EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

České muzeum hudby - publikace za rok 2013

BERDYCHOVÁ, T. Nejstarší české lesní rohy ve sbírce Českého muzea hudby v Praze. In: Opus musicum, 2013, vol. 45, no. 5, s. 50-64, ISSN 0862-8505.

BERDYCHOVÁ, T. Rohové hudební nástroje ze sbírky Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada, In: Prameny a studie 50. Z historie zemědělství III, 2013, no. 50, s. 95-112, ISSN 0862-8483.
KABELKOVÁ, M. Václav Jan Tomášek a Carl Maria von Weber. In: Hudební věda, 2013, vol. 50, no. 1-2, s. 71-82, ISSN 0018-7003.
KOTAŠOVÁ, D. – PAULOVÁ, E. Housle Františka Ondříčka a jejich dokumentace ve sbírkách Českého muzea hudby. In: Musicalia, 2013, vol. 5, no. 1-2, s. 117-126, ISSN 1803-7828.
MAÝROVÁ, K. Hudební repertoár tzv. Rokycanské hudební sbírky a jeho srovnání s Bardějovskou a Levočskou sbírkou hudebnin, In: Musica Istropolitana, 2013, s. 275-318, ISBN 978-80-8127-084-0.
MOJŽÍŠOVÁ, O. Kresby Bedřicha Smetany. In: Musicalia, 2013, vol. 5, no. 1-2, s. 97-104, ISSN 1803-7828.
NOVÁ, K. Sondy do vztahu Václava Talicha a Otakara Šourka na pozadí jejich vzájemné korespondence v letech 1939-1956 (dokončení). In: Hudební věda, 2013, vol. 50, no. 1-2, s. 145-178, ISSN 0018-7003.
PAULOVÁ, E. Příspěvek k periodizaci tvorby ateliéru Jana Mulače. In: Historická fotografie, 2013, vol. 12, no. 1, s. 4-19, ISSN 1213-399X.
ŠTEFANCOVÁ, D. Hlasové knihy z latinské jáchymovské školy. In: Poohří 3: Ohře - spojnice lidí a osudů, 2013, ISBN 978-80-905007-2-3.
ŠTEFANCOVÁ, D. Konvolut tisků a rukopisů NM-ČMH AZ 84 jako pramen k české hymnologii. In: Hudební věda, 2013, vol. 50, no. 1-2, s. 5-22, ISSN 0018-7003.
VEJVODOVÁ, V. Kurzova verze Klavírního koncertu g moll, op. 33. In: Opus musicum, 2013, vol. 45, no. 6, s. 45-65, ISSN 0862-8505.
VOJTĚŠKOVÁ, J. Album Jana Ludevíta Procházky z let 1860-1888, Praha: Koniasch Latin Press & Národní muzeum, 2013, 349 s. ISBN 978-80-7036-383-6.
VOJTĚŠKOVÁ, J. Několik pramenů z doby působení Carla Marii von Webera ve Stavovském divadle. In: Musicalia, 2013, vol. 5, no. 1-2, s. 57-64, ISSN 1803-7828.
 

 

Zpět na České muzeum hudby


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů