EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

2008

Monografie

BEDNAŘÍK, Petr; CEBE, Jan; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara; KRYŠPÍNOVÁ, Jitka; SEKERA, Martin. Česká média v proměnách 20. století. Vzdělávací DVD. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd; Národní muzeum, 2008. ISBN 978-80-7036-264-8

MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku o Bílé hory do současnosti. Praha: Argo, Díl. I., 2008, 668 s. ISBN 978-80-257-0027-3

MAŠEK, Petr; ANTONÍN, L.; CZINEGOVÁ, K.; LYSÁČKOVÁ, E.; MĚSÍC, C.; POKLUDA, Z.; VELIČKOVÁ, H. Zámecké knihovny Zlínského kraje. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 2008.135 s. ISBN 978-80-86886-29-9

Kapitola v knize

BYDŽOVSKÁ, Iva. Bibliografie kramářských tisků. In KUBÍČEK, J. (ed.) Sdružení knihoven České republiky. Rok 2008. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2008. s. 27-32. ISBN 978-80-86249-45-2.

Články v recenzovaných časopisech

MAŠEK, P. Knižní sbírky hrabat ze Sternbergu. Cour d´honneur. 2008, vol. IV., s. 28-30. ISSN 1212-0987

SEKERA, M. Etapy vývoje českých tištěných médií od 19. do počátku 20. století. Sborník Národního muzea, řada C – Literární historie. 2008, vol. 53, s. 11-18, ISSN 0036-5351

VACULÍNOVÁ, M. Bohemikální památníky z první čtvrtiny 17. století v Berlíně a Haagu. Folia historica Bohemica. 2008, vol. 23, s. 215 - 224. ISSN 0231-7494

Článek ve sborníku

KOLDOVÁ, Monika. Jezuitská tiskárna v Praze (1635-1773) a porovnání jejího fungování s jezuitskými tiskárnami v okolních zemích. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 16. odborné konference. Olomouc; Brno : VKOL, SDRUK, 2008. s. 245-254. ISBN 978-80-7053-2 (VKOL). ISBN 978-80-86249-47-6 (SDRUK).

ŠÍPEK, Richard. Retrokonverze lístkového katalogu starých tisků Knihovny Národního muzea. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 16. odborné konference. Olomouc, 13.-14. listopadu 2007. Olomouc ; Brno : VKOL, SDRUK, 2008. s. 65-70. ISBN 978-80-7053-2.

ŠÍPEK, Richard. Conference Report: ‘Evidence of Reading, Reading the Evidence’, 21st-23rd July, 2008. The Newsletter of the Reading Experience Database [online]. 2008, is. Autumn 2008 [cit. 2009-01-22], s. 4-5. Dostupný z WWW: http://www.open.ac.uk/Arts/RED/redletter/REDLetter-Autumn-2008.pdf

Zpět na Knihovna Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů