EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Historické muzeum 2011

Historické muzeum

 

BELAŇOVÁ, P. J. L. Píč archeolog a muzeolog. Úvodní slovo o prvním kustodovi prehistorického oddělení Národního muzea v Praze. Časopis Národního Muzea. Řada historická. 2011, voll 180, no. 3–4, s. 3–6. ISSN 1214-0627.

BELAŇOVÁ, P; KYSELA, J. Antikizující kamej z Jírovy sbírky - A pseudo-ancient cameo from the Jíra´s collection. Archaeologia Pragensia. 2011, vol. 20, s. 436–442. ISSN 0139-5998.

BELAŇOVÁ, P.; HEJZLAROVÁ, T.; KOKAISL, P. V srdci hedvábné stezky – umění a řemeslo Střední Asie / At the heart of the Silk Road - Arts and Crafts of Central Asia. Katalog výstavy, Plzeň: Západočeské muzeum, 2011, 50 s., ISBN 978-80-7247-079-2.

BĚLIČOVÁ, M. Karel Jaromír Erben – první archivář Národního muzea. Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 14 (Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15.–16. dubna 2011 na Malé Skále). 2011, s. 42–50. ISBN 978-80-86254-24-1, ISSN 1211-975X.

BĚLIČOVÁ, M. Výroční zpráva o činnosti Sekce specializovaných archivů při ČAS. In ČAS v roce 2010. Ročenka České archivní společnosti. Praha, 2011, s. 85. ISBN 978-80-903251-7-3.

BOUBLÍK, J. Správa královských financí ve středověku. Několik poznámek k době poděbradské. Numismatické listy 2011, vol. 66, no. 1, s. 17–26. ISSN 0029-6074.

BRYCH, V. Kachle s motivem pětilisté růže. Příklad rodové a městské reprezentace ve středověku a raném novověku. In Rožmberkové: rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011, s. 52–53 a 198–204. ISBN 978-80-85033-31-1.

DOLEJŠKOVÁ, P. Tajemství muzea – pedagogický konstruktivismus a postupy programu RWCT v muzejně-pedagogické praxi určené žákům základních škol. Muzeum 49, 2011, č. 2, s. 24–29. ISSN 1803-0386.

DOUŠA, P. Ústřední Muzeologický kabinet 1955–1989, Muzeum. 2011, vol. 49, no. 1, s. 3–14. ISSN 1803-0386.

HANÁKOVÁ, J. (ed.): Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu: příspěvek k historii československého exilu. Praha: Národní muzeum, 2011, 191 s. ISBN 978-80-7036-302-7.

HRONKOVÁ, L.  Christopher Bruce a Ballet Rambert... In Program k baletu Moonshine. Praha: Národní divadlo, premiéra 16. 11. 2011. ISBN 978–80–7258–389–8.

HRONKOVÁ, L. Sergej Sergejevič Prokofjev – Nikdy nekončící baletní Popelka – Pohádka o Popelce a odkaz Saši Machova. In Program k baletu Popelka. Praha: Národní divadlo, premiéra 14. 4. 2011. ISBN 978-80-7258-371-3.

HRONKOVÁ, L: Ch. Bruce – V rytmu života.... Národní divadlo, no. 2, říjen 2011. ISSN 1212-1045.

HRONKOVÁ, L. Díla světové literatury v baletech Johna Cranka. Národní divadlo, no. 10, červen 2011. ISSN 1212-1045.

HRONKOVÁ, L. Jaký tanec si zatančíte? Ateliér. 2011, vol. 4, no. 14–15, s. 2. ISSN 1210-5236.

CHVOJKA, O.; MICHÁLEK, J. Výzkumy Josefa Ladislava Píče na mohylových pohřebištích doby bronzové a halštatské v jižních Čechách. Fontes Archaeologici Pragenses. 2011, vol. 35, Praha: Národní muzeum, 187 s. ISBN 978-80-7036-320-1 (ISSN 0015-6183).

JANEČEK, P. (ed): Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti, Praha: Národní muzeum : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. 2011. ISBN 978-80-7036-315-7 (NM), 978-80-87398-11-1 (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze).

JANEČEK, P. Etnografická dokumentace současnosti v Národním muzeu. In Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Národní muzeum : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2011, s. 111–114. ISBN 978-80-7036-315-7 (NM), 978-80-87398-11-1 (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze).

JANEČEK, P. Folklor jako sociální produkt. Subkultury a malé sociální skupiny jako prostředí šíření současného folkloru. In Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Národní muzeum : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2011, s. 7–12. ISBN 978-80-7036-315-7 (NM), 978-80-87398-11-1 (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze)

JANEČEK, P. K diskuzi o etice v etnologii: Etický kodex domácí etnologie? Národopisná revue. 2011, vol. 21, no. 2, s. 144–148. ISSN 0862-8351.

JANEČEK, P. Tradice starých Čechů pohledem Václava Krolmuse. In Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy / ohledem na bájesloví česko-slovanské, jež sebral Václav Krolmus. Praha: Plot, 2011, s. 303–309. ISBN 978-80-7428-069-9.

JANEČEK, P. Pomluvy v zemi hojnosti. Jídlo v moderním městském folkloru. Tvar. Literární obtýdeník. 2011, vol. 11, no. 6, s. 12. ISSN 0862-657X.

JANEČEK, P. Novinové pověsti. Městské legendy v českých tištěných médiích. Tvar. Literární obtýdeník. 2011, vol. 11, no. 13, s. 6. ISSN 0862-657X.

JANEČEK, P. Ejhle slovo – Informátor. Tvar. Literární obtýdeník. 2011, vol. 11, no. 13, s. 7. ISSN 0862-657X.

JANEČEK, P.; OLIVOVÁ, L .(ed.): Postava šibala v asijské slovesnosti. Příspěvky z 3. konference Kulturní antropologie východní Asie, proběhnuvší dne 29. 3. 2009 na Katedře asijských studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Lidé města / Urban People. 2011, vol. 13, vol.  3, s. 523527. ISSN 1212-811         

JANEČEK, P. Bulharský folklor poněkud netradičně. Tvar. Literární obtýdeník 2011, vol. 11, no. 19, s. 20. ISSN 0862-657X.

JANEČEK, P. Laudatio k udělení čestného členství České národopisné společnosti PhDr. Jiřině Langhammerové. Národopisný věstník. 2011, vol. 70, no. 2, s. XXIII–XXVI. ISSN 0323-2492.

JORDAN, H. Vývoj českého cirkusu od nejstarších dob do 50. let 20. století a jeho dokumentace ve sbírce Národního muzea. Muzeum. 2011, vol. 49, no. 2, s. 49–64. ISSN 1803-0386.

JŮN, L.; JŮNOVÁ-MACKOVÁ, A. Když cestovatel necestuje – přednáší. Příspěvek k popularizační, fotografické a filmové činnosti Dr. Jiřího Bauma. Časopis Národního Muzea. Řada historická. 2011, vol. 180, no. 1–2, s. 86–92. ISSN 1214-0627.KLEISNER, T. Medaile bitvy na Bílé hoře od Giovanni Pietra de Pomis. Folia numismatica. 2011, vol. 24, no. 1, s. 57–60. ISSN 0862-1195.

KLEISNER, T.; BOUBLÍK, J. Mince a medaile císaře Františka Štěpána Lotrinského: sbírka Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2011, 208 s. ISBN 978-80-7036-316-4.

KOŠTA, J.; HOŠEK, J. Raně středověký meč Petersenova typu Y z pohřebiště na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou (Česká republika). Pohled archeologie a metalografie. In KUCYPERA, P. PUDŁO, P. (ed.): Cum arma per aeva. Uzbrojenie indiwidualne na przestrzeni dziejów. Toruń, 2011, s. 42–73. ISBN 978-83-7780-164-2.

KOŠTA, J.; SEDLÁČKOVÁ, H.; HULÍNSKÝ, V. Skleněné předměty z raně středověkého knížecího hrobu v Kolíně. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2011, vol. 180,  no. 3–4, s. 51–81. ISSN 1214-0627.

KOŠTA, J.; TOMKOVÁ, K.; HULÍNSKÝ, V.; ZAVŘEL, J. G-korály v raně středověkých náhrdelnících z Čech v kontextu evropské sklářské produkce přelomu 9. a 10. století. Archeologické rozhledy. 2011, vol. 63, no. 4, s. 586–607. ISSN 0323-1267.

KOŠTA, J.; TOMKOVÁ, K. Olivovité korálky v raně středověkých Čechách a jejich postavení ve středoevropském kontextu. Památky archeologické. 2011, vol. 102, s. 307–354. ISSN 0031-0506.

KOUBSKÁ, V. "Můj drahý národ český neskoná, on hrůzy všechny slavně překoná!" Ke 130 létům výtvarných proměn slavnostní opery B. Smetany Libuše. Příspěvek k výstavě Národního muzea Staré pověsti české. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2011, vol. 180, no. 1–2, s. 54–73. ISSN 1214-0627.

KOUBSKÁ, V. Rezonance mezi živlem a postmodernou. In Jaroslav Malina…čas do odvolání…malba, scénografie.  Prácheňské muzeum v Písku, 2011, nestránkováno.  ISBN 978-80-86193-33-5.

KOUBSKÁ, V. PQ 2011 – Chaos druhů, nálad a prostředí. Atelier. 2011, vol. 24, no.14–5, s. 1, 12, 13. ISSN 1210-5236.

KOUBSKÁ, V. Scénograf Jaroslav Malina. Atelier. 2011, vol. 24, no.14–15, s. 2. ISSN 1210-5236.

KOUBSKÁ, V. Ve službách divadla – Miroslav Melena. Atelier. 2011, vol. 24, no.14–15, s. 2. ISSN 1210-5236.

KOUBSKÁ, V. Světlo a prostor, E. G. Craig. Atelier. 2011, vol. 24, no. 14–15, s. 2. ISSN 1210-5236.

LANGHAMMEROVÁ, J. Ludvík Kuba:  renesanční osobnost slovanského světa. Praha: Národní muzeum, 2011, 143 s. ISBN 978-80-7036-303-4

LIČKA, M. Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ.  Fontes Archaeologici pragenses. Praha: Národní muzeum, 2011, vol. 37, 228 s. ISBN 978-80-7036-330-0 (ISSN 0015-6183).

LIČKA, M. Otvory ve stěnách nádob kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická., 2009–2010, M 14-15, s. 131–148. ISSN 1211-6327.

LIČKA, M. – HLOŽEK, M. Antropomorfní soška kultury s lineární keramikou z Chabařovic, okr. Ústí nad Labem. Archeologie ve středních Čechách. 2011, vol. 15, no. 1, s. 35–49. ISSN 1214-3553.

MALÝ, I. Československo-lotyšská společnost 1925–1940. Praha: Národní muzeum, 2011, 107 s. ISBN 978-80-7036-331-7.

MALÝ, I. (ed.): Politické zprávy z Rigy 1934–1939, České Budějovice – Praha: Společnost pro kulturní dějiny, 2011, 104 s. ISBN 978-80-904446-6-9.

MALÝ, I. Obraz Pobaltí v českém periodickém tisku a diplomatických zprávách. Příspěvek ke konstrukci obrazu Pobaltí v Čechách v letech 1918–1945. In BŮŽEK, V.; DIBELKA, J. (eds.): Utváření identity ve vrstvách paměti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011 (= Opera historica 15), s. 129–151. ISBN 978-80-7394-334-9.

MALÝ, I. Režim Kārlise Ulmanise. In NĚMEČEK J. a kol. Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století: hledání východisek. Praha: Historický ústav, 2010 (vyšlo 2011), s. 189–194. ISBN 978-80-7286-156-9.

MALÝ, I. Československo-lotyšská společnost. Moderní dějiny. 2011, vol. 19, no.2., str. 119–147. ISSN 1210-6860.

MALÝ, I. Mechanismus legitimizace veřejné moci. Přítomnost. 2011, no. 1, s. 2–6. ISSN 1213-0133.

MALÝ, I. The Legitimization of Political Power. The New Presence. 2011, no. 1, s. 89–92. ISSN 1213-0133.

MALÝ, I. Česká národní identita dnes? Přítomnost. 2011, no. 4, s. 2–4. ISSN 1213-0133.

MALÝ, I. Miroslav Schneider, Sarah Scholl-Schneider, Matěj Spurný, Sudetské příběhy / Sudetengeschichten, vyd. Antikomplex, o. s., Praha 2010, 382 str. (recenze). A2, 2011, vol. 7, no. 11, s. 30. ISSN 1801-4542.

MEVALDOVÁ, H. Zakládání sídel na okrese Beroun v 18. a na počátku 19. století a jejich vztah k šlechtickému velkostatku. In Vliv pozemkových reforem na stavební vývoj venkovských sídel Praha: Česká národopisná společnost, 2011, s. 18–26. ISBN 978-80-904282-6-3.

MEVALDOVÁ, H.; TAUBEROVÁ, M: Drahomíra Stránská: Osobnost evropské etnografie. Praha: Národní muzeum 2011, 135 s. ISBN 978-80-7036-326-3.

MEVALDOVÁ, H. Ornamenty a motivy lidového nábytku I. Spektra 2011, vol. 11, no. 3, s. 37-38. ISSN 1801-1799.

MEVALDOVÁ, H. Ornamenty a motivy lidového nábytku II. Spektra. 2011, vol. 11,  no. 4, s. 44–47. ISSN 1801-1799.

MILITKÝ, J.; POLANSKÝ, L. Prague groschen. In A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2011, s. 322–331. ISBN 978-80-85394-88-7

MILITKÝ, J. Monetary context in Bohemia and Moravia from the end of the 13th to the middle of the 14th century. In: A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310. Praha: Muzeum hlavního města Prahy. 2011,s. 596–601. ISBN 978-80-85394-88-7.

MILITKÝ, J. Minting activities of John of Luxemburg in Bohemia. In A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2011, s. 584–591. ISBN 978-80-85394-88-7.

MILITKÝ, J. The hoard of Tetín (Czech republic) in the light of currency conditios in thirteenth-century Bohemia. In Proceedings of the XIVth International Numismatic Congres, Glasgow 2009. Glasgow: University of Glasgow, 2011, s. 1664–1670. ISBN 978-1-907427-17-6.

OHLÍDALOVÁ, M. et al. Srovnání vlivu kationtů kovů na poškození usní a pergamenů. Koroze a ochrana materiálů. 2011, vol. 55, no. 3, s. 86–95. ISSN 0452-599X.

OHLÍDALOVÁ, M.; TISUCKÁ, M. Nálezy usní z mohylových pohřebišť střední doby bronzové. In KORENÝ, R. (ed.) Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Příbram. Edice sborníku Podbrdsko – Miscelanea 2, Hornické muzeum Příbram, 2011, s. 187–191. ISBN 978-80-86869-13-1.

PAŘÍZKOVÁ, K. Putování po cestě do Hájku (1. část). Listy z Unhošťska – vlastivědný zpravodaj Melicharova muzea v Unhošti. 2009 (vyšlo 2011), vol. 47, s. 18–24. (Soubor článků na pokračování, vycházející od roku 2009, evidováno u MK ČR E 15 319.)

POLANSKÝ, L. Jména mincmistrů na českých denárech přelomu 10. a 11. století. In Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti: věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. 236–246. ISBN 978-80-7422-081-4.

SANKOT, P.; ZÁPOTOCKÝ, M. et al. Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem – rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha-západ. Památky archeologické. 2011, vol. 102, s. 59–116. ISSN 0031-0506.

SANKOT, P.; STOLZ, D.: Nový soubor nálezů z hradiště Plešivec u Rejkovic, okr. Příbram – The new findings from the hill-fort at Plešivec near Rejkovice, distrikt Příbram. Archeologie ve středních Čechách. 2011, vol. 15, s. 385–394. ISSN 1214-3553.

SANKOT, P. Keltové a jejich hroby na území Roztok. In Roztoky očima století, I. díl. Roztoky 2011, s. 32–35.  ISBN 978-80-2549-078-5.

SKLENÁŘ, K. Pravěké a raně středověké nálezy v Čechách do roku 1870: pramenná základna romantického období české archeologie. Fontes Archaeologici Pragenses, vol. 36.  Praha: Národní muzeum, 2011, 447 s. ISBN 978-80-7036-322-5 (ISSN 0015-6183).

STEHLÍKOVÁ, D. Goldsmithery in Bohemia between 1270–1340. In A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2011, s. 452–479. ISBN 978-80-85394-88-7.

STEHLÍKOVÁ, D. John Volek and Ornamenta Ecclesiae. In A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg – 1310. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2011, s. 516–521. ISBN 978-80-85394-88-7.

STEHLÍKOVÁ, D. Hodinářství. In Rožmberkové: rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích 2011, s. 56, 360, 584–585, 605–606, 608–609. ISBN 978-80-85033-31-1.

SWIERCZEKOVÁ, L. Všední – nevšední život rodiny Zátků. Výběr. 2011, vol. 48, no. 4, s. 222–232. ISSN 1212-0596.

ŠALDOVÁ, L.; MIHOLOVÁ, K.; JEŽKOVÁ, Z. Zmoudření dona Quijota 1914: interaktivní rekonstrukce inscenace. Praha: Miholová Kateřina – Augias, 2011, 143 s. ISBN 978-80-905067-0-1.

ŠALDOVÁ, L. Stačí jen chtít a rázem vše je možné. In Městské divadlo: sezóna 2010–2011, Brno: Městské divadlo Brno, 2011, s. 64-69.

ŠALDOVÁ, L. Ubohá Rusalka bledá? Dvořákova „lyrická pohádka“ na německých jevištích. Svět a divadlo. 2011, vol. 22, no. 2, s. 46–58. ISSN 0862-7258.

ŠALDOVÁ, L. Nemocní láskou. Svět a divadlo. 2011, vol. 22, no. 5, s. 57–59. ISSN 0862-7258.

ŠALDOVÁ, L. Příjemných devadesát minut. Svět a divadlo. 2011, vol. 22, no. 5, s. 68–71. ISSN 0862-7258.

ŠALDOVÁ, L. Na konci jedné éry, Komická opera Berlín 2011. Svět a divadlo. 2011, vol. 22, no. 6, s. 98–107. ISSN 0862-7258.

ŠALDOVÁ, L.  Dvakrát Verdi, aneb Když dva dělají totéž... Divadelní noviny. 2011, vol. 20, no. 8, s. 7. ISSN 1210-471X.

ŠALDOVÁ, L. Parádní mordýřská show v Brně. Divadelní noviny. 2011, vol. 20, no. 9, s. 7. ISSN 1210-471X.

ŠALDOVÁ, L. Touha být první? Divadelní noviny. 2011, vol. 20,  no. 10, s. 7. ISSN 1210-471X.

ŠALDOVÁ, L. Intriky a zápletky v pozapomenuté opeře. Divadelní noviny. 2011, vol. 20, no. 10, s. 7. ISSN 1210-471X.

ŠALDOVÁ, L. Plus minus nula aneb Tohle je Marthaler?! Divadelní noviny. 2011, vol. 20, no. 14,  s. 13. ISSN 1210-471X.

ŠALDOVÁ, L. Nová kouzla v krumlovské zahradě. Divadelní noviny. 2011, vol. 20, no. 15, s. 5. ISSN 1210-471X.

ŠALDOVÁ, L. Marthaler má s Janáčkem problém. Divadelní noviny. 2011, vol.  20, no. 16, s.13. ISSN 1210-471X.

ŠALDOVÁ, L. Naši furianti (Divadlo 2011: nahota, symboly, osobnosti, ornamenty). Divadelní noviny. 2011, vol. 20, no. 16, s. 5. ISSN 1210-471X.

ŠALDOVÁ, L. Italská vesnička středisková? Divadelní noviny. 2011, vol. 20, no. 17, s. 7.  ISSN 1210-471X.

ŠALDOVÁ, L. Příběh opery. Divadelní noviny. 2011, vol. 20, no. 19, příloha, s. II. ISSN 1210-471X.

ŠALDOVÁ, L. Orfeovy bolestné vize. Divadelní noviny.  2011, vol. 20, no. 20, s.7. ISSN 1210-471X.

ŠALDOVÁ, L. Co je zvířecího v lidech, co lidského ve zvířatech. Divadelní noviny. 2011, vol. 20, no. 21. ISSN 1210-471X.

ŠALDOVÁ, L. Příšerné děti. Ateliér. 14. 7. 2011, no. 14–15, s. 2. ISSN 1210-5236.

ŠIMEK, E. České, moravské a slezské mince 10.-20. století: Národní muzeum – Chaurova sbírka. Svazek IV. 2., Mince Maxmiliána II. a Rudolfa II. (1564-1576-1611). Praha: Národní muzeum, 2011, 432 s. ISBN 978-80-7036-328-7.

TAUBEROVÁ, M. Digitalizace, restaurování a prezentace sbírky lidového textilu jižních Čech – Blata. In Textil v muzeu, soubor statí k problematice uložení a transport textilních sbírek. Technické muzeum v Brně, 2011, s. 60–67. ISBN 978-80-86413-87-7, ISSN 1804-1752.

TISUCKÁ, M.;  CÍLOVÁ, Z. Analýza skleněných korálků z mohylových pohřebišť metodou EPMA. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2011, vol. 180, no. 3–4, s. 82–87. ISSN 1214-0627.

URBANOVÁ, K: Krátké pojednání o ženském oděvu pozdní fáze doby stěhování národů. Úvahy k funkci párových spon na příkladě nálezu z ženského hrobu ze Zvoleněvsi u Slaného. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2011, vol. 180, no. 3–4, s. 38–50. ISSN 1214-0627.

URBANOVÁ, K.; BRAVERMANOVÁ, M.; BŘEZINOVÁ, H. Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů. Zprávy památkové péče. 2011, vol. 71, no. 2,  s. 97–104. ISSN 1210–5538.

VALENTOVÁ, J. Keramické poklice z oppida Stradonice. Časopis Národního Muzea. Řada historická. 2011, vol. 180, no. 3–4, s 7–19. ISSN 1214-0627.

VALENTOVÁ, J.; ŠUMBEROVÁ, R. Dům mrtvých, nebo dům živých? Laténský objekt s lidskými kostrami z Nových Dvorů, okr. Kutná Hora. Archeologické rozhledy. 2011, vol. 63, no. 2, s. 220–250. ISSN 0323-1267.

VALENTOVÁ, J. Předoppidální malovaná keramika z Kutné Hory – Karlova. Archeologie ve středních Čechách. 2011, vol. 15, no. 2, s. 887–889. ISSN 1214-3553.

VALENTOVÁ, J.; ŠUMBEROVÁ, R. O pohřebních banketech. Archeologie ve středních Čechách. 2011, vol. 15, no. 1, s. 435–439. ISSN 1214-3553.

VÉLOVÁ, L: Děti v českém pravěku (od neolitu po dobu bronzovou). Časopis Národního muzea. Řada historická. 2011, vol. 180, no. 3-4, s. 20–37. ISSN 1214-0627.

VOTRUBA, A. Kultura vojáků základní služby. In: Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Národní muzeum : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2011, s. 39–64. ISBN 978-80-7036-315-7 (NM), 978-80-87398-11-1 (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze).

WOITSCHOVÁ, K. Genealogická a heraldická sbírka Rudolfa Konstantina Vratislava z Mitrovic Archivu Národního muzea. Časopis Národního muzea. Řada historická. 2011, vol. 180, č. 1–2, s. 74–85.  ISSN 1214-0627.

 

 

Zpět na Historické muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů