EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

2008

Historické muzeum

Monografie

BĚLIČOVÁ, Milena; JŮN, Libor; NOVOZÁMSKÁ, Martina; VANDROVCOVÁ, Miroslava. Hradní fotoarchiv / The Prague Castle Photographic Archives 1918–1933. Praha: Národní muzeum, 2008, 192 stran. ISBN 978-80-7036-266-2

BURSÍK, Tomáš; DEJMALOVÁ, Kateřina; JŮN, Libor. Český svět. Kulisy let 1948–1989. Lomnice nad Popelkou: Jaroslav Bárta Studio JB, 2008. ISBN: 978-80-86512-40-2.

ČECHURA, Jaroslav. Kriminalita a každodennost v raném novověku. Jižní Čechy 1650–1770. Praha: Argo, 2008, 356 stran. ISBN 978-80-7277-384-5.

ČECHURA, Jaroslav. České země v létech 1526–1583. První Habsburkové na českém trůně 1, Praha: Libri, 2008, 324 stran. ISBN 978-80-7277-385-5.

ČECHURA, Jaroslav; HLAVAČKA, Milan; MAUR, Eduard; MIKULEC, Jiří. Panovnická trilogie. Praha: Ottovo nakladatelství, 2007 (4. souborné vydání). ISBN 978-80-7360-634-3.

JANEČEK, Petr. Černá sanitka: Třikrát a dost. Mytologie pro 21. století. Praha: Plot, 2008. 368 s. ISBN 978-80-86523-88-0.

LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Čtvero ročních dob v lidové tradici. Praha: Petrklíč, 2008, 163 s. ISBN 978-80-7229-171-7.

POLANSKÝ, L. Nálezy mincí 10. století v Českých zemích. Katalog, CD-ROM. Praha: Národní muzeum, 2008

SCHŮTOVÁ, Jitka; SAUROVÁ, Vlasta; HAVRÁNKOVÁ, Hana. Signované kresby a obrazy Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu NM. Praha: Národní muzeum, 2008. ISBN 978-80-7036-255-6.

STEHLÍK, Michal; LUKEŠ, Michal; JUNEK, Marek. Naše osmičky. Praha: Radioservis a. s., 2008. 100 s. ISBN 978-80-86212-82-1

STEHLÍKOVÁ, Dana (ed.). Svatý Václav ochránce české země. Autoři úvodních statí: Jiří Kuthan, Petr Piťha, Jan Royt, Dana Stehlíková, Dušan Třeštík; 93 hesel. Praha: Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerií, Univerzitou Karlovou a Národním muzeem, 2008. 168 s., 180 obr. ISBN 978-80-7106-446-6

Články v recenzovaných časopisech

ČECHURA, J. Sekularizace církevních statků v jihovýchodních Čechách v létech 1420–1454. Časopis Národního muzea. Řada historická, 177, 2008, s. 1–25. ISSN 1214-0627

ČECHURA, J.; ČERNÁ, A. M. Stavy kontra Popel z Lobkovic – letní spor roku 1609. Časopis Národního muzea. Řada historická, 176, 2007, s. 83–105. ISSN 1214-0627

ČECHURA, J.; ČERNÁ, A. M. 1609: letní spor českých stavů a kancléře Lobkovice II. Časopis Národního muzea. Řada historická, 177, 2008, s. 142–160. ISSN 1214-0627

DUFKOVÁ, Marie; BOUZEK, Jan; MUSIL, Jiří. Hrozný‘s excavations 1924 and visit of the

site of Shekh Sa´ad in 2008. Studia Hercynia. 2008, vol. 12, s. 98100. ISSN 1212-5865-12.

JORDAN, H. České kočovné divadelní společnosti za okupace. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, sv. 62, 2008, č. 1, s. 19–26. ISSN 0036-5335.

JUNEK, M. Hroznová Lhota v období Protektorátu. Každodenní život obyvatel na jihovýchodní Moravě v letech 1939–1945. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, 2008, roč. 62, č. 1, s. 27–30. ISSN 0036-5335.

JUNEK, M. Slovensko v plánoch českých politikov pred vznikom Československa. Historická revue, 2008, roč. 19, č. 10, s. 21–25. ISSN 1335-6550.

KLEISNER, T. Georg Hübner czy Georg Hautsch. Biuletyn Numizmatyczny 4 (352), 2008, s. 313–314. ISSN 0006-4017.

KLEISNER, T. Medaile francouzského Popisu Egypta pro Kašpara Sternberga. Cour d´honneur IV, 2008, s. 50. ISSN 1212-0987

KLEISNER, T. Medaile Zikmunda Haimhausena od Franze Schegy. Sborník muzea karlovarského kraje 2008, vol. 16, s. 369–372. ISBN 978-80-85018-64-6, ISSN 1803-6066.

KOŠTA, J. Několik poznámek k chronologii pohřebiště u VI. kostela v Mikulčicích. Studia Mediaevalia Pragensia, 2008, čís. 8, s. 277–296. ISSN 0862-8107; ISBN 978-80-246-1545-5.

KOŠTA, J.; HOŠEK, J. Meč z hrobu 580 ve III. kostele v Mikulčicích. Příspěvek k diskusi o jednom ze zástupců nejvyšší staromoravské elity. Studia Mediaevalia Pragensia, 2008, čís. 8, s. 177–207. ISSN

LANGHAMMEROVÁ, J. Pražské národopisné muzeum na prahu evropské moderny.

Folia ethnographica. Supplementum ad Acta Musei Moraviae, 2008, č. 42, s. 193–201. ISSN 0862-1209.

SKALA, P. Život mladých lidí v Protektorátu a Kuratorium pro výchovu mládeže. Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie, 2008, roč. 62, č. 1, s. 35–38. ISSN 0036-5335.

ŠALDOVÁ, L. Traditional Czech Puppets in Taipei, A Centenial Celebration of the Taiwan National Museum. Taiwan Natural Science, 98, 2008, s. 32–37, 4 obr.

TISUCKÁ, M. Příspěvky ke střední době bronzové v jižních Čechách – Beiträge zur Mittelbronzezeit in Südböhmen. Zprávy české archeologické společnosti, Supplement 70, Praha: 2008, s. 1–27. ISSN 1211-992X.

WOITSCHOVÁ, K. Ortelní manuály a knihy protokolů apelačního soudu v Praze z let 1548–1783. Paginae historiae 16, 2008, s. 545–558. ISSN 1211-9768, ISBN 978-80-86712-65-9.

Kapitola v knize

JANEČEK, Petr. Krakonoš Jaromíra Jecha. In JECH, J. Krakonoš. Vyprávění o vládci Krkonošských hor od nejstarších časů až po dnešek. Praha: Plot, 2008, s. 427–430. ISBN 978-80-8652-391-0.

JANEČEK, Petr. Slovesný folklor. In DUDÁK, V. (ed.): Plzeňsko. Příroda, historie, život. Praha: Baset, 2008, s. 709–721. ISBN 978-80-7340-100-9.

JORDAN, Hanuš. Cirkusy, menažerie, panoptika. In BLÁHOVÁ, K.; PETRBOK, V. (eds.) Cizí, jiné a exotické v české kultuře 19. století. Praha: Academia a KLP, 2008. s. 387–401, 6 obr. ISBN 978-80-200-1584-6

KLEISNER, T. 2 hesla v katalogu. In: LAVRIČ. A. (ed.). Upodobitve ljubljanskich škofov, Ljubljana 2008, s. 298-299, č.k. 14.6 a 14.7. ISBN nemá.

KOŠTA, Jiří; HOŠEK, Jiří. Meč s damaskovou čepelí z hrobu 715 v Mikulčicích a jeho metalografický průzkum. In PETRIK, J. (ed.). Z dějin hutnictví 38 (Rozpravy Národního technického muzea v Praze 207). Praha: 2008, s. 5–16. ISBN 978-80-7037-177-0.

KOUBSKÁ,Vlasta. Resonances Between the Elemental and the Post-Modern. In MALINA, J. Paintings and designs. The Ohio State University, Lima: 2008, s.13–20, 13 obr. ISBN 978-0-615-23351-2.

SANKOT, Pavel. Pohřbívání v období LT B-C1 4. – 3. století př. Kr. In VENCLOVÁ, N. (ed.). Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha: Archeologický ústav AV ČR v. v. i., 2008, s. 83–90. ISBN 978-80-86124-80-3.

SKALA, Petr. Snahy o reformu PO v letech 1967–1969. In SKALA, P. (ed.). Československé jaro 1968 – naděje, sny, realita. Praha: Národní muzeum a Asociace muzeí a galerií, 2008, s. 75–81. ISBN 978-80-7036-243-3.

Články ve sborníku

ČECHURA, Jaroslav. Smiřičtí – finančníci českých stavů v roce 1609 (pohled do komorních počtů Albrechta Jana ze Smiřic 1606-1612). Stopami dějin Náchodska 12, 2008, s. 133–150. ISBN 978-80-86676-06-7, ISSN 1211-3069.

JŮN, Libor. Photographing the Near East in 19th Century: Story of a Lost Case. In HOLAUBEK, J.; NAVRÁTILOVÁ, H.; OERTER, W. B. (eds.). Egypt and Austria IV. Crossroads. Praha: Egyptologický ústav FF UK, 2008, s. 63–65, ISBN 978-80-86277-61-5. ISSN 18034-4373

MEVALDOVÁ, Helena. Vztah sídel a krajiny na Berounsku. In TYKAL, R. (ed.) Venkovské sídlo a krajina. Sborník referátů ze semináře konaného 13.–14. června 2006 v Zubrnicích. Praha: Česká národopisná společnost, 2008, s. 15–22. ISBN 978-80-254-0697-7

POLANSKÝ, Luboš. Pře o původ české kněžny Emmy. In KILIÁN, J.; POLANSKÝ, L. (eds.). EMMA REGINA – CIVITAS MELNIC. Sborník příspěvků z konference u příležitosti 1000. výročí úmrtí kněžny Emmy Reginy (†2.11.1006) a 80. jubilea narození Pavla Radoměrského (* 23.11.1926) konané 9. listopadu 2006 v Regionálním muzeu Mělník, Mělník – Praha 2008, s. 11–44. ISBN 978-80-903899-1-5

Zpět na Historické muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů