Střely ze srpna 1968 budou na fasádě Historické budovy Národního muzea viditelné i po její rekonstrukci. - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (21.8.2017)

Střely ze srpna 1968 budou na fasádě Historické budovy Národního muzea viditelné i po její rekonstrukci.

Tisková zpráva k výročí střelby na Historickou budovu Národního muzea

21. srpen 1968 byl jedním ze zásadních mezníků dějin Československa a od okupace vojsky Varšavské smlouvy (kromě armád Rumunska a Albánie) v letošním roce uplyne již 49 let. Tehdy způsobili sovětští vojáci ostřelováním Historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí rozsáhlé škody. Útokem na muzeum došlo k poškození omítky, reliéfů, sochařské výzdoby i interiéru budovy. „Po dokončení generální rekonstrukce Historické budovy Národního muzea zůstanou na fasádě zřetelné stopy v podobě kamenných filuňků, tvořících náhradu za kamenné části poškozené střelbou, které budou spolu s pamětní deskou umístěnou u vchodu do muzea mementem srpnových událostí,“ uvádí náměstek generálního ředitele Národního muzea Milan Plaček.
 
Historická budova Národního muzea se stala od konce 19. století dominantou Václavského náměstí a své otisky na ní zanechala většina událostí století následujícího. 21. srpna 1968 na budovu zaútočili střelbou sovětští vojáci, kteří těžce poškodili fasádu, pískovcové sloupy, kamenné sochy, a také depozitáře a ředitelskou pracovnu. Velká devastace fasády si vynutila v 70. letech 20. století opravu, kdy byly poškozené části vyspraveny kamennými plombami, tzv. filuňky. Zároveň při tehdejší rekonstrukci došlo k patinaci původně světlých soch a sloupů černým nátěrem. Plomby ve ztmavlém hořickém pískovci tak zůstaly na průčelí budovy dodnes patrné.
 
Při současné generální rekonstrukci Historické budovy Národního muzea byly kamenné sloupy, stejně jako zbytek fasády, vyčištěny a sloupořadí tím získalo výrazně světlejší barvu. Zabarvení fasády se tak opět vrátí ke svému původnímu vzhledu z konce 19. století. V konečné fázi rekonstrukce se bude fasáda celkově barevně sjednocovat, ale místa stop po střelbě ze srpna 1968 zůstanou viditelná i nadále. To mělo od počátku tvorby rekonstrukčního záměru vedení Národního muzea v plánu.
 
Národní muzeum při provádění veškerých prací v Historické budově spolupracuje se zástupci Národního památkového ústavu, kteří na činnosti dohlížejí.
 „Po očištění fasády se výrazně setřel kontrast mezi původními kamennými částmi a do nich vložených plomb vysprávek po střelách. Aby zcela nezanikly, ponechá se barevná odlišnost těchto míst a nedojde ke sjednocení retuší. Národní památkový ústav považuje za prioritní monumentální celistvé působení architektury budovy muzea, tvořící závěr Václavského náměstí,“ dodává Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.
 
 
Více informací a zajímavostí o rekonstrukci Historické budovy Národního muzea naleznete na zpravodajském portálu Muzeum 3000:
 
 


Ke stažení:

 

Mgr. Kristina Kvapilová
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.cz, press@nm.cz

W: www.nm.cz, www.muzeum3000.cz 


Přihlášení pro novináře

Pro stažení fotografií v tiskové kvalitě je nutno se přihlásit. Pro získání hesla k přihlášení prosíme napište na email press@nm.cz.

Střely ze srpna 1968 budou na fasádě Historické budovy Národního muzea viditelné i po její rekonstrukci. Foto: Čvančara
Střely ze srpna 1968 budou na fasádě Historické budovy Národního muzea viditelné i po její rekonstrukci. Foto: Kříž
Střely ze srpna 1968 budou na fasádě Historické budovy Národního muzea viditelné i po její rekonstrukci.
Střely ze srpna 1968 budou na fasádě Historické budovy Národního muzea viditelné i po její rekonstrukci - současný stav.
Střely ze srpna 1968 budou na fasádě Historické budovy Národního muzea viditelné i po její rekonstrukci - současný stav.
Střely ze srpna 1968 budou na fasádě Historické budovy Národního muzea viditelné i po její rekonstrukci - současný stav.

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře