EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Úvod

Národní muzeum je výzkumnou organizací, jež provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šíří jejich výsledky prostřednictvím expozic, výstav, výuky a další pedagogické činnosti, publikováním ve všech oborech své působnosti včetně oboru muzeologie a ochrany sbírek.

Národní muzeum je jedním z nejstarších vědeckých ústavů u nás, jehož tradice sahá k takovým osobnostem české vědy jako byl František Palacký, Jan Krejčí nebo Karel B Presl. Je také vydavatelem našeho nejstaršího a stále vycházejícího vědeckého časopisu (Časopis Národního muzea). Tato tradice v žádném případě není mrtvým nebo prázdným odkazem.

Desítky vědeckých a odborných pracovnic a pracovníků Národního muzea úspěšně řeší dva rozsáhlé výzkumné záměry a řadu programových projektů podporovaných Ministerstvem kultury ČR s početnými každoročními výsledky, pracuje na dalších vědeckých úkolech financovaných GA ČR i projektech zajišťovaných na evropské úrovni. Podle předem stanovených kritérií poskytuje Národní muzeum interní granty, směrované především na juniorské programy.

Národní muzeum vydává 12 vědeckých časopisů z různých humanitních a přírodovědných oborů, zahrnutých v prestižních mezinárodních databázích nebo v domácím Seznamu recenzovaných periodik. Pracovníci Národního muzea kromě toho publikují výsledky své vědecko-výzkumné činnosti v desítkách domácích i zahraničních periodik, odborných knihách a na datových nosičích různého charakteru. V posledních dvou letech vydalo Národní muzeum 35 knižních monografií (z toho v roce 2012 – 19, v roce 2013 pak 16).

 

Vývoj bodů v Rejstříku informací o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (RIV)
Rok
Počet bodů
2009 3 557,285
2010 6 146,518
2011 7 961,083
2012 10 123,365
2013 12 265, 549

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na Věda a výzkum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů