Čas zámořských objevů. Poznejte svět na nové výstavě v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (14.11.2013)

Čas zámořských objevů. Poznejte svět na nové výstavě v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur

Tisková zpráva k otevření výstavy Čas zámořských objevů

Prostor: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1

Národní muzeum otevírá 15. listopadu 2013 v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur výstavu Čas zámořských objevů, a zahajuje tak nový výstavní cyklus Peníze. Dobrodružná výstava provede návštěvníky dobou, kdy Evropané začali objevovat dosud nepoznané končiny, a seznámí je se světem mořeplavců, výzkumníků, domorodců, otroků, misionářů i pirátů, kteří jsou s tímto obdobím nerozlučně spjati. Výstava na jednom místě představí exkluzivní předměty z českých i zahraničních sbírek: vzácné exponáty z aztécké a incké sbírky Náprstkova muzea, nejcennější obraz Národního muzea od José Márii Velaska Údolí Ciudad de México z hory Santa Isabel a další malby. Návštěvníci uvidí i řadu mimořádných zápůjček ze zahraničních muzeí včetně monumentálního portrétu nejznámějšího mořeplavce světa – Kryštofa Kolumba – ze sbírek Kunsthistorisches Museum ve Vídni. Řada předmětů bude vystavená v České republice vůbec poprvé.
Dějiny zámořských objevů se pro starý kontinent začaly psát v 15. století, kdy se objevitelské výpravy Portugalců a později Španělů snažily novými námořními cestami dostat k pokladům Východu, obepluly Afriku a nakonec objevily nový svět. Hnací silou těchto expedic byla touha po bohatství nepoznaných krajin - nových komoditách, především po koření důležitém pro chuť a konzervaci potravy. Dobyvatelé ale zároveň toužili po zlatě a stříbře, které tehdejší Evropa potřebovala pro rozvoj ekonomiky a obchodu. Na dobyvačné a obchodní výpravy navázaly v 18. století početné vědecké expedice, které z nových krajů přivážely poznatky o způsobu života i jazycích domorodců, místní fauně, floře a jejich nerostném bohatství.

Zámořské objevy změnily ekonomiku starého světa
Čas zámořských objevů je první výstavou z výstavního cyklu Peníze, který přiblíží návštěvníkům Národního muzea fungování světa z ekonomického hlediska. Byly to právě zámořské objevy výprav, přivážejících do Evropy drahé kovy, otroky a nové plodiny, které změnily ekonomické fungování starého světa a život jeho obyvatel.
Období objevitelských výprav přineslo Evropě nejen zlato a stříbro, ale i dnes úplně běžné zboží jako kávu, čaj, čokoládu, brambory nebo rajčata. Jak to vše změnilo život lidí v Evropě, uvidí návštěvníci na naší výstavě, která je určena nejen odborníkům, ale všem zájemcům o historii a lidem s romantickou duší.“ dodává Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Jak lidé vnímali svět v minulosti?
Dobové mapy, globy, grafiky a rukopisy ilustrují představy o světě doby zámořských výprav a objevů, vystaven bude mimo jiné i zemský globus ze Strahovského kláštera, pocházející již z roku 1632. Osobnosti slavných mořeplavců a dobyvatelů přiblíží historické dokumenty a malby, mezi nimi i portrét objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba z vídeňského Kunsthistorisches Museum nebo portrét dobyvatele Hernána Cortése z Lobkowiczkých sbírek. Misionářskou činnost Evropanů dokumentují pozlacené kalichy z Arcibiskupství pražského, svět, který zámořské expedice objevily a zkoumaly, přibližují předměty z amerických, afrických nebo asijských sbírek Náprstkova muzea.

Dobyvatelé, obchodníci, námořníci i otrokáři
Čas zámořských objevů provede návštěvníky životem hlavních protagonistů i dalších účastníků odvážných výprav - posádky dobyvatelských, obchodních, vědeckých i pirátských lodí, ale i životem domorodého obyvatelstva a otroků. „Návštěvníci se na výstavě seznámí s tím, co všechno zámořské výpravy Evropanů přinesly samotné Evropě i objeveným zámořským končinám, k jakým kontaktům, střetům a vzájemnému přínosu docházelo v tomto významném období,“ přibližuje výstavu její autorka Kateřina Klápšťová.

Náprstkovo muzeum zve děti i rodiče: Zažijte zámořskou plavbu na vlastní kůži
Strach z neznámého, který prožívali dávní mořeplavci, navodí návštěvníkům promítání mořských oblud a monster na plachty repliky části Kolumbovy lodi Santa María. Velký interaktivní globus umožní návštěvníkům výstavy vydat se po trase objevných plaveb. Pro děti je připravena dobrodružná stezka v podpalubí s krysou Kolumbou a švábem Kukaračou, kteří provázeli námořní výpravy při všech velkých objevech. Oba kamarádi se stali i průvodci dětí výstavou a jsou hlavními hrdiny kresleného komiksu a scének ve spodních částech výstavních vitrín. Výstavu doplňuje bohatý program v podobě přednášek, workshopů a tematických víkendů.

Další výstavy z cyklu Peníze:
Výstavní cyklus Peníze připravilo Národní muzeum pro své návštěvníky na sezónu 2013/2014. Výstavy v různých objektech Národního muzea představí peníze jako společenský fenomén a jejich vliv na život v průběhu dějin.
Peníze (Nová budova Národního muzea) od 29. listopadu 2013
Aféry (Nová budova Národního muzea) od 29. listopadu 2013
Venkov (Národopisné muzeum – Musaion) březen 2013


Ke stažení:


 

 

Kontakt:
Mgr. Tereza Petáková
Odd. vnějších vztahů
tel: 224 497 352, mob: 724 412 255
e-mail: tereza_petakova@nm.cz
www.nm.cz, www.muzeum3000.cz


Přihlášení pro novináře

Pro stažení fotografií v tiskové kvalitě je nutno se přihlásit. Pro získání hesla k přihlášení prosíme napište na email press@nm.cz.

Čas zámořských objevů Portrét Kryštofa Kolumba.
Čas zámořských objevů Krištof Kolumbus a objevení Ameriky.
Čas zámořských objevů Obraz Údolí Ciudad de Mexico
Čas zámořských objevů Globus zemský
Čas zámořských objevů Aztécká bohyně.
Čas zámořských objevů Rapír španělského typu
Čas zámořských objevů Sluneční hodiny

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře