EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

České muzeum hudby - publikace za rok 2015

 

ŠTEFANCOVÁ, D.K historii a obsahu pozdně středověkého fragmentárního graduálu AZ 89 (On the History and Content of the Late Medieval Fragmentary Gradual AZ 89). Musicalia, 7, č. 1–2, s. 28–40 (česká verze), s. 41–54 (anglická verze); 13 s. (česká verze). ISSN 1803-7828.
VOJTĚŠKOVÁ, J. – KROUPA, JIŘÍ K. Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862–1888 / The Procházka Photo Album (1862–1888), Praha, Národní muzeum – Koniasch Latin Press s. r. o., 2015; 186 s. (+ LXII). ISBN: 978-80-7036-455-0 (Národní muzeum), 978-80-87773-29-1 (KLP – Koniasch Latin Press s. r. o.).
KABELKOVÁ, M. Dílo Jakuba Jana Ryby ve fondech Národního muzea (The Works of Jakub Jan Ryba in the Collections of the National Museum). Musicalia, 2015, 7, č. 1–2, s. 87–99 (česká verze), 100–116 (anglická verze); 13 s. (česká verze). ISSN 1803-7828.
ŽŮRKOVÁ, T. (roz. Berdychová). Houslařské řemeslo v 19. století ve světle písemné pozůstalosti rodiny Metelků. Opus musicum, 47, č. 6, s. 6–20; 15 s. ISSN 0862-8505.
KOTAŠOVÁ, D. Háčkové harfy z pozůstalosti Marie Zunové-Skalské ve sbírce Českého muzea hudby, Opus musicum, 47, č. 5, s. 50–71; 22 s. ISSN 0862-8505.
NOVÁ, K. Otakar Šourek – nedoceněná postava českého hudebního života, Musicologica Brunensia, 50, č. 1, 2015, s. 177–194; 18 s. ISSN 1212-0391.
VEJVODOVÁ, V. "Jsem šťasten, že po tak dlouhém odpočinku opět mohu pracovati na tom, co já chci a ne, co chtějí jiní." Ke genezi Dvořákovy Armidy. Opus musicum, 47, č. 4, s. 36–57; 22 s. ISSN 0862-8505.
VEJVODOVÁ, V. Zapomenutá perla? Recepce Dvořákovy Armidy v letech 1925–2012. Opus musicum, roč. 47, č. 5, s. 18–35; 18 s. ISSN 0862-8505.
POSPÍŠIL, M. Poslední interview Antonína Dvořáka. Divadelní revue,26, 2015, č. 2, s. 89–97; 9 s. ISSN 0862-5409.
KABELKOVÁ, M. Tomášek, Václav Jan. V: Österreichisches biographisches Lexikon 1815–1950, hrg. von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 66. Lieferung (Töply Robert – Tůma Karel), s. 388– 389; 1 s. ISBN 978-3-7001-0187-1.
MAÝROVÁ, K. Sbírkový fond tiskové dokumentace Českého muzea hudby s akcentem na problematiku hudebního života v Praze v 19. století. Opus Musicum, 47, č. 2, s. 34–57; 24 s. ISSN 0862-8505.
POSPÍŠIL, M., Gustav-Hippolyte Roger à Prague en 1866 et en 1868. Revue de musicologie, 101, č. 2, s. 307–344, 38 s. ISSN 0035-1601.
PUDLÁK, M., Pozůstalost Zbyňka Vostřáka v Národním muzeu – Českém muzeu hudby v Praze. Opus musicum, 48, 2016, č. 6, s. 36–50, 15 s. ISSN 0862-8505.
ŠTEFANCOVÁ, D., Notované fragmenty liturgických knih a jejich „život po životě“ na příkladu čtyř zlomků ze sbírky Národního muzea – Českého muzea hudby. Poohří 5: Církev a společnost (Eds.: J. Mareš, P. Paterová, J. Havrlant, M. Vostřel). Sborník z konference konané v Litoměřicích 16. a 17. října 2014. Historie a současnost Poohří o. s., Litoměřice 2015, s. 123–134, 12 s. ISBN: 978-80-905007-4-7.
 VOJTĚŠKOVÁ, J., The works of Jan Dismas Zelenka in the eighteenth and nineteenth centuries in Prague. Clavibus unitis, 4, s. 85–90, 6 s. ISSN 1803-7747.

 

Zpět na České muzeum hudby


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů