EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

2009

Historické muzeum

BRYCH, Vladimír. Mísa s rytinami „andělů“. Mísa s rytinou bitvy. In HRBÁČOVÁ, Jana a kol.

Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy.

Olomouc: Muzeum umění, 2009, s. 186-189.

 

BRYCH, Vladimír; DRAGOUN, Zvonimír; KŘIVÁNEK, Roman. Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. (Předběžné výsledky v roce 2008). In MAŠEK, M; SOMMER, P.; ŽEMLIČKA, J. (eds)

Vladislav II. Druhý král Přemyslova rodu.

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 107-115.

 

ČECHURA, J.; ČERNÁ, A. 1609: letní spor českých stavů a kancléře Lobkovice II.

Časopis Národního muzea. Řada historická.

2008, vol. 177, no. 3-4, s. 125-141.

 

ČECHURA, Jaroslav. 5. 5. 1609. Zlom v nejdelším sněmu českých dějin. Generální zkouška stavovského povstání. Praha: Havran, 2009, 178 s. ISBN 978-80-86515-91-5.

 

DUFKOVÁ, Marie. Otto Rothmayer. Seine Zusammenarbeit mit J. Plečnik und sein einständiges Schaffen. In BOUZEK, Jan (ed.)

Zeitbrücken – Art Déco, Kubismus, Neoklassizismus und die Antike.

Studia Hercynia. Praha: Karlova univerzita, Filozofická fakulta, 2009, s. 95-99.

 

DUFKOVÁ, Marie. Antická keramika na zámku v Mnichově Hradišti. In ČERNÁ, Alena (ed.).

Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů, ke kterým vykonává právo hospodaření Národní památkový ústav, konané 22.-23. září 2009 v Praze.

Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2009, s. 71-76.

 

HANÁKOVÁ, J.  Československé dokumentační středisko 1948-1989.

Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce.

2008, vol. 46, no. 2 , s. 48-52.

 

CHVOJKA, Ondřej. Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2009, 486 s. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 6.               ISBN 978-80-210-4921-5.

 

CHVOJKA, Ondřej; KRIŠTUF, P.; RYTÍŘ, L. Mohylová pohřebiště na okrese Písek. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2009, 168 s. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Suppl. 6. ISBN 978-80-87311-02-8.

 

JANEČEK, P. Města a jejich příběhy:. Urbánní prostředí jako oáza ústní tradice.

Kulturně-literární revue Pandora

. 2009, vol. 19, 129-135.

 

JANEČEK, P. „Městské legendy“ na pomezí oborů: antropologický, sociologický nebo folkloristický diskurz?.

Antropowebzin. 2009, vol. 1,  s. 12-19.

JANEČEK, P. Rezistence a katarze: fámy a pověsti druhé světové války v českých zemích. Slovenský národopis. 2009, vol. 57, no. 2, s. 207-219.

JANEČEK, P. Texty a kontexty. Několik poznámek k postavení slovesné folkloristiky mezi evropskou etnologií a kulturní antropologií. Národopisná revue. 2009, vol. 19, no. 4, s. 235-239.

JANEČEK, Petr. Zapomenutá sbírka pověstí Josefa Virgila Grohmanna. In GROHMAN, J. V. Pověsti z Čech. Praha: Nakladatelství Plot, 2009, s. 237-242.

JORDAN, H. Cirkusová sbírka Národního muzea: Proč sbírat a dokumentovat cirkusovou historii. DISK. Časopis pro studium dramatického umění. 2009, vol. 29, s. 163-167.

JŮN, Libor.  Vesnice. Praha: Jaroslav Bárta Studio JB pro Společnost pro krajinu, 2009, 144 s. ISBN 978-80-86512-46-4.

JŮN, Libor; JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla. Lovecké výpravy a jejich vůdci na Blízkém východě. In JŮNOVÁ MACKOVÁ, Adéla; NAVRÁTILOVÁ Hana; HAVLŮJOVÁ, Hana; JŮN, Libor Krásný, báječný, nešťastný Egypt! Čeští cestovatelé konce 19. a první poloviny 20. století. Praha: Libri, 2009, s. 254-284.

JUNEK, Marek. Idea "československého" národa. Čechoslovakismus v díle Antona Štefánika. In KARNER, Stefan; STEHLÍK, Michal (eds.). Česko. Rakousko. Rozděleni - odloučeni - spojeni. Jihlava: Muzeum Vysočiny, Schallaburg: Schallaburger Kulturbetriebsgesellschaft, 2009, s. 72-77.

JUNEK, Marek. Od Pražského jara k rezignaci. Československá společnost v období normalizace. In KARNER, Stefan; STEHLÍK, Michal (eds.). Česko. Rakousko. Rozděleni - odloučeni - spojeni. Jihlava: Muzeum Vysočiny, Schallaburg: Schallaburger  Kulturbetriebsgesellschaft, 2009, s. 244-247.

KLEISNER, T. Amat victoria curam. The device of Matthew II as it appears on medals. Studia Rudolphina. 2009, vol. 9,  s. 87–99.

KLEISNER, T. Giovanni Pietro de Pomis´ medal of the battle of the White Mountain. Studia Rudolphina. 2009, vol. 8,  s. 90-93.

KLEISNER, T. A note on the medal of Bishop Jan Ephraim. Studia Rudolphina. 2009, vol. 8,  s. 104-105.

KLEISNER, Tomáš. Czech Republic. In AMANDRY, Michel; BATESON, Donal (eds.). A Survey of Numismatic Research 2002-2007. Glasgow: International numismatic commission, 2009, s. 668-672.

KOUBSKÁ, Vlasta. Eduard Tomek, akvarely. Praha: David Tomek, 2009, 39 s. ISBN 978-80-254-6198-3

KOUBSKÁ, Vlasta. Otakar Schindler, scénograf (1923-1998). Praha: Národní muzeum, 2009, 139 s. ISBN 978-80-7036-269-3.

LANDR, Petr. Církevní správa v hradeckém arcijáhenství ve světle písemností arcibiskupské kanceláře. In ŠTĚPÁN, Jiří (ed.). Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008. Hradec Králové: Filosofická fakulta Univerzity Hradec Králové a Biskupství královéhradecké ve spolupráci s Občanským sdružením Katedrála, 2009, s. 85-92.

LANGHAMMEROVÁ, Jiřina; MEVALDOVÁ Helena; MAŠEK Petr; KVAČEK Jiří.  Český Banát. Život a tradice českých obyvatel rumunského Banátu.. Praha: Národní muzeum, 2009, 94 s. ISBN 978-80-7035-250-1.

LIČKA, Milan. Il Neolitico europeo e le sue origini. Tecnologia della produzione ceramica nel Neolitico centroeuropeo. I recipienti rituali di Močovice. La cultura a ceramica puntinata (circa 4950-4400 a.C.). In KRUTA, V.; KRUTA-POPPI, L.; LIČKA, M.; MAGNI, E. (eds.). Antenate di Venere. 27.000-4000 a.C. Milano: Skira, 2009, s. 69-73, 74-76, 86-88, 89-94.

LIČKA, Milan; ČIŽMÁŘ, Z.. Il Neolitico delľEuropa centrale: la cultura a ceramica lineare (circa dal 5600/5500 al 4950 a.C.). Ľinsediamento fortificato di Hluboké Mašůvky. In KRUTA, V.; KRUTA-POPPI, L.; LIČKA, M.; MAGNI, E. (eds.). Antenate di Venere. 27.000-4000 a.C. Milano: Skira, 2009, s. 77-83, 100-102.

LIČKA, Milan; KÁČERIK, A.. Le figure zoomorfe del Neolitico. In KRUTA, V.; KRUTA-POPPI, L.; LIČKA, M.; MAGNI, E. (eds.). Antenate di Venere. 27.000-4000 a.C. Milano: Skira, 2009, s. 109-112.

LIČKA, Milan; KRUTA, V.. La statuetta maschile di Chabařovice. In KRUTA, V.; KRUTA-POPPI, L.; LIČKA, M.; MAGNI, E. (eds.). Antenate di Venere. 27.000-4000 a.C. Milano: Skira, 2009, s. 84.

OHLÍDALOVÁ, Martina; SVOBODOVÁ, E.; NOVOTNÁ, M.; BOSÁKOVÁ, Z.; PACÁKOVÁ, V.. Organic dyes and their identification. In Proceedings of the 5th International Student Conference “Modern Analytical Chemistry”, Prague, 21.-22. September 2009.  Praha: Karlova univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2009, s. 90-99.

OHLÍDALOVÁ, Martina; VÁVROVÁ, P.; JONÁŠOVÁ, Š.; BROŽOVÁ, L.. Vakuové balení jako alternativní možnost dlouhodobého uložení novodobých papírů – ano či ne?. In Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, 8.-10. 9. 2009. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 89-92.

POPPOVÁ URBANOVÁ, Kristýna; BŘEZINOVÁ, Helena. Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské z Řepova. Archeologické rozhledy.  2009, vol. 61, s. 31-62.

SANKOT, P. Zum Fundstoff vom Berg Rubín (Nordwestböhmen) und der Bedeutung des Fundorts in der Hallstatt- und Frühlatènezeit. Archeologické rozhledy. 2009, vol. 61, no. 1, s. 31-62.

SANKOT, Pavel; VALENTOVÁ, Jarmila. The first glaive from Bohemia? A first cleaning of the Klučov sword. In TIEFENGRABEN, G.; KAVUR, B.; GASPARI, A. (eds.).  Keltske studije II. Studies in Celtic Archaeology. Papers in honour of Mitja Gustin. Montagnac: Mergoil, 2009, s. 107-116.

SRŠEŇ, L. Příspěvky k poznání osobnosti Václava Hanky. Sborník Národního muzea v Praze. Řada A - Historie. 2009, vol. 63, no. 1–4, s. 5-48, 50-117, 121-168.

STEHLÍKOVÁ, D. Éra cylindrů a diamantů, k životnímu stylu manželů Kramářových. Karel Kramář (1860-1937), život a dílo. Moderní dějiny. 2009, vol. 17,  suppl. 2, s. 616-631.

STEHLÍKOVÁ, Dana. More valuable than originals? The Plaster Cast Collection in the National Museum of Prague (1818-2008): its History and Predecessors. In FREDERIKSEN, Rune; MARCHAND, Eckart (eds.). Plaster Casts: Making, Collecting and Displaying from Classical Antiquity to the Present. Berlin–New York: Walter De Gruyter, 2009, s. 519-537, 10 obr.

STEHLÍKOVÁ, Dana. Pohár věnovaný Pavlu Josefu Šafaříkovi č. k. 21, Ciborium č. k. 201, Nádoba na chlazení nápojů č. k. 202, Hlavička dýmky, č. k. 253, Tabatěrka č. k. 255, Košík č. k. 261, Zástěna, č. k. 437, Souprava šperků č. k. 459, Pár náušnic s korálem č. k. 470, Prsten s korálem č. k. 471. In VONDRÁČEK, Radim (ed.). Biedermeier, umění a kultura v českých zemích 1814-1848. Praha: Gallery s.r.o., 2008, s. 324, 325, 340, 342, 408, 416, 417.

ŠÍDOVÁ, Hana. Keramická sbírka Františka Kretze ve fondech Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea. In HABARTOVÁ, R. (ed.). František Kretz (1859-1929) – sběratel, národopisec, novinář. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2009, s. 84-88.

TAUBEROVÁ, Monika. František Kretz a sbírka lidového textilu a lidového šperku Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea v Praze. In HABARTOVÁ, Romana (ed.). František Kretz (1859-1929) – sběratel, národopisec, novinář. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2009, s. 4-12.

TAUBEROVÁ, Monika. Depozitář sbírky lidového textilu Národního muzea, Historického muzea, Národopisného oddělení. In MERTOVÁ, P. (ed.). Textil v muzeu. Textil a textilní technologie v depozitáři. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 17–22.

TURNSKÝ, Marek; MEVALDOVÁ, Helena. Lidový nábytek v českých zemích. Výběrový katalog lidového nábytku ze sbírek národopisného oddělení Národního muzea. Praha: Národní muzeum, 2009, 193 s., 2100 fotografií. CD, ISBN 978-80-7036-282-2.

VALENTOVÁ, J.; ŠUMBEROVÁ, R. Drobná bronzová plastika vodního ptáka a další importy na sídlišti starší doby římské ve Svatém Mikuláši (okr. Kutná Hora). Archeologie ve středních Čechách. 2009, vol. 13, no. 1, s. 331-344.

VANDROVCOVÁ, M. Naděžda Nikolajevna – mecenáška, hostitelka, důvěrnice i múza básníkova. Moderní dějiny. 2009, vol. 17, no. suppl. 2, s. 595-613

VOJÁČEK, Milan; SWIERCZEKOVÁ, Lucie a kol. Marie Červinková-Riegrová. Zápisky I. (1880-1884). Poznámkami opatřil Luboš VELEK. Praha: Národní archiv, Scriptorium, 2009, 712 s. , 18 obr. ISBN 978-80-86712-55-0.

VOTRUBA, Adam. Namažeme školu špekem. Současná folklorní poezie dětí. Praha: Plot, 2009, 256 s. ISBN 978-80-7428-013-9.

VOTRUBA, Adam. Václav Babinský – život loupežníka a loupežnická legenda. Praha: Libri, 2009, 160 s.. ISBN 978-80-7277-392-3.

Zpět na Historické muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů