EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea

Projekt je realizován v období od ledna 2017 do prosince 2021 a je spolufinancován Evropskou unií.

Celkové uznané náklady činí 28 379 678 Kč.
 
Hlavním cílem projektu je záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea. Mimořádně cenné fondy negativů pocházející z fotoarchivu bývalého Ústředí lidové umělecké výroby a fotoarchivu bývalého Muzea dělnického hnutí budou přemístěny ze stávajícího uložení do Ústředního depozitáře Terezín II. Tam budou dále zpracovávány, tj. konzervovány, restaurovány, digitalizovány, zevidovány, katalogizovány a uloženy do speciálních obalů. Takto ošetřené negativy budou finálně deponovány do stavebně upravených chladících depozitářů. Digitální fotografie negativů společně s popisnými informacemi k nim budou zveřejněny prostřednictvím databázových systémů Národního muzea.
 
Logo IROP

Hlavní aktivity projektu:

  • Stavební úprava dvou chladicích depozitářů a zřízení nové aklimatizační komory v Ústředním depozitáři Terezín II. Tato aktivita je pro celý projekt zásadní. Stavební úprava dvou stávajících depozitářů a zřízení aklimatizační komory k nim umožní bezpečnou manipulaci s negativy bez rizika výkyvů klimatu v depozitářích a zároveň bezpečné vstupování do nich.
  • Zřízení konzervačního pracoviště pro fyzickou záchranu a zpracování fondů negativů v Ústředním depozitáři Terezín II. Fyzické zpracování negativů, zahrnující konzervaci a digitalizace negativů. Digitalizace negativů proběhne jako nezbytný krok, nutný pro následnou katalogizaci a zpřístupnění. Očištěné a digitalizované negativy budou uloženy do speciálních obálek a krabiček, poté budou uloženy do chladicích depozitářů se stabilním klimatem o hodnotách teploty 8±2 °C a relativní vlhkosti prostředí 35±3 %.
  • Restaurování poškozených negativů. Digitální evidence, katalogizace a zpřístupnění negativů veřejnosti. Všechny negativy, které projdou výše uvedeným procesem, budou ve spolupráci s kurátory jednotlivých fondů odborně popsány, zaevidovány a propojeny s obrazovou dokumentací. Zpřístupnění negativů bude zajištěno zejména prostřednictvím webového portálu eSbirky.cz a webové aplikace Archivní VadeMeCum.
 
Kontakt: katerina_musilkova@nm.cz


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů