Nová výstava Národního muzea Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015 ukazuje, jak důležitá je humanitární pomoc Sýrii - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (9.5.2018)

Nová výstava Národního muzea Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015 ukazuje, jak důležitá je humanitární pomoc Sýrii

Tisková zpráva k zahájení výstavy Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015

Národní muzeum a Generální ředitelství Památek a muzeí Syrské arabské republiky pokračují ve spolupráci na ochraně světového kulturního dědictví. Součástí této dlouhodobé spolupráce se stala i výstava s názvem Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015.

V roce 2017 Národní muzeum realizovalo první část plánované humanitární pomoci Sýrii zaměřené na záchranu historických a archeologických památek. Pomoc byla poskytnuta ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci programu Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii schváleného vládou ČR v červnu 2016. Partnerem Národního muzea je Generální ředitelství památek a muzeí v Sýrii.

Plánovaná Humanitární pomoc na záchranu a rozšíření povědomí o stavu historických památek v Sýrii byla plánována ve třech oblastech – v zaslání materiální pomoci obsahující nástroje a materiál potřebný k restaurování a fyzické záchraně památek, v přípravě českých stáží pro restaurátory ze Sýrie a v uspořádání panelové výstavy v Nové budově Národního muzea, která by dokumentovala zhoršení fyzického stavu památek poničených válečným stavem v zemi.
 
Panelová výstavas názvem Archeologické dědictví Sýrie. Pět let krize 2011–2015 je v českém a anglickém jazyce a je doprovázena třemi exponáty, které jsou ve sbírkách Národního muzea, a které pocházejí ze syrské lokality Palmýra. Výstava se zaměřuje na jeden z aspektů současného konfliktu, který probíhá v Sýrii. Tím je dopad konfliktu na archeologické dědictví země. Území Sýrie bylo a stále je dějištěm významných momentů dějin lidstva, které jsou zhmotněny a uchovány v četných archeologických lokalitách a nálezech, historických stavbách, muzeích a sbírkách. To vše je současným konfliktem významně ohroženo.
 
„Nejde jen o škody způsobené válečnými aktivitami. Jsme zde svědky záměrného, ideově či ideologicky podmíněného ničení některých památek. A v neposlední řadě je třeba zmínit rozsáhlé škody vzniklé nelegálními vykopávkami,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
 
„Jsme hrdí na Čechy za to, že stojí po našem boku a podporují syrské kulturní dědictví, které se stalo cílem těch nejhorších způsobů úmyslného ničení a agrese. Jde o památky, které nepatří jen Syřanům, náleží celému světu. Naše spolupráce je pouze začátkem a v budoucnosti ji chceme dále posilovat,“ dodává Mahmoud Hamoud, generální ředitel syrského Generálního ředitelství památek a muzeí.
 
Vážný stav mnoha lokalit a památek ilustrují četné fotografie pořízené syrskými archeology. Dokládají jednak rozsah škod a zároveň jsou v rukou odborníků výchozím podkladem pro úvahy o budoucím postupu záchrany a rekonstrukce jednotlivých postižených míst.
 
V roce 2017 se podařilo naplnit první část plánované pomoci a připravit zázemí pro zbývající dvě na rok 2018. Nakoupen a zaslán byl restaurátorský materiál, nástroje a chemikálie, o které syrská strana požádala při prvním kontaktu s Národním muzeem. V lednu roku 2018 byl do Národního muzea zaslán seznam požadované humanitární pomoci syrskými partnery, přičemž pomoc roku 2018 tvoří z převážné většiny poskytnutí elektroniky potřebné k vybavení administrativního zázemí a pro odbornou práci s historickými artefakty. Během března a dubna 2018 došlo k vytipování předmětů, které by měli být zaslány ze Sýrie do Národního muzea na restaurování, a byl stanoven jejich konečný seznam, který čítá 20 položek a jedná se převážně o rituální předměty z bronzu, šperky, ale i kamenné reliéfy, všechny datované do období starověku. Některé předměty jsou i z lokality Palmýra. Transport humanitární pomoci do Sýrie v polovině dubna byl však vzhledem k nepříznivé bezpečnostní situaci v zemi odložen a čeká se na stanovení nového termínu transportu. Součástí restaurování bude i pobyt a školení syrských odborníků v České republice.
 
Výstava bude k vidění do 10. června 2018
 

 
Ke stažení:

 
Mgr. Kristina Kvapilová
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077


Přihlášení pro novináře

Pro stažení fotografií v tiskové kvalitě je nutno se přihlásit. Pro získání hesla k přihlášení prosíme napište na email press@nm.cz.

Slavnostní zahájení výstavy
Slavnostní zahájení výstavy

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře