EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Historické muzeum - Publikace za rok 2016

 
ANTONÍN, R. – BĚLIČOVÁ, M. – BRYCH, V. – HORNÍČKOVÁ, K. – KAŠPAROVÁ, J. – KUNEŠOVÁ, J. – POLANSKÝ, L. – PŘENOSILOVÁ, D. – SRŠEŇ, L. – STEHLÍKOVÁ, D. – ŠNAJDROVÁ, E. – ŠULCOVÁ, V. – TVRZNÍKOVÁ, J. – VLNAS, V. – WOITSCHOVÁ, K. (eds. J. Kunešová – P. Přibyl), Když císař umírá. Národní muzeum, Praha 2016, 143 s. ISBN: 978-80-7036-500-7.
 
BĚLIČOVÁ, M., Sto sedmdesát let muzejního archivu. Časopis národního muzea. Řada historická / Series historica, 185, č. 3–4, s. 84–92, 9 s. ISSN 1214-0627.
 
BURIANOVÁ, M. – HEROLDOVÁ, H. – MÁCHALOVÁ, J. – TÁBORSKÝ, O. – JUNEK, M., Móda v kruhu času. Retro – 200 let inspirací. Praha,Národní muzeum – Grada publishing, 207 s. ISBN: 978-80-7036-503-8 (Národní muzeum), 978-80-271-0185-6 (Grada Publishing).
 
CAJTHAML, M. – SMÍŠEK, K., České, moravské a slezské mince 10. – 20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IX. Účelové známky a žetony. Praha, Národní muzeum 2016, 283 s. ISBN: 978-80-7036-507-6.
 
ČERNOHORSKÝ, O. – SCHNEIDER, P., Nález fragmentu "měděného" brakteátu u Nových Kopist (okr. Litoměřice). Numismatický sborník, 28, č. 2, s. 272–275, 4 s. ISSN 0546-9414.
 
FAGOVÁ, D. – ŠULCOVÁ, V., Restaurování fragmentů kasule z poloviny 17. století: Nové metody lokálního čištění historického textilu. Muzeum (podtitul Muzejní a vlastivědná práce), 54, č. 1, 2016, s. 3–10, 8 s.
 

FIEDLEROVÁ, L., Restaurování vrtbovských náhrobků, aneb František Xaver Lederer ve Vrchotových Janovicích. Zprávy památkové péče, 76, č. 4, s. 441–446, 6 s. ISSN 1210-5538.

FUKSA, I., Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti (z dějin opevnění Terezína v 19. století). Praha, Národní muzeum 2016, 317 s. ISBN 978-80-7036-501-4.
 
GALUSOVÁ, L. – FUNK, L., Nálezy mincí ze zaniklého vodního mlýna čp. 40 na katastru obce Touchořiny (okr. Litoměřice). Numismatický sborník, 28, č. 2, s. 290–296, 7 s. ISSN 0546-9414.
 
HRONKOVÁ, L., Litografie Johna Brandarda nejen na titulních stranách skladeb Louise Julliena aneb Taneční pohled do výtvarné sbírky Divadelního oddělení Národního muzea. Opus musicum, 48, č. 6, s. 51–60, 10 s. ISSN 0862-8505.
 
JŮN, L., Náprstkovo muzeum v nespojitém čase – aneb několik úvah nad osudy muzejní instituce v letech 1945 až 1946. Časopis národního muzea. Řada historická / Series historica, 185, č. 3–4, s. 59–70, 12 s. ISSN 1214-0627.
 
JUŘINA, P. – MILITKÝ, J., Kolekce jednotlivě nalezených mincí z archeologického výzkumu v Praze 1 – Novém Městě, Klimentské ulici čp. 1207/II. Numismatický sborník, 28, č. 2, s. 256–263, 8 s. ISSN 0546-9414.
 
KAŠPAROVÁ, D. – MILITKÝ, J., Depot římských denárů ze Zátoru (okr. Bruntál). Folia numismatica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae), 30, č. 2, s. 79–104, 26 s. ISSN 0862-1195.
 
KOZÁKOVÁ, R., Analytical Report on a Selection of Finger-Rings from Late Iron Context in Bohemia. Studia Hercynia, XX, 1, 2016, 68–82, 15 s. ISSN 1212-5865.
 
KUČOVÁ, J. – SCHNEIDER, P., Nález „měděného“ brakteátu z katastru obce Kuroslepy (okr. Třebíč). Numismatický sborník, 29, č. 2, s. 268–272, 5 s. ISSN 0546-9414.
 
LIČKA, M., Osídlení ze starší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně. Praha, Národní muzeum 2016, Fontes Archaeologici Pragenses 43, 209 s. ISBN: 978-80-7036-509-0.
 
LOMÍČEK, J., Ekecheiria versus Political Propaganda in the 20th Century. StArt. Sport as a Symbol in the Fine Arts (eds. R. Švácha – A. Steckerová – T. Winter – M. Pech – V. Lahoda), Czech Olympic Committee, Praha, Arbor Vitae 2016, s. 251–257, 7 s. ISBN: 978-80-7467-090-9.
 
MAJTENYI, D., Osobnost Osvalda Závodského (1910–1954) s důrazem na jeho účast v občanské válce ve Španělsku. Moderní dějiny, 24, č. 2, s. 183–220, 38 s. ISSN 1210-6860.
 
MAJTENYI, D., Španělská občanská válka (1936–1939) v dokumentech Archivu Národního muzea. Časopis Národního muzea. Řada historická / Series historica, 185, č. 3–4, s. 3–18, 16 s. ISSN 1214-0627.
 
MILITKÝ, J., Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Volume I. The National Museum, Prague. Part 3. Macedonia and Paeonia. Praha, Národní muzeum 2016, 158 s. ISBN: 978-80-7036-490-1.
 
NOVÁK, Ľ., Babylónské zmatení písem v předislámské Střední Asii. Kultura psaní v dějinách (ed. L. Nekvapil), Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Pardubice, s. 42–57, 16 s. ISBN: 978-80-7395-956-2.
 
NOVÁK, Ľ. – STANČO, L. – MARQUIS, P. – BELAŇOVÁ, P. – MLEZIVA, J. – OHLÍDALOVÁ, M. – KOZÁKOVÁ, R. – ŠULCOVÁ, V. – ŠEFCŮ, R. – ŠREINOVÁ, B. – MALÍKOVÁ, R. – FOŘT, M. – KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, M. – MÍČKOVÁ, E. – TISUCKÁ, M., Afghanistan. Rescued Treasures of Buddhism. Praha, Národní muzeum 2016, 223 s. ISBN: 978-80-7036-491-8.
 
OHLÍDALOVÁ, M. – KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, M. – MÍČKOVÁ, E. – FOŘT, M. – VYKOUKOVÁ, J. – KOCANDA, L. – SKOUPÁ, A., Příprava výstavy „Afghánistán: zachráněné poklady buddhismu“ z pohledu restaurátorů. Fórum pro konzervátory – restaurátory, 2016, s. 91–96, 6 s. ISSN 1805-0050.
 
SCHNEIDER, P., Depot velkých brakteátů z katastru obce Olešnice (okr. Hradec Králové) z roku 1935. Numismatický sborník, 28, č. 2, s. 267–272, 6 s. ISSN 0546-9414.
 
SCHNEIDER, P. – VÍCH, D., Nález brakteátu magdeburského arcibiskupa Wichmanna ze Seeburgu z Ostřetína (okr. Pardubice). Numismatický sborník, 28, č. 2, s. 264–267, 4 s. ISSN 0546-9414.
 
SCHŮTOVÁ, J., Umění, Sokol a muzeum. In: Sport a umění, Olympijská knihovnička, sv. 53, Seminář Akademické sekce České olympijské akademie pořádaný ve dnech 18. – 20. září 2015 ve Vizovicích, Český olympijský výbor 2016 s. 25–51, 27 s. ISBN: 978-80-88158-01-1.
 
STEHLÍKOVÁ, D., Gold- and silversmiths in Prague (c. 1300 – c. 1420). In: Orfèvrerie gothique en Europe: production et réception, I libri di Viella. Arte / Études lausannoises d’histoire de l’art (sborník z vědeckého kolokvia, konaného 26. – 29. 3. 2013 na L‘Université de Lausanne), Roma, Viella 2016, s. 51–79, 29 s. ISBN: 978-88-6728-575-4.
 
SVOBODOVÁ, H. – KOZÁKOVÁ, R., The Time of Extravagance and a “Crescent-Shaped Glass Bottle” from the Collection of Classical Antiquities of the National Museum, Prague. Studia Hercynia, XX, č. 1, s.100–110, 11 s. ISSN 1212-5865.
 
SWIERCZEKOVÁ, L., Emil Zátopek. StArt. Sport as a Symbol in the Fine Arts (eds. R. Švácha – A. Steckerová – T. Winter – M. Pech – V. Lahoda), Czech Olympic Committee, Praha, Arbor Vitae 2016, s. 303–309, 7 s. ISBN: 978-80-7467-090-9.
 
ŠIMEK, E., Další dodatky k soupisu zahraničních nálezů nejstarších českých a moravských mincí. Numismatický sborník, 28, č. 2, s. 297–306, 10 s. ISSN 0546-9414.
 
VOGELOVÁ, P., Mikuláš Medek a Emila Medková: stínohry obrazů, textů a fotografií. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – historie, 70, č. 1–2, s. 53–64, 12 s. ISSN 0036-5335.
 
WITCZAK, K. T. – NOVÁK, Ľ., A Pamir Cereal Name in Medieval Greek Sources. Studia Iranica, 45, č. 1, s. 53–64, 12 s. ISSN 0221-5004.
 
WOITSCHOVÁ, K., Národní muzeum a Josef Volf počátkem roku 1919. Časopis národního muzea. Řada historická / Series historica, 185, č. 3–4, s. 71–83, 13 s. ISSN 1214-0627.
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpět na Historické muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů