EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Přehled probíhajících grantů v NM

Název grantového projektu Oddělení Řešitel Doba řešení projektu Agentura Kód
Historické muzeum
Meče středověké Evropy jako technologický,
archeologický a kulturně-historický
pramen
Odd. pravěku a antického starověku Mgr. Jiří Košta (spoluřešitel) 2012–2016 GA ČR GAP405/12/2289
Národní muzeum v éře Československa Ředitelství Historického muzea Mgr. Marek Junek, PhD. 2016–2018 GA ČR  
Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně. Divadelní oddělení Mgr. Markéta Trávníčková; Mgr. Kateřina Musílková (spoluřešitel);  Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.; Mgr. Vojtěch Poláček (spoluřešitel);  Kryštof Vanča (spoluřešitel) 2016–2020 MK ČR - NAKI II. DG16P02B008
Přírodovědecké muzeum
Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi Antropologické oddělení RNDr. Petr Velemínský, Ph.D. 2014–2016 GA ČR GA14-22823S
Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek Mineralogicko-petrologické oddělení Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. 2014–2016 GA ČR GA14-27006S
Nedestruktivní metody jako nástroj pro studium diverzity křídových rostlin Paleontologické oddělení RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
 
2015–2017
 
GA ČR GA15-04987S
Biologie stárnutí a senescence: mechanizmy a dynamika u volně žijících ptáků Kroužkovací stanice Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. 2015–2017 GA ČR GA15-11782S
Endemizmus žeberních parazitů ve světle evoluce a biogeografie jejich hostitelů (Cyprinidae) v oblastech kolem Středozemního moře Zoologické oddělení
 
Mgr. Radek Šanda, Ph.D.
(spoluřešitel)
2015–2017 GA ČR GA15-19382S
Metodika determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA a správy a evidence tkáňové zoologické sbírky Zoologické oddělení Mgr. Michal Tkoč; RNDr. Petr Benda, Ph.D. (spoluřešitel);  RNDr. Petr Dolejš, Ph.D. (spoluřešitel);  Mgr. Martin Fikáček, Ph.D. (spoluřešitel); RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D. (spoluřešitel);  Dipl. Biol. Jiří Mlíkovský, CSc. (spoluřešitel); RNDr. Jiří Moravec, CSc. (spoluřešitel); Mgr. Radek Šanda, Ph.D. (spoluřešitel) 2016–2019 MK ČR - NAKI II. DG16P02B038

Komunity a zdroje v mladším pravěku pohoří Sabaloka, centrální Súdán: od analýzy k syntéze

Antropologické oddělení

RNDr. Petra Havelková, Ph.D.

(spoluřešitelka)

2017–2019

GA ČR

17-03207S

Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny a palynomorfy ze siluru a spodního devonu Barrandienu, Česká republika

Paleontologické oddělení

RNDr. Jiří Kvaček, CSc.

(spoluuchazeč)

2017–2019

GA ČR

17-10233S

Krystalové struktury, chemismus a stabilita arseničnanových a síranových minerálů

Mineralogicko-petrologické oddělení

Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.

(spoluřešitel)

2017–2019

GA ČR

17-09161S

Životní styl a identita velkomoravské aristokracie: archeologická a bioarcheologická analýza dokladů nejvyšších elit v Mikulčicích

Antropologické oddělení

RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.

(spoluřešitel)

2017–2019

GA ČR

17-01878S

Knihovna Národního muzea
Retrospektivní konverze Generálního jmenného katalogu NM - 9. etapa     2016 VISK 5  
Digitalizace vzácných rukopisů Knihovny Národního muzea     2016 VISK 6  
Reformátování periodik Národního muzea - deník Prager Presse     2016 VISK 7  
Náprstkovo muzeum
 Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán) Sbírkové oddělení  PhDr. Pavel Onderka  2013–2017  GA ČR GA13-09594S
Retrospektivní konverze lístkového katalogu Knihovny NpM     2016 VISK 5  
Reformátování krajanských periodik NM     2016 VISK 7  
České muzeum hudby
Retrospektivní konverze katalogů hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby – 11.  etapa     2016 VISK 5  
Rekatalogizace šelakových gramofonových desek z fondu Národního muzea –  Českého muzea hudby     2016 VISK 5  
Odbor náměstka pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost
Analýza, popis a archivace souborných informací o vlastnostech předmětů kulturního dědictví a využití těchto informací v restaurátorské a badatelské práci Oddělení péče o sbírky Ing. Petra Štefcová, CSc.  2016–2020 MK ČR - NAKI II. DG16P02M022

Mezinárodní projekty

Název Oddělení Spoluřešitel Doba řešení Poskytovatel Číslo
Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation Paleontologické oddělení RNDr. Jiří Kvaček, CSc. 2013–2016 ECORYS - Lifelong Learning Programme  
Synthesys3 – Synthesis of Systematic Resources Paleontologické oddělení; Mineralogicko – petrologické oddělení RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; RNDr. František Vacek, Ph.D. 2013–2017 Seventh Framework Programme  
Volkswagen Stiftung: Ecophysiological signals of fossil plants as indicators of climatic and atmospheric change during the Paleogene Paleontologické oddělení RNDr. Jiří Kvaček, CSc. 2013–2016 Volkswagen Stiftung  
Evropský migrační atlas / European Bird Migration Atlas Kroužkovací stanice Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. 2010–2018 Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING  
Projekt CES – Constant effort site Kroužkovací stanice Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D. 2014–2020 Evropské sdružení kroužkovacích centrál EURING  
Iberian Amber: An Exceptional Record of Cretaceous Forests at the Rise of Modern Terrestrial Ecosystems Paleontologické oddělení RNDr. Jiří Kvaček, CSc. 2015–2018 Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Subdirección General de Proyectos de Investigación  
BIG4 Entomologické oddělení Mgr. Martin Fikáček, Ph.D. 2015–2019 European Union’s Horizon 2020  
COST Action IS1310: Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800 Oddělení rukopisů a starých tisků PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 2013–2016 EU COST  

Přehled interních grantů Národního muzea v letech 2017–2018

I. Interní vědecké projekty

Název projektu Pracoviště Jméno řešitele
Diversity of green algae (Chlorophyta) from extremely acid habitats PM – Zoologické oddělení Barcyté Dovilé, Mgr.
Hnědé druhy rodu Rhizocarpon v mykologických sbírkách Národního muzea – taxonomická studie, revize sbírkového materiálu PM – Mykologické oddělení Bouda František, Mgr.
Genetická struktura populací mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) na území České republiky PM – Zoologické oddělení Brejcha Jindřich, Mgr.
Výzkum selenové mineralizace a minerogeneze na ložiscích a výskytech západomoravských uranových ložisek PM – Mineralogicko-petrologické oddělení Flégr Tomáš, Mgr.
Podmalby na skle – poškození a preventivní konzervace HM – Oddělení péče o sbírky Glauningerová Pavla, Bc.
Morfologická variabilita a vnitrodruhový polymorfizmus kambrických trilobitů PM – Paleontologické oddělení Laibl Lukáš, Mgr.
Štítonoši (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) nasbíraní Jaro Mrázem v Sao Paulu v Brazílii ve sbírkách EO NMP PM – Entomologické oddělení Sekerka Lukáš, RNDr.
Komplexní průzkum vybraného souboru dámských kompletních oděvů určených pro stálé expozice NM HM – Oddělení péče o sbírky Šulcová Veronika, Bc., DiS.

 II. Interní mezioborové projekty

Název projektu Pracoviště Jméno řešitele
Analog versus Digital: sbírkový předmět jako experimentální nástroj kvalitativního výzkumu ČMH – Centrum pro dokumentaci populární hudby a nových médií / SVN – Oddělení digitalizace a nových médií Balog Peter, Bc. / spoluřešitelka: Gatialová, Katarína, Mgr.
Symbolické utváření národní krajiny v období závěrečné fáze českého národního hnutí 1860–1914 ve světle sbírek Národního muzea SVN – Oddělení vědeckého tajemníka / ČMH – Hudebně historické oddělení Milotová Nina, Mgr., Ph.D. / spoluřešitelka: Šustíková Věra, PhDr., Ph.D.

Přehled interních grantů Národního muzea v letech 2015–2016

I. Interní vědecké projekty

Název projektu Pracoviště Jméno řešitele
Josef Václav Frič – spisovatel, zapisovatel a vpisovatel KNM – Oddělení základní knihovny Hesová Petra
Paleoekologická a tafonomická charakteristika spodnomiocénní lokality Ahníkov PM – Paleontologické oddělení Wagner Jan
Fotografická a archivní pozůstalost Josefa Ladislava Erbena NpM – Sbírkové oddělení Šejbl Jan
Spodní tvarovací oděvní součásti a doplňky ze sbírek OSČD a ONČD Historického muzea a jejich průzkum HM – Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Fagová Dana
Charakterizace vývoje štiky dravé (Esox Lucius; L. 1758) s důrazem na raný embryonální vývoj PM – Zoologické oddělení Štundl Jan
Keltská výzbroj v archeologické sbírce Národního muzea HM – Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Fořt Martin