EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Rekonstrukce Historické budovy Národního muzea

obrázek historické budovy NM

Historická budova Národního muzea je od 8. 7. 2011 uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Vzhledem k uzavření budovy nejsou v současné době v objektech Národního muzea trvale vystaveny předměty z archeologických sbírek, ani sbírky Přírodovědeckého muzea (minerály, zoologické preparáty apod.). Po dobu rekonstrukce si některé z těchto exponátů můžete prohlédnout v jiných objektech Národního muzea na dočasných výstavách. Vybrané zoologické exponáty Přírodovědeckého muzea pak naleznete expozici Archa Noemova v Nové budově Národního muzea.


Národní muzeum v souladu s úkolem daným mu Vládou České republiky intenzivně pracuje na rekonstrukci své Historické budovy na Václavském náměstí.


Co se právě děje?

Průběžně pro vás připravujeme články a videa o zajímavých událostech z průběhu rekonstrukce.
Odkazy vedou na vybrané články na webových stránkách muzea a na portálu Muzeum 3000.
(Informace o architektonické soutěži na expozice najdete na této stránce pod nadpisem: Jak dlouho bude rekonstrukce a přípravy nových expozic trvat?)

Další články a videa k rekonstrukci najdete na  >> Muzeum 3000

>> Tiskové zprávy pro novináře


Sledujte průběh prací na webkamerách!

banner  - webkamery


Proč rekonstrukce?

Od svého postavení nebyla budova významněji opravována. Poškodily ji i dva vojenské útoky v letech 1945 a 1968. Pokud by v brzké době nezačala obnova této výjimečné stavby, hrozilo by jí uzavření z bezpečnostních důvodů. Cílem náročné rekonstrukce je tak zachránit významnou národní kulturní památku a proměnit ji v moderní muzejní prostor.
Díky uvolněným prostorám v Historické budově a jejímu propojení s Novou budovou rozšíří Národní muzeum své výstavní prostory v centru Prahy na dvojnásobek. Návštěvníci tak budou moci obdivovat mnoho unikátních sbírkových předmětů, které jsou doposud ukryty v depozitářích.

Nahoru


Jak dlouho bude rekonstrukce a příprava nových expozic trvat?

Pro veřejnost je Historická budova Národního muzea uzavřena od 8. 7. 2011, z důvodu špatného technického stavu a příprav na rekonstrukci.
Termín částečného zpřístupnění budovy po rekonstrukci je 28. říjen 2018. Otevření budovy bude spojeno s velkou výstavou k 100. výročí založení Československé republiky a 200 letům od založení Národního muzea. Stálé expozice se budou dobudovávat během dalších dvou let.

Po rekonstrukci Historické budovy Národního muzea volaly generace muzejníků. Rozhodla o ní však až vláda Jiřího Paroubka, která dne 7. 6. 2006 schválila potřebné finanční prostředky. Bezodkladně se pak rozběhly přípravné práce. Bylo zapotřebí z budovy vystěhovat milióny sbírkových předmětů a přesunout pracovníky do náhradních prostor. Především však bylo potřeba pečlivě připravit vlastní rekonstrukci – dokončit potřebné průzkumy, pasportizace a studii. V roce 2011 pak byl hotov projekt k získání stavebního povolení. Zde však došlo k prvnímu zdržení, když Ministerstvo kultury rozhodlo o redukci finančních prostředků a uložilo Národnímu muzeu změnit projekt. V roce 2013 bylo Národní muzeum připraveno vypsat výběrové řízení na zhotovitele generální rekonstrukce. Muselo však vyčkat na schválení zadávacích podmínek vládou. K ustanovení hodnotící komise pak došlo až dne 13. 11. 2013. Komise začala bezodkladně pracovat a již 18. 11. 2013 byly otevřeny obálky s nabídkami uchazečů. Svou práci komise dokončila v říjnu roku 2014, kdy vybrala nejvýhodnější nabídku. Národní muzeum však čelilo několika správním řízením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která iniciovali neúspěšní uchazeči. Všechna však byla nakonec ukončena ve prospěch Národního muzea, a tak dne 15. 4. 2015 mohlo dojít k podpisu smlouvy s vítězným Sdružením M-P-I Národní muzeum, složeným z firem Metrostav, Průmstav a Imos Brno. V pondělí 20. 4. 2015 tak mohla být budova slavnostně předána zhotoviteli rekonstrukce.
Práce jsou plánovány na 42 měsíců. Zahájeny byly pasportem (dokumentací stavu budovy) a ochranou uměleckých prvků, a započaly vlastní stavební a restaurátorské činnosti. Rekonstrukce by tak dle smlouvy se zhotovitelem měla být hotová do října 2018, tedy v roce 200letého výročí založení instituce, ovšem v průběhu realizace stavby se objevily nepředvídatelné skutečnosti, které zásadním způsobem ovlivnily plynulé provádění stavby. Zejména archeologické nálezy v prostoru východního nádvoří historické budovy a změna geologických poměrů při hloubení a zakládání spojovací chodby jsou důvodem malého časového posunu termínu celkového dokončení rekonstrukce budovy, který je harmonogramem stavby plánován na únor 2019. Záměr Národního  muzea zpřístupnit budovu velkého architektonického, uměleckého a historického významu veřejnosti ke konci roku 2018, zůstává i přes toto malé zpoždění v platnosti. U příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu připravuje Národní muzeum první výstavu v rekonstruované  budově pod názvem Česko-Slovenská výstava, která bude otevřena pro veřejnost 28. 10. 2018. Otevřením této výstavy bude veřejnosti zpřístupněna alespoň část historické budovy Národního muzea. Stálé expozice budou otevírány postupně během následujících dvou let.

Architektonická soutěž na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea byla vyhlášena v červenci roku 2015 a uzavřena v červnu 2016. Soutěže se v prvním kole účastnilo 25 soutěžících a do druhého kola bylo vyzváno šest z nich. Výsledky soutěže byly vyhlášeny 24. 6. 2016. Z legislativních důvodů však byla architektonická soutěž zrušena rozhodnutím ÚOHS, které nabylo právní moci 31. 5. 2017. Důvodem zrušení soutěže o návrh ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl rozpor soutěžních podmínek, potažmo Soutěžního řádu České komory architektů se zákonem, nikoliv postup zadavatele při posuzování a hodnocení soutěžních návrhů.

Nové expozice byly proto rozděleny do menších tematických celků a na jejich architektonické ztvárnění bylo osloveno několik architektů a architektonických studií, většinou účastníků původní architektonické soutěže o návrh. Fáze architektonického zpracování je téměř dokončena u přírodovědeckých částí expozice, které by měly být otevřeny a zpřístupněny veřejnosti nejdříve. Realizátorem přírodovědeckých expozic bude trio autorů Daniel Kříž, Jan Albrecht, Renata Slámková. Autorem architektonické studie pro expozici Dějiny bude Ing. arch. Lukáš Brom, autorem pro expozici Lidé bude Ing. arch. MgA. Petr Janda, autorem řešení Pokladnice Ing. arch. Ondřej Busta, autorem řešení dějin 20. století bude akad. arch. Daniel Dvořák, spojovací chodbu a její multimediální charakter připraví Ing. arch. Martin Hejl.

Libreta nových stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea – Analytický materiál


Nahoru


Jak bude Historická budova vypadat po rekonstrukci?

Mimo muzejních expozic je v projektu pamatováno i na odpočinková místa, prostory pro práci se školními výpravami, odkládací prostor pro dětské kočárky, dětské koutky, kavárnu a obchod se suvenýry. Budova bude pochopitelně bezbariérová.

Projděte se s námi zrekonstruovanou Historickou budovou Národního muzea:

Z vestibulu budovy budou moci návštěvníci sejít do nově vybudovaných prostor návštěvnického zázemí v suterénu budovy, tvořeného kapacitními šatnami a sociálním zázemím. V přízemí jim bude k dispozici v levém zastřešeném nádvoří, ve dvoraně určené pro setkávání, muzejní kavárna, muzejní obchod či dětský koutek.

Zastřešené nádvoří po pravé straně budovy nabídne stálou expozici, kde budou zavěšeny velkorozměrové exponáty, případně vzácné sochy a monumenty ze sbírek muzea. V přízemí budou umístěny i krátkodobé výstavy v pěti výstavních sálech o celkové ploše více jak 1 000 m2 a obnovené přednáškové sály.

Pantheon v prvním patře bude, tak jako před rekonstrukcí, i nadále připomínat významné muže a ženy české vědy, společenského života a umění. Ve zbývajících výstavních sálech naleznou návštěvníci první část nové stálé expozice. Ve druhém patře ve sloupovém sále pak interaktivní centrum pro studenty a mládež. Na závěr prohlídky bude možno vystoupat do kopule, odkud zájemci uvidí panorama historického centra města Prahy a Pražského hradu.

Nové výtahy do druhého suterénu zavedou návštěvníky k reprezentativní spojovací chodbě doplněné o multimediální efekty, která jim umožní průchod do sousední nové budovy Národního muzea. Zde bude pokračovat stálá expozice, budou se zde konat, výstavy, koncerty a další kulturní akce.

Autorem projektu rekonstrukce je Sdružení Národní muzeum, složené z firem VPÚ DECO Praha, a. s., a SUDOP Praha, a. s., hlavním architektem projektu je Ing. arch. Zdeněk Žilka.
Nahoru
fotograie vizualizace zastřešení dvora budovy

 

 

 

 

 

 

 


 
 


Rozpočet

Stavbu realizuje Sdružení M-P-I Národní muzeum, složené z firem Metrostav, Průmstav a Imos Brno, které ve výběrovém řízení nabídlo cenu 1.636.365.865,51 Kč včetně DPH
Na nové expozice je vyčleněn samostatný rozpočet ve výši cca 483.000.000 Kč.
 
Nahoru


Kam dál:

  • Navštivte nás – informace o objektech Národního muzea, vstupném, otevírací době apod.
  • Aktuální výstavy – seznam výstav, které jsme pro vás připravili.
  • Akce pro návštěvníky – v našich objektech pro vás pořádáme i mnoho zajímavých akcí a doprovodných programů.

 

 

 


 

 

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů