Lucerna na věži Historické budovy Národního muzea znovu ukryje odkaz pro budoucí generace. - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (29.8.2016)

Lucerna na věži Historické budovy Národního muzea znovu ukryje odkaz pro budoucí generace.

Tisková zpráva k uložení nové schránky do makovice lucerny hlavní věže Historické budovy Národního muzea

Na jaře letošního roku byla z makovice lucerny hlavní věže Historické budovy Národního muzea vyjmuta zapečetěná olověná schránka, kterou zde uložili při rozsáhlých opravách fasády v roce 1972 zaměstnanci Jihočeského podniku pro údržbu památek Pelhřimov. Dnes byla na stejné místo za přítomnosti generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše umístěna schrána nová, do které zaměstnanci muzea vložili předměty prezentující dnešní dobu. Její obsah tvoří seznam předmětů z původní schrány z roku 1972, záznam o přípravách rekonstrukce Historické budovy Národního muzea, fotografie, denní tisk, současné oběžné mince a bankovky, propagační materiály a také analogový nosič se zakódovanými dokumenty týkající se současných aktivit a činnosti Národního muzea.

 
„Historická budova Národního muzea sama o sobě představuje významný symbol naší historie. Dodnes v ní nalézáme mnohé odkazy od našich předchůdců a i my chceme v této tradici pokračovat. Proto jsme se rozhodli umístit novou schránku zpět do makovice lucerny hlavní věže, která představuje nejvyšší místo muzejní budovy, a bude tak znovu nést odkaz pro naše následovníky“, říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
 
Do nové schrány, označené datem uložení 29. 8. 2016, byl vložen nový obsah, který tvoří seznam předmětů z původní schrány z roku 1972, záznam o přípravách rekonstrukce Historické budovy Národního muzea, svazek fotografií prezentující výstavy a významné události Národního muzea, propagační materiály týkající se pořádaných výstav, oběžné bankovky a mince ČR z roku 2016, denní tisk, a analogový nosič (kovová gramofonová deska), na kterém jsou zakódovány dokumenty týkající se současných aktivit a činnosti Národního muzea (výroční zpráva za rok 2015; náhled hlavní strany webových stránek Národního muzea; střednědobá koncepce Národního muzea 2009–2018 a plán úkolů Národního muzea na rok 2016).
 
Původní olověná schránka obsahovala pamětní záznam od tehdejších zaměstnanců Národního muzea, dále záznamy o provádění oprav vnějšího pláště budovy, dvě pamětní mince, dvě vydání deníku Večerní Praha z 20. dubna 1972 a svazek fotografií, např. ze stavby sousedního Federálního shromáždění nebo z expozic Historické budovy Národního muzea. Předměty byly poté předány do rukou restaurátorů Národního muzea a budou včetně schrány zařazeny do muzejní sbírky a uloženy v depozitáři.
 
Další informace o rekonstrukci a Historické budově Národního muzea naleznete na webových stránkách Národního muzea www.nm.cz a zpravodajském portálu Muzeum 3000 www.muzeum3000.cz
 
Poděkování za zpracování schrány a analogového nosiče patří firmám KROLAN s. r. o., GZ Media a. s. a Safina a. s.
 

 
Ke stažení:

 

 
Mgr. Kristina Kvapilová
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077
E: press@nm.cz, kristina_kvapilova@nm.cz

W: www.nm.cz, www.muzeum3000.cz

 


Přihlášení pro novináře

Pro stažení fotografií v tiskové kvalitě je nutno se přihlásit. Pro získání hesla k přihlášení prosíme napište na email press@nm.cz.

Pohled na obsah nové schrány – fotografie výstav a akcí Národního muzea.
Pohled na obsah nové schrány: současné mince a bankovky.
Pohled na obsah nové schrány – analogový nosič se zakódovanými dokumenty.
Pohled na obsah nové schrány.
Předměty byly do schrány vloženy za přítomnosti generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše.
Zapečetění schrány.
Lucerna na věži Historické budovy Národního muzea znovu ukryje odkaz pro budoucí generace.

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře