Aktuální stav Architektonické soutěže na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro novináře (1.2.2016)

Aktuální stav Architektonické soutěže na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea

Prostor: Národní muzeum

V prvním kole Architektonické soutěže na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea obdrželo muzeum v řádné soutěžní lhůtě, která skončila 20. listopadu 2015 v 12.00 hodin, 25 soutěžních návrhů.

Ihned po ukončení soutěžní lhůty byly otevřeny vnější obaly návrhů a nezávislá komise započala s posuzováním kvalifikace účastníků soutěže ve smyslu ustanovení § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že většina účastníků musela ve smyslu citovaného zákona podat k předloženým dokumentům vysvětlení, nebo je dále doplnit, trval proces posuzování kvalifikace až do 25. ledna 2015, kdy byl vcelku úspěšně zakončen, a není tedy třeba žádného ze soutěžících v této fázi vyloučit.
 
Hodnotící porota zahájila svou činnost 7. prosince 2015. Na svém zasedání vyslechla zprávu o otevírání obalů se soutěžními návrhy a následně odročila své zasedání do doby, kdy bude dokončen proces posuzování kvalifikace. Porota nyní obnoví svou činnost; hodnocení návrhů podaných v I. kole bude probíhat ve dnech 5.–12. února 2016. Vypsání druhého kola soutěže, do kterého bude vyzváno nejvíce 10 účastníků z prvního kola, pak Vyhlašovatel předpokládá na přelomu února a března 2016.
 
 
Kontakt:
Mgr. Lucie Broncová
odd. vnějších vztahů
T: +420 224 479 118
M: +420 702 013 494
E: lucie_broncova@nm.cz
W: www.nm.cz, www.muzeum3000.cz

 

Zpět

Zobrazit výpis článků

Zpět na Pro novináře