Národní muzeum prodlužuje výstavu Monarchie a obměňuje některé exponáty. - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (27.7.2013)

Národní muzeum prodlužuje výstavu Monarchie a obměňuje některé exponáty.

Tiskové oznámení k obměně exponátů ve výstavě Monarchie

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Přijďte si naposledy prohlédnout krásné šaty císařovny Sissi. Národní muzeum obměňuje exponáty ve výstavě Monarchie.

Národní muzeum představuje od prosince loňského roku v Nové budově Národního muzea jedinečné předměty z doby rakousko-uherské monarchie. Úspěšná výstava Monarchie je pro velký zájem prodloužena do 28. července 2013. Vzácné zápůjčky z Vídně, jako například šaty císařovny Sissi nebo uniformu Františka Josefa I., je však možné zhlédnout pouze do 1. července. Výstavu nově obohatí unikátní exponáty ze sbírek Národního muzea. Návštěvníci tak budou moci obdivovat zlatý náramek císařovny Sissi, její jezdecký bičík, řád Zlatého rouna Františka Ferdinanda d´Este, který měl na sobě v momentě své smrti, a další zajímavé předměty.
 
Národní muzeum zároveň s výstavou Monarchie prodlužuje do 28. července 2013 i další dvě výstavy Dětský svět za císaře pána a Člověk ve fotografii. Tyto tři výstavy v Nové budově Národního muzea zatím zhlédlo více než 70 000 návštěvníků.
Společně s prodloužením výstavy dojde i k obměně některých exponátů. Pouze do 1. července si tak mohou zájemci prohlédnout tmavomodré šaty císařovny Sissi, její slunečník, vějíř nebo uniformu Františka Josefa I., které byly do Prahy zapůjčeny z Kunsthistorisches Museum Wien a zámku Schönbrunn. Od 3. července se pak mohou těšit na nové atraktivní exponáty.
 
Další skvosty ze sbírek Národního muzea doplní výstavu Monarchie
I nově vystavené předměty přiblíží osobnost císaře Františka Josefa I., jeho manželku císařovnu Alžbětu, zvanou Sissi a následníka trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este.
Císař byl znám pro svou zálibu v uniformách, kterých vlastnil více než šedesát, včetně uniformy generála japonského císařství. Běžný pracovní den však trávil v uniformě prostého poručíka. Z šatníku císaře budou ve výstavě nově k vidění generálský plášť, vesta a maršálské kalhoty.
Císařovna Alžběta byla považována za vynikající jezdkyni a podle dochovaných svědectví podnikala náročné, mnohahodinové vyjížďky. Tuto její vášeň připomene ve výstavě krásný jezdecký bičík vykládaný zlatem a rubíny.
Vystaven bude i Alžbětin zlatý náramek zdobený půlperlami, který byl po násilné smrti císařovny darován její dvorní dámě kněžně Vilemíně Auerspergové.
Pomocí zdánlivě drobných předmětů přiblíží výstava i velké historické události, jako je například vypuknutí 1. světové války. Na výstavě tak návštěvníci naleznou řád Zlatého rouna, který měl na sobě arcivévoda František Ferdinand d´Este ve chvíli, kdy byl na něj v srbském Sarajevu spáchán atentát. Na stuze řádu jsou dosud patrné stopy jeho krve.

Ke stažení:

 
Výběr z nově instalovaných exponátů
Jezdecký bičík z osobního majetku rakouské císařovny Alžběty
Náramek s medailonem císařovny Alžběty
Řády a vyznamenání Františka Ferdinanda d´Este
Generálský plášť, maršálské kalhoty a vesta Jeho Veličenstva Františka Josefa I.
Frak uniformy nejvyššího českého purkrabího Karla hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína
Raněný – zmenšená bronzová plastika sochy Jana Štursy, kterou vytvořil jako reakci na 1. světovou válku
 
Více informací o výstavách z cyklu Monarchie naleznete na webových stránkách Národního muzea www.nm.cz

Kontakt:

Mgr. Tereza Petáková
Odd. vnějších vztahů
tel: 224 497 352, mob: 724 412 255
e-mail: tereza_petakova@nm.cz
www.nm.cz, www.muzeum3000.cz

Články k tématu na portálu Muzeum 3000:

 

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře