EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

České muzeum hudby - publikace za rok 2014

POSPÍŠIL M. Fidlovačka. Fidlovačka aneb Cokoli chcete, Praha, Institut umění – Divadelní ústav, 54 s., s. 57–110. ISBN 978-80-7008-330-7.
POSPÍŠIL M. Smetanas Prodaná nevěsta im Salon und auf der Straße. Musiktheater im Fokus, Sinzig (D), Studio Verlag, 14 s., s. 359–372. ISBN 978-3-89564-161-9.
POSPÍŠIL M. Antonín Dvořák – operní skladatel (Antonín Dvořák: The Opera Composer). Musicalia, roč. 6, č. 1–2, s. 6–15 (česká verze). ISSN 1803-7828
POSPÍŠIL M. Meyerbeerovi Hugenoti v Praze a rakouská cenzura. K 150. výročí skladatelova úmrtí 2. května 1864, Divadelní revue, roč. 25, č. 1, s. 32–44. ISSN 0862-5409.
NOVÁ K. Dvořákův jubilejní rok 1941 (The Dvořák Jubilee of 1941), Musicalia, roč. 6, č. 1–2, s. 28–38 (česká verze). ISSN 1803-7828.
VEJVODOVÁ V. „Pro dílo jest jen přáti rostoucího pochopení.“ K premiéře poslední Dvořákovy opery Armida, Opus musicum, roč. 46, č, 5, s. 21–37. ISSN 0862-8505.
VOJTĚŠKOVÁ J. Další památky z rodiny Josefa Suka (More Memorabilia from the Family of Josef Suk), Musicalia, roč. 6, č. 1–2, s. 110–120 (česká verze). ISSN 1803-7828.
FOJTÍKOVÁ J. Neznámá korespondence Josefa Bohuslava Foerstera a Františka Bílka (Previously Unknown Correspondence between Josef Bohuslav Foerster and František Bílek), Musicalia, roč. 6, č. 1–2, s. 73–89 (česká verze). ISSN 1803-7828.
MAÝROVÁ K. Hudba v Masarykově rodině (Příspěvek k 90. výročí úmrtí Ch. Masarykové), Opus musicum, roč. 46, č. 4, s. 6–39. ISSN 0862-8505.
ŠTEFANCOVÁ D. Příbor, Wendelin Hueber a Bonifatio Graziani ve světle dosud neznámého rukopisu (Příbor, Wendelin Hueber, and Bonifatio Graziani in Light of a Previously Unknown Manuscript). Musicalia, roč. 6, č. 1–2, s. 159–165 (česká verze). ISSN 1803-7828.
ŠUSTÍKOVÁ V. Prameny k Fibichově melodramatickému cyklu Hippodamie. Opus musicum, roč. 46, č. 6. ISSN 0862-8505.
BERDYCHOVÁ T. Výstavní činnost Společenstva hotovitelů hudebních nástrojů v Praze (Exhibition Activity of the Association of Musical Instrument Makers in Prague). Musicalia, roč. 6, č. 1–2, s. 53–60 (česká verze), 61–68. ISSN 1803-7828.
BERDYCHOVÁ T. Unum Instrumentum antiquum cujus nomen ignoratur… Dochované hudební nástroje z klášterů v Oseku a Strahově na základě dobových inventářů. Opus musicum, roč. 46, č. 1, s. 57–73. ISSN 0862-8505.
 

Zpět na České muzeum hudby


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů