EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Historické muzeum publikace za rok 2012

BĚLIČOVÁ, M. Sbírka pečetních typářů a razítek Archivu Národního muzea. In: Časopis Národního muzea. Řada historická, 2012, vol. 181, no. 1-2, s. 44-68, ISSN 1214-0627.
BRYCH, Vladimír. Kuše ve středověku. In: Arma diaboli : o kuši a střelcích. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 7-37, ISBN 978-80-7036-374-4.
BRYCH, Vladimír. Vybrané ukázky středověkých kuší z českých sbírek. In: Arma diaboli : o kuši a střelcích. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 43-50, ISBN 978-80-7036-374-4.
BURIANOVÁ, Miroslava. Máte kozačky? Vzpomínky a realita „zlatých? šedesátých“. In: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2012, s. 77-95.
HOLEČKOVÁ, Zuzana. Rodové ražby a ražby olomouckého biskupství a arcibiskupství. Praha: Národní muzeum, 2012, 380 s., ISBN 978-80-7036-364-5.
HOŠEK, J.; BÁRTA, P.; KOŠTA, J. The metallographic examination of sword no. 438 as part of a systematic survey of swords from the early medieval stronghold of Mikulčice, Czech Republic. In: Gladius. Estudios sobre armas antiguas, armamento, arte militar y vida cultural en Oriente y Occidente, 2012, vol. 32, no. 2012, s. 87-102, ISSN 0436-029X.
HOŠEK, J.; KOŠTA, J. Meč z hrobu 120 ze Staré Kouřimi – doklad raně středověké zbraně vyrobené z kelímkové oceli?. In: Archeologické rozhledy, 2012, vol. 64, no. 1, s. 157-175, ISSN 0323-1267.
HRONKOVÁ, Libuše. Pozůstalost Augustina Bergera v Národním muzeu v Praze. Roberto il diavolo a Česká svatba. In: Východočeské muzeum v Pardubicích. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2012, s. 139-148.
KLEISNER, Tomáš. Medaile císaře Ferdinanda. In: Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho dobyPraha: Správa Pražského hradu, 2012, s. 76-87, 124-127, 250-251, ISBN 978-80-86161-74-7.
KOŠTA, J.; MAŘÍK, J.; HOŠEK, J. Nálezy raně středověkých mečů v aglomeraci raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada A, Historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia), 2012, vol. 66, no. 1-2, s. 71-87, ISSN 0036-5335.
KOŠTA, Jiří; NEVIZÁNSKY, Gabriel. Die Ausgrabung eines frühungarischen Reitergräberfeldes in Streda nad Bodrogom (okr. Trebišov/SK) in den Jahren 1926 und 1937. In: Die Archäologie der Frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2012, s. 113-143, ISBN 978-3-88467-205-1.
KOUBSKÁ, Vlasta. K některým památkám taneční historie uchovávaným v divadelním oddělení Národního muzea. In: Východočeské muzeum v Pardubicích. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2012, s. 121-139.
KOUBSKÁ, Vlasta. František Muzika. Praha: Gallery ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií a Národním muzeem, 2012, 471 s., ISBN 978-80-7036-344-7.
MALÝ, Ivan; KORTUS, Oldřich; GALANDAUER, Jan. Národní památník na Vítkově. Praha: Národní muzeum, 2012, 102 s., ISBN 978-80-7036-371-3.
MAREŠOVÁ, Vanda. Sonda do problematiky nemanželských dětí na základě výzkumu církevních matrik v letech 1785 – 1873 na panství Kostelec nad Černými Lesy. In: Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických a příbuzných oborů. Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Kabinet regionálních církevních dějin, 2011, s. 220-231, ISBN 978-80-260-1384-6.
MAŘÍK, J.; KOŠTA, J. Archeologické výzkumy Rudolfa Turka na akropoli libického hradiště. Evidence fondu, digitalizace terénní dokumentace a databázové zpracování. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada A, Historie (Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia), 2012, vol. 66, no. 1-2, s. 35-42, ISSN 0036-5335.
MILITKÝ, J. Keltské mince ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. In: Numismatické listy, 2012, vol. 67, no. 1, s. 7-16, ISSN 0029-6074.
MILITKÝ, Jiří; VACINOVA, Lenka. Keltské, římské a raně byzantské mince (3. století před Kristem až 7. století po Kristu). Praha: Národní muzeum, 2012, 208 s., ISBN 978-80-7036-358-4.
PAŘÍZKOVÁ, K. Pražská korunovace krále Matyáše dne 23. května 1611 ve světle dobových pramenů. In: Sborník archivních prací, 2012, vol. 62, no. 2, s. 275-368, ISSN 0036-5246.
PAŘÍZKOVÁ, K. Procesí a poutníci na poutní cestě do Hájku u Prahy. In: Časopis Národního muzea. Řada historická, 2012, vol. 181, no. 1-2, s. 24-43, ISSN 1214-0627.
PAVLÍČKOVÁ, K. Restaurování krojované panenky. In: Textil v muzeu, 2012, s. 37-42, ISSN 1804-1752.
POLANSKÝ, Luboš; GAMBACORTA, Federico. Italian Coins in the National Museum of Prague I. 1. Old Collection: Middle Ages and Early Modern Period (IX–XVI centuries). Praha: Národní muzeum, 2012, 232 s., ISBN 978-80-7036-363-8.
SANKOT, P. Bemerkungen zur Wiederauffindung des späthallstattzeitlichen Wagengrabs von Kladruby, Bezirk Rokycany, Westböhmen. In: Archeologické rozhledy, 2012, vol. 64, no. 4, s. 695-722, ISSN 0323-1267.
SCHŮTOVÁ, Jitka; HAVRÁNKOVÁ, Hana; SAUROVÁ, Vlasta. Olympionika v trojrozměrné Sbírce tělesné výchovy a sportu Národního muzea. Praha: Národní muzeum, 2012, 152 s., ISBN 978-80-7036-357-7.
SMÍŠEK, K.; SMĚLÝ, T. Nezvyklé dobové falzum bílého penízu Ferdinanda I. z nálezu v Klínci (okr. Praha-západ). In: Numismatické listy, 2012, vol. 67, no. 1, s. 40-42, ISSN 0029-6074.
STEHLÍKOVÁ, Dana. Klenoty a odznaky střelců 14.-17. století. In: Arma diaboli : o kuši a střelcích. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 87-99, ISBN 978-80-7036-374-4.
STEHLÍKOVÁ, Dana. Stříbrný oltář a jeho příslušenství v kontextu evropského stříbrnictví. In: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2011, s. 141-177 .
STEHLÍKOVÁ, Dana. Dary vyšehradských kněží Národnímu muzeu v Praze. In: Královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě. Praha: Královská kolegiátní kapitula na Vyšehradě, 2012, s. 355-373.
STEHLÍKOVÁ, Dana. Poklady ze Slezské Středy a ze St. Mariensternu v reprezentaci Lucemburků. In: Lucemburkové: česká koruna uprostřed Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 455-457, ISBN 978-80-7422-093-7.
SVOBODOVÁ, E.; BOSÁKOVÁ, Z.; NOVOTNÁ, M.; NĚMEC, I.; OHLÍDALOVÁ, M. The use of infrared and Raman microspectroscopy for identification of selected red organic dyes in model colour layer of works of art. In: Vibrational Spectroscopy, 2012, vol. 63, no. 63, s. 380-389, ISSN 0924-2031.
SWIERCZEKOVÁ, Lucie. Helena Vojáčková, učitelka, kritička i studentka moderního tance. In: Východočeské muzeum. Pardubice: Východočeské muzeum, 2012, s. 73-85.
ŠNAJDROVÁ, Evženie. Kuše v době renesance a baroka. In: Arma diaboli : o kuši a střelcích. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 59-82, ISBN 978-80-7036-374-4.
ŠULCOVÁ, V. Textilní fragmenty z dětských pohřbů z krypty sv. Jakuba v Brně. In: Textil v muzeu, 2012, s. 26-31, ISSN 1804-1752.
TAUBEROVÁ, M. Křestní a úvodní oblečení novorozence a dětská textilní hračka v Čechách v 19. století. In: Textil v muzeu, 2012, s. 46-51, ISSN 1804-1752.
TAUBEROVÁ, Monika. Lidový šperk z Čech, Moravy a Slezska ze sbírek Národního muzea. Praha: Národní muzeum, 2012, 207 s. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae 15, ISBN 978-80-7036-365-2.
TAUBEROVÁ, Monika. Lidová obuv ze sbírek Etnografického oddělení Historického muzea – Národního muzea v Praze. In: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2012, s. 55-61.
TRÁVNÍČKOVÁ, M. Profesionální počátky české Thálie na Karolinském náměstí. (Poznámky ke studiu repertoáru v české řeči ve Stavovském divadle 1824-1862). In: Divadelní revue, 2012, vol. 23, no. 3, s. 76-90, ISSN 0862-5409.
URBANOVÁ, Kristýna; KOLÁŘ, Jan; DOBISÍKOVÁ, Miluše; DRESLEROVÁ, Gabriela; DROZDOVÁ, Eva; FOJTOVÁ, Martina; HLOŽEK, Martin; GREGEROVÁ, Miroslava; PŘICHYSTAL, Antonín; WAGENKNECHTOVÁ, Martina. Kultura se šňůrovou keramikou v povodí říčky Hané na střední Moravě : pohřební areály z prostoru dálnice D1 v úseku Vyškov – Mořice a dalších staveb. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2011, 288 s. Pravěk. Supplementum 23, ISBN 978-80-86399-81-2.
VACINOVA, L. Hlava Medúsy. K významu gorgoneia na řeckých mincích. In: Numismatické listy, 2012, vol. 67, no. 1, s. 3-6, ISSN 0029-6074.
VALENTOVÁ, J.; ŠUMBEROVÁ, R. Keramické cedníky, poklopy a trychtýře z oppida Stradonice. In: Archeologické rozhledy, 2012, vol. 64, no. 2, s. 333-346, ISSN 0323-1267.
VALENTOVÁ, Jarmila. O věcech. In: Cesta napříč časem a krajinou: katalog k výstavě nálezů ze záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu Kolína 2008-2010. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2012, s. 53-58, ISBN 978-80-87365-52-6.
VENCLOVÁ, Natalie; VALENTOVÁ, Jarmila. Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929. Praha: Národní muzeum, 2012, 228 s. Fontes archaeologici Pragenses 38, ISBN 978-80-7036-367-6.
VOTRUBA, Adam. Lidové písně z Kouřimska. Praha: Národní muzeum, 2012, 366 s., ISBN 978-80-7036-359-1.
WOITSCHOVÁ, K. Otisky pečetí v Eichlerově sbírce Archivu Národního muzea. In: Časopis Národního muzea. Řada historická, 2012, vol. 181, no. 1-2, s. 69-84, ISSN 1214-0627.
ZŮBEK, A.; ŠULCOVÁ, V. Hrobové textilie z krypty kostela sv. Jakuba v Brně. In: Fórum pro konzervátory - restaurátory, 2012, s. 35-40, ISSN 1805-0050.
 

 

Zpět na Historické muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů