EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

2009

České muzeum hudby

HABÁNOVÁ, Radmila. Bedřich Smerana – život a dílo. In

Bedřich Smetana na cestě z Litomyšle.

Litomyšl: Smetanova Litomyšl o.p.s., 2009, 8-37. ISBN 978-80-254-5023-9.

 

KABELKOVÁ, M. Wenzel Johann Tomaschek nebo Václav Jan Tomášek? – německy mluvící Čech – aneb život na hranici dvou jazyků.

Hudební věda.

2009, vol. 46, no. 4,  341-353

 

KOTAŠOVÁ, D. Klavír, na který hrál Mozart.

Musicalia.

2009, vol. 1, no. 1-2, s. 131-134.

 

MAÝROVÁ, K. K nedokončeným hudebně dramatickým dílům Bohuslava Martinů.

Musicalia.

2009, vol. 1, no. 1-2, s. 51-80.

 

MAÝROVÁ, Kateřina. The Music Collections of the Czech Museum of Music Related to the Music History of the First Half of the 20th Century. In  BŘEZINA, Aleš, VELICKÁ, Eva (eds.).

Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne/ Aspects of Music, Arts and Religion during the Period of Czech Modernism: Martinů-Studien 2

. Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien: Peter Lang AG, 2009. s. 273-294. ISBN 978-3-03910-856-5. ISSN 1662-5366.

 

MAÝROVÁ, Kateřina; HRACHOVÁ, H.. Intelektuál a hudba. Příspěvek k dějinám hudby v raně novověkých Rokycanech.  In FEJTOVÁ, Olga, LEDVINKA, Václav, PEŠEK, Jiří (eds).

Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy,

uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.

Documenta Pragensia XXVII

. Praha : Scriptorium, [2008]. s. 599-651. ISBN 978-80-87271-06-3. ISBN: 978-80-86852-27-0 (Archiv hl. m. Prahy).

 

MIKULÁŠ, J. Díla Vinzenze Maschka (1755-1831) dochovaná v Horníkově sbírce hudebnin.

Musicalia.

2009, vol. 1, no. 1-2, 81-92.

 

MIKULÁŠ, Jiří. Unbekannte Lieder von Erwin Schulhoff. In BŘEZINA, Aleš, VELICKÁ, Eva (eds.).

Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne : Martinů Studien  2

. Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien : Peter Lang AG, 2009. s. 229-235. ISBN 978-3-03910-856-5. ISSN 1662-5366.

 

MIKULÁŠOVÁ, L. Tři slavná jména na hudebním tisku.

Musicalia.

2009, vol. 1, no. 1-2, s. 122-123.

 

MOJŽÍŠOVÁ, Olga. Jak prožíval Bedřich Smetana své stáří.  In: HOJDA, Zdeněk; OTTLOVÁ, Marta; PRAHL, Roman (eds.).

Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti?

Sborník příspěvků z 28. sympozia k problematice 19. století, Plzeň  28. února – 1. března 2008. Praha 2009, s. 95-108. ISBN 978-80-200-1691-1

 

MOJŽÍŠOVÁ, Olga. Skladby Bedřicha Smetany. In

Bedřich Smetana na cestě z Litomyšle.

Litomyšl: Smetanova Litomyšl o.p.s., 2009, 84-87. ISBN 978-80-254-5023-9.

 

POSPÍŠIL, Milan. Prodaná nevěsta. In

Bedřich Smetana. Prodaná nevěsta.

 Praha: Úřad vlády České republiky, 2009, s. 30-47. ISBN 978-80-87041-98-7.

 

POSPÍŠIL, Milan. Prophetenfieber und Distanzierung. In BRZOSKA, Matthias; JACOB, Andreas; STROHMANN, Nicole R. (eds.)

Giacomo Meyerbeer: Le Prophete. Edition – Konzeption – Rezeption.

Bericht zum Internationalen Kongress 13.-16. Mai 2007 Folkwang Hochschule Essen-Werden. Musikwissenschaftliche Publikationen, 33.

 

Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag, 2008, s. 613-621.

 

POSPÍŠIL, Milan; MOJŽÍŠOVÁ, Olga. S kým korespondoval Bedřich Smetana. Praha: Národní muzeum, 2009, 192 s. ISBN 978-80-7036-258-7.

 

POSPÍŠIL, Milan; OTTLOVÁ, Marta. Smetana und Liszt. Die Neudeutsche Schule und die tschechische Nationalmusik.  In Altenburg,

Detlef;

 

Oelers,

Harriet (eds).

Liszt und Europa

. Laaber: Laaber Verlag, 2008. Weimarer Liszt-Studien, Bd. 5., s. 265-274.           ISBN 978-3-89007-494-8.

 

SVOBODOVÁ, D. Julius Fučík - životopisný nástin a přehled díla.

Hudební věda.

2009, vol. 46, no. 1-2, s. 117-148.

 

SVOBODOVÁ, D. Elektronické databáze Českého muzea hudby.

Musicalia.

2009, vol. 1, no. 1-2, s. 145-146.

 

ŠTEFANCOVÁ, D. Missale Olomucense.

Musicalia.

2009, vol. 1, no. 1-2, s. 127-128.

 

TAUEROVÁ, J. Neznámý dopis Antonína Dvořáka Richardu von Pergerovi.

Musicalia.

2009, vol. 1, no. 1-2, s. 107-116.

 

Zpět na České muzeum hudby


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů