Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea. - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (23.8.2017)

Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.

Tisková zpráva k osazování originálu sousoší Géniů do spojovací chodby Historické budovy Národního muzea

Do právě rekonstruované Historické budovy Národního muzea se po více jak 10 letech vrací originál sousoší Géniů. Vzácné umělecké dílo bylo původně umístěno v průčelí budovy na vrcholu středového tympanonu. V roce 2006 však muselo být kvůli značné degradaci kamene a poškození kovových částí deinstalováno, prvotně ohledáno a následně odvezeno do ateliéru ak. soch. Petra Váni. Během restaurování však byly zjištěny mnohem rozsáhlejší poruchy ve statice sousoší, a proto bylo po konzultaci s odbornými pracovníky památkové péče rozhodnuto, že nejvhodnější způsob ochránění originálu je provést kopii, která bude umístěna v exteriéru a originál umístit v interiéru muzea. Sousoší nyní střeží vchod do spojovací chodby mezi Historickou a Novou budou Národního muzea.
 
Sousoší Géniů tvoří dvě postavy okřídlených chlapeckých Géniů nesoucích v rukou svatováclavskou korunu a atributy v podobě pochodně a vavřínového věnce.  Mezi dvěma jinošskými sochami pak dominuje štít s českým znakem. Sousoší zhotovil z hořického pískovce Antonín Popp a na počátku roku 1889 jej osadil na průčelí Historické budovy Národního muzea.
Po provedení celkového průzkumu kamenných a sochařských prvků na Historické budově Národního muzea bylo zjištěno největší statické poškození právě u sousoší Géniů na vrcholu tympanonu. „Kámen zde byl trhán železnými čepy a narušen byl i železný atribut. Mimo jiné mohlo dojít i k odlomení rukou obou postav,“ uvádí ak. sochař a restaurátor Petr Váňa. Proto bylo nutné v počáteční fázi sousoší z průčelí sejmout a přemístit jej na nádvoří Národního muzea. Po dokončení transferu byl vypracován prvotní návrh restaurování, kdy původní koncepce restaurování vycházela z předpokladu, že originál sousoší bude možné vrátit na původní místo v exteriéru.
 
Originál versus kopie
Po detailnějším zkoumání a očištění však bylo zjištěno značné mechanické poškození povrchu a daleko rozsáhlejší poruchy ve statice sousoší, a proto bylo po konzultaci s odbornými pracovníky památkové péče rozhodnuto, že nejvhodnější způsob ochránění originálu sousoší je provést kopii, která bude umístěna v exteriéru a originál umístit v interiéru muzea.
„Originál sousoší Géniů si nakonec našel své místo ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea, a návštěvníkům se tak naskytne jedinečná možnost si toto vzácné umělecké dílo prohlédnout zblízka, což předtím nebylo vzhledem k umístění na vrcholu tympanonu vůbec možné. Socha byla navíc poškozena střelbou ze srpna 1968 a je jakýmsi němým svědkem této události, a odráží tak naši historii,“ doplňuje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
 
V ateliéru ak. sochaře Petra Váni probíhalo kromě restaurování originálu i vytvoření kopie sousoší z božanovského pískovce se všemi kovovými, pozlacenými částmi, která bude opět zdobit vrchol tympanonu v průčelí fasády. Originál sousoší byl původně zhotoven ze dvou dílů, aby jej bylo možné vzhledem k velké hmotnosti a rozměrům na tympanon umístit. Současná kopie už byla vyrobena pouze z jednoho kusu kamene. Práce na restaurování a kopii probíhaly celkem pět let.
 
 
Více informací k restaurování sousoší a rekonstrukci Historické budovy Národního muzea naleznete na zpravodajském portálu Muzeum 3000:
 


Ke stažení:

 

 
Mgr. Kristina Kvapilová
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: kristina_kvapilova@nm.cz, press@nm.cz

W: www.nm.cz, www.muzeum3000.cz 


Přihlášení pro novináře

Pro stažení fotografií v tiskové kvalitě je nutno se přihlásit. Pro získání hesla k přihlášení prosíme napište na email press@nm.cz.

Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.
Originál sousoší Géniů už střeží vchod do spojovací chodby mezi Novou a Historickou budovou Národního muzea.

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře