EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Historické muzeum publikace za rok 2013

 

BĚLIČOVÁ, M. Jirušové – rodinná tradice v pramenech a pamětech. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series A – Historia), 2013, vol. 67, no. 3-4, s. 53-59, ISSN 0036-5335.
BĚLIČOVÁ, M. MUDr. Bohuslav šlechtic Jiruš a jeho odkaz Národnímu muzeu. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series A – Historia), 2013, vol. 67, no. 3-4, s. 5-12, ISBN 0036-5335.
BOUBLÍK, J. Otakar Španiel a vznik prvních československých mincí. In: Numismatické listy, 2013, vol. 68, no. 3-4, s. 153-160, ISSN: 0029-6074.
BOUBLÍK, J. Životní cesty erudovaného numismatika. Významné jubileum Jiřího Ryanta (*1932). In: Numismatické listy, 2013, vol. 68, no. 1-2, s. 82-93, ISSN 0029-6074.
BURIANOVÁ, M. Domov ze zbytků. Textil v domácnosti v Protektorátu Čechy a Morava. In: Textil v muzeu, 2013, s. 18-26, ISSN 1804-1752.
BURIANOVÁ, M. Móda v ulicích protektorátu. Život – oděv – lidé. Praha: Národní muzeum, 2013, 286 s. ISBN 978-80-7036-397-3.
DUFKOVÁ, M. La collection des vases grecs et étrusques du musée national de Prague. In: L’ Europe du vase antique. Collectioneurs, savants, restaura teurs aux XXVIIIe et XIXe siècles, 2013, s. 105-118, ISSN 1272-1603.
FOŘT, M. Kopie mincí a jejich restaurování. In: Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, 2013, s. 76-81, ISBN 978-80-87896-00-6.
HANUŠ, J. – NOVOZÁMSKÁ, M. Fotografický fond divadelního oddělení Národního muzea. In: Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2013, vol. 51, no. 2, s. 3-12, ISSN 1803-0386.
HRONKOVÁ, L. Nina Jirsíková: Vzpomínky tanečnice. Praha: Národní muzeum, 246 s. ISBN 978-80-7036-392-8.
KAFKA, L. Lidové podmalby na skle ze sbírek Národního muzea. Praha: Národní muzeum, 2013, 237 s. ISBN 978-80-7036-390-4.
KLEISNER, T. Czech Baroque funerary medals. In: Epigraphica et Sepulcralia IV, 2013, s. 229-249, ISBN 978-80-86890-45-6.
KLEISNER, T. Medaile císaře Ferdinanda Dobrotivého (1793-1875). Kritická edice sbírky Národního muzea, Editio Monographica Musei Nationalis Pragae 17, Praha: Národní muzeum, 2013, 192 s. ISBN 978-80-7036-396-6.
KLEISNER, T. Zlatá Manfrediniho medaile ke korunovaci císaře Ferdinanda v Miláně roku 1838. In: Numismatické listy, 2013, vol. 69, no. 3-4, s. 113-122, ISSN 0029-6074.
KOŠTA, J. – HOŠEK, J. – OTTENWELTER, E. Novyje issledovanija mečej iz Mikul'čic. In: Archeolohija i davnja istorija Ukrajiny, 2013, vol. 10, no. 1, s. 56-66, ISSN 2227-4952.
KOŠTA, J. – HOŠEK, J. Swords uncovered at the burial ground of the Stará Kouřim stronghold (9th century) from the perspective of archaeology and metallography. In: Weapons Bring Peace? Warfare in Mediaeval and Early Modern Europe, 2013, s. 7-29, ISBN 978-83-61416-96-8.
KOŠTA, J. – TOMKOVÁ, K. Olivenperlen - ein gemeinsames Kapitel frühmittelalterlicher Kulturgeschichte in Böhmen und Bayern. In: Fines Transire, 2013, s. 199-2013, ISSN 1868-2308.
LOMÍČEK, J. – DANIEL O. Zdivočelí rodáci: Jak (ne)zobrazovat nástup KSČ k moci. In: Forum Historiae, 2013, vol. 1, no. 1, s. 75-91, ISSN 1337-6861.
LOMÍČEK, J. "Nikde nelze radostněji žít!" (Utopický obraz Sovětského svazu v československé populární kultuře mezi světovými válkami). In: Populární kultura v českém prostoru, 2013, s. 105-118, 978-80-246-2192-0.
MALÝ, I. Lotyšský sen Hanuše Entnera a Pavla Finka. In: Zkušenosti a vztahy: Lotyšská a česká společnost ve 20. století, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Varia, sv. 16, 2013, s. 145-155, ISBN 978-80-7308-475-2.
MALÝ, I. Společnost a kultura v Českých zemích 1939–1949. Praha: Národní muzeum, 429 s. ISBN 978-80-7036-391-1.
MEZEROVÁ, J. Monarchie na mušce aneb modernizační procesy 19. století na střeleckých terčích. In: Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series A – Historia), vol. 67, no. 1-2, s. 3-10, ISSN 0036-5335.
MIKEŠOVÁ, V. – VÉLOVÁ, L. Příspěvek k prezentaci oboru na internetu. Archeologie na dosah – nový portál Národního muzea. In: Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2012, 2013, s. 165-171, ISBN 978-80-905579-1-8.
MILITKÝ, J. Několik neregistrovaných jednotlivých nálezů antických mincí z území Bulharska a Ukrajiny ve sbírce Národního muzea v Praze. In: Numismatické listy, 2013, vol. 68, no. 1-2, s. 11-17, ISSN 0029-6074.
OHLÍDALOVÁ, M. – TISUCKÁ, M. Luxus ze vzdálených zemí. Jantar doby bronzové ze sbírky Národního muzea. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae 18, Praha: Národní muzeum, 2013, s. 176 s. ISBN 978-80-7036-404-8.
PAŘÍZKOVÁ, K. Jejich kramaření přesáhlo všechny únosné meze! Pohled na frekvence poutí, jejich útlum a proměnu v průběhu tří století na příkladu poutí do Hájku u Prahy. In: Východočeský sborník historický, 2013, vol. 23, s. 137-158, ISSN 1213-1733.
PAŘÍZKOVÁ, K. Archiv Národního muzea představuje: Osobní fondy Antonína Friče a Bohuslava Jiruše. In: Časopis Národního muzea. Řada historická, 2013, vol. 182, no. 1-2, s. 73-85, ISSN 1214-0627.
PAŘÍZKOVÁ, K. Fričovo muzeum v Lázních Bělohrad. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada B - Přírodní vědy (Acta Musei nationalis Pragae. Series B – Historia Naturalis), 2013, vol. 69, no. 3-4, s. 113-122,ISSN 0036-5343.
POKORNÝ, V. Výchova k tvorbě: výchova k sebeprezentaci nebo k výkladu existence. In: Slovenské divadlo, 2013, vol. 61, no. 1, s. 95-98, ISSN  0037-699X.
RÁMIŠOVÁ, Š. Zrození „Husákových dětí“. Možné účinky propopulační politiky. In: Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci, 2013, s. 742-768, ISBN 978-80-224-1312-1.
SMÍŠEK, K. – DANĚČEK, D. Nález dánské mince z konce 16. století z Turska (okr. Praha-západ). In: Numismatické listy, 2013, vol. 68, no. 1-2, s. 70-73, ISSN 0029-6074.
SMÍŠEK, K. – POLANSKÝ, L. – BOUBLÍK, J. Ztracené a v místě jedinečné – nálezy mincí a příbuzného materiálu na hradě. In: Humpolec v zrcadle času V. Archeologie na Humpolecku, Humpolec: Město Humpolec, 2013, s. 98-131,ISBN 978-80-260-4663-9.
SMÍŠEK, K. – SCHENK, Z. Nález kontramarkovaného norimberského početního penízu z 18. století v Lipníku nad Bečvou (okr. Přerov). In: Numismatické listy, 2013, vol. 68, no. 3-4, s. 134-137, ISSN 0029-6074.
SRŠEŇ, L. Engerthův portrét Františka Josefa I. z české Zemské sněmovny. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series A – Historia), 2013, vol. 67, no. 1-2, s. 11-28, ISSN 0036-5335.
SRŠEŇ, L. Malované drobné portréty. Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea. Praha: Národní muzeum, 285 s. ISBN 978-80-7036-386-7.
SRŠEŇ, L. Michal Josef Fesl, dobrodinec muzejní knihovny, In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series C – Historia litterarum), 2013, vol. 57, no. 1-2, s. 82-95, 186,ISSN 0036-5351.
SRŠEŇ, L. Neznámý autentický portrét Gioachina Rossiniho. In: Musicalia, 2013, vol. 5, no. 1-2, s. 78-84, ISSN 1803-7828.
STEHLÍKOVÁ, D. Jirušovy památky historické a umělecké. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series A – Historia), 2013, vol. 67, no. 3-4, s. 29-34, ISSN 0036-5335.
STEHLÍKOVÁ, D. Miniatury pomníků. In: Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století, Praha: Archiv hlavního města Prahy, s. 127-137, ISBN 978-80-86852-52-2.
SVOBODOVÁ, H. Miniature double-headed Glass Bottle from the Collection of the National Museum in Prague. In: Eirene. Studia Graeca et Latina, 2013, vol. XLIX, no. I-II, s. 197-204, ISSN 0046-1628.
SWIERCZEKOVÁ, L. Přímluvy o protekci u dr. Albína Bráfa. In: Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba, 2013, s. 145-147, ISBN 978-80-86729-85-5.
ŠALDOVÁ, L. a kol. Nina Jirsíková: Ravensbrück. Praha: Národní muzeum, 2013, 80 s. ISBN 978-80-7036-393-5.
ŠULCOVÁ, V. – PAVLÍČKOVÁ, K. Restaurování fotorámečku a paravánu s ručně malovaným hedvábím. In: Textil v muzeu, 2013, s. 133-141, ISSN 1804-1752.
TAUBEROVÁ, M. Obřadní textil v lidovém interiéru – koutní plachta v Čechách a na Moravě v 19. století. In: Textil v muzeu, 2013, s. 28-32, ISSN 1804-1752.
TAUBEROVÁ, M. Zoomorfní motivy na koutních plachtách – jejich symbolika a význam. In: Zoomorfní tematika v lidové tradici, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2013, s. 292-297, ISBN 978-80-87671-07-8.
TRÁVNÍČKOVÁ, M. České Stavovské divadlo za časů monarchie. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series A – Historia), 2013, vol. 67, no. 1-2, s. 37-56, ISSN 0036-5335.
VACINOVÁ, L. Magie peněz. K apotropaickému aspektu antických mincí. In: Numismatické listy, 2013, vol. 68, no. 1-3, s. 3-10, ISSN 0029-6074.
VALENTOVÁ, J. Oppidum Stradonice. Keramika ze starších fondů Národního muzea. Fontes Archaeologici Pragenses 39, 2013, Praha: Národní muzeum, 201 s. ISBN 978-80-7036-403-1.
VOTRUBA, A. Paradox úroků – dějiny konceptu bezúročné měny. Praha: Národní muzeum, 2013, 165 s. ISBN 978-80-7036-382-9.
WOITSCHOVÁ, K. Otisky dějin. Pečeti Eichlerovy sbírky. Praha: Národní muzeum, 84 s. ISBN 978-80-7036-394-2.
 

 

Zpět na Historické muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů