oppido Misniae, Bohuslai Hassensteinii carmen (Bohuslav von Lobkowicz und Hassenstein und sein Gedicht von dem Großen Topf zu Penig). Listy filologické. 2004, vol. 127, no. 3-4, s. 306-309.

VACULÍNOVÁ, M. The Incorrect Attribution of Aenea Silvio´s Poem “De passione Christi” to Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein and Some Notes on Datation of His Printed Works. Listy filologické. 2005, vol. 128, no. 1–2, s. 35–46.

VACULÍNOVÁ, M. Latinské průpovědi a citáty v památnících KNM. Folia historica Bohemica. 2006, vol. 22, no. 2006, s. 111-120.

VACULÍNOVÁ, M. Má se vzdělaný muž ženit? Vývoj tématu od konce 15. do počátku 17. století v českých zemích, doložený na příkladech z traktátů, listů, básní a univerzitních disputací. Kuděj : časopis pro kulturní dějiny. vol. 2007, no. 1-2, s. 3-15.

VACULÍNOVÁ, M. Němečtí životopisci Bohuslava Hasištejnského a jejich vztahy k Čechám. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. 2007, vol. 52, no. 1-4, s. s. 39-44.

VACULÍNOVÁ, M. Humanistische Dichter aus den böhmischen Ländern und ihre Präsenz in den gedruckten nicht bohemikalen Anthologien des 16.-17. Jahrhunderts. Listy filologické. 2009, vol. 132, no. 1-2, s. 9-23.

VACULÍNOVÁ, M. Památníky v Národní knihovně v Paříži. Studie o rukopisech. 2010, vol. 37-38, no. 2007-2008, s. 101-108.

VACULÍNOVÁ, M.; SMOLKA, J. Renesanční lékař Georg Handsch (1529 - 1578). Dějiny věd a techniky. 2010, vol. XLIII, no. 1, s. 1-26.

VACULÍNOVÁ, M. Alba amicorum Pavla z Jizbice. Studie o rukopisech. 2010, vol. XXXIX, no. 2009, s. 321-330.

VACULÍNOVÁ, Marta. Užití jazyků v humanistické poezii raného novověku v Čechách. In RADIMSKÁ, Jitka (ed.). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven: Jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 31-39. Opera romanica, 11. ISBN 978-80-7394-202-1.

 

Zpět na Knihovna Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů