EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

České muzeum hudby 2010

ČÍŽEK, Bohuslav. Historické klavíry v Čechách a na Moravě. / Historical Keybord Instruments in Bohemia and Moravia. Praha: Togga, 2010, 184 s. ISBN 978-80-87258-45-3.

KRATOCHVÍLOVÁ, M. An Inventive Mind: Jaroslav Machát and His Experimental Musical Instruments. Musicalia. 2010, vol. 2, no. 1-2, s. 118-122.

MIKULÁŠ, Jiří. Die Kirchenmusikerfamilie Maschek. In HARRANDT, Andrea, PARTSCH, Erich Wolfgang (eds.). Kirchenmusik im Biedermeier : Institutionen, Formen, Komponisten Tutzing: Hans Schneider Verlag, 2010, s. 141-156. ISBN 978-3-862960-11-8.

MIKULÁŠOVÁ, L. Rastra – Instruments for Drawing Musical Staves. Musicalia. 2010, vol. 2, no. 1-2, s. 112-113.

MOJŽÍŠOVÁ, O. Čestné finanční dary Bedřichu Smetanovi. In Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře. Praha, Česká společnost pro hudební vědu: Nakladatelství Agora, 2010, s. 78-83. ISBN 978-80-87112-35-9.

MOJŽÍŠOVÁ, O. Neznámá skica Smetanova Pražského karnevalu. Musicologica Brunensia. 2010, vol. 45, no. 1-2, s. 163-169.

MOJŽÍŠOVÁ, O.; POSPÍŠIL, M. Dávný dluh české muzikologie. Historie vydávání korespondence Bedřicha Smetany. Hudební věda. 2010, vol. 47, no. 1, s. 5-16.

MOJŽÍŠOVÁ, O.; POSPÍŠIL, M. Projekt kritické edice korespondence Bedřicha Smetany. Současný stav. Hudební věda. 2010, vol. 47, no. 1, s. 19-42.

ŠTEFANCOVÁ, D. Karel Hoffmann: First Violinist and 'Manager' of the Czech Quartet. Musicalia. 2010, vol. 2, no. 1-2, s. 50-64.

ŠTEFANCOVÁ, D. Staré tisky z knihovny Ondřeje Horníka. In Problematika historických a vzácných knižních fondů 2009. Sborník z 18. odborné konference Olomouc, 14.-15. října 2009. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven České republiky, Brno, 2010, s. 159-166. ISBN 978-80-7053-285-0.

ŠTEFANCOVÁ, D. Zlomky českých renesančních skladeb. Hudební věda. 2010, vol. 47, no. 2-3, s. 117-130.

ŠUSTÍKOVÁ, V. Melodrama in the Collections of the Czech Museum of Music. Musicalia. 2010, vol. 2, no. 1-2, s. 83-94.

ŠUSTÍKOVÁ, V.; HRACHOVINOVÁ, M. Changes in Theatrical Performance and Their Influence on the Interpretation of the Melodramas of Zdeněk Fibich. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philosophica – Aestetica vol. 36. Musicologica Olomucensia. Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century. 2010, no. 12, s. 173-181.

ŠUSTÍKOVÁ, V.; PETRDLÍK, J. The Context of the Melodrama Cycle Hippodamia by Jaroslav Vrchlický and Zdeněk Fibich. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Philosophica – Aestetica vol. 36. Musicologica Olomucensia. Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century. 2010, no. 12, s. 195-202.

VELICKÁ, Eva. Zum Humor in Martinůs Musik der 1920er Jahre. In Kontinuität des Wandels. Bohuslav Martinů in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts . Bern: Peter Lang Verlag, 2010, s. 115-142. ISBN 978-3-0343-0403-0.

VOJTĚŠKOVÁ, J. Memorabilia from the Family of Josef Suk. Musicalia. 2010, vol. 2, no. 1-2, s. 104-108.

VOJTĚŠKOVÁ, J. Zdeněk Fibich, Jan Ludevít Procházka, and Early Performances of Fibich´s Works. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philosophica – Aesthetica vol. 36. Musicologica Olomucensia. Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century. 2010, no. 12, s. 141-150.

Zpět na České muzeum hudby


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů